Raden Ngabei Suronagoro I - Цело породично стабло

Из пројекта Родовид

Особа:188649
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.

This tree contains: 227 families with 631 people in 71 lineages, 223 of these people are blood relatives; 94 families with 75 people are hidden.

1
Kanjeng Panembahan Senopati / Danang Sutawijaya (Raden Sutowijoyo)
Титуле : Sultan Mataram Ke 1 (1587-1601), Gelar :"Panembahan Senopati ing Alaga Sayidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa"
Свадба: Kanjeng Ratu Mas / Waskita Jawi (Roro Sari)
Свадба: Raden Ajeng Dilah [Gp.2] / Raden Ayu Dumilah
Смрт: 1601
11. Pangeran Gagak Baning / Pangeran Gagak Pranolo (Bupati Pajang)
Титуле : од 1588, Pajang, Adipati Pajang
Смрт: 1591, Astana Kota Gede
18. Nyai Ageng Suwakul
Рођење: Wafat dimakamkan di Astana Lawiyan.
Pangeran Aryo Benowo / Abdulhalim
Титуле : Sultan Pajang II
Kanjeng Pangeran Haryo Sindusono
Рођење: Level 1 = Putera; Adalah trah urutan pertama/putera dari (pancer) Kanjeng Sultan Pajang / Joko Tingkir 1568-1582 );
Pangeran Benawa / Sultan Prabuwijaya (AbdulHalim)
Професија : 1582, Adipati Jipang Panolan
Титуле : од 1586, Pajang, Sultan Pajang II bergelar Sultan Prabuwijaya
Смрт: 1587, Pajang
3.4.1.1.3. Sunan Prawoto I
Титуле : од 1546, Demak
Смрт: 1549, Demak
Ratu Mas Pambayun
Рођење: Level 1 = Putera ke 2 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro
Свадба: Kyai Ageng Lang / Pangeran Langgar
Свадба: Kyai Ageng Lang / Pangeran Langgar
3. Sunan Prawoto / Panembahan Prawoto I (Sultan Mukmin)
Свадба:
Титуле : од 1546, Demak Bintoro, Sultan Demak IV
Смрт: 1549, Demak Bintoro
5. Retna Kencana / Ratu Mas Kalinyamat
Рођење: 1514, Demak Bintoro
Свадба: Pangeran Kalinyamat / Pangeran Toyib / Pangeran Tanduran / Tjie Bin Tang
Титуле : од 10 април 1527, Jepara, Kanjeng Ratu Kalinyamat
Смрт: 1579, Jepara, Dimakamkan di dekat makam Pangeran Kalinyamat di desa Mantingan.
3.4.1.1.5. Ratu Mas Kalinyamat
Смрт: 1579, Mantingan
9. Pangeran Timur / Pangeran Mas Kumambang (Rangga Jumena)
Титуле : Panembahan Mas -
Професија : од 18 јул 1568, Bupati Madiun Ke 1, Hari jadi Kabupaten Madiun
14.1.1.1. Panembahan Maulana Hasanuddin
Рођење: 1478, Cirebon
Свадба: 3.4.1.1.3. Ratu Ayu Kirana
Титуле : од 1552, Sultan Banten I
Смрт: 1570, Banten
4.1.1.10. Pangeran Kuningan / Adipati Awangga
Титуле : 1 септембар 1498
4.1.1.3. Pangeran Mochammad Arifin (Pangeran Pasarean)
Рођење: 1495
Свадба: Ratu Ayu Nyawa / Ratu Ayu Wulan
Титуле : 1528, Cirebon, Adipati Cirebon
3.4.1.1. Pangeran Hadipati Trenggono
Рођење: 1521
Титуле : до 1546, Demak, Sultan Demak III bergelar Sultan Alam Akbar III
Смрт: 1548
Pangeran Sabrang Lor / Dipati Unus (Raden Surya)
Титуле : 1518, Sultan Demak II
Смрт: 1521
1
2
12. Ki Ageng Panembahan Djuminah ? (Pangeran Adipati Djuminah Petak / Pangeran Blitar I)
Рођење: Level 3 = Buyut ke 12 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 2 Raden Ayu Djumilah + Panembahan Senopati
Титуле : од 1601, Bupati Madiun Ke 6
11. Pangeran Adipati Pringgoloyo I ? (Raden Mas Djulig)
Рођење: Level 3 = Buyut ke 11 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Raden Ayu Djumilah + Panembahan Senopati
Титуле : од 1595, Bupati Madiun Ke 5
13. Pangeran Adipati Martoloyo / Mangkunegoro II (Raden Mas Kanitren)
Рођење: Level 3 = Buyut ke 13 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 3 Raden Ayu Djumilah + Panembahan Senopati
Титуле : од 1613, Bupati Madiun Ke 7
3. Pangeran Puger / Raden Mas Kentol Kejuron
Титуле : ~ 1601, Adipati Demak
5. Pangeran Purubaya / Raden Mas Damar (Jaka Umbaran)
Рођење: 1597изр, Kalkulasi Kelahiran : [(kelahiran Senapati=1530)+(Usia saat nikah=65)+((2)]= 1597
Смрт: 13 октобар 1676, Kotagede Yogyakarta
8. Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati / Raden Mas Jolang (Panembahan Seda ing Krapyak)
Свадба: Dyah Banowati / Kanjeng Ratu Mas Hadi
Свадба: Ratu Tulungayu
Свадба:
Титуле : од 1601, Kota Gede, Mataram, Sultan Mataram Ke 2 bergelar Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyakrawati Senapati-ing-Ngalaga Mataram
Смрт: 1613
Титуле : 1613, "Anumerta Panembahan Seda ing Krapyak"
Pangeran Radin
Рођење: DIPUTUS AYAHNYA : 26361
Raden Ayu Semi Ing Kalinyamat
Рођење: Level 2 Cucu ke 1 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Титуле : di Kalinyamat
Свадба: Raden (Nama tdk tercatat)
Raden Ayu Pengulu
Рођење: Level 2 Cucu ke 2 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 2 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Титуле : di Muryopodo
Raden Ayu Winongan
Рођење: Level 2 = Cucu ke 3 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 3 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Raden Mas Kaputran
Рођење: Level 2 = Cucu ke 4 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 4 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Pangeran Adipati Atmowidjoyo
