Elias III van Weede b. 1400 d. 6 септембар 1449 - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:1176411
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?+?> Elias III van Weede [van Weede]
Рођење: 1400
Свадба: <1> Margriet Reijers Peterdr [?]
Смрт: 6 септембар 1449
Heer van Stoutenburg

tijnsmeester van Emminklaar 1412, 40, beleend met tiende van Groot Weede, Lutteke Weede en Schoonoord in de maagschap Weede en Emminklaar 1419, raad 1434, schepen 1436, 38, 40 en 43, burgemeester 1446 van Amersfoort, vyve 1436. Archief Eemland: Superintendenten belast met het beheer van de voormalige kloostergoederen. 3731 -025 Akte waarbij deken en kapittel van de Sint Joriskerk aan Elyas van Wede overdragen al het recht dat zij hebben op de tiende, afkomstig uit Coeps camp, 1424.

3758 -026 Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen door Elijs van Wede en Mergriete, zijn vrouw, aan Herman Lambert soen en Alijd, zijn vrouw, van al het recht dat zij hebben op een kamp land, gelegen aan de nieuwe stadsgracht, buiten de Bloemendalse poort, Coeps camp geheten, en op de tiend uit deze kamp, 1432.

2

21/2 <1+1> Nn van Weede [van Weede]

3

31/3 <2+2> Ott van Wolffwinckel [van Wolffwinckel]
Рођење: ~ 1475
Schout van Woudenberg In 1392 wordt Aernts van Winninclaer beleend door opdracht van zijn vader Jan Otten zoen van Wolfwinckel met de tins van "te Oerloghe mit alle sine toebehoren, wilt en tam, oud en nywe". Eronder staat: "Anno 1528 heeft Ot van Wolffswinckel dit goet gevoegd bij versterffenis van Eelijs van Wollfswijnckel ende Ot heeft sijn kijnderen dair ut gemaict. Ut in libro Mathen de Goch, fol. 62,63,64" (Waarschijnlijk niet bewaard). (St. Paulus 30, fol. 79; 1392, zaterdag na sint Martinusdag in de winter). In 1525 is Otto van Wolfswinckel schout van Woudenberg. In 1525 is de schout eigenaar van een half huis in Woudenberg (Het Schilt) (Morgengeld Woudenberg, 1525, nr. 3). Ot van Wolleswynkel, schout, Ghisbert Peters, Ghisbert Willems, Ghisbert Toniss en Jacop van Delen, schepenen van Woudenberg oorkonden dat Ghisbergen Wouter Jans dochter, met Tonis Jans haar voogd, heeft overgedragen met hand, halm en mond aan Lysbeth Willem Brouwersdochter en Styn haar zuster, al het goed en erf, wat ze geërfd heeft van haar ouders Wouter Jans en Lysbeth op Ekeris, met huis, hof en schuur, berg en tuin, met bos en broek, met land en zand. Oorspr. Met zegels van de oorkonders, het derde gaaf, de rest meer of minder geschonden. (GAA, De Poth, regesten nr. 399; 2309-1529). In 1534/1535 tekent o.a. Ott van Wolffswinckel bezwaar aan tegen het huisgeld (HUA; Archief Staten Landsheerl nr. 391; 1534/1535). In 1528 koopt Ot van Wolfswinckel het burgerrecht van Amersfoort (Burgerrechtverleningen fol. 5; 2106-1528). Van 1529-1534 is Ott van Wolffswinckel schout van Woudenberg. In 1536 is Oth van Wolfswinkel bruiker van 11 morgen land, genaamd de Schilt en Doornheg (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 50 en 51).

4

41/4 <3> Marten van Wolfswinckel [van Wolfswinckel]
Рођење: 1500
In 1551 en 1556 is Marten van Wolffswynckell schout van Scherpenzeel. In 1555 is Marten van Wollenswijnckel leenman van Huis Scherpenzeel. In 1558 wordt Martin van Wolffswijnckell x Feuse beleend door opdracht van Gerrit Willemsz met een rente van 60 car. guldens per jaar uit Groet Oirloch en Breschoten. Tins: een oude Vlaamse grote (St. Paulus 34, fol. 435, 07-07-1558). Marten van Wollezwynckel schout van Scherpenzeel maakt bekend dat voor gerechtslieden aldaar verscheen Brant Claeszn van Amersfoort, die verklaard heeft dat hij wegens perikel zijns lijfs binnen Amersfoort niet komen dorst en dat hij daarom zijn zwager Harmen Willemszn Ramaker machtigt om aldaar samen met zijn vrouw Cornelia zijn huis te transporteren aan Geryt Aertszn en zijn vrouw Margryet een huis, hof en hofstede gelegen in de Utrechtsestraat buiten de Rooden Thoorn (Transportakten Amersfoort 436-4; 26-01-1559). In 1560 wordt Willem Henricksz van Hardevelt beleend door opdracht van Gerrit Willemsz, momber van Feuse, wed. Martens van Wolffswijnckell met een rente van 30 car. guldens per jaar uit Groet Oirloch en Breeschoeten (St. Paulus 34, fol. 465vo; 03-02-1560).

