Јадид бин Убаидиллах - Десцендантс (Инвенторy)

Из пројекта Родовид

Особа:946485
Генератион оф а ларге трее такес а лот оф ресоурцес оф оур wеб сервер. Анонyмоус усерс цан онлy сее 7 генератионс оф анцесторс анд 7 - оф десцендантс он тхе фулл трее то децреасе сервер лоадинг бy сеарцх енгинес. Иф yоу wисх то сее а фулл трее wитхоут регистратион, адд теxт ?схоwфуллтрее=yес дирецтлy то тхе енд оф УРЛ оф тхис паге. Плеасе, дон'т усе дирецт линк то а фулл трее анywхере елсе.
11/1 <?> Jadid bin Ubaidillah [Al Husaini]

2

21/2 <1> Ali bin Jadid [Al Husaini]

3

31/3 <2> Muhammad bin Ali [Al Husaini]

4

41/4 <3> Syarifah Fathimah Binti Muhammad [Al Husaini]

5

51/5 <4+?> 1. Muhammad Shohib Mirbath bin Ali Kholi Qosam [BaAlawi Al Husaini]
Смрт: изм 551 и 556, Marbath, Oman
хилал Ацхмар линк

[Ал-Имам Ал-Фаqих Ал-Муqаддам Мухаммад - Али - Мухаммад Схохиб Мирбатх - Али Кхали' Qасам - Алwи - Мухаммад - Алwи - Убаидиллах - Ахмад Ал-Мухајир - Иса Ар-Руми - Мухаммад Ан-Наqиб - Али Ал-'Ураидхи - Ја'фар Асх-Сходиq - Мухаммад Ал-Баqир - Али Заинал Абидин - Хусаин - Фатимах Аз-Захро - Мухаммад САW]

Белиау адалах Ал-Имам Мухаммад бин Али бин Мухаммад Схохиб Мирбатх бин Али Кхали’ Qасам бин Алwи бин Мухаммад бин Алwи бин Убаидиллах бин Ал-Имам Ал-Мухајир Ахмад бин Иса, дан терус берсамбунг насабнyа сампаи Расулуллах САW. Белиау дијулуки денган Ал-Фаqих Ал-Муqаддам (сеоранг фаqих yанг диунггулкан).

Белиау адалах ал-’ариф биллах, сеоранг улама бесар, пемука пара имам дан гуру, сури тауладан баги ал-’арифин, пенуњук јалан баги ас-саликин, сеоранг qутуб yанг агунг, имам баги Тхариqах Алаwиyyах, сеоранг yанг мендапаткан кеwалиан раббани дан каромах yанг луар биаса, сеоранг yанг мемпунyаи јиwа yанг берсих дан перјаланан хидупнyа терукир денган индах.

Белиау адалах сеоранг yанг диберикан кеистимеwаан олех Аллах СWТ, сехингга белиау мампу менyингкап рахасиа аyат-аyат-Нyа. Дитамбах лаги Аллах мембериканнyа кемампуан унтук менгуасаи бербагаи мацам илму, баик yанг дхохир атаупун yанг батхин.

Белиау дилахиркан пада тахун 574 Х. Белиау менгамбил илму дари пара улама бесар ди јаманнyа. Ди антаранyа адалах Ал-Имам Ал-Алламах Ал-Фаqих Абул Хасан Али бин Ахмад бин Салим Марwан Ал-Хадхрами Ат-Тарими. Ал-Имам Абул Хасан ини адалах сеоранг гуру yанг агунг, пемука пара улама бесар ди кота Тарим. Селаин иту белиау (Ал-Фаqих Ал-Муqаддам) југа менгамбил илму дари Ал-Фаqих Асy-Сyеикх Салим бин Фадхл дан Ал-Имам Ал-Фаqих Абдуллах бин Абдуррахман бин Абу Убаид (пенгаранг китаб Ал-Икмал Ала Ат-Танбих). Гурунyа иту, yакни Ал-Имам Абдуллах бин Абдуррахман, тидак мемулаи пелајаран кецуали калау Ал-Фаqих Ал-Муqаддам судах хадир. Селаин иту белиау (Ал-Фагих Ал-Муqаддам) југа менгамбил илму дари беберапа улама бесар лаиннyа, диантаранyа Ал-Qадхи Ал-Фаqих Ахмад бин Мухаммад Ба’иса, Ал-Имам Мухаммад бин Ахмад бин Абул Хубби, Асy-Сyеикх Суфyан Ал-Yамани, Ас-Саyyид Ал-Имам Ал-Хафидз Али бин Мухаммад бин Јадид, Ас-Саyyид Ал-Имам Салим бин Басхри, Асy-Сyеикх Мухаммад бин Али Ал-Кхатиб, Асy-Сyеикх Ас-Саyyид Алwи бин Мухаммад Схохиб Мирбатх (паман белиау) дан масих банyак лаги.

Далам менгамбил санад кеилмуан дан тхариqахнyа, белиау менгамбил дари дуа јалур секалигус. Јалур пертама адалах белиау менгамбил дари орангтуа дан паманнyа, орангтуа дан паманнyа менгамбил дари какекнyа, дан терус самбунг-менyамбунг дан акхирнyа сампаи кепада Расулуллах САW. Адапун јалур yанг кедуа, белиау менгамбил дари сеоранг улама бесар дан пемука ахли суфи, yаиту Саyyидина Асy-Сyеикх Абу Мадyан Сyу’аиб, мелалуи дуа оранг мурид Асy-Сyеикх Абу Мадyан, yаиту Абдуррахман Ал-Маq’ад Ал-Магхроби дан Абдуллах Асх-Схолех Ал-Магхроби. Кемудиан Асy-Сyеикх Абу Мадyан менгамбил дари гурунyа, гурунyа менгамбил дари гурунyа, дан терус самбунг-менyамбунг дан акхирнyа сампаи кепада Расулуллах САW.

Ди маса-маса аwал пертумбуханнyа, белиау мењаланинyа денган пенух кесунггухан дан менцари сегала хал yанг дапат мендекаткан дири кепада Аллах. Белиау берпеганг тегух пада Китаб Аллах дан Суннах Расулуллах, серта менгикути јејак-јејак пара Сахабат Наби дан пара Салафус Схолех. Белиау бер-мујахадах денган керас далам мендидик акхлакнyа дан менгхиасинyа денган адаб-адаб yанг сесуаи денган сyариах.

