Willem van Crayenstein b. 1390проц - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:230964
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?> Willem van Crayenstein [Crayestein]
Рођење: 1390проц

2

21/2 <1> Arend Willems van Crayenstein [Crayestein]
Рођење: 1425проц

3

31/3 <2+?> Hillegond Aerts Willems [Crayestein]
Рођење: 1460проц
Свадба: <1> Jan Jans van Slingeland [van Slingeland] b. 1455проц d. ~ 1494
Смрт: < 1527
Andere kinderen:
 • Vroomke, non in het St Agnietenklooster te Dordrecht (1511)
 • Marike, non in het St Aeghtenklooster te Rotterdam (1511)

Tweede huwelijk met Cornelis Cornelis Dammasz van der Mijle, schepen en burgemeester van Dordrecht, zoon van burgemeester Cornelis Dammasz en van Elisabeth Pieters van Bruhesen. Bevriend met de dichteres Anna Bijns die in 1527 een gedicht schrijft met een acrostichon op zijn naam, met adviezen voor een weduwnaar. Daaruit wordt geconcludeerd dat Hillegond dan overleden is. Uit dit huwelijk:

 • Arent, burgemeester van Dordrecht
 • Dammas (+1541), priester en deken van de Grote Kerk, kanunnik in 1535
 • Alida

4

41/4 <3+1> Cornelia Jans van Slingeland [van Slingeland]
Рођење: 1490проц
Свадба: <2> Jacob Aert Hendricks [?] b. 1485проц d. <27 јун 1527
Смрт: 20 август 1587
Andere kinderen:
 • Adriaen
 • Jan
 • Hillegond

Cornelia wordt in 1495 vermeld als onmondig kind. Bij haar overlijden wordt haar hoge leeftijd (ze is ongeveer 100 jaar oud geworden) vermeld: 'seer out'.

 • 5-6-1527: de erfgenamen van Jacob Aertsz. belend in West-Barendrecht.
 • 11 juli 1543: Adriaen Hallincq Jansz. verkoopt aan Evert Gheritsz. houtkoper een losrente van 12 carolus guldens, verzekerd op een huis en erf staande op de Nieuwe haven, aan de ene zijde belend aan Cornelia van Slingelant, Jacob Aertsz. weduwe.(GAD,oud recht.arch.Dordrecht 695, fol.34 akte 94).
 • 5-2-1543(=1544): Cornelis Oem Cornelisz., verkoopt aan Jan Adriaen Foppenz., houtkoper: een huis bij het Manhuijsstraetgen, gelegen tussen het huis van Jan Ockersz. die metselaer, aan de ene zijde, en het huis van Cornelia van Slingelant, aan de andere zijde.
 • 26 april 1547: Cornelia van Slingelant is borg voor haar schoonzoon("zwager"") Cornelis de Jonge. (GAD, oud recht.arch.Dordrecht 695 fol.94, akte 516), bij de verkoop van een huis aan Cornelis Adriaensz. Halfbier.
 • 22-6-1551 Cornelia van Slingelant, weduwe van wijlen Jacob Aertsz., heeft haarzelf geinstitueerd als borge voor Jan Wenssen Jacopsz., haar zoon, in de zaak die Jan Wenssen als eiser voor het Hof van Holland heeft op en tegen Jannetgen Verschoer. (GAD, oud recht.arch.Dordrecht 721,fol63vo, akte 354),
 • 10-6-1550: Joost Jorisz. bekende dat hij verkocht heeft aan Neeltje Jansdr. te Dordrecht: 4 gouden Car.gld met een jaarlijkse losrente van 16 penn.
 • 1552: Cornelis van Driel Claesz., schepen in wette, als man en voogd van Grietken Jacobsdr., Jan Wenssen, Mr. Adriaen Wensen, advovaat voor het Hof van Holland, Aert Wenssen en Cornelis de Jonge als man en voogd van Hillegont Jacobsdr. tezamen erfgenamen van Jacob Aertsz., compareren te Dordrecht. (Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 1900,p.211-212)
 • 1557 'Neeltgen, Jacob Aertsz. wedue tot Dordrecht' was samen met haar dochter Grietgen (Wenssen) eigenaresse van 3 morgen land in Nieuw-Reijerwaard, in 'Neel Damen houff van XII mergen'(), ook wel 'Daem Cornelisz.XII mergen' genaamd. Rond 1557/1580 stonden deze 3 morgen land in 'Neel Damisz. 12 mergen' op naam van Jacob Muijs, ontvanger generaal te Delft.
 • 1561: vermeld onder Nieuw-Reijerwaard, in 'Daem Cornelisz.XII mergen': Daem Cornelisz. (...)bruyct van Neeltgen, Jacob Aertsz. wedue tot Dordrecht ende van Grietgen haer dochter III mergen lants'. (Ons Voorgeslacht no.488, december 1997).