5

61/5 <4+?> Eelgis Martens van Wolfswinckel [van Wolfswinckel]
Рођење: 1530
Смрт: 1580
In 1558 worden Melchior Evertsz en Elis van Wolffswijnckel genoemd als gerichtsman van Scherpenzeel (Archief Westerholt 267 nr. 7; 1558). In 1560 is Eelgis van Wolffswijnckel schout van Scherpenzeel. In 1560 wordt Willem Henricksz van Hardevelt beleend door opdracht van Otto van Wolffswijnckell, namens zijn neef Eelgis van Wolffswijnckel, schout van Scherpenzeel, "tezer tijt vuytlandich wezende" en zijn broers en zusters, zo mondig als onmondig, om de boedel van hun vader Marten van Wolffswijnckel te vrijen "en den meesten schaeden te schutten" met een rente van 30 car. guldens uit Groet Oirloch en Breeschoeten. Vorige belening 07-07-1558 op Marten van Wolfswijnckell (St. Paulus 34, fol. 466; 02-03-1560). In 1558 en 1560 wordt Elis van Wolffswijnckel genoemd als gerichtsman van Scherpenzeel (Arch. Westerholt 267, nr. 7 en 8; 1558, 27-03-1560). In 1562 is Eelgis (tekent Helias) van Wolffswynckel getuige bij het testament van Wilhelm van Scherpenseel, drost op Veluwen (uit de inventaris, regesten nr. 154) (Archief Hackfort nr. 291; 05-01-1562 (opten huyse to Scherpenseel). In 1575 betaalt Sander (Marcelisz) die meulemr wegens twee lenen van 't erf Wolffwinckell, waarvan hij een leen gekocht had van Elis van Wolffswinckell (Arch. Westerholt 276 nr. 3, 1575). In 1569 zijn Elyas van Wolfswinckel, won. Amersfoort en Henrick Henricksz van Wolfswinckel, won. Utrecht mombers van de onmondige kinderen van Oth van Wolfswinkel, in leven won. te Rotterdam (Booh, suppl. 1 X; 17-05-1569).
52/5 <4+?> Nn van Wolfswinckel [van Wolfswinckel]

6

71/6 <5+?> Alexander Marcelisz/Melchiors van Wolfswinkel [van Wolfswinkel]
Рођење: 1535, Scherpenzeel
Смрт: <5 август 1606
30-4-1572: Sander Marcelis wordt na opdracht van Elias van Wolfswinckel beleend met de helft van het goed Wolfswinckel, gelegen naast Wittenoord en Overeem en beneden Scherpenzeel en Ebbenhorst. Op dezelfde datum koopt hij Sander Marcelis vanhem de andere helft van het goed [AHS, leenboek 1, f.95/96; NL 1985]..

2-3-1594: Sander Mercelisz koopt te Scherpenzeel het halve erf Wingelaar en de Robbenhorst in Renswoude van Ansem Ruysch voor 800 pond. Hij koopt van Melis Saertsz c.s. en Thonis Lubberts een stuk veen en veld in de Ginkel onder Amerongen voor 350 pond [GAU, IIe afd. 3606; NL 1985]..

2-7-1597: Alexander Marcelis wordt na opdracht van Goert van Snoel beleend met de helft van de tienden uit Ubbelschoten, Daatselaar, Wagensveld, Wittenoord, Overeem en Abbelaar onder Renswoude [AUL 191, fol 70 en 192; NL 1985

7

81/7 <7> Ariaantje Sanders van Wolfswinkel [Wolfswinkel]
Рођење: 1565, Scherpenzeel
Смрт: >13 април 1628, Scherpenzeel
In 1629 wordt Ariaentje Sanders, wed. Matheus Gerritsz van Langelaer beleend na dode van haar neef Willem Jansz van Wolfswinckel met de tiend van Abbelaar onder Renswoude (Leenhof 102; 11-07-1629

8

91/8 <8+?> Cornelis Mateus van Langelaer [Langelaer]
Рођење: 1595, Scherpenzeel
Смрт: 1620
Джерельна довідка за населеним пунктом