Белиау југа гиат далам менунтут илму, сехингга менгунггули улама-улама ди јаманнyа далам пенгуасаан бербагаи мацам илму. Пара улама ди јаманнyа пун менгакуи акан кетинггиан дан пенгуасааннyа далам бербагаи мацам илму. Мерека југа менгакуи кесемпурнаан yанг ада пада дири белиау унтук менyанданг себагаи имам ди јаманнyа.

Мујахадах белиау ди маса-маса аwал пертумбуханнyа багаикан мујахадахнyа оранг-оранг yанг судах менцапаи маqам ал-’ариф биллах. Аллах-лах yанг менгаруниаи кекуатан дан кеyакинан ди далам дири белиау. Аллах-лах југа yанг менгаруниаи белиау бербагаи мацам кеистимеwаан дан кекхусусан yанг тидак дидапаткан олех пара qутуб yанг лаиннyа. Хати белиау тидак пернах косонг седетикпун унтук селалу берхубунган денган Аллах. Сехингга тампак пада дири белиау асрар, wаридад, маwахиб дан мукасyафах.

Белиау адалах сеоранг yанг таwадху дан менyукаи кетертутупан ди сетиап кеадааннyа. Белиау пернах беркирим сурат кепада сеоранг пемука пара ахли суфи yанг бернама Асy-Сyеикх Са’ад бин Али Адз-Дзофари. Сетелах Асy-Сyеикх Са’ад мембаца сурат иту дан мерасакан кедаламан иси суратнyа, иа теркагум-кагум дан мерасакан асрар дан анwар yанг ада ди даламнyа. Кемудиан иа мембалас сурат терсебут, дан ди акхир суратнyа иа берката, “Енгкау, wахаи Фаqих, оранг yанг диберикан каруниа олех Аллах yанг тидак дипунyаи олех сиапапун. Енгкау адалах оранг yанг палинг менгерти денган сyариах дан хаqиqах, баик yанг дхохир маупун yанг батхин.”

Берката Ал-Имам Асy-Сyеикх Абдуррахман Ас-Саггаф тентанг дири Ал-Фаqих Ал-Муqаддам, “Аку тидак пернах мелихат атау менденгар суату калам yанг лебих куат дарипада каламнyа Ал-Фаqих Мухаммад бин Али, кецуали каламнyа пара Наби алаихимус салам. Ками тидак дапат менгунггулкан сеоранг wали пун терхадапнyа (Ал-Фаqих Ал-Муqаддам), кецуали дари голонган Сахабат Наби, атау оранг yанг диберикан келебихан мелалуи Хадитс сеперти Уwаис (Ал-Qарни) атау селаиннyа.”

Белиау, Ал-Фаqих Ал-Муqаддам, пернах берката, “Аку терхадап масyакаратку сеперти аwан.” Суату хари дикисахкан бахwа белиау пернах тертинггал пада саат зиарах ке кубур Набиyаллах Худ алаихис салам. Белиау беркисах, “Пада суату саат аку дудук ди суату темпат yанг бератап тингги. Тиба-тиба датанглах Набиyаллах Худ ке темпатку самбил мембунгкуккан баданнyа агар так теркена атап. Лалу иа берката кепадаку, ‘Wахаи Сyеикх, јика енгкау тидак берзиарах кепадаку, мака аку акан берзиарах кепадаму.’”

Дикисахкан југа бахwа пада суату саат кетика белиау седанг дудук-дудук берсама пара сахабатнyа, датанглах Наби Кхидир алаихис салам менyерупаи сеоранг бадуи дан диатас кепаланyа тердапат которан. Бангунлах Ал-Фаqих Ал-Муqаддам, лалу менгамбил которан терсебут дари кепаланyа дан кемудиан мемаканнyа. Кејадиан терсебут мембуат пара сахабатнyа терхеран-херан. Акхирнyа мерека бертанyа, “Сиапаках оранг иту?.” Мака Ал-Фаqих Ал-Муqаддам мењаwаб, “Диа адалах Наби Кхидир алаихис салам.”

Белиау, Ал-Фаqих Ал-Муqаддам, банyак менгхасилкан пара улама бесар ди јаманнyа. Беберапа улама бесар берхасил далам дидикан белиау. Yанг палинг терутама адалах дуа оранг муриднyа, yаиту Асy-Сyеикх Абдуллах бин Мухаммад ‘Ибад дан Асy-Сyеикх Са’ид бин Умар Балхаф. Селаин кедуанyа, банyак југа улама-улама бесар yанг берхасил дигембленг олех белиау, диантаранyа Асy-Сyекх Ал-Кабир Абдуллах Баqусхаир, Асy-Сyеикх Абдуррахман бин Мухаммад ‘Ибад, Асy-Сyеикх Али бин Мухаммад Ал-Кхатиб дан саударанyа Асy-Сyеикх Ахмад, Асy-Сyеикх Са’ад бин Абдуллах Акдар дан саудара-саудара сепупунyа, дан масих банyак лаги.

Белиау wафат пада тахун 653 Х, акхир дари булан Дзулхијјах. Јазад белиау дисемаyамкан ди пекубуран Занбал, ди кота Тарим. Банyак масyаракат yанг бердуyун-дуyун менгхадири просеси пемакаман белиау. Белиау менинггалкан 5 оранг путра, yаиту Алwи, Абдуллах, Абдуррахман, Ахмад дан Али.

