Mathilde van Cleef b. 1215 - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:89294
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?+?> Mathilde van Cleef [Kleef]
Рођење: 1215, Kleef, Duitsland
Свадба: <1> Philips van Rijningen [Rijningen] b. 1215

2

21/2 <1+1> Elias van Rijningen [van Woudenberg]
Рођење: 1235
Genoemd in 1263 en 1295. In een oorkonde van voor sept. 1280 noemd Elias van Rijningen zich Heer van Woudenberg (Transcriptie in:Dekker e.a.,, Album Palaegraphicum XVII provinciarum, Turnhout, 1992, nr. 24).

3

31/3 <2> Jan van Woudenberg (van Rijningen) [Woudenberg]
Рођење: 1263, Woudenberg
Свадба: <2> Nn [?]
Свадба: <3> Mechteld [?]
Knape(1299), Ridder(1307). Bezit goederen in Stoutenburg, Achterveld, Cattenbroek, Amerongen en Wijk bij Duurstede.

Bezit dat huus te woudenberch (1313) en de lage rechtsmacht in Woudenberg.

Over de familie Van Rijningen/Van Woudenberg zie: C. Dekker, ‘Een mislukte cope in het Westerwoud. De eerste aanzet tot de ontginning van Woudenberg’. In: C. Streefkerk en S. Faber, Ter recognitie. Opstellen aangeboden aan prof. Dr. H. van der Linden.., Hilversum, 1987, blz. 113-138. In 1271 wordt Jan van Rijningen genoemd (RAU, OSU, IV, nr. 1794; 26-02-1271) In 1299 wordt Jan van Woudenberg genoemd (RAU, OSU, V, nr. 2935; 29-09-1299). In 1309 wijst de bisschop in een gerechtelijke uitspraak het gerecht Leuterveld toe aan Jan van Woudenberg: (met het Huis Rijningen), de visserij en zwaansdrift op de Rijn voor ¾ deel, de hofstede Rijna, land in Aderwinkel, Cattenbroek (RAU; Dom 1891; 18-01-1309). In 1309 koopt Jan van Woudenberg het gerecht en tienden van Hoevelaken en het goed Ter Horst (Registrum Guidonis, blz. 71; 02-10-1309). In 1313 heeft Jan van Woudenberg een ‘huus te Woudenberch’(RAU, Domkapillet 204).

4

51/4 <3+2> Elias van Woudenberg [Woudenberg]
Рођење: 1285, Woudenberg
Свадба: <4> Agnes van den Berghe (van Arkel) [Berghe]
Bezit de lage rechtsmacht in Woudenberg
42/4 <3+2> Jan van Scherpenzeel [Scherpenzeel]
Рођење: 1300, Woudenberg
Свадба: <5> Mechteld van Lokhorst [Lokhorst] b. 1293 d. 1342, Scherpenzeel
Рођење: 1342, Scherpenzeel
Leenman van Abt Sint Paulus
63/4 <3+2> Johan van Woudenberg [van Woudenberg]
knape In 1359 verklaart Johan van Woudenberg, knape, drie morgen land in Zeist te hebben ontvangen van het Domkapittel (RAU, Domkapittel 1247; 21-02-1359). In 1365 wordt Johan van Woudenberg genoemd (RAU, Domkapittel 601, fol. 69vo; ca. 1365).

5

81/5 <5+4> Johan van Woudenberg [van Woudenberg]
Рођење: 1310
Свадба: <6> Alijdt van Almelo [Almelo]
Свадба: <7> Willemette van Diest [van Diest] b. 1310 d. 30 октобар 1397
72/5 <4+5> Tyman Jansen van Scherpenzeel [Scherpenzeel]
Рођење: 1326, Scherpenzeel
Свадба: <8> Elizabeth [?] , Scherpenzeel
Смрт: 1370, Scherpenzeel
Beleend met Scherpenzeel (1342-1370)
93/5 <6+?> Otto Johansz van Wolfswinckel (van Woudenberg) [van Wolfswinckel]
Рођење: 1344
Смрт: изм 1408 и 1410
Knape

Klesser maakt aannemelijk dat hier het geslacht Van Woudenberg de naam Van Wolfswinckel aanneemt (J.C. Klesser; Van Woudenbergh/Wolfswinckel. Scarpenzele jg. 2 nr. 1 (1994), blz. 5-8). Genoemd als Van Woudenberg in 1368, 1374, 1393, 1398, 1403, 1404. Genoemd als Van Wolfswinckel in 1373. In 1368 verkopen Otto van Woudenberg en zijn moeder Effemia twee stukken grond in Zeist aan het Kapittel van de Dom. Hij ontvangt ze in erfpacht terug (RAU, Domkapittel charter 2952; 17-05-1368 en charter 2953; 06-06-1368). In 1373 is Ott van Wolfswijnkeel getuige bij de belening van Groot Scherpenzeel (J. Louise, A. Terpstra en J.W. Wijndelts; Bijdragen tot de geschiedenis der heeren en der heerlijkheid Scherpenzeel. in: Vereeniging Gelre; Bijdragen en Mededelingen, 1911, Arnhem, blz. 272; 02-07-1373). In 1393 geeft Otto van Woudenberg een stuk grond in Leersum af om zijn goederen in Zeist uit te breiden (RAU, Domkapittel; 16-05-1393). In 1404 wordt Otto van Woudenberg burger van Utrecht (GAU, Buurtspraakboek I-16, fol. 100vo; 1404-1405). In 1406 wordt Otto van Woudenberg opgeroepen om voor de raad van de stad te verschijnen (GAU, Buurtspraakboek I-16, fol. 39; 1406). In 1407 wordt Elyas Heynric die Coninc zoen beleend met de tiend van Wolfswinkel, grof en smal, wild en tam. Voor twee mud goede rogge en 1 mud gerst, Amersfoortse maat. Vorige leenman: Otten zoen van Wolfswinckel (St. Paulus 30, fol. 259vo; 1407, maandag na St. Johannesdag te middenzomer).