Рођење: Level 2 = Cucu ke 5 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 5 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Титуле : di Tuban
Raden Ayu Pandam
Рођење: Level 2 = Cucu ke 6 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 6 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Pangeran Haryo Kanoman
Рођење: Level 2 = Cucu ke 7 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 7 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Raden Ayu Pasangi
Рођење: Level 2 = Cucu ke 8 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 8 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Raden Ayu Retno Dumilah
Рођење: Level 2 = Cucu ke 10 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 10 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang Diputus Ayahnya : 188342
Свадба: Kanjeng Panembahan Senapati /Danang Sutawijaya (Raden Bagus Sutawijaya)
Професија : од 1586, Bupati Madiun Ke 2
Raden Mas Tangsang Hurawan / Raden Mas Tangsang Hirawan
Рођење: Level 2 = Cucu ke 11 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 11 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Други догађај: di Madiun
Raden Mangkurat Wiryawan
Рођење: Level 2 = Cucu ke 12 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 12 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Титуле : di Madiun
Raden Haryo Sememi
Рођење: Level 2 = Cucu ke 13 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 13 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Raden Balap
Рођење: Level 2 = Cucu ke 14 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 14 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Raden Ajeng Sulah
Рођење: Level 2 = Cucu ke 15 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 15 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Raden Ajeng Dilah [Gp.2] / Raden Ayu Dumilah
Рођење: Level 2 = Cucu ke 16 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 16 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Свадба: Kanjeng Panembahan Senopati / Danang Sutawijaya (Raden Sutowijoyo)
Raden Haryo Sumantri
Рођење: Level 2 = Cucu ke 17 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 17 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Raden Ayu Pamegatan
Рођење: Level 2 = Cucu ke 18 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 18 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Raden Kakap
Рођење: Level 2 = Cucu ke 19 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 19 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Raden Haryo Paningrom
Рођење: Level 2 = Cucu ke 20 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 20 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Raden Haryo Kanoman
Рођење: Level 2 = Cucu ke 21 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 21 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Raden Ayu Reno Dumilah
Рођење: Putri ke 10 Pangeran Timur, Sultan Trenggono
Свадба: 9. Pangeran Singasari / Raden Santri
Raden Mas Lontang Hirawan / Pangeran Haryo Hirawan
Рођење: Level 2 = Cucu ke 9 dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 9 Pangeran Timur / Pangeran Maskumambang
Титуле : di Djapan, Panembahan Djapan II
Смрт: Butuh, Dimakamkan di Butuh - Kebumen
2. Panembahan Losari
Рођење: 1518
Pangeran Kesatriyan
Рођење: 1516
2
3
4. Pangeran Arya Martapura / Adipati Martopuro (Raden Mas Wuryah)
Рођење: 1605, Kotagede
Смрт: 1688, Magelang
5. Ratu Mas Sekar / Ratu Pandansari (Raden Ajeng Walik)
Свадба: Pangeran Pekik Suroboyo Panembahan Romo ING Kadjoran
Смрт: 21 фебруар 1659, Kotagede Yogyakarta, Dimakamkan di Pajimatan Imogiri
11. Gusti Ratu Wirokusumo
Рођење: Ing Djipang
1. Kanjeng Ratu Batang [Gp.2] / Ratu Ayu Wetan (R.Ayu Prahilla)
Рођење: Setelah Kanjeng Ratu Kulon (Cirebon) diusir dari Keraton, berubah nama menjadi Kanjeng Ratu Kulon
Свадба: 1. Sultan Agung / Raden Mas Djatmika (Raden Mas Rangsang)
1. Sultan Agung / Raden Mas Djatmika (Raden Mas Rangsang)
Рођење: 1593, Kuto Gede - Kesultanan Mataram
Свадба: 1. Kanjeng Ratu Batang [Gp.2] / Ratu Ayu Wetan (R.Ayu Prahilla)
Свадба: Kanjeng Ratu Kulon [Gp.1] / Ratu Mas Tinumpak (Ratu Mas Ayu Sakluh)
Свадба: Mas Ayu Wangen
Свадба: Mas Ayu Sekar Rini
Титуле : од 1613, Mataram, SULTAN MATARAM KE 4 bergelar Panembahan Hanyakrakusuma atau Prabu Pandita Hanyakrakusuma
Смрт: 1645, Plered, Bantul, Kesultanan Mataram
Raden Ayu Mangun Nagoro
Рођење: Level 3 = Buyut ke 10 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 4 RM Lontang / Pangeran Haryo Hirawan / Panembahan Djapan
Pangeran Haryo Tondonagoro
Рођење: Level 3 = Buyut ke 8 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 2 RM Lontang / Pangeran Hirawan / Pangeran Djapan
Титуле : di Djapan
Raden Panji Karsula
Рођење: Level 3 = Buyut ke 9 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 3 RM Lontang / Pangeran Haryo Hirawan / Panembahan Djapan
Титуле : Mataram, Bupati Penumping
