1. Kyai Tumenggung Onggodjoyo I / Kyai Lanang Glangsing (Honggodjoyo / Gentono) d. 1690

Из пројекта Родовид

Особа:189911
Рођени род Ki Ageng Brondong
Пол мушки
Цело име (рођено) 1. Kyai Tumenggung Onggodjoyo I / Kyai Lanang Glangsing
Друга презимена Honggodjoyo / Gentono
Родитељи

Ki Ageng Brondong / Pangeran Lanang Dangiran [Brawijaya V] d. 1638

Nyai Ageng Brondong [Ki Bimotjili]

Вики-страница Kyai Lanang Glangsing (Gentono)
[1][2][3]

Догађаји

Рођење једног детета: Nyai Ajeng nDalem Notopraduto [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Nyai Ajeng Notoprono [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Kyai Onggodjoyo Djagir [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Ki Onggodjoyo [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Nyai Ajeng Rana / Rangga [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Mas Ngabei Niloperbongso [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Mas Ngabei Mangkuyudo [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Nyai Ajeng Tambak Haji [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Kyai Sutaprana [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Nyai Ajeng Sumoyudo [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Kyai Djoyodirono / Kyai Mas Tumenggung Djoyodirono I [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Nyai Ajeng Galih Wirokusumo [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Kyai Onggodimedjo [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Nyai Ajeng Kinjeng [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Kanjeng Raden Tumenggung Djimat Tjondronegoro I / Kyai Onggowidjoyo [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Kyai Dipomenggolo [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Nyai Onggodiwongso [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Nyai Ajeng Wirodipuro [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Mas Ngabei Sutondo [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Nyai Ajeng Wangsengsari [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Kanjeng Tumenggung Djimat Djoyonegoro [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Nyai Ajeng Ronggolawe [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Nyai Ajeng Wiryokusumo [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Kyai Wanengpati [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Nyai Ajeng Surowidjoyo [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Nyai Ajeng Surodipuro [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Raden Panji Djayengrono [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Nyai Ajeng Wirosroyo [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Nyai Ajeng Wiryodipuro [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Raden Ayu Galuh [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Nyai Ajeng Djangrono [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Kyai Onggodjoyo II [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Mas Ngabei Kertoyudo [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Kyai Tumenggung Onggowidjoyo [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Raden Panji Tjondro Adinegoro [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Ratu Lor Djoyodiningrat [Ki Ageng Brondong]

Рођење једног детета: Mas Ngabei Tjondrowijoyo [Ki Ageng Brondong]

од 1678 Професија : Pasuruan, Adipati Pasuruan

1690 Смрт: Surabaya, Dimakamkan di Pesarean Sentono Botoputih Surabaya

Напомена

Jumeneng Bupati di Pasuruan nama gelar: Kyai Tumenggung Onggodjoyo I. Senioritas satu angkatan dengan Amangkurat (Mataram)

Pada tahun 1686 di Pasuruan konflik dengan UNTUNG SUROPATI, dan minta perlindungan keponakannya Kyai Adipati Djangrono II di Surabaya. Pulang ke Surabaya dan wafat dimakamkan di Pesarean Sentono Botoputih Surabaya

Mulai Keturunan pertama dari Ki Tumenggung Honggodjojo tsb. mendapatkan tanda/tetenger KASEPUHAN Surabaya; Nama isteri-istri tidak tercatat, yang menurunkan 14 putera/puteri (ver Botoputih = hal 52); 15 putera/p

Извори

  1. Buku Silsilah Keluarga - Silsilah PK5(Persatuan Keluarga Kasepuan_ Kanoman_Kromodjayan_Kesambongan:Bab IX, halaman 35 oleh R.T.A.Notoadikoesoemo (Zainal Fatah), Surabaya 6 desember 1956
  2. Buku Silsilah Keluarga - Silsilah Kromodjayan, Pakem Kilat Kasepuhan-Kanoman Hal:35, Oleh Raden Ngabei Kromodjoyoadirono (Raden Bagus Yasin ) Surabaya 08 Juni 1980
  3. Serat Wasiat RAA Kromodjoyo Adinegoro IV (R Mashoedan) - Silsilah Trah/Keturunan Ki Ageng Brondong [tulis tangan] dalam Surat Wasiat kepada Putra 1 R Tumenggung Kromoadinegoro (R Abdul Madjid) Regent Mojokerto. Ditulis tanggal 05 Januari 1917.