Klesser beweert dat er ook een versterkt huis Wolfswinckel is geweest (J.C. Klesser; Het Huys Wolfswinckel. Scarpenzele jg. 2 nr. 4 (1994), blz. 103, 104). Uit

6

111/6 <9+?> Johan Otten van Wolfswinckel [van Wolfswinckel]
Рођење: 1340
Смрт: 1410
Genoemd als Van Woudenberg in 1403, 1406, 1410. Genoemd als Van Wolfswinckel in 1380, 1387, 1398, 1401, 1403, 1405, 1406, 1407. In 1380 is Johan Ottensoen van Wolfswynckell getuige bij de hernieuwde belening van Groot Scherpenzeel op Jan van Scherpenzeel (Louise, Terpstra en Wijndelts, blz. 272; 11-11-1380). In 1387-1407 is Jan Ottensoen van Wolfswinckel schout van Woudenberg (AE, GAA, charter 44; 1387; GAA, charter 53; 18-04-1387; HUA, BA-I-953-1; 1404; AE, GAA, charter 115 en 133; 1403; HUA, BA-I-953-4 en 5; 1406; BA-II-1726; 1407). In 1405 wordt Jan Ottensoen van Wolfswinckel vermeld in een landbrief van het goed Wolfswinkel (Collectie Buchel-Booth, lib. A 214). In 1415 is de oostelijke belending van Oud Scherpenzeel: Jan Otten en zijn zoon met Berckhorst ende Rodenwinckel. (St. Paulus 30, fol. 329; 1415, naesten daghes sinte Martijns dagh). In 1417 wordt Jan Otten van Wolfswinckel gelijftocht met de helft van Oerle, "die onbecommert is ende anders gheen make op ghomgort(?) en is". Doorgehaald: "also alst Aernt van Winninclaer ... van ... onsen goedshuze te tinze hout". (St. Paulus 30, fol. 368vo; 1417, woensdag na Brexij?). In 1445 is de oostelijke belending van Oud Scherpenzeel: Jan Ottens nacomelinge mit Berckhorst ende Rodenwinckel (St. Paulus 31, fol. 314 en St. Paulus 32, fol. 240; 1445, zaterdag na de elfduizend maethen dach)
102/6 <7+8> Jan Tymansz van Scherpenzeel [Scherpenzeel]
Рођење: 1349, Scherpenzeel, Nederland
Свадба: <9> Stijne van Wittenhorst [Wittenhorst] b. 1376
Смрт: 1428, Scherpenzeel
Leenheer van Scherpenzeel (1370)

7

131/7 <11> Ott Jan Ottenzn van Wolfswinckel [van Wolfswinckel]
Рођење: 1375
Смрт: 1450
In 1415 wordt Otte Jans van Wolfswinckel genoemd als getuige (St. Paulus 30, fol. 329; 1415, naesten daghes sinte Martijns dagh). Tijnsheffing van Wolfswinckel. In de marge staat Ot Jan Otte soen (St. Paulus 376, fol. 32.; ca. 1419
122/7 <10+9> Lijsbeth Jans van Scherpenzeel [Scherpenzeel]
Рођење: 1401, Scherpenzeel, Nederland
Свадба: <10> Johan Schrassert [Schrassert] b. 1396 d. 1470, Scherpenzeel

8

151/8 <13> Ot Otte van Wolffwinckel [van Wolffwinckel]
Рођење: 1410
Смрт: 1480
In 1474 wordt Cornelijs van Glinthorst namens zijn dochter Gertrude beleend door opdracht van Ott van Wolffwinckell namens Margriet x Gijsbert Evertsz met twee morgen land in Pangelairshoeve onder Woudenberg (Leenboek Huis Scherpenzeel 107, fol. 2,3; Schottelwoensdag 1474). In 1475 wordt Margriete van Culemborg beleend door Ot van Wolfswinckel x Yde Laurensdr met 12 morgen land in Lakerveld. Yde Laurensdr. Was er in 1458 mee beleend (ARA; Leenregister Vianen, deel 10; 15-12-1475).
142/8 <12+10> Evert Johansz Schrassert [Schrassert]
Рођење: 1442, Nijkerk, Nederland
Свадба: <11> Aertje Scholten van Arler [Arler] b. 1427, Putten
Смрт: 1477, Putten
Ridder, drost Veluwe
Джерельна довідка за населеним пунктом