Pangeran Haryo Sudjonopuro
Рођење: Level 3 = Buyut ke 7 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 RM Lontang / Pangeran Haryo Hirawan / Pangeran Djapan
Други догађај: Title : di Tuban
3
4
6. Sunan Prabu Amangkurat Agung / Susuhunan Ing Alaga (Raden Mas Sayidin)
Рођење: 24 јун 1619
Титуле : од 1646, SULTAN MATARAM KE 4 bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung (Amangkurat 1)
Смрт: 13 јул 1677, Wanayasa, Banyumas
Pangeran Tirtonagoro
Рођење: Level 4 = Canggah ke 2 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 2 Pangeran Haryo Sudjonopuro di Tuban
Титуле : di Tuban
Raden Ayu Tondonagoro
Рођење: Level 4 = Canggah ke 3 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 3 Pangeran Haryo Sudjonopuro di Tuban
Свадба: Pangeran Tondonagoro
Raden Wirotruno
Рођење: Level 4 = Canggah ke 4 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 4 Pangeran Haryo Sudjonopuro di Tuban
Raden Suro Taruno
Рођење: Level 4 = Canggah ke 5 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 5 Pangeran Haryo Sudjonopuro di Tuban
Raden Hastro Suto
Рођење: Level 4 = Canggah ke 6 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 6 Pangeran Haryo Sudjonopuro di Tuban
Raden Wilotirto
Рођење: Level 4 = Canggah ke 7 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 7 Pangeran Haryo Sudjonopuro di Tuban
Raden Ayu Tjokro Nagoro
Рођење: Level 4 = Canggah ke 8 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 8 Pangeran Haryo Sudjonopuro di Tuban
Свадба: Raden Adipati Tjokro Nagoro
Raden Ayu Minto Sastro
Рођење: Level 4 = Canggah ke 9 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 9 Pangeran Haryo Sudjonopuro di Tuban
Pangeran Yudhonegoro / Raden Tirtonegoro
Рођење: Level 4 = Canggah ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Pangeran Haryo Sudjonopuro di Tuban
4
5
Raden Haryo Djapan III
Рођење: Level 5 = Wareng ke 2 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 2 Raden Tirtonegoro / Pangeran Yudhonegoro
Raden Ayu Lamongan
Рођење: Level 5 = Wareng ke 3 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 3 Raden Tirtonegoro / Pangeran Yudhonegoro
Raden Ayu Wironegoro
Рођење: Level 5 = Wareng ke 4 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 4 Raden Tirtonegoro / Pangeran Yudhonegoro
Raden Ayu Macan Wulung
Рођење: Level 5 = Wareng ke 5 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 5 Raden Tirtonegoro / Pangeran Yudhonegoro
Raden Tjokrokusumo
Рођење: Level 5 = Wareng ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Raden Tirtonegoro / Pangeran Yudhonegoro
1. Kangjeng Susuhunan Prabu Mangkurat II / Mangkurat Admiral (Amral) (R. Mas Rahmat / R. Mas Kuning / P. Mas / G. P. H. Puger)
Титуле : 1677, SULTAN MATARAM KE 5 (1677-1703), Sunan Kartasura I
Смрт: 1703
9. Pangeran Hario Panular
Смрт: ~ август 1722
1. Ratu Mas Blitar / Ratu Pakubuwono
Свадба: 2. Susuhunan Pakubuwono I / Pangeran Puger (Raden Mas Drajat)
Титуле : од 1703, Bupati Madiun Ke 10
Смрт: 5 јануар 1732, Kertasura
2. Susuhunan Pakubuwono I / Pangeran Puger (Raden Mas Drajat)
Свадба: 1. Ratu Mas Blitar / Ratu Pakubuwono
Свадба: Raden Ajeng Sendhi
Свадба: Mas Ajeng Tejawati
Свадба: Mas Ajeng Retnowati
Свадба: Mas Ayu Tjondrowati
Титуле : од 6 јул 1704, Kartasura, Sultan Mataram VI MATARAM KE 6, Sunan Kartasura III bergelar Susuhunan Paku Buwana Senapati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatulah Tanah Jawa
Смрт: 1719
5
Прародитељи
Bendoro Pangeran Haryo Suronegoro / Raden Manyuro (Pangeran Wahdat)
Рођење: Solo, Level 6 = Udeg-Udeg ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Raden Tjokrokusumo
Титуле : Kraton Pajang, Senopati Pengawal Raja Kasunanan Kartosuro; Putro Mantu Paku Buwono I Kasunanan Surakarta Riwayat: yang menyelamatkan keluaraga kerajaan Kartosuro dari serangan Belanda (Batavia) dengan kesaktiannya menjebol benteng Keraton Kartosuro ( petilasan lokasi
Свадба: Bandoro Raden Ayu Manis
Raden Mas Sengkuk
Рођење:
Prabu Amangkurat IV (Mangkurat Jawi) / Raden Mas Suryaputra (Prabu Mangkurat Jawa)
Свадба: Ratu Amangkurat / Mas Ayu Karoh
Свадба: Raden Ayu Susilowati Suropati
Свадба: Ratu Kencana / Ratu Mas Kadipaten
Свадба: Mas Ayu Tejawati
Свадба: Kanjeng Ratu Kencana / Kanjeng Ratu Amangkurat [Gp.Am.4.5] (Kanjeng Ratu Ageng)
Свадба: Ratu Mas Wirasmoro
Свадба: Mas Ayu Kambang ? (Mbok Ajeng Kambang)
Свадба: Mas Ayu Sasmita ? (Mbok Ajeng Sasmita)
Свадба: Mas Ayu Asmoro ? (Mbok Ajeng Asmara)
Свадба: Mas Ayu Sumanarsa / Raden Ayu Sepuh (Ratu Ayu Kulon)
Свадба: Mas Ayu Rangawita / Raden Ayu Bandandari ? (Raden Ayu Chandrasari/Rangawati)
Свадба: Mas Ayu Tenaranga ? (Mas Ayu Pujawati)
Свадба: Mas Ayu Nitawati
Свадба: Mas Ayu Kamulawati
Свадба: Mas Ayu Waratsari ? (Mbok Ajeng Waratsari)
Свадба: Mas Ayu Puspita ? (Mbok Ajeng Puspita)
Свадба: Mas Ayu Tanjangpura ? (Mbok Ajeng Tanjangpura)
Свадба: Mas Ayu Rangapura ? (Mbok Ajeng Rangapura)