Од прародитеља до унучад

Прародитељи
Sunan Tawang Alun
Титуле : 1596, Jawa Timur - Banyuwangi, Raja Blambangan Wetan
Pangeran Kedawung
Титуле : Blambangan Timur, Kasatriya
Pangeran Aryo Benowo / Abdulhalim
Титуле : Sultan Pajang II
Pangeran Benawa / Sultan Prabuwijaya (AbdulHalim)
Професија : 1582, Adipati Jipang Panolan
Титуле : од 1586, Pajang, Sultan Pajang II bergelar Sultan Prabuwijaya
Смрт: 1587, Pajang
Kanjeng Pangeran Haryo Sindusono
Рођење: Level 1 = Putera; Adalah trah urutan pertama/putera dari (pancer) Kanjeng Sultan Pajang / Joko Tingkir 1568-1582 );
Прародитељи
Родитељи
Ki Ageng Brondong / Pangeran Lanang Dangiran
Рођење: Di Desa Brondong – Sedayu Lawas, atau Paciran Lamongan tepi laut utara Jawa. Kiyahi Ageng Brondong memiliki keturunan Raden Tumenggung Panji Tjokronegoro I, Bupati Sidoarjo yang pertama, diambil dari silsilah pangeran Lanang Dangiran Kyai Ageng Brondong kang sumareh ing pesarehan sentono Botoputih Surabaya. Pangeran Lanang Dangiran Kiyahi Ageng Brondong. Kang Sumareh Ing Pesarehan “Sentono Boto Putih” Surabaya Riwayat Hidup Kiyahi Ageng Brondong Botoputih Suroboyo. Konon dituturkan Pangeran Kedawung, disebut juga Sunan Tawangalun adalah raja di Blambangan atau dikatakan juga Bilumbangan. Beliau mempunyai 5 orang anak dan diantaranya ialah pangeran Lanang Dangiran. Diceritakan bahwa Lanang Dangiran pada usia 18 tahun bertapa dilauy dan menghanyutkan dirinya diatas sebuah papan kayu sebuah beronjong (alat penangkap ikan), tanpa makan atau minum, arus air laut dan gelombang membawa Lanang Dangiran hingga dilaut jawa dan akhirnya suatu taufan dan gelombang besar melemparkan Lanang Dangiran dengan beronjongnya dalam keadaan tidak sadar, disebabkan karena berbulan-bulan tidak makan dan minum, dipantai dekat Sedayu. Seluruh badannya telah dilekati oleh karang, keong serta karang-karang (remis) sehingga badan manusia itu seolah-olah ditempeli dengan bakaran jagung yang disebut dengan bahasa jawa “Brondong” Badan Pangeran Lanang Dangiran diketemukan oleh seorang kiyahi yang bernama Kiyahi Kendil Wesi. Pangeran Lanang Dangiran dirawat oleh Kiyahi Kendil Wesi serta istrinya dengan penuh kasih sehingga sadar kembali dan akhirnya menjadi sehat seperti sediakala. Pangeran Lanang Dangiran menceritakan asal-usulnya kepada Kiyahi Kendil Wesi. Setelah Kiyahi Kendil Wesi mendapat keterangan tentang asal usulnya Pangeran Lanang Dangiran, maka diceritakan oleh Kiyahi tadi bahwa ia juga asal keturunan dan raja-raja di Blambangan yang bernama Menak Soemandi dimana beliau masih satu keturunan dengan Lanang Dangiran. Lanang Dangiran tinggal dan kumpul dengan Kiyahi Kendil Wesi, dan dianggap sebagai anaknya kiyahi sendiri. Pangeran Lanang Dangiran memeluk agama Islam, karena rajin dan keteguhan imannya serta keluhuran budinya serta kesucian hatinya, maka tidak lama pula ia dapat tampil kemuka sebagai guru Agama Islam, Pangeran Lanang Dangiran berisitrikan putrid dan Ki Bimotjili dan Panembahan di Cirebon yang asal usulnya