Sijken Lenarts Cranendonck b. 1550проц d. >4 април 1598 - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:67047
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?+?> Sijken Lenarts Cranendonck [Cranendonck]
Рођење: 1550проц
Свадба: <1> Jan Damen van der Linden [Linden] b. 1545проц d. <4 април 1593
Смрт: >4 април 1598

2

21/2 <1+1> Wouter Jans [?]
Рођење: ~ 1578
Свадба: <2> Marijtgen Gijsbrecht Pieters Meeuwenhil [Meeuwenhil] b. 1585проц d. > 1658, Mijnsheerenland
Смрт: ~ 1640
Heemraad van Groote Lindt (1605/06) waar hij tot 1607 in de Zwijndrechtse Waard woonde. Als man en voogd van Marichgen Ghijsbrecht P Meeuwenhil dochter, transporteerde hij op 22-05-1606 aan Adriaen Cortiaensz. Ruyter, heemraad van Mijnsheerenland, 3 mergen in het Oudeland van Moerkerken. Dit land was Wouter via zijn vrouw aangekomen bij overlijden van haar "bestevader" Pieter Cornelis Joosten. Van 1607 tot medio 1634 woonde hij te Mijnsheerenland. Op 16-04-1633 werd voor de te Mijnsheerenland wonende Wouter Janss. een schuldbrief opgemaakt ten behoeve van Johan van den Hoonert te Dordrecht ten bedrage van 300 Cgl. Blijkens een akte van 12-06-1634 was Wouter Jansz. toen 55 jaar oud. Bij akte van 27-06-1634 verklaarde Wouter Janss., wonende te Mijnsheerenland, 621 Cgl schuldig te zijn aan de nagelaten weeskinderen van Dirck Adriaenss. Joncksten Dronckert, in leven marktschipper en korenkoper op Goidschalksoord, en dat inzake zekere afgerekende schulden en van een obligatie, waarvoor zijn zoon Jan Wouteren, wonende in Sint-Anthoniepolder zich als borg had gesteld. Deze schuldbrief werd teniet gedaan na vertoning aan de secretaris op 02-08-1639. Wellicht vanwege financiële moeilijkheden deed Wouter zijn boerderij en landerijen onder Mijnsheerenland van de hand en hij verhuisde in de loop van 1634 naar de Blaak onder Heinenoord. Wouter Janss., wonende aan de Blaak onder Heinenoord, transporteerde op 09-11-1634 aan de heren en regenten van het Arme Weeshuys binnen Dordrecht een hoeve aan de noordzijde van "den dorpwech" waarin hij gewoond had met twee (hooi)bergen, twee keten en een boomgaard, en dat alles staande op grond van het voornoemde weeshuis. Op 01-07-1635 werd in de kerk van Heinenoord het eerste gebod afgekondigd van de verkoop van een "huys en berch" met beplanting etc. aan sheerendijck aan de Blaak onder Heinenoord, dat Cornelis Teuniss. aan Wouter Janss. had verkocht. De waarde was getaxeerd op 300 gld. Op 19-07-1635 betaalde Wouter de aanslag voor de 40e penning hierover. Van 10-09-1642 dateren de voorwaarden en kondities waarop Claes Jacobss. Blaeck als curator van de boedel van zaliger Wouter Janss., in het openbaar en ten overstaan van de schout en gerechten van Heinenoord, diens nagelaten "huys met een schuer stouck keet en berch" met de beteling, bedden, dekens, kussens, linnen, tin, houtwerk, beesten etc. zou gaan verkopen. De boerenwoning werd voor 222 gld. gekocht door Ghijsbrecht Wouterss. waarbij Jan Wouterss. "sijnen broeder" en Willem Bastiaenss. Snider "sijnen swager" zich borg stelden. Ghijsbrecht, Jan en Sijken Wouters en Willem Bastiaenss. Snider kochten beesten, inboedel en landbouwgereedschappen etc., waarbij ze ook voor elkaar als borg optraden. Aardig is ook dat in de boedel een "hellebaert en degen" werd aangetroffen. Huis en inboedel werden dus door de zoons en dochters gekocht en brachten totaal 346 gld. 18 st. op. Blijkens een akte van 18-06-1658 was Marichie Gijsberts, weduwe van Wouter Jansz, nog in leven. Zij compareerde op die datum voor de notaris te Mijnsheerenland met haar zoon Gijsbert Woutersz. Kennis

3

31/3 <2+2> Gijsbert Wouters Kennis [Kennis]
Рођење: 1625проц, Mijnsheerenland
Свадба: <3> Aryaentien Willems [?] b. 1630проц, Mijnsheerenland

4

41/4 <3+3> Ariaantje Gijsberts Kennis [Kennis]
Рођење: 1660проц, Heinenoord
Свадба: <4> Joost Jans Verrijp [Verrijp] b. ~ 1657 d. 9 мај 1714
Смрт: 17 фебруар 1696, 's Gravendeel
Ook vermeld als van der Linden

5

51/5 <4+4> Ariaantje Jooste Verrijp [Verrijp]
Рођење: 9 децембар 1685, Numansdorp
Свадба: <5> Cornelisz Lauwerens van Dijck [Dijk] b. 20 новембар 1686 d. > 1731, Numansdorp

6

61/6 <5+5> Laurens van Dijk [Dijk]
Рођење: 20 август 1720, Numansdorp
Свадба: <6> Sijtje Kieviet [Kieviet] b. 11 април 1723 d. 2 јануар 1778, Ooltgensplaat
Смрт: 3 фебруар 1778, Ooltgensplaat

7

71/7 <6+6> Leena van Dijk [Dijk]
Рођење: 28 фебруар 1755, Ooltgensplaat
Свадба: <7> Corstiaan Korteweg [Korteweg] b. 24 април 1746 d. 14 март 1797, Ooltgensplaat
Смрт: 19 јул 1820, Ooltgensplaat

8

81/8 <7+7> Anthony Korteweg [Korteweg]
Рођење: 19 октобар 1777, Ooltgensplaat
Свадба: <8> Кристина ван Кассель [Кассели] b. 26 јануар 1789 d. 6 децембар 1866, Dirksland
Смрт: 14 август 1866, Middelharnis
Meester metselaar
122/8 <7+7> Laurens Korteweg [Korteweg]
Рођење: ~ 1784
Смрт: 19 јануар 1853, Ooltgensplaat
113/8 <7+7> Willemtje Korteweg [Korteweg]
Рођење: ~ 1787, Ooltgensplaat
Смрт: 22 новембар 1861, Dirksland
94/8 <7+7> Siemon Korteweg [Korteweg]
Рођење: ~ 1790, Ooltgensplaat
Смрт: 1 мај 1875, Ooltgensplaat
105/8 <7+7> Pieter Korteweg [Korteweg]
Рођење: 10 фебруар 1792, Ooltgensplaat
Смрт: 11 август 1888, Ooltgensplaat