Свадба: Mas Ayu Kamudewati ? (Mbok Ajeng Kamudewati)
Свадба: Raden Ayu Arawati ? (Ratu Ayu Kulon)
Свадба: Ratu Malang
Титуле : 1713, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangku Negara Sudibya Rajaputra Narendra ing Mataram
Титуле : од 1719, SULTAN MATARAM KE 7 (1719-1726), SUNAN KARTASURA KE IV bergelar Sri Susuhunan Prabu Amangkurat Jawa
Свадба: Raden Ayu Brebes
Развод: Raden Ayu Brebes
Смрт: 20 април 1726, Kertasura
Kyai Adipati Nitiadiningrat I Raden Garudo (groedo)
Рођење: Bupati Pasuruan 1751-1799
Tumenggung Honggowongso / Joko Sangrib (Kentol Surawijaya / Hangabehi Hangawangsa)
Професија : Surakarta, Diangkat menjadi Mantri Gladak
Свадба: Mas Ajeng Kuning
Свадба: Mas Ajeng Dewi
Свадба: Mas Ajeng Ragil
Свадба: Dewi Retno Nawangwulan
Титуле : 1749, Diangkat menjadi Bupati Nayaka dengan gelar Raden Tumenggung Aroeng Binang oleh Susuhunan Pakubuwono III
Прародитељи
Родитељи
Raden Mas Haryo Panji Tohpati
Рођење: Level 7 = Gantung siwur ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 BPH Suronegoro /Pangeran Wahdat
Титуле : Kasunanan Kartosuro
Родитељи
 
== 8 ==
Raden Sumodjoyo
Рођење: Level 8 = Grophak sente ke 2 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 2 Raden Mas Panji Tohpati, Kartosuro
Raden Surodito
Рођење: Level 8 = Grophak sente ke 3 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 3 Raden Mas Haryo Panji Tohpati Kartosuro
Raden Sumodito
Рођење: Level 8 = Grophak sente ke 4 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 4 Raden Mas Panji Tohpati, Kartosuro
Raden Ngabei Suronagoro I
Рођење: Level 8 = Grophak sente ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Raden Mas Haryo Tohpati Kartosuro
Титуле : Kliwon di Kasunanan Surakarta
== 8 ==
Деца
Raden Ngabei Suronagoro II
Рођење: Level 9 = Debok bosok ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Raden Ngabei Suronegoro, Kaliwon
Титуле : Kasunanan Surakarta, jabatan Kaliwon
Pangeran Surodiwiryo
Рођење: Level 9 = Debok bosok ke 2 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 2 Raden Ngabei Suronegoro, Kaliwon
Деца
Унучад
Raden Tumenggung Rangga Kudo Djogodipuro Kalisahak
Рођење: Level 10 = Galih asem dari Sultan Trenggono Demak Bintoro
Raden Nganten Mangkudirdjo
Рођење: Level 10 = Galih asem dari Sultan Trenggono Demak Bintoro
Raden Ngabei Sontoturonggo - I
Рођење: Level 10 = Galih asem dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera Pangeran Suridiwiryo
Титуле : Sad Katuranggan
Унучад
11
Raden Ngabei Suronagoro III
Рођење: Level 1 = Putera dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
11
12
Raden Ngabei Sontoturonggo (Panegar Gamel)
Рођење: Level 2 = Cucu ke 1 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Титуле : Komandan Pasukan Kavaleri Kasunanan Surakarta = Kaliwon Panegar Gamel Kasunanan Surakarta
Raden Nganten Potrobasonto
Рођење: Level 2 = Cucu ke 3 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Raden Ngabei Tohpati - III
Рођење: Level 2 = Cucu Raden Ngabei Tohpati I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Титуле : Nama gelar ngagem asma "TOHPATI", saking nunggak semi asma hingkang eyang TOHPATI I, lelabet dumateng Sinuhun Pakubuwana kaping X, kautus Sinuhun ngaturaken KUDA petak dumateng Ratu Kidul, ngatos 40 dinten tanpa kabar, lajeng keluarga ngawontenaken tahlil
Свадба:
Свадба:
Свадба:
Свадба: Raden Nganten Tohpati binti Suronegoro binti Sontoturonggo
Raden Nganten Tohpati binti Suronegoro binti Sontoturonggo
Рођење: Level 2 = Cucu ke 2 R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Свадба: Raden Ngabei Tohpati - III
12
13
Raden Nganten Undakan Wirodigdo
Рођење: Level 3 = Buyut ke 2 dari Raden Ngabei Tohpati II (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Свадба:
Свадба: Raden Ngabei Undakan Wirodigdo
Raden Nganten Tohpati / Nunggak Semi Asma
Рођење: Level 3 = Buyut ke 1 Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Титуле : Kawiwitan gelar Tohpati hingkang kaparingaken Kanjeng Sinuhun Pakubuwana X dumateng panjenenganipun Tohpati I Sareng Trah/keturunan mijil wanita [ Raden Nganten ] Kawastanan NUNGGAK SEMI ASMA "TOHPATI", saking hingkang eyang TOHPATI I, lelabet dumateng Si
Свадба: Raden Tohpati bin Wiryowardono
Raden Mas Ngabei Wirosaroyo / Raden Waluyo
Рођење: Level 3 = Buyut ke 1 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Свадба: Raden Nganten Wirosaroyo (I) / .
Свадба: Raden Nganten Wirosaroyo (I) / . , Raden Nganten Wirosarojo (2)
Свадба: Raden Nganten Wirosarojo (2)
Смрт: 1930, Solo, dimakamkan di Pasarean Jurug Solo
Raden Ngabei Kudo Djogodipuro
Рођење: Level 3 = Buyut ke 2 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Raden Nganten Tuminah
Рођење: 1875, Solo, Canggah KGPAA Mangkunegara II Surakarta
Свадба: Raden Ngabei Talikepuh / Raden Soewito
Смрт: 1956, Solo, Wafat dimakamkan di Pesarean Jurug ( Pesarean Keluaran BPH Suronegoro ).