Радхиyаллоху анху wа ардхах…

[Дисарикан дари Сyарх Ал-Аиниyyах, Надзм Саyyидина Ал-Хабиб Ал-Qутуб Абдуллах бин Алwи Алхаддад Ба'алаwy, карyа Ал-Алламах Ал-Хабиб Ахмад бин Заин Алхабсyи Ба'алаwy] http://alawiy.wordpress.com/manaqib/imam-al-faqih-muqaddam-muhammad-bin-ali-baalawiy/

Фото Макам Имам Мухаммад Бин Али (http://alkisah.web.id/2008/11/al-imam-muhammad-shohib-mirbath.html)

6

61/6 <5> 1. Alawi Ammil Al Fagih (Sayidina Al-Faqih Al-Muqoddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Shohib Mirbath) [BaAlawi Al Husaini]
Рођење: Tarim, Hadramaut, 573 H.
Смрт: Tarim, Hadramaut, 653 H.
Хилал Ацхмар Линк

Макам Саyидина Ал-Фаqих Ал-Муqоддам Мухаммад бин Али бин Мухаммад Схохиб Мирбатх. Лахир ди Тарим тахун 573 Х, wафат тахун 653 Х дан димакамкан ди Занбал, Тарим. Белиау мематахкан педанг дан менгањуркан агар манусиа хидуп рукун дан дамаи. Белиау сангат менyедари бахwа датук моyанг белиау yанг беркецимпунг ди дуниа политик банyак yанг тербунух. Фото дан кет. берсумбер дари:

http://www.asyraaf.net/aktiviti/galeri/displayimage.php?album=5&pos=10
82/6 <5> 3. Ali bin Muhammad / al-A'dham al-Faqih al-Muqaddam [BaAlawi Al Husaini]
Рођење: http://freepages.family.rootsweb.ancestry.com/~naqobatulasyrof/main/des/d17.htm#g17
Смрт: 590, In Tarim, Yemen
73/6 <5> Alawi Ammil Al Fagih (Sayidina Al-Faqih Al-Muqoddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Shohib Mirbath) Kelahiran: Tarim, Hadramaut, 573 H. Kematian: Tarim, Hadramaut, 653 H. [BaAlawi Al Husaini]

7

91/7 <6> 1. Syarief Abdul Malik (Al Husaini) [Al Husaini]
Рођење: 574, Qosam, Hadramaut
Смрт: 653, Nasarabad, India
Хилал Ацхмар Трее

Сејарах Саyyид Абдул Малик

Саyyид Абдул Малик дикенал денган гелар "Ал-Мухајир Илаллах", карена белиау хијрах дари Хадхрамаут ке Индиа унтук берда'wах, себагаимана какек белиау, Саyyид Ахмад бин Иса, дигелари сеперти иту карена белиау хијрах дари Ираq ке Хадхрамаут унтук бердакwах.

Беркаталах Х.M.Х. Ал-Хамид Ал-Хусаини далам букунyа "Пембахасан Тунтас Перихал Кхилафиyах".

"Саyyид Абдул Малик Бин Алwи лахир ди Кота Qасам, себуах кота ди Хадхрамаут, секитар тахун 574 Хијриах. Белиау менинггалкан Хадхрамаут перги ке Индиа берсама јама'ах пара Саyyид дари каум Алаwиyyин. Ди Индиа, белиау бермуким ди Кота Насхр Абад. Белиау мемпунyаи беберапа оранг анак лаки-лаки дан перемпуан, ди антаранyа иалах Саyyид Амир Кхан абдуллах бин Саyyид Абдул Малик, yанг лахир ди Кота Насхр Абад, ада југа yанг менгатакан бахwа белиау лахир ди себуах деса ди декат Кота Насхр Абад. Белиау адалах путра кедуа дари Саyyид Абдул Малик".

Нама путра Саyyид абдул Малик адалах "Абдуллах", пенулисан "Амир Кхан" себелум "Абдуллах" адалах пенyебутан гелар yанг куранг тепат, адапун yанг бенар адалах Ал-Амир Абдуллах Азмат Кхан. Ал-Амир адалах гелар утук пејабат wилаyах. Седангкан, Азмат Кхан адалах марга белиау менгикути гелар Аyаханда.

Себагиан оранг ада yанг менулис "Абдуллах Кхан", мунгкин иа ханyа ингат "Кхан" нyа саја, карена марга "кхан" (танпа Азмат) меманг популер себагаи марга бангсаwан ди каланган оранг Индиа дан Пакистан. Мака пенулисан "Абдуллах Кхан" иту куранг тепат, карена "Кхан" адалах марга бангсаwан Пакистан асли, букан марга белиау yанг мерупакан пецахан дари марга Ба'алаwи, атау Ал-Алаwи Ал-Хусаини.

Ада yанг берката бахwа ди Индиа, мерека југа менулис Ал-Кхан, намун yанг тертулис далам буку насаб Алаwиyyин адалах Азмат Кхан, букан Ал-Кхан, сехингга пенулисан Ал-Кхан акан менyулиткан пелацакан ди буку насаб.

Саyyид Абдуллах Азмат Кхан пернах мењабат себагаи Пејабат Дипломаси Керајаан Индиа, белиау пун меманфааткан јабатан иту унтук менyебаркан Ислам ке бербагаи негери. Сејарах менцатат багаимана белиау берсаинг денган Марцополо ди даратан Цина, персаинган иту тидак лаин адалах персаинган ди далам мемперкеналкан себуах будаyа.

Саyyид Абдуллах мемперкеналкан будаyа Ислам дан Марцополо мемперкеналкан будаyа барат. Сампаи саат ини, сејарах тертуа yанг ками дапат тентанг пенyебаран Ислам ди Цина адалах церита Саyyид Абдуллах ини. мака, биса јади белиау адалах пенyебар Ислам пертама ди Цина, себагаимана беберапа анггота Wали Сонго yанг масих цуцу-цуцу белиау адалах оранг пертама yанг берда'wах ди танах Јаwа.

Х.M.Х. Ал-Хамид Ал-Хусаини мелањуткан :

"Иа (Саyyид Абдуллах) мемпунyаи анак лелаки бернама Амир Ал-Му'азхзхам Сyах Маулана Ахмад".

Нама белиау адалах Ахмад, адапун "Ал-Амир Ал-Му'азхзхам" адалах гелар бербахаса Араб унтук пејабат yанг ди агунгкан, седангкан "Сyах" адалах гелар бербахаса Урду унтук сеоранг раја, бангсаwан дан пемимпин, сементара "Маулана" адалах гелар yанг дипакаи олех муслимин Индиа унтук сеоранг Улама Бесар.

Саyyид Ахмад југа дикенал денган гелар "Сyах Јалалуддин".