dituliskan sebagai berikut : Pangeran Kebumen Bupati Semarang, berisitrikan putrid dan Sultan Bojong, bernama Prabu Widjaja (Djoko Tingkir). Ki Bomotjili adalah salah satu seorang putra dan Pangeran Kebumen tersebut diatas, seorang putri dan Ki Bimotjilimi bersuamikan Pangeran Lanang Dangiran alias Kiyahi Brondong (dimakamkan di Boto Putih). Nama Brondong diperoleh karena ia diketemukan oleh Kiyahi Kendil Wesi badannya dilekati dengan “Brondong” Kiyahi Kendil Wesi yang waspada dan mengetahui nasib seseorang, mengatakan kepada Lanang Dangiran yang sudah mendapat sebutan Kiyahi Brondong dan masyarakat sekitar tempat Kiyahi Kendil Wesi, supaya pergi ke Ampel Dento Suroboyo, dan meluaskan ajaran Agama Islam, karena di Surabaya Kiyahi Brondong kelak akan mendapat kebahagiaan serta turun temurunnya kelak akan timbul dan tambah menjadi orang-orang yang mulya. Kemudian Kiyahi Brondong dengan istrinya dan beberapa anaknya yang masih kecil pergi ke Surabaya dan pada Tahun 1595 menetap diseberang timur kali Pegiri’an, dekat Ampel ialah Dukuh Boto Putih (Batu Putih) ditempat baru inilah Kiyahi Brondong mendapatkan martabat yang tinggi dan masyarakat, karena keluhuran budinya Kiyahi Brondong (pangeran Lanang Dangiran) wafat pada tahun 1638 dalam usia + 70 tahun dan meninggalkan 7 orang anak, diantaranya 2 orang laki-laki yaitu : Honggodjoyo dan Honggowongso. Bupati Sidoarjo yang pertama adalah keturunan dan Honggodjoyo, Kiyahi Ageng Brondong (Pangeran Lanang Dangiran) dikebumikan ditempat kediamannya sendiri di Botoputih Surabaya makamnya dimulyakan oleh putra-putranya dan selanjutnya dihormati oleh turun-turunnya hingga kini. Semoga arwah beliau diterima Allah Swt, dan Allah Swt juga memberikan kepada seluruh keturunannya Kiyahi Ageng Brondong kemulyaan, kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana beliau senantiasa mendoakan cucu cicitnya selama hidupnya. Ada hal penting yang anda ketahui bahwa bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Sidoarjo, pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta rombongan merupakan agenda rutin berkunjung ke : Pesarean Asri ing Pendem untuk nyekar ke makam Bupati pertama Sidoarjo Raden Tumenggung Panji Tjokronegoro I wafat tahun 1863 Ke Pesarehan keluarga Tjondronegoro (belakang masjid Djamik/ Agung Sidoarjo) nyekar Raden Adipati Aryo Panji Tjondronegoro I wafat tahun 1906 Langsung menuju Pesarehan Boto Putih Surabaya ke makam Raden Tumenggung Adipati Aryo Tjondronegoro II (Kanjeng Djimat Djokomono).
Титуле : Surabaya, Pangeran Lanang Dangiran / Kyai Ageng Brondong sebagai PANCER = yaitu Leluhur/nenek moyang Trah Kasepuhan & Kanoman Surabaya / sebagai cikal bakal / pakem Sejarah Kasepuan – Kanoman Surabaya, atau Level 1 = Putera ke 2 Pangeran Kedawung ;
Свадба: Nyai Ageng Brondong
Смрт: 1638
Nyai Ageng Brondong
Рођење: Sedayu - Lawas / Lamongan, Puteri Ki Bimotjili dari Djungpangkah (Ujungpangka) di Sedayu Lawas Surabaya.
Свадба: Ki Ageng Brondong / Pangeran Lanang Dangiran
Родитељи
 