Raden Soewito
Рођење: 1866, Surakarta
Смрт: 1944
Raden Nganten Tuminah
Рођење: 1875, Solo, http://id.rodovid.org/wk/Orang:188797
Смрт: 1956, Solo, http://id.rodovid.org/wk/Orang:188797
Raden Ngabei Talikepuh / Raden Soewito
Рођење: Level 3 = Buyut ke 3 dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Рођење: 1866, Solo
Титуле : Komandan Pasukan Kavaleri Kasunanan Surakarta, Panegar Gamel Kasunanan Surakarta
Свадба: Raden Nganten Tuminah
Смрт: 1944, Solo, dimakamkan di Jurug Solo
Raden Ngabei Undakan Wirodigdo
Рођење: Level 3 = Buyut ke 5 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Свадба: Raden Nganten Undakan Wirodigdo
Raden Nganten Haswo Mandopo
Рођење: Level 3 = Buyut ke 4 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Raden Wirokudo
Рођење: Level 3 = Buyut ke 6 dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Rara Djuwito
Рођење: Level 3 = Buyut ke 7 dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Raden Sontopamundi
Рођење: Level 3 = Buyut ke 8 dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Raden Ngabei Prawiro Turonggo
Рођење: Level 3 = Buyut ke 9 dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Rara Sukati
Рођење: Level 3 = Buyut ke 10 dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
13
14
Siti Supadjri
Рођење: Pekalongan, Level 1 = putera ke 2 daro R Ng Sastro Sudiro + R Ngt Siti Supadni
Свадба: Raden Donohardjo
Свадба: Raden Donohardjo
Свадба: Raden Donohardjo , Raden Nganten Sutaryati .
Свадба: Raden Donohardjo , Raden Nganten Sutaryati .
Смрт: 26 јун 1954, Solo, Dimakamkan di Pesarean Sawahan Boyolali berbatasan dengan Ds Klodran - Colomadu Karanganyar/Solo.
Raden Nganten Sutaryati .
Рођење: 20 фебруар 1933, Solo, Level 3 = Buyut; Trah urutan 3 dari Ki Sontodikoro; Atau putera urutan ke 3 dari 3 bersaudara putera puteri R Wiryoprasonto
Свадба: Raden Donohardjo , Siti Supadjri
Свадба: Raden Donohardjo , Siti Supadjri
Смрт: 3 октобар 2011, Sala, Meninggal dunia di RSU Panti Kosala. Sala; Pk 19.23 WIB (hari Senin)
Сахрана: 4 октобар 2011, Sala, Di Pemakaman di Astana Lihur Jurug ( Eyang Panembahan BPH Suronegoro - Jurug Sala )
Raden Donohardjo
Рођење: Solo, Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 7 dari R Ng Talikepuh (Soewito) + R Ngt Tuminah
Свадба: Siti Supadjri
Свадба: Siti Supadjri
Свадба: Siti Supadjri , Raden Nganten Sutaryati .
Свадба: Siti Supadjri , Raden Nganten Sutaryati .
Raden Ayu Susilastuti
Рођење: Solo, Level 1 = puteri dari Raden Mas Harya Yudowinoto jumeneng Wiratamtama (prajurit) Keraton Surakarta nama gelar Mayor Djoyotantaka, yang menikah dengan Raden Ayu Retnodiwati
Свадба: Raden Islam Yoedoatmodjo
Raden Islam Yoedoatmodjo
Рођење: Solo, Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1 dari R Ng Talikepuh (Soewito) + R Ngt Tuminah
Свадба: Raden Ayu Susilastuti
Смрт: 11 август 1949, Solo
Raden Suparman
Рођење: 1893, Solo, Level 1 = Putera ke .. dari R Sontosardjono
Свадба: Raden Nganten Superti Sontosardjono
Смрт: 17 април 1960, Solo
Raden Nganten Superti Sontosardjono
Рођење: 6 фебруар 1900, Solo, Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 2 dari R Ng Talikepuh (Soewito) + R Ngt Tuminah
Свадба: Raden Suparman
Смрт: 5 март 1977, Solo
Raden Selardi Sonto Hardjono
Рођење: 1902, Solo, Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Смрт: 1949, Solo
Raden Nganten Sudarti
Рођење: Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Rara Sukati
Рођење: Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Rara Sutamtinah ? (Nyai Lurah Hamongwanodya)
Рођење: 23 август 1912, Solo, Jumeneng Panewu Polisi Wanita Kasunanan Surakarta nama Gelar : Nyai Lurah Hamongwanodya
Свадба: Raden Sukohardjo Hamongrahardjo
Смрт: 1 април 2003, Solo
Raden Sukohardjo Hamongrahardjo
Рођење: 12 април 1911, Solo, Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro, )atau putera ke 6 dari R Ng Talikepuh (Soewito) + R Ngt Tuminah
Професија : Solo, Pensiunan Dinas Pekerjaan Umum Kodya Surakarta
Свадба:
Свадба: Rara Sutamtinah ? (Nyai Lurah Hamongwanodya)
Смрт: 29 октобар 1989, Solo
Samsiah (4)
Рођење: 9 август, Solo
Свадба: Raden Murtidjo
Raden Murtidjo
Рођење: 5 април 1918, Solo, Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro), atau putera ke 8 dari R Ng Talikepuh (Soewito) + R Ngt Tuminah
Свадба: Samsiah (4)
Смрт: 17 јун 1998, Solo
Raden Nganten Trustuminah Sontosudirdjo
Рођење: Solo, Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro). atau putera ke 9 dari R Ng Talikepuh (Soewito) + R Ngt Tuminah
Свадба: Samsuri
Смрт: Bogor
Raden Nganten Sastropanitro
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 5 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Sastropanitro
Raden Ngabei Marnopranoto
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Nganten Marnopranoto
Raden Nganten Mangunatmodjo
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 3 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Demang Mangunatmojo
Raden Prawirosupono
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 2 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Nganten Prawirosupono
Raden Nganten Wiryodikoro
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 4 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Wiryodikoro
Raden Ayu Djembawati Brototenojo
Рођење: Level 4 = Canggah ke 2 dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)/ Putera RM Ngabei Wirasarojo + R Nganten Wirosaroyo (1)
Свадба: Raden Soeratman Brototenojo
Raden Sadono
Рођење: Level 5 = Wareng ke 1 Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 1 Raden Kudodjogodipuro.
Raden Nganten Djoyosugondo
Рођење: Level 5 = Wareng ke 2 Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 2 Raden Kudodjogodipuro
Rara Suharni
Рођење: Level 5 = Wareng ke 3 Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 3 Raden Kudodjogodipuro.