5

51/5 <4+2> Margaretha Jacobs Wenssen [Wenssen]
Рођење: ~ 1517, Dordrecht
Свадба: <3> Cornelis Claes van Driel [van Driel] b. 1505проц d. 14 јануар 1555
Смрт: 1597, Dordrecht
Andere kinderen:
 • Anthonis, ca. 1535 - 1572 te Sandelingenambacht / Hendrik Ido Ambacht
 • Isabella, ca. 1535, Dordrecht?
 • Maria, ca. 1537, Dordrecht?
 • Hillegonda, ca. 1541, Dordrecht
 • Jacob, ca. 1543, Dordrecht - 1626
 • Aarnoud, ca. 1545, Dordrecht - 1573
 • Claes, ca. 1545, Mijnsheerenland - 11 november 1603, Westmaas
 • Reijmsburgje, ca. 1546, Dordrecht?
 • Cornelia, ca. 1547, Dordrecht?
 • Anthonia, ca. 1551, Dordrecht?


 • 6 mei 1571 Heyndrick de Raet Heliasz., man van Hillegont Cornelis van Driel Cleysdr., verkoopt aan Adriaen Thonisz.(van Driel): land gelegen in de dijkage van Beijerland onder Mijnsheerenland; deze en andere gronden waren gegeven bij het huwelijk zoals Grietge Cornelis van Driel Cleysz. weduwe tegen Cornelis Splintersz. te haren huize te Dordt heeft verklaard.
 • 7 juni 1575 Margareta Wenssen, weduwe van Cornelis van Driel Claess, verkoopt met consent van Cornelis Thonis (Lodewijcksz.) als voogd van het nagelaten weeskind van Thonis Cornelis van Driel genaamd Ariaen Thonisz.
 • 7 juni 1576 Margaretha Wenss wed(uw)e van Cornelis van Driel Claesz. transporteert een rentebrief van 6 Car.gld. aan Cornelis Thonis., voogd van het achtergelaten weeskind van Thonis Cornelisz. van Driel genaamd Arien Thonisz.
 • 28 februari 1583 transporteren Adriaen Anthoenis van Driel (de zoon van Thonis Cornelisz.van Driel) en Anthonis Geenen (getrouwd met Pieterken Cornelis van Driel), tezamen de helft van 3 morgen 1.1/2 hont land onder IJsselmonde aan Cornelis Anthoenis Lodewijcx (man van Niesje Cornelisdr. van Driel) die reeds een kwart bezat. Het resterende kwart was in het bezit van Hendrick de Raedt (getrouwd met Hildegond Cornelisdr. van Driel).
 • 20 september 1587 transporteert Hendrick de Raedt Elyasz. zijn kwart aan Neysgen Cornelis van Driellen, weduwe van Cornelis Anthonis Loycx, die daarmee het gehele perceel in eigendom had gekregen.
 • Margaretha Wensen werd na het overlijden van haar echtgenoot in het spraakgebruik aangeduid als "Grietje van Driel" en haar naam is op die wijze in de Dordtse geschiedenis vereeuwigd als naamgeefster van "Grietje van Driel's toren". Deze toren is overigens in de loop der tijd nog met verschillende andere namen aangeduid. In 1553 werd deze in het kohier van de 10e penning vermeld: "Den toren van Cornelis Claessoen van Driel staende opter nijeu haven ande waterzij / onder een kelder en(de) bove(n) een kor
 • Volgens het handschrift van Van Goudhoeven stierf Margriet Wentsen "Ao 1597 aet(atis) 80 hadde getrout Cornelis van Driel Claesz. schepen van Dordt Ao 1538 / hadde XI kinderen sij sterf in Mijnsheerenherberge".