== 3 ==
5. Nyai Lurah nDalem Wiroguno
Рођење: ~, Surabaya, Menurunkan Trah Demang Sutoyudo Peneleh - Suroboyo
Свадба: Patih Wiroguno
4. Nyai Setro / Astro
Рођење: Surabaya, Menurunkan Trah Botoputih Surabaya
3. Nyai Danoe Singopoero
Рођење: Menurunkan Trah Singopredaton
7. Nyai Wongsoito / Nyai Wongsosuto
Рођење: Menurunkan Trah Tumenggung Setjonegoro, Tjibolang dan Trah Honggosutan / Wongsosutan
Kyai Tumenggung Djangrono I / Kyai Onggowongso (Honggowongso)
Рођење: Surabaya, Catatan: >> nama lain : Ki Lembu Amiluhur / ver RB Yasin )
Титуле : од 1670, Surabaya, Adipati Surabaya XI
Смрт: децембар 1678, Surabaya, Gugur di Kediri dalam peperangan, dimakamkan di Pesarean Sentono Boto Putih Surabaya
1. Kyai Tumenggung Onggodjoyo I / Kyai Lanang Glangsing (Honggodjoyo / Gentono)
Професија : од 1678, Pasuruan, Adipati Pasuruan
Смрт: 1690, Surabaya, Dimakamkan di Pesarean Sentono Botoputih Surabaya
== 3 ==
Деца
Raden Panji Djayengrono
Титуле : -1783, Surabaya, Raden Adipati Panji
Kanjeng Tumenggung Djimat Djoyonegoro
Титуле : -1815, Probolinggo, Bupati Banger Probolinggo
Raden Panji Tjondro Adinegoro
Титуле : Pekalongan, Patih
Kyai Tumenggung Onggowidjoyo
Титуле : Lamongan, Bupati Lamongan
Титуле : 1808, Pati, Bupati Pati
Kyai Onggodjoyo II
Титуле : Surabaya, Patih Luar Kasepuan Surabaya
Nyai Ajeng Rana / Rangga
Рођење: level 2 = Cucu dari Ki Ageng Brondong, putera no 1 Kyai Tumenggung Onggodjoyo I
Ki Onggodjoyo
Рођење: level 2 = Cucu dari Ki Ageng Brondong, atau Putera No:2 dari Kyai Tumenggung Onggodjoyo I. Diasingken Belanda ke pulau Ceylon
Nyai Ajeng nDalem Notopraduto
Рођење: level 2 = Cucu dari Ki Ageng Brondong, atau Putera No:3 dari Kyai Tumenggung Onggodjoyo I.
Nyai Ajeng Notoprono
Рођење: level 2 = Cucu dari Ki Ageng Brondong, atu puteri no:9, Kyai Onggodjoyo I
Kyai Onggodjoyo Djagir
Рођење: level 2 = Cucu dari Ki Ageng Brondong, atau Putera No:5 dari Kyai Tumenggung Onggodjoyo I. Bertempat tinggal di Jagir Wokoromo Surabaya
Kyai Sutaprana
Рођење: level 2 = Cucu dari Ki Ageng Brondong, atau Putera No:6 dari Kyai Tumenggung Onggodjoyo I.
Nyai Ajeng Sumoyudo
Рођење: level 2 = Cucu dari Ki Ageng Brondong, atau Putera No:7 dari Kyai Tumenggung Onggodjoyo I.
Kyai Dipomenggolo
Рођење: level 2 = Cucu dari Ki Ageng Brondong, atau Putera No:8 dari Kyai Tumenggung Onggodjoyo I.
Nyai Onggodiwongso
Рођење: level 2 = Cucu dari Ki Ageng Brondong, atau Putera No:4 dari Kyai Tumenggung Onggodjoyo I.
Nyai Ajeng Wirodipuro
Рођење: level 2 = Cucu dari Ki Ageng Brondong, atau Putera No:11 dari Kyai Tumenggung Onggodjoyo I.
Kanjeng Raden Tumenggung Djimat Tjondronegoro I / Kyai Onggowidjoyo
Рођење: level 2 = Cucu dari Ki Ageng Brondong, atau Putera No:12 dari Kyai Tumenggung Onggodjoyo I.
Професија : Menjabat Bupati Kasepuan Surabaya 1752-1763, jumeneng Bupati nama gelar Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Свадба: Ψ Trah Ageng Tjondronegoro
Свадба: Putri dari: Panembahan Tjakraningrat
Han Bwee Koe / Han Bwee Kong
Рођење: Level 2 = Cucu dari Han Siong Kong; Atau putera ke 4 dari Han Liong Kong
Професија : Kapten China, berkedudukan di Surabaya; Memeluk Agama Islam; Terkenal kaya raya.
Свадба: Nyai Ajeng Kinjeng
Nyai Ajeng Kinjeng
Рођење: level 2 = Cucu dari Ki Ageng Brondong, atau Putera No: 14 dari Kyai Tumenggung Onggodjoyo I. Menikah dengan keturunan China/Tionghoa, nama: TJOE KWIE SWIE dimakamkan di Kampung ketandan Surabaya; disebelah selatan Kyai TONDO; Nyai Ajeng Kinjeng dimak
Свадба: Han Bwee Koe / Han Bwee Kong
Kyai Djoyodirono / Kyai Mas Tumenggung Djoyodirono I
Рођење: level 2 = Cucu dari Ki Ageng Brondong, atau Putera No:13 dari 14 putera Kyai Tumenggung Onggodjoyo I.
Професија : Surabaya, Bupati Kanoman di Wonokromo Surabaya, 1746-1758. Diangkat dalam th 1752 ( De Jonge deel 10-11 ) Pengangkatan bersamaan Kyai Onggowidjoyo. Orang Belanda mengatakan "tweede Regent"; Karena pada waktu itu Kadipaten Surabaya dipecah menjadi dua Kadipaten, s
Nyai Ajeng Galih Wirokusumo
Рођење: level 2 = Cucu dari Ki Ageng Brondong, atau Putera No:15 dari Kyai Tumenggung Onggodjoyo I. (ver PK.5)