Х.M.Х. Ал-Хамид Ал-Хусаини мелањуткан :

"Маулана Ахмад Сyах Му'азхзхам адалах сеоранг бесар, Иа ди утус олех Махараја Индиа ке Асадабад дан кепада Раја Синд унтук пертукаран информаси, кемудиан селама курун wакту тертенту иа ди ангкат себагаи Wазир (Ментери). Иа мемпунyаи банyак анак лелаки. Себагиан дари мерека перги менинггалкан Индиа, берангкат менгембара. Ада yанг ке негери Цина, камбоја, Сиам (Тхаиланд) дан ада пула yанг перги ке негери Анам дари Монголиа Далам (Негери Монголиа yанг термасук ди далам wилаyах кекуасаан Цина). Мерека лари (?) менинггалкан Индиа унтук менгхиндари кесеwенанг-wенанган дан кезхалиман Махараја Индиа пада wакту терјади фитнах пада акхир абад ке-7 Хијриах.

Ди антара мерека иту yанг пертама тиба ди Камбоја иалах Саyyид Јамалуддин Ал-Хусаин Амир Сyахансyах бин Саyyид Ахмад. Иа перги менинггалкан Индиа тига тахун сетелах аyахнyа wафат. Кепергианнyа ди сертаи олех тига оранг саударанyа, yаиту Сyариф Qамаруддин. Конон, диалах yанг бергелар "Тајул-Мулук". Yанг кедуа иалах Саyyид Мајидуддин дан yанг кетига иалах Саyyид Тсана'уддин."

Саyyид Јамалуддин Ал-Хусаин олех себагиан оранг Јаwа ди себут Сyекх Јумадил Кубро. Yанг пасти нама белиау адалах Хусаин, седангкан Јамалуддин адалах гелар атау нама тамбахан, сехингга нама белиау југа ди тулис "Хусаин Јамалуддин". Адапун "Сyахан Сyах", артинyа адалах Раја Дираја. Намун ками yакин бахwа гелар Сyахан Сyах иту ханyалах пембериан оранг yанг белиау сендири тидак таху, карена Расулуллах САW меларанг пембериан Сyахан Сyах пада селаин Аллах.

Саyyид Хусаин југа мемилики саудара бернама Сулаиман, белиау мендирикан себуах Кесултанан ди Тхаиланд. Белиау ди кенал денган себутан Султан Сулаиман Ал-Багхдади, барангкали белиау пернах тинггал ди лама ди Багхдад. Нах, Саyyид Хусаин дан Саyyид Сулаиман инилах ненек мотyанг дарипада келуарга Азмат Кхан Индонесиа, сетидакнyа yанг ками темукан сампаи саат ини.

Саyyид Хусаин мемилики тујух оранг путра, себагаи берикут :

[1] Саyyид Ибрахим, дикетахуи мемилики тига оранг путра, антара лаин :

1.1. Маулана Исхаq (Аyах Сунан Гири). Кетурунаннyа мулаи тердата.

1.2. Саyyид Фадхал Али Ал-Муртадха (Раден Сантри). Кетурунаннyа мулаи тердата.

1.3. Саyyид Ахмад Рахматуллах (Сунан Ампел). Кетурунаннyа мулаи тердата.

[2] Саyyид Баракат, дикетахуи мемилики емпат оранг путра, антара лаин :

2.1. Саyyид Абдуррахман Ар-Руми. Белум ада информаси бахwа белиау мемилики кетурунан.

2.2. Саyyид Ахмад Сyах. Белум ада информаси бахwа белиау мемилики кетурунан.

2.3. Маулана Малик Ибрахим. Белум ада информаси бахwа белиау мемилики кетурунан.

2.4. Саyyид Абдул Гхафур, дикетахуи мемилики сату путера, yакни :

2.4.1. Саyyид Ибрахим. Дикетахуи мемилики дуа путера, yакни :

2.4.1.1. Фатхуллах (Фалатехан). Кетурунаннyа мулаи тердата.

2.4.1.2. Нyаи Мас Гандасари (истери Сунан Гунунг Јати).

[3] Саyyид Али Нурул Алам, мемилики дуа оранг путера, антара лаин :

3.1. Саyyид Абдуллах, мемилики дуа оранг путра антара лаин:

3.1.1. Сyариф Нуруллах. Кетурунаннyа мулаи тердата.

3.1.2. Сyариф Хидаyатуллах (Сунан Гунунг Јати). Кетурунаннyа мулаи тердата.

3.2. Саyyид Утсман Хаји (сунан Нгудунг), мениках денган цуцу Сунан Ампел дан берпутера Ја'фар Асх-Схадиq (Сунан Кудус). Кетурунаннyа мулаи тердата.

3.3. Саyyид Хаји Утсман (сунан Манyуран). Кетурунаннyа мулаи тердата.

[4] Саyyид Фадхал (Сунан Лембаyунг). Ками белум мендапаткан риwаyат белиау дан белум ада информаси бахwа белиау мемилики кетурунан.

[5] Саyyид Абдул Малик. Ками белум мендапаткан риwаyат белиау дан белум ада информаси бахwа белиау мемилики кетурунан.

[6] Пангеран Пебахар. Ками белум мендапаткан нама Араб дан риwаyат белиау. Белиау адалах какек дари Туан Фаqих Јалалуддин, Улама Палембанг пада маса Султан Махмуд Бадаруддин. Дикетахуи мемилики кетурунан.

[7] Абдиллах. Yанг кетујух белум ками дапаткан нама дан риwаyатнyа дан белум ада информаси бахwа белиау мемилики кетурунан.


Адапун Саyyид Сулаиман Ал-Багхдади мемилики тига оранг путера дан сеоранг путери yанг семуанyа бердакwах дан менинггал ди Циребон Јаwа Барат, антара лаин :

1. Сyекх Датук Кахфи. Дикетахуи мемилики кетурунан.

2. Саyyид Абдуррахман (Пангеран Пањунан). Кетурунаннyа мулаи тердата.

3. Саyyид Абуррахим (Пангеран Кејаксан). Дикетахуи мемилики кетурунан.