6

61/6 <5+3> Niesken Cornelis van Driel [van Driel]
Рођење: 1540проц
Свадба: <4> Cornelis Anthonis van der Giessen (Lodewijks) [van der Giessen] b. 1540проц d. изм 1584 и 1587
Смрт: 23 април 1623, Hendrik Ido Ambacht

7

81/7 <6+4> Antonis Cornelis Lodewycx [Lodewycx]
Рођење: 1565проц
72/7 <6+4> Ariaantje Cornelis van der Giessen [van der Giessen]
Рођење: 1575проц
Свадба: <5> Adriaen Pauwels ? (den Ouden Dijckgraeff) [Cranendonck] b. ~ 1565 bur. 29 септембар 1646, Hendrik Ido Ambacht
Смрт: <26 април 1627, Ridderkerk
Andere kinderen:
 • Roockgen, 12 december 1607, Ridderkerk
 • Jenneken, 30 november 1609, Ridderkerk

8

101/8 <8+?> Cornelis Teunis Lodewijcxs [Lodewijcxs]
Рођење: ~ 1600, Sandelingenambacht
Свадба: <6> Heijlken Jacobsdr Besemer [Besemer] b. 1600проц d. изм 1650 и 1659, Hendrik Ido Ambacht
Смрт: 8 јануар 1686, Hendrik Ido Ambacht
Belijdenis dec. 1629. Begraven in de kerk van Hendrik Ido Ambacht. Grafschrift: Hier Leyt begraven Cornelis Anthonis lodewyckx was out 85 iaren sterf den 8 ianuarius anno 1686 - Boven de tekst een wapen, voorstellende 3 naast elkaar geplaatste schoorsteenhalen, midden boven vergezeld van een vijfpuntige ster.
92/8 <7+5> Pauwel Ariens Cranendonck (Romeijn) [Cranendonck]
Хришчанство крштење: 7 мај 1606, Ridderkerk
Свадба: <7> Teuntjen Emonds van Jonkholt [van Jonkholt] c. 13 јул 1603 d. <20 новембар 1634, Ridderkerk
Смрт: изм 13 јул 1663 и 19 децембар 1665
In 1632, korte tijd na zijn huwelijk met de dochter van de schout van Ridderkerk, kocht Pauwel Ariensz. Cranendonck land onder Oud-Reijerwaard en een huis aan de Kerksingel op het dorp Ridderkerk. Wellicht was deze koop te hoog gegrepen, want een jaar later verkocht hij het land alweer, terwijl hij ook een huis van de hand deed. Enige jaren na het overlijden van zijn eerste echtgenote verkocht hij enige bezittingen, vermoedelijk om de koop van een groot huis (met 4 haardsteden) in het dorp Ridderkerk te kunnen bekostigen. Dit huis droeg de naam "Wapen van Rome" en lag aan de oostzijde van de Zeedijk (nu: Ring-of Molendijk), tegenover de "Dorpssteenstraat", m.a.w. op het punt waar de dorpsstraat van Ridderkerk op die dijk aankwam. Het "Wapen van Rome" was een herberg of tapperij, waar zich allerhande dorps-activiteiten afspeelden: zo werden er vanaf 1646 vele akten van de notaris Engelbrecht van der Grijp gepasseerd "ten huize van Pouwels Arijens Cranendonck".

Waard van het "Wapen van Rome" in Ridderkerk, gekocht op 14 juni 1636 van Teus Meuss.

Met Palus Aryensen Romeyn (=Kraenendonck), Cornelis Aertsen Leeuwenburch en Jacob Aryensen Nuchteren, allen wonende te Ridderkerk, verklaarde Huyser bij akte van 21-2-1640 400 Car.gld schuldig te zijn aan de heer Johan Volls, magistraat van Dordrecht, welke bedrag zij beloofden over een jaar terug te betalen. (GA Dordrecht, ona inv.nr.63, fol.32).