Kyai Onggodimedjo
Рођење: level 2 = Cucu dari Ki Ageng Brondong, atau Putera No:10 dari Kyai Tumenggung Onggodjoyo I.
Деца
Унучад
Raden Tumenggung Suroadiningrat
Рођење: Level 1 = putera dari Panembahan Tjokroadiningrat ( Setjoadiningrat ).
Свадба: Raden Ayu Galuh , Raden Ario Mloyokusumo
Raden Ario Mloyokusumo
Рођење: Level 1 = Putra Panembahan Tjokroadiningrat (Setjoadiningrat)
Свадба: Raden Ayu Galuh , Raden Tumenggung Suroadiningrat
Raden Ayu Galuh
Рођење: Level 3 = buyut dari Ki AgengBrondong, atau putra ke 18 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro (Onggowidjoyo); Bupati Kasepuhan Surabaya 1752-1763
Свадба: Raden Tumenggung Suroadiningrat , Raden Ario Mloyokusumo
Nyai Ajeng Suronegoro
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:1, dari KYai Tumenggung Djimat Tjondronegoro Berkediaman di Semarang
Свадба: Kyai Suronegoro ? (tidak diketahui)
Nyai Ajeng Surengrono
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:2, dari KYai Tumenggung Djimat TjondronegoroBupati
Професија : Bupati Surabaya
Nyai Ajeng Surodipuro
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No: 3, dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Свадба: Kyai Surodipuro
Raden Ayu Rame
Рођење: Level 1 = Putera ke 1 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraadiningrat V - Sampang Madura.
Титуле : (Isteri ke 1)
Свадба: Raden Panji Tumenggung Tjokronegoro I / Raden Panji Djangrana (Djayengrono) (Raden Notopuro)
Свадба: Ki Tumenggung Djimat Djoyonegoro
Raden Panji Tumenggung Tjokronegoro I / Raden Panji Djangrana (Djayengrono) (Raden Notopuro)
Рођење: Surabaya, level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No: 4 R Onggodjoyo / Tumenggung Djimat Tjondronegoro I
Професија : Bupati Sidoarjo Th.1763-1783 Pada 1859, berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokari. Sidokare d
Свадба: Raden Ayu Rame
Свадба: putri Panembahan Tjakraningrat
Nyai Ajeng Surowidjoyo
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:5, dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Kyai Panji Wanengpati
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:6, dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro http://keluargatjondronegoro.blogspot.com/ : Kyai wanengpati ( natapura ) Patih dalem Surabaya
Putri (1) Ngabei Wangsengsari
Рођење: Puteri pertama dari Kyai Ngabei Wangsengsari (putera ke 2 dari R Adipati Panji Tjokronegoro I (Ks.A4/B2/C1/P) Isteri (2) RT Djoyonegoro, Bupati Banger Probolinggo.
Свадба: Ki Tumenggung Djimat Djoyonegoro
Raden Ajeng Roekminah / R Ayu Bawoon
Рођење: Level 1 = Putera ke 9 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Свадба: Raden Djoyolelono
Свадба: Ki Tumenggung Djimat Djoyonegoro
Ki Tumenggung Djimat Djoyonegoro
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:7, dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro,
Свадба: Putri (1) Ngabei Wangsengsari
Свадба: Raden Ayu Rame
Свадба: Raden Ajeng Roekminah / R Ayu Bawoon
Професија : од 1770, Probolinggo, Bupati Banger/Probolinggo Karena ketangguhannya maka mendapat nama gelar : Djimat
Смрт: Probolinggo, Dimakamkan dibelakang Masjid Probolinggo, tanpa cungkup diberi warna kuning.
Nyai Ajeng Ronggolawe
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:8 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro. http://keluargatjondronegoro.blogspot.com/ NB tempat tinggal terakhir di Malang
Nyai Ajeng Wiryokusumo
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:9 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Nyai Ajeng Wirosroyo
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:10 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro.
Nyai Ajeng Maespati
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:11 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Nyai Ajeng Wiryodipuro
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau puteri No:12 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Ki Tjondro Adinegoro
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:13 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Професија : Menjabat Patih Pekalongan;
