Фамилија: Дубравка Богемская Премыслович + Мешко I Пястович