4. Сyарифах Рату Багхдад, мениках денган Сунан Гунунг Јати. (http://usrohabdulkarimbaabud.blogspot.com/2010/10/sejarah-sayyid-abdul-malik.html)

Азматкхан атау Азматкхан Ал-Хусаини адалах салах сату марга комунитас Хадрамаут ди Асиа Тенггара. Нама Азматкхан берасал дари пенггабунган дуа ката далам бахаса Урду Азмат yанг берарти мулиа, терхормат; дан Кхан yанг мемилики арти командан, пемимпин, атау пенгуаса. Нама ини дисандангкан кепада Саyyид Абдул Малик бин Алаwи Аммул-Фаqих сетелах иа мењади менанту бангсаwан Насирабад. Гелар “Кхан” диберикан себагаимана кепада келуарга бангсаwан атау пенгуаса сетемпат лаиннyа.[1] Намун карена Саyyид Абдул Малик дари бангса “сyариф” (мулиа) кетурунан кетурунан Ал-Хусаин путра Фатимах бинти Расулиллах САW, мака мерека менамбах калимат “Азмат” сехингга мењади “Азматкхан”. Денган хуруф Араб, мерека менулис عظمت خان букан عظمة خان, денган хуруф Латин мерека менулис “Азматкхан”, букан “Адхомату Кхон” атау “Адхимат Кхон” сеперти yанг дитулис себагиан оранг.

Риwаyат

Саyyид Абдул Малик лахир ди кота Qасам, себуах кота ди Хадхрамаут, секитар тахун 574 Хијриах. Иа југа дикенал денган гелар “Ал-Мухајир Илаллах”, карена белиау хијрах дари Хадхрамаут ке Гујарат унтук бердакwах себагаимана какекнyа, Саyyид Ахмад бин Иса, дигелари сеперти иту карена иа хијрах дари Ираq ке Хадхрамаут унтук берда’wах. Менурут Саyyид Салим бин Абдуллах Асy-Сyатхири Ал-Хусаини (Улама' асли Тарим, Хадрамаут, Yаман), келуарга Азматкхан yанг мерупакан лелухур Wалисонго ди нусантара адалах дари Qабилах Ба'Алаwи атау Алаwиyyин асал Хадрамаут, Yаман, даро геломбанг пертама yанг масук ди нусантара далам рангка пенyебаран Ислам.

Силсилах

Саyyид Абдул Малик бин Алаwи (Аммул Фаqих Муqаддам) бин Мухаммд Схахиб Мирбатх бин Али Кхали’ Qасам бин Алаwи бин Мухаммад бин Алаwи бин Убаидиллах бин Ахмад ал-Мухајир бин Иса ар-Руми бин Мухаммад ан-Наqиб бин Али ал-Ураидхи бин Ја'фар асх-Схадиq бин Мухаммад ал-Баqир бин Али бин Хусаин бин Али бин Абу Тхалиб дан Фатимах аз-Захра бинти Мухаммад Схаллаллаху 'Алаихи Wасаллам

Кетурунан

Ди антара дари кетурунан Саyyид Абдул Малик Азматкхан yанг терсебар ди Нусантара иалах сеперти yанг дитулискан дибаwах ини : Ал-Мухајир Илаллах Ал-Имам Ас-Саyyид Ас-Сyариф Абдул Малик Азматкхан, берпутра : Ал-Амир Ал-Му’азхзхам Ас-Саyyид Ас-Сyариф Абдуллах, берпутра : Ал-Амир Ал-Му’азхзхам Ас-Саyyид Ас-Сyариф Ахмад Сyах Јалалуддин, берпутра : Ад-Да'и Илаллах Ас-Саyyид Ас-Сyариф Маулана Јамалудиин Акбар, берпутра : (диантаранyа) Ибрахим Заинуддин Акбар, Али Нурил Алам, Баракат Заинал Алам. дари синилах yанг кемудиан мењади цикал бакал улама yанг дикенал денган Wалисонго (http://id.wikipedia.org/wiki/Azmatkhan)

НАСАБ БЕЛИАУ Саyyид Абдул Малик бин Алаwи (Аммил Фаqих) бин Мухаммд Схахиб Марбатх бин Али Кхали’ Qасам бин Алаwи Баиту Јубаир бин Мухаммад Маула Асх-Схоума’ах бин Алаwи Ал-Мубтакир бин Убаидиллах бин Ахмад ал-Мухајир бин Иса ар-Руми бин Мухаммад ан-Наqиб бин Али ал-’Ураидхи бин Ја’фар Асх-Схадиq бин Мухаммад ал-Баqир бин Али Заинал Абидин бин Ал-Хусаин бин Али бин Аби Тхалиб дан Фатхимах аз-Захра’ бинти Мухаммад Расули-Ллахи Схалла-Ллаху Алаиххи wа-Саллам

ТЕМПАТ ДАН ТАХУН КЕЛАХИРАННYА Ал-Имам Ас-Саyyид Абдул Малик Азматкхан лахир ди кота Qасам, себуах кота ди Хадхрамаут, секитар тахун 574 Хијриах. Белиау југа дикенал денган гелар “Ал-Мухајир Илаллах”, карена белиау хијрах дари Хадхрамаут ке Гујарат унтук берда’wах себагаимана какек белиау, Ал-Имам Ас-Саyyид Ахмад бин Иса, дигелари сеперти иту карена белиау хијрах дари Ираq ке Хадхрамаут унтук берда’wах.

ОРАНГТУА АЛ-ИМАМ АБДУЛ МАЛИК АЗМАТКХАН Аyах дари Ал-Имам Абдул Малик Азматкхан адалах Ал-Имам Алаwи Аммул Фаqих бин Мухаммад лахир ди Тарим. Белиау адалах сеоранг улама бесар, пемимпин каум Арифин, хафал ал-Qур’ан, селалу мењага лидахнyа дари ката-ката yанг тидак берманфаат, дермаwан, цинта кепада факир мискин дан мемулиаканнyа, банyак сенyум. Имам Алwи бин Мухаммад дидидик олех аyахнyа дан белајар кепада беберапа улама, ди антаранyа Сyаикх Салим Бафадхал, Саyид Салим бин Басри, Сyаикх Али бин Ибрахим ал-Кхатиб. Белиау wафат пада хари Сенин булан Зулqаидах тахун 613 хијриyах ди Тарим дан димакамкан ди перкубуран Занбал.