Raden Islam Yudoatmodjo
Рођење: Level 5 = Wareng dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1 dari R Ng Talikepuh (Soewito) + R Ngt Tuminah
Смрт: 11 август 1949, Solo
Raden Donohardjo
Рођење: 27 септембар 1914, Solo
Свадба:
Смрт: 26 јун 1995, Solo
Raden Murtidjo
Рођење: 5 април 1918, Solo
Смрт: 17 јун 1998, Solo
Raden Nganten Trustuminah
Рођење: Solo
Смрт: Bogor
Raden Ayu Sriti
Рођење: Level 4 = Canggah ke 1 dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) / Putera dari RM Ngabei Wirasaroyo + Raden Nganten Wirosarojo (1)
Свадба: Raden Darpo Hartono
Raden Sandono
Рођење: Level 4 = Canggah ke 3 dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro); Putera ke 1 dari RM Ngabei Wirosarojo + R Nganten Wirosarojo (2)
Raden Darmosaroyo
Рођење: Surakarta, Indonesia, Level 1 = Putera dari R Ng Brodjowandowo No: 3
Свадба: Raden Nganten Darmosaroyo , Menikah dengan R Darmosaroyo sebagai isteri ke 2, dan dari perkawinan tidak ada keturunan
Свадба: Raden Nganten Salsinah
Raden Nganten Salsinah
Рођење: Level 4 = Canggah ke 4 dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)/ Putera dari R Ngabei Wirosarojo + R Nganten Wirosarojo (2)
Свадба: Raden Darmosaroyo
Raden Brikarno
Рођење: Level 5 = Wareng ke 1 Pangeran Surodiwiryo[ID 188650] (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 1 R.Ng.Undakan Wirodigdo;
Raden Soemardjo
Рођење: Level 5 = Wareng ke 2 Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 2 R.Ng.Undakan Wirodigdo
Rara Rumanti
Рођење: Level 5 = Wareng ke 3 Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 3 R.Ng.Undakan Wirodigdo
Raden Supetor Sontoatmodjo
Рођење: Level 5 = Wareng ke 1 Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 1 R.Ngt. Haswo Mandopo
Raden Sutarman
Рођење: Level 5 = Wareng ke 2 Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 2 R.Ngt. Haswo Mandopo
Rara Sutarminah
Рођење: Level 5 = Wareng ke 3 Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 3 R.Ngt. Haswo Mandopo
Rara Sri .....
Рођење: Level 5 = Wareng ke 1 Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 1 Raden Sontopamundi
Raden Sambodo
Рођење: Level 5 = Wareng ke 2 Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 2 Raden Sontopamundi
Raden Nganten Subeni Pringgosumarto
Рођење: Level 5 = Wareng ke 1 Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 1 Raden Wirokudo.
Raden Selargo
Рођење: Level 5 = Wareng ke 2 Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 2 Raden Wirokudo.
Raden Ngabei Jogohartono
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 6 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Ayu Sarikanthi
Свадба: Suripah
Raden Ngabei Kirdopranoto
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 7 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Nganten Warsitun
Raden Nganten Reksosunarno
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 8 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Reksosunarno
Raden Sunaryo
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 9 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Nganten Sawaliyem
Raden Rara Sri Kuning
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 10 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Ngabei Wiropranoto (Ke 1) , Raden Ngabei Tirtowiryatmo (Ke 2)
Raden Prawiroharjono
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 11 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Nganten Murni
Raden Matangsaparno
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 12 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Nganten Matangsaparno
Raden Rara Suparti
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 13 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Kasikir Ronoatmojo
Raden Rara Sutinem
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 14 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Wiryoatmojo
Raden Nganten Soesinah
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 15 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: R Marcus Herborang / Yasin Marekan
Raden Notosudarmo
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 16 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Raden Nganten Sri Rusmi
Raden Nganten Sumiyem
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 17 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: R W Djayeng Sudiro
Raden P C Sudarno Doyosaputro
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 18 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: Rr C Sri Rusdiarni
Raden Rara Slamet Salami
Рођење: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 19 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
Свадба: R Kusno Sudarmadi
14
15
HR Widodo As (2)
Рођење: 2 фебруар
Свадба: Sri Lestari H Ganco
Sri Lestari H Ganco
Рођење: 18 април, Level 5 = Wareng dari R Ng Sontoturonggo - I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1 dari R Donohardjo + Siti Soepadjri binti R Ng Sastro Soediro
Свадба:
Свадба: HR Widodo As (2)
Bambang Mursid Waskito
Рођење: 1954, Solo, Level 5 = Wareng dari R Ng Sontoturonggo - I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 2 dari R Donohardjo + Siti Soepadjri binti R Ng Sastro Soediro
Смрт: 1954, Solo, Wafat usia balita saat lahir
Sarwoko
Рођење: 28 јануар, Surakarta
Свадба: Retno Hastuti
Retno Hastuti
Рођење: 6015 Pancer Ayah : Level 5 = Wareng dari R Ng SontoturonggoI - Trah BPH Suronegoro atau Pancer Ibu : Level = 2 dari R Ngt.Wiryoprasonto - Trah K Panembahan Senopati 1582-1601 Putera ke 1 dari 3 bersaudara putera R Donohardjo + R Ngt Sutaryati.
Свадба: Sarwoko
Danan Sutarto Waskito Drs
Рођење: Pancer Ayah : Level 5 = Wareng dari R Ng SontoturonggoI - Trah BPH Suronegoro atau Pancer Ibu : Level = 2 dari R Ngt.Wiryoprasonto - Trah K Panembahan Senopati 1582-1601 Putera ke 2 dari 3 bersaudara putera R Donohardjo + R Ngt Sutaryati.
Свадба:
Budi Hartono
Рођење: Pancer Ayah : Level 5 = Wareng dari R Ng SontoturonggoI - Trah BPH Suronegoro atau Pancer Ibu : Level = 2 dari R Ngt.Wiryoprasonto - Trah K Panembahan Senopati 1582-1601 Putera ke 3 dari 3 bersaudara putera R Donohardjo + R Ngt Sutaryati.
Sri Hetty Hardjani
Рођење: Solo, Level 5 = Wareng dari R Ng Sontoturonggo - I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1 dari R Sukohardjo Hamungrahardjo + Rr Sutamtimah binti Yudo Prasetyo
Antonius Santosa
Рођење: 3 јануар 1939, Solo, Level 5 = Wareng dari R Ng Sontoturonggo - I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 2 dari R Sukohardjo Hamungrahardjo + Rr Sutamtimah binti Yudo Prasetyo
Свадба: Christina Suminah
Смрт: 4 август 2003, Solo
Yosep Prakosa
Рођење: Solo, Level 5 = Wareng dari R Ng Sontoturonggo - I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 3 dari R Sukohardjo Hamungrahardjo + Rr Sutamtimah binti Yudo Prasetyo
Свадба: Agnes Sri Supari
Veronica Titik Siswani
Рођење: Mojogedang Karanganyar Solo
Свадба: Ignatius Sutomo Se
Ignatius Sutomo Se
Рођење: Solo, Level 5 = Wareng dari R Ng Sontoturonggo - I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 4 dari R Sukohardjo Hamungrahardjo + Rr Sutamtimah binti Yudo Prasetyo
Свадба: Veronica Titik Siswani
Imakulata Suwarni
Рођење: Tempel Sidowarno - Wonosari Klaten
Свадба: Fx Sarosa Hamungsaputro
Fx Sarosa Hamungsaputro
Рођење: Solo, Level 5 = Wareng dari R Ng Sontoturonggo - I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 5 dari R Sukohardjo Hamungrahardjo + Rr Sutamtimah binti Yudo Prasetyo
Свадба: Imakulata Suwarni
Andreas Soebagio
Смрт: 18 јануар 1996, Karanganyar
Рођење: 14 октобар 1996, Wonosobo
Свадба: Bernadeta Sri Tamtimah
Bernadeta Sri Tamtimah
Рођење: Solo, Level 5 = Wareng dari R Ng Sontoturonggo - I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 6 dari R Sukohardjo Hamungrahardjo + Rr Sutamtimah binti Yudo Prasetyo
Свадба: Andreas Soebagio
Senen
Рођење: Solo, Level 5 = Wareng dari R Ng Sontoturonggo - I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 7 dari R Sukohardjo Hamungrahardjo + Rr Sutamtimah binti Yudo Prasetyo
Смрт: Solo, Usia balita
Tilarso
Рођење: Solo, Level 5 = Wareng dari R Ng Sontoturonggo - I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 8 dari R Sukohardjo Hamungrahardjo + Rr Sutamtimah binti Yudo Prasetyo
Смрт: Solo, Wafat usia balita
Christhophorus Bambang Sambodo
Рођење: Solo, Level 5 = Wareng dari R Ng Sontoturonggo - I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 9 dari R Sukohardjo Hamungrahardjo + Rr Sutamtimah binti Yudo Prasetyo
Свадба: Maria Fransisca Endang Susilo Rochwati
Wulandari Murti
Рођење: Solo, Level 6 = Udeg-udeg dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1 dari R Murtidjo + Samsiah binti Kartohandoyo
Sunarsasi Murti Dra
Рођење: Solo, Level 6 = Udeg-udeg dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 2 dari R Murtidjo + Samsiah binti Kartohandoyo
Hari Murti
Рођење: Solo, Level 6 = Udeg-udeg dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 3 dari R Murtidjo + Samsiah binti Kartohandoyo
Ratna Trusti Chaerani
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) = atau putera ke 1 dari R Ngt Trustuminah + Samsuri
Sri Esti Utami Widyaningsih
Рођење: Jakarta, Level 6 = Udeg-udeg dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) = atau putera ke 2 dari R Ngt Trustuminah + Samsuri
Bambang Budi Utomo
Рођење: 28 новембар 1954, Bogor, Level 6 = Udeg-udeg dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 3 dari Raden Nganten Trustuminah Sontosudirdjo + Samsuri.
Смрт: 23 март 2001, Bogor
Purba Santosa
Рођење: Bogor, Level 6 = Udeg-udeg dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 4 dari Raden Nganten Trustuminah Sontosudirdjo + Samsuri.
Endang Ratnaningsih
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 4 dari Raden Nganten Trustuminah Sontosudirdjo + Samsuri.
Свадба:
Yulian Kurniawati
Рођење: Jakarta, Level 6 = Udeg-udeg [pancer perempuan] dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 6 dari Raden Nganten Trustuminah Sontosudirdjo + Samsuri.
Свадба:
RM. Soerono Padmosaputro
Рођење: 16 март 1940, Solo, Level 1 = Putera ke .. dari ... (belum ada catatan)
Свадба: Soetati
Soetati
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg [pancer perempuan] dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1[Pancer Laki] dari R Suparman Sontosardjono + Raden Nganten Superti binti R Ng Talikepuh.
Свадба: RM. Soerono Padmosaputro
Satuti
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg [pancer perempuan] dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 2 [Pancer Laki] dari R Suparman Sontosardjono + Raden Nganten Superti binti R Ng Talikepuh.
Свадба: Yoto Pranoto
Soetarti
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg [pancer perempuan] dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 3 [Pancer Laki] dari R Suparman Sontosardjono + Raden Nganten Superti binti R Ng Talikepuh.
Свадба: Koentojo Suwito Prodjo
Soetamti
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg [pancer perempuan] dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 4 [Pancer Laki] dari R Suparman Sontosardjono + Raden Nganten Superti binti R Ng Talikepuh.
Soejadi
Рођење: Level 1 = putera ke ... dariii ( belum ada catatan )
Свадба: Soemarti
Soemarti
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg [pancer perempuan] dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 5 [Pancer Laki] dari R Suparman Sontosardjono + Raden Nganten Superti binti R Ng Talikepuh.
Свадба: Soejadi
Sakri Ahmad
Рођење: 8 јул 1937
Свадба: Padmini
Смрт: Jakarta
Padmini
Рођење: 16 март 1940, Solo, Level 6 = Udeg-udeg [pancer perempuan] dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 6 [Pancer Laki] dari R Suparman Sontosardjono + Raden Nganten Superti binti R Ng Talikepuh.
