Familija: Jan ''Głowacz'' z Oleśnicy + Anna Tenčinьskaя

Ostali jezici