Panembahan Tjokronegoro V
Професија : Bupati Wadono di Brang Wetan (Madiun_Blambangan_seluruh pulau Madura)
Свадба: Raden Ayu Lor / Ratu Lor Djoyodiningrat
Сахрана: 1770, Wafat dimakamkan di Pesarean Harmata - Madura
Raden Ayu Lor / Ratu Lor Djoyodiningrat
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:14 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Свадба: Panembahan Tjokronegoro V
Mas Ngabei Tjondrowidjoyo
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:15 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Raden Tjondronegoro II (Pati) / Kyai Tumenggung Onggowidjoyo (Lamongan)
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:16 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro Wafat di makamkan di Desa Puri Pati
Титуле : од 1812, Pekalongan, Bupati Pekalongan = Kyai Tumenggung Onggowidjoyo;
Mas Ngabei Kertoyudo / Kyai Mayor Kertoyudo
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:17 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Nyai Ajeng Djangrono
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:19 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Kyai Tjondronegoro / Kyai Panji Onggowidjoyo
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:20 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Професија : Surabaya, Bupati Mojokerto 1827 - 1850
Nyai Ajeng Wangsengsari
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:21 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Ngabei Sutoyudo
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:22, dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Nyai Mangkuyudo
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:24 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Свадба: Mas Ngabei Mangkuyudo
Nyai Ajeng Tambakhadji Angger [ Ngampel Ali Kubro]
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:25 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Raden Ayu Sepi / Raden Ayu Gremis
Рођење: Level 1 = Putera ke 7 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Свадба: Mas Adipati Djoyodirono II
Смрт: Wafat dimakamkan di Pesarean Kromodjayan Bibis (Utara Stasiun KA Semut Surabaya / Plaza Semut, belakang Masjid.
Mas Adipati Djoyodirono II
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:1 dari 6 putera Kyai Mas Tumenggung Djoyodirono
Професија : Bupati Kanoman di Surabaya, Th.1758-1785
Свадба: Raden Ayu Sepi / Raden Ayu Gremis
Смрт: Wafat di Surabaya, dimakamkan di Sentono Botoputih - Surabaya
Raden Ayu Adipati Soemodirono
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:2 dari Kyai Mas Tumenggung Djoyodirono
Професија : Bupati Pekalongan
Kyai Panji Singosari
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:3 dari Kyai Mas Tumenggung Djoyodirono
Nyai Ajeng Mangkoediredjo
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:4 dari Kyai Mas Tumenggung Djoyodirono
Nyai Ajeng Soemodirono = Nyai Ajeng Soemoyoedo
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:5 dari Kyai Mas Tumenggung Djoyodirono
Nyai Ajeng Tjtetjek Kromodjaya
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau puteri No:6 dari Kyai Mas Tumenggung Djoyodirono
Професија : Patih Kanoman di Surabaya, kemudian jumeneng/menjabat Bupati Surabaya nama gelar Kromodjoyo.
Mas Ngabei Niloperbongso
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:23 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Ki Mangkudipuro
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:26 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Ki Mangkukusumo
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:27, dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Raden Ayu Uningan Kaliungu
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:28 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Nyai Ajeng Trodjoyo
Рођење: level 3 = Buyut dari Ki Ageng Brondong, atau putera No:29 dari Kyai Tumenggung Djimat Tjondronegoro
Han Pek Long
Рођење: Level 3 = Buyut dari Han Siong Kong; Atau putera ke 1 dari Han Liong Kong
Унучад

Джерельна довідка за населеним пунктом
Остали језици