Свадба: Sakri Ahmad
Raden Mas Sripono
Рођење: Solo, Level 5 = Wareng dari Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro, atau putera ke 1 dari R Ng Islam Yudoatmodjo
Смрт: 14 август 1949, Solo, Wafat tertembak dalam peperangan melawan penjajah Belanda di Solo
Raden Sardono Padmosubroto
Рођење: Solo, Level 1 = Putera; Putera ke 1 dari 3 bersaudara putera puteri R Ng Mangundikromo dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
Свадба: Raden Ayu Sri Peni
Raden Ayu Sri Peni
Рођење: Solo, Level 5 = Wareng dari Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro, atau putera ke 2 dari R Ng Islam Yudoatmodjo
Свадба: Raden Sardono Padmosubroto
Raden Ngabei Kamarun Martokusumo
Рођење: 19 јул 1919, Solo, Level 1 = putera ke .. R Suhirman
Свадба: Raden Ayu Sri Hedi Martokumoro
Смрт: 20 новембар 2005, Solo
Raden Ayu Sri Hedi Martokumoro
Рођење: 31 децембар 1927, Solo, Level 5 = Wareng dari Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro, atau putera ke 2 dari R Ng Islam Yudoatmodjo
Свадба: Raden Ngabei Kamarun Martokusumo
Смрт: 17 новембар 2006, Solo
Raden Ayu Hening
Рођење: Level 5 = Wareng dari Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro, atau putera ke 4 dari R Ng Islam Yudoatmodjo
Raden Mas Soetadi Hadiatmodjo
Рођење: Level 1 = putera ke 5 Raden Sastro Mantijoko, dari 5 Saudara sekandung adalah: 1. Raden Mas HADIASMORO; 2. Raden Ayu (nama tdk tercatat); 3. Raden Mas SOEPARDI HADIWIJOYO; 4. Raden Mas HADI WINOTO; 5. Raden Mas SOETADI HADIATMODJO
Свадба: Raden Ayu Sri Dadi
Raden Ayu Sri Dadi
Рођење: 29 март 1932, Solo, Level 5 = Wareng dari Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro, atau putera ke 5 dari R Ng Islam Yudoatmodjo
Свадба: Raden Mas Soetadi Hadiatmodjo
Смрт: 5 мај 2006, Solo
Raden Samsuri
Рођење: Level 5
Raden Ngabehi Priyopranoto
Рођење: Surakarta, Pancer Laki: Level 1 = Putera ke 1 dari R Demangmangunatmojo; Pancer Wanita: Level 5 = Wareng dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1 dari 2 putera puteri Raden Nganten Mangunatmoj
Свадба: Raden Nganten Priyopranoto
Haji Raden Suyitno Diporeksoko
Рођење: Pancer Laki: Level 1 = Putera ke 2 dari R Demangmangunatmojo; Pancer Wanita: Level 5 = Wareng dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 2 dari 2 putera puteri Raden Nganten Mangunatmoj
Свадба: Hajjah Tukinem
Raden Suparno Parnosucitro
Рођење: Level 5 = Wareng dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 4 dari 4 putera puteri Raden Ngabei Marnopranoto. NB: putera no 3 meninggal usia balita, dan belum diberi nama.
Свадба: Raden Nganten Sumarmi
Rara Wukirah
Рођење: 1915, Level 1 = putera ke 3 Raden Ngabei Prodjo Kartiko
Смрт: 1941
Raden Mas Soewondo
Рођење: Level 1 = putera ke 1 dari R Soeratman Brototenojo
Смрт: 2009, Bandung
Raden Mas Suparto Brata
Рођење: 1932, Level 1 = Putera ke 2 dari Raden Soeratman Brototenojo
Raden Sunardi Darmosaroyo
Рођење: Level 1 = Putera 1 dari Raden Darmosaroyo
Hj. Rara Sunarni
Рођење: Level 1 = putera ke 2 dari Raden Darmosaroyo.
Rara Sunarti . (Hajjah)
Рођење: Level 1 = putera ke 3 dari Raden Darmosaroyo
Raden Soenaryo . (Aloysius)
Рођење: 17 јун 1933, Surakarta, Level 1 = putera ke 4 dari Raden Darmosaroyo;
Смрт: 16 октобар 2010, RS William Booth Surabaya, Meninggal Aloysius SOENARJO BSc pada jam +/- 18.30 di Rumah Sakit William Booth jl. Diponegoro Surabaya, hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010. Riwayat: Bekerja di Pabrik Gula Rejosari Madiun dan Pensiunan Staff Direksi PTP Wilayah Madiun di Surabaya.
Сахрана: 19 октобар 2010, Waktu & tempat pemakaman: Selasa, tgl 19 Oktober 2010, jam 10.00 di pemakaman umum Keputih Surabaya. Rumah Duka: Jl. Barata Jaya XIII no 12 Surabaya, telp 031 5045348.
Rara Supartini
Рођење: Level 1 = putera ke 5 dari Raden Darmosaroyo
Raden Sunarto . (Antonius)
Рођење: Level 1 = putera ke 6 dari Raden Darmosaroyo
Rara Sunaryati
Рођење: Level 1 = putera ke 7 dari Raden Darmosaroyo
Rara Suliyati
Рођење: Level 1 = putera ke 8 dari raden Darmosaroyo
Soemarno
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg ke 1 Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 1 Rara Rumanti ( Bu Wiro )
Suyudono
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg ke 1 dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1 dari R Ngt Subeni Pringgosumarto
Sumijarti
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg ke 2 dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 2 dari R Ngt Subeni Pringgosumarto
Subroto
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg ke 3 dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 3 dari R Ngt Subeni Pringgosumarto
Surip Srinardi
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg ke 1 dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1 dari R Ngt Djoyosugondo
Soegeng
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg ke 2 dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 2 dari R Ngt Djoyosugondo
Soetono
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg ke 3 dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 3 dari R Ngt Djoyosugondo
Raden Rara Hariyem
Рођење: Level 5 = Wareng dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1 dari 4 putera puteri Raden Ngabei Marnopranoto.
Raden Rara Haryinah
Рођење: Level 5 = Wareng dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 2 dari 4 putera puteri Raden Ngabei Marnopranoto. NB: putera no 3 meninggal usia balita, dan belum diberi nama.
15