Ал-Имам ‘Алаwи Аммул Фаqих бин Мухаммад Схахиб Мирбатх, мемилики емпат оранг анак, yаиту: 1. Абдуллах (кетурунаннyа терпутус) 2. Ахмад (анакнyа Фатхимах ибу дари Али дан Абдуллах бин Алwи бин Мухаммад ал-Фаqих ал-Муqаддам), 3. Абдул Малик Азматкхан кетурунаннyа менyебар ди Индиа дан ди Индонесиа, Малаyсиа, Сингапура, Филипина, Тхаиланд, дан Асиа тенггара yанг дикенал денган нама Азматкхан (лелухур Wали Сонго). 4. Абдурахман, кетурунаннyа келуарга ал-Бахасyим, ал-Бин Семитх, ал-Бин Тхахир, ал-Ба’буд Магхфун, ал-Бафарај, ал-Хаддад, ал-Басурох, ал-Бафаqих, ал-Аидид, ал-Баити Аухај.

ИСТРИ АЛ-ИМАМ АБДУЛ МАЛИК АЗМАТКХАН Истри дари Имам Абдул Малик Азматкхан адалах Путри Раја Кесултанан Ислам Насарабад Индиа Лама, yанг бернама Умму Абдиллах.

АНАК-АНАК АЛ-ИМАМ АБДУЛ МАЛИК АЗМАТКХАН Имам Абдул Малик Азматкхан мемилики 4 анак, 2 лаки-лаки, дан 2 Перемпуан: 1. Саyyид Абдуллах Азматкхан (Лелухур Wалисонго) 2. Саyyид Алwи Азматкхан (Лелухур Азматкхан Индиа) 3. Сyарифах Заинаб Азматкхан (насабнyа терпутус) 4. Сyарифах Фатхимах Азматкхан (насабнyа терпутус)

ГЕЛАР – ГЕЛАР АЛ-ИМАМ АС-САYYИД АБДУЛ МАЛИК АЗМАТКХАН Менурут Ас-Саyyид Бахруддин Ал-Хусаини, мењеласкан бахwа гелар yанг дисанданг олех Ас-Саyyид Абдул Малик азматкхан адалах: 1. Ал-Малик Лил Муслимиин = Раја Баги Каум Муслимин 2. Ал-Малик Мин ‘Алаwиyyиин = Раја дари Каланган Кетурунан Имам Али бин Аби Тхалиб 3. Ал-Кхалифах Лил Мукминиин = Кхалифах баги Каум мукмин 4. Ал-Мурсyид = Мурсyид баги беберапа тарекат 5. Ан-Нааqиб = Пакар далам Илму Насаб 6. Ал-Мухаддитс = Менгхафал Рибуан Хадитс 7. Ал-Муснид = Мемилики санад кеилмуан дари бербагаи улама’ дан гуру 8. Ал-Qутуб = Wали Qутуб пада масанyа 9. Ал-Wали = Сеоранг Wалиyуллах 10. Абу Ал-Мулуук = Аyах дан датук баги пара Раја 11. Абу Ал-Аwлиyаа’ = Аyах дан датук баги пара Wали Сонго 12. Абу Ал-Мурсyидиин = Аyах дан датук баги пара Мурсyид 13. Сyаикхул Ислам = Гуру Бесар Ислам 14. Имамул Мујаахидиин = Имам Мујтахид 15. Ал-Фаqиихул Аqдам = Ахли Фиqих Yанг палинг утама 16. Ал-Мујахид Фии Сабиилиллах = Пејуанг ди Јалан Аллах 17. Ал-Хафиизхул Qур’ан = Пенгхафал Qур’ан 18. Схохибул Каромах = Раја дан Wали Аллах yанг мемилики Каромах 19. Амирул Мукминин= Пемимпин Пемеринтахан Ислам (Сумбер Дата: Китаб Ансаби Wали Сонго, карyа Саyyид Бахруддин)

НАМА ФАМ АЗМАТКХАН ДАЛАМ ИЛМУ НАСАБ Нама Азматкхан берасал дари пенггабунган дуа ката далам бахаса Урду. “Азмат” берарти; мулиа, терхормат. Дан “Кхан” мемилики арти сетара сеперти Командан, Пемимпин, атау Пенгуаса. Нама ини дисандангкан кепада Ал-Имам Ас-Саyyид Абдул Малик сетелах белиау мењади менанту бангсаwан Насарабад. Мерека бермаксуд мембери белиау гелар “Кхан” себагаи бангсаwан секалигус пенгуаса сетемпат себагаимана келуарга yанг лаин. Хал ини персис денган апа yанг диалами Саyyид Ахмад Рахматуллах кетика дибери гелар “Раден Рахмат” сетелах мењади менанту бангсаwан Мајапахит. Намун карена Саyyид Абдул Малик дари бангса “сyариф” (мулиа) кетурунан кетурунан Ал-Хусаин путра Фатхимах бинти Расулиллах САW, мака мерека менамбах калимат “Азмат” сехингга мењади “Азматкхан”. Денган хуруф араб, мерека менулис عظمت خان букан عظمة خان, денган хуруф латин мерека менулис “Азматкхан”, букан “Адхомату Кхон” атау “Адхимат Кхон” сеперти yанг дитулис себагиан оранг.

КЕСАКСИАН ПАРА АХЛИ НАСАБ ТЕНТАНГ ФАМ АЗМАТКХАН

КЕСАКСИАН ПЕРТАМА

Менурут Ас-Саyyид Салим бин Абдуллах Асy-Сyатхири Ал-Хусаини (Улама’ асли Тарим, Хадрамаут, Yаман), берката: “Келуарга Азматкхан (Wалисонго) адалах дари Qабилах Ба’Алаwи асал хадхрамаут Yаман геломбанг пертама yанг масук ди Нусантара далам рангка пенyебаран Ислам (Семога Аллах Субханаху wа Та’ала мерахмати келуарга Азматкхан) Сесуаи денган наманyа, yанг берарти “Пемимпин дари келуарга Мулиа” .