Op 22 mei 1647 transporteerde Aryen Quirijnen Huyser de jonge aan Pouwels Aryensden Kraenendonck 3 morgen 68 roeden in het 'Duyffhuys, de 68e hoef in Oud-Reijerwaard.(ARA,ora RK inv.nr.10.fol.141 e.v.). Dezelfde dag werd er ten behoeve van Huyser een schuldbrief opgemaakt ten bedrage van 1421 Car.gld.(ARA,ora RK inv.nr.10,fol.100 e.v.).

kocht in 1652 1 1/2 morgen zaailand in "den Brouwer" in Nieuw-Reijerwaard

Op 16-4-1653 verklaarde Huyser met Jacob Aryensz. Nuchteren, Pouwels Aryensz. Cranendonck en Jacob Leendertsz. Slickerveer, allen wonende onder Ridderkerk, 600 Car.gld. schuldig te zijn aan Neeltie Abrahamsdr.(GA Dordrecht, ona inv. nr.91 fol.121.).

kocht in 1657 een aantal koeien

ONR Ridderkerk, Inventarisnummer 14 R, Aktenummer/Blz. 7/10, Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Gijp: Jan Willemsz Romeijn verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Ingensz, gaermeester van de verpondinge 72 gulden. Maertge Cornelis, wonende in de Grient alhier, weduwe van Willem Cornelisz Romeijn, geassisteerd door Pouwels Arijensz Cranendoncq,haar voogd, stelt zich borg.

ONR Ridderkerk, Inventarisnummer 14 R, Aktenummer/Blz. 51/94, Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Gijp: Pouwels Arijensz Kraenendonck bekent schuldig te zijn aan Philps en Jacob Rentier te Rotterdam, als voogden van de nagelaten weeskinderen van Susanna Dircx, weduwe van Mathijs Huijbrechtsz van Sittert, een bedrag van 800 gulden. Vincent Franssen Danckert - oud heemraad - en Willem Dircxsz, timmerman, zijn borg.

ONR Ridderkerk, Inventarisnummer 14 R, Aktenummer/Blz. 53/97, Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Gijp: Pouwels Arijensz Kraenendonck, 41 jaar, verklaart op verzoek van Cleijsgen Pietersdr., weduwe van Cornelis Foppen de jonge, dat hij eergisteren in de avond aanwezig was in het Wapen van Rome (eigenaar hiervan) en daarbij getuige was dat Abraham Joosten, wever, Huijch Cornelisz uitmaakte voor 'jonge schapendief'.

ONR Ridderkerk, Inventarisnummer 14 R, Aktenummer/Blz. 87/157, Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Gijp: Willem Dircxsz, timmerman 46 jaar, Arijen Quierijnen Huijser, 36 jr, Dirck Arijensz op 't Dorp, 48 jr, Pleun Querijnen Huijser, 40 jr, Cornelis Cornelisz Kuit 40 jaar, Harmen Lenert Vrancken 60 jaar en Cornelis Willemsz Schansman 34 jaar, verklaren op verzoek van Hermen Celosse, predikant, dat zij ten huize van Pouwels Arijensz Kranendonck zijn geweest en vertellen over de predikant en zijn vrouw, die zich verschillende malen onbehoorlijk zouden hebben gedragen.

Tweede huwelijk (29 mrt 1637, Ridderkerk) met Ariaentje Leendertsdr aen Dijck. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Derde huwelijk (10 apr 1639, Ridderkerk) met Grietje Jacobs. Uit dit huwelijk de volgende kinderen:

 • Ariaentje, 11 december 1639, Ridderkerk
 • Arien, 17 november 1641, Ridderkerk
 • Annetien, 24 april 1644, Ridderkerk
 • Arijen, 28 oktober 1646, Ridderkerk - 28 november 1708, Ridderkerk
 • Neeltjen, 6 mrt 1650, Ridderkerk
 • Jacob, 23 juni 1652, Ridderkerk - 8 december 1705, Ridderkerk
Grietje hertrouwde met (Ridderkerk, 10 januari 1666) met Bastiaen Cornelisz. op den Dijck.