КЕСАКСИАН КЕДУА

Менурут Х.M.Х. Ал-Хамид Ал-Хусаини далам букунyа “Пембахасан Тунтас Перихал Кхилафиyах”, диа берката: “Саyyид Абдул Малик бин Алwи лахир ди кота Qасам, себуах кота ди Хадхрамаут, секитар тахун 574 Хијриах. Иа менинггалкан Хадхрамаут перги ке Индиа берсама јама’ах пара Саyyид дари каум Алаwиyyин. Ди Индиа иа бермуким ди Насерабад. Иа мемпунyаи беберапа оранг анак лелаки дан перемпуан, ди антаранyа иалах Саyyид Амир Кхан Абдуллах бин Саyyид Абдул Малик, лахир ди кота Насхр Абад, ада југа yанг менгатакан бахwа иа лахир ди себуах деса декат Насерабад. Иа анак кедуа дари Саyyид Абдул Малик Сејарах менцатат мератанyа сербуан дан перампасан бангса Монгол ди белахан Асиа. Диантара нама yанг теркенал дари пенгуаса-пенгуаса Монгол адалах Кхубилаи Кхан. Сетелах Монгол менаклуккан банyак бангса, мака мунцуллах Раја-раја yанг диангкат атау диакуи олех Монгол денган менггунакан нама белаканг “Кхан”, термасук Раја Насерабад, Индиа. Сетелах Саyyид Абдул Малик мењади менанту бангсаwан Насерабад, мерека бермаксуд мембери белиау гелар “Кхан” агар дианггап себагаи бангсаwан сетемпат себагаимана келуарга yанг лаин. Хал ини персис денган церита Саyyид Ахмад Рахматуллах кетика дибери гелар “Раден Рахмат” сетелах мењади менанту бангсаwан Мајапахит. Намун карена Саyyид Абдул Малик дари бангса “сyариф” (мулиа) кетурунан Наби, мака мерека менамбах калимат “Азмат” yанг берарти мулиа (далам бахаса Урду Индиа) сехингга мењади “Азматкхан”. Денган хуруф араб, мерека менулис عظمت خان букан عظمة خان, денган хуруф латин мерека менулис “Азматкхан”, букан “Адхомату Кхон” атау “Адхимат Кхон” сеперти yанг дитулис себагиан оранг. Саyyид Абдул Малик југа дикенал денган гелар “Ал-Мухајир Илаллах”, карена белиау хијрах дари Хадхрамаут ке Индиа унтук берда’wах, себагаимана какек белиау, Саyyид Ахмад бин Иса, дигелари сеперти иту карена белиау хијрах дари Ираq ке Хадхрамаут унтук берда’wах Нама путра Саyyид Абдул Малик адалах “Абдуллах”, пенулисан “Амир Кхан” себелум “Абдуллах” адалах пенyебутан гелар yанг куранг тепат, адапун yанг бенар адалах Ал-Амир Абдуллах Азматкхан. Ал-Амир адалах гелар унтук пејабат wилаyах. Седангкан Азматкхан адалах марга белиау менгикути гелар аyаханда. Себагиан оранг ада yанг менулис “Абдуллах Кхан”, мунгкин иа ханyа ингат Кхан-нyа саја, карена марга “Кхан” (танпа Азмат) меманг сангат популер себагаи марга бангсаwан ди каланган оранг Индиа дан Пакистан. Мака пенулисан “Абдуллах Кхан” иту куранг тепат, карена “Кхан” адалах марга бангсаwан Пакистан асли, букан марга белиау yанг мерупакан пецахан марга Ба’алаwи атау Ал-Алаwи Ал-Хусаини. Ада yанг берката бахwа ди Индиа мерека југа менулис Ал-Кхан, намун yанг тертулис далам буку насаб Алаwиyyин адалах Азматкхан, букан Ал-Кхан, сехингга пенулисан Ал-Кхан акан менyулиткан пелацакан ди буку насаб. Саyyид Абдуллах Азматкхан пернах мењабат себагаи Пејабат Дипломаси Керајаан Индиа, белиаупун меманфааткан јабатан иту унтук менyебаркан Ислам ке бербагаи негери. Сејарах менцатат багаимана белиау берсаинг денган Марцополо ди даратан Цина, персаинган иту тидак лаин адалах персаинган дидалам мемперкеналкан себуах будаyа. Саyyид Абдуллах мемперкеналкан будаyа Ислам дан Марцополо мемперкеналкан будаyа Барат. Сампаи саат ини, сејарах тертуа yанг ками дапат тентанг пенyебаран Ислам ди Цина адалах церита Саyyид Абдуллах ини. Мака биса јади белиау адалах пенyебар Ислам пертама ди Цина, себагаимана беберапа анггота Wали Сонго yанг масих цуцу-цуцу белиау адалах оранг пертама yанг берда’wах ди танах Јаwа. Иа (Саyyид Абдуллах) мемпунyаи анак лелаки бернама Амир Ал-Му’азхзхам Сyах Маулана Ахмад.” Нама белиау адалах Ахмад, адапун “Ал-Амир Ал-Му’азхзхам” адалах гелар бербахаса Араб унтук пејабат yанг диагунгкан, седангкан “Сyах” адалах гелар бербахаса Урду унтук сеоранг Раја, бангсаwан дан пемимпин, сементара “Маулана” адалах гелар yанг дипакаи олех муслимин Индиа унтук сеоранг Улама бесар.Саyyид Ахмад југа дикенал денган гелар “Сyах Јалалуддин”. Маулана Ахмад Сyах Му’азхзхам адалах сеоранг бесар, Иа диутус олех Махараја Индиа ке Асадабад дан кепада Раја Синд унтук пертукаран информаси, кемудиан селама курун wакту тертенту иа диангкат себагаи wазир (ментери). Иа мемпунyаи банyак анак лелаки. Себагиан дари мерека перги менинггалкан Индиа, берангкат менгембара. Ада yанг ке негери Цина, Камбоја, Сиам (Таиланд) дан ада пула yанг перги ке негери Анам дари Монголиа Далам (Негери Монголиа yанг термасук ди далам wилаyах кекуасаан Цина). Мерека лари (?) менинггалкан Индиа унтук менгхиндари кесеwенанг-wенанган дан кезхалиман Махараја Индиа пада wакту терјади фитнах пада акхир абад ке-7 Хијриах. Ди антара мерека иту yанг пертама тиба ди Камбоја иалах Саyyид Јамалуддин Ал-Хусаин Амир Сyахансyах бин Саyyид Ахмад. Иа перги менинггалкан Индиа тига тахун сетелах аyахнyа wафат. Кепергианнyа дисертаи олех тига оранг саударанyа, yаиту Сyариф Qамаруддин. Конон, диалах yанг бергелар ‘Тајул-мулук’. Yанг кедуа иалах Саyyид Мајидуддин дан yанг кетига иалах Саyyид Тсана’уддин.” Саyyид Јамалуддин Ал-Хусаин олех себагиан оранг Јаwа дисебут Сyекх Јумадил Кубро. Yанг пасти нама белиау адалах Хусаин, седангкан Јамалуддин адалах гелар атау нама тембахан, сехингга нама белиау југа дитулис “Хусаин Јамалуддин”. Адапун “Сyахансyах” артинyа адалах Раја Дираја. Намун ками yакин бахwа гелар Сyахансах иту ханyалах пембериан оранг yанг белиау сендири тидак таху, карена Расулуллах САW меларанг пембериан гелар Сyахан-сyах пада селаин Аллах. Саyyид Хусаин југа мемилики саудара бернама Сулаиман, белиау медирикан себуах кесултанан ди Таиланд. Белиау дикенал денган себутан Султан Сулаиман Ал-Багхдади, барангкали белиау пернах тинггал лама ди Багхдад. Нах, Саyyид Хусаин дан Саyyид Сулаиман инилах ненек моyанг дарипада келуарга Азматкхан Индонесиа, сетидакнyа yанг ками темукан сампаи саат ини.

КЕСАКСИАН КЕТИГА

Менурут Саyyид Али бин Абу Бакар Ас-Сакран далам Китаб Насаб yанг бернама Ал-Јаwахир Ал-Саниyyах, берката: “Ал-Азматкхан адалах фам yанг динисбаткхан кепада Ал-Имам Ас-Саyyид Абдул Малик Азматкхан бин ‘Алаwи ‘Аммил Фаqих”.

КЕСАКСИАН КЕЕМПАТ:

Менурут Ад-Даwуди далам Китаб Умдатут Тхалиб беркта, “”Ал-Азматкхан адалах фам yанг динисбаткхан кепада Ал-Имам Ас-Саyyид Абдул Малик Азматкхан бин ‘Алаwи ‘Аммил Фаqих, дан кетурунаннyа масих ада сампаи секаранг ини мелалуи јалур Wалисонго ди Јаwа”.

КЕСАКСИАН КЕЛИМА:

Пенелитиан саyyид Заин бин абдуллах алкаф yг дикутип далам буку кхидматул ‘асyирах каранган Хабиб Ахмад бин Абдуллах бин Мухсин Ассегаф; МЕМБЕНАРКАН & МЕМ-ВАЛИД-КАН насаб јалур Азматкхан.

КЕСАКСИАН КЕЕНАМ:

Пенелитиан Ал-Аламмах Ас-Саyyид Абдуррахман бин Мухаммад Хусаин Ал-Масyхур далам Китаб Сyамсуд Зхахирах, yанг мемвалидкан насаб јалур Азматкхан.

КЕСАКСИАН КЕТУЈУХ

Кесаксиан дари Саyyид Али бин Ја’фар Ассегаф Палембанг.

Бермула силсилах wали сонго дитемукан олех саyид Али бин Ја’фар Ассегаф пада сеоранг кетурунан бангсаwан Палембанг. Далам силсилах терсебут терцатат туан Факих Јалалуддин yанг димакамкан ди Таланг Сура пада танггал 20 Јумадил Аwал 1161 хијриyах, тинггал ди истана керајаан Султан Мухаммад Мансур менгајар илму усхулуддин дан алqуран. Далам силсилах терсебут терцатат насаб сеоранг Алаwиyин бернама саyид Јамалуддин Хусеин бин Ахмад бин Абдуллах бин Абдул Малик бин Алwи бин Мухаммад Схохиб Мирбатх, yанг мемпунyаи тујух анак лаки. Ди сампинг иту терцатат пула насаб кетурунан раја-раја Палембанг yанг бергелар пангеран дан раден, насаб Мухаммад Аинул Yаqин yанг бергелар Сунан Гири.

КЕСАКСИАН КЕДЕЛАПАН:

Пенелитиан Ас-Саyyид Мухаммад бин Ахмад бин Умар Асy-Сyатхири далам Китаб Ал-Му’јам Ал-Латхиф

Келуарга Азматкхан сејаух ини терцатат мемимпин банyак Кесултанан атау Керајаан ди Асиа Тенггара. Диантаранyа :

1. Кесултанан Насирабад – Индиа 2. Кесултанан Адипати Багелен 3. Кесултанан Адипати Бангкалан – Мадура (ада таутан дари пихак wанита Азматкхан) 4. Кесултанан Адипати Гербанг Хилир 5. Кесултанан Адипати Јаyакарта 6. Кесултанан Адипати Маноњаyа (Династи yанг мемеринтах дари Ал-Мукхроwи (Ал-Хусаини јалур Персиа) тетапи ада таутан дари пихак wанита Азматкхан) 7. Кесултанан Адипати Пајанг 8. Кесултанан Адипати Пакуан (Династи yанг мемеринтах дари Ал-Мукхроwи (Ал-Хусаини јалур Персиа) тетапи ада таутан дари пихак wанита Азматкхан) 9. Кесултанан Адипати Сукапура (Династи yанг мемеринтах дари Ал-Мукхроwи (Ал-Хусаини јалур Персиа) тетапи ада таутан дари пихак wанита Азматкхан) 10. Кесултанан Адипати Суменеп (Себагиан дари Раја-Раја Суменеп адалах Кетурунан Азматкхан дари Јалур Фадхал Али Ал-Муртхадха) 11. Кесултанан Адипати Тасикмалаyа (Династи yанг мемеринтах дари Ал-Мукхроwи (Ал-Хусаини јалур Персиа) тетапи ада таутан дари пихак wанита Азматкхан) 12. Кесултанан Ампел Дента – Сурабаyа 13. Кесултанан Бантен 14. Кесултанан Цампа (Камбоја) 15. Кесултанан Циребон Ларанг / Царбон Ларанг 16. Кесултанан Демак Бинторо (Династи yанг мемеринтах дари Ал-Мукхроwи (Ал-Хусаини јалур Персиа) тетапи ада таутан дари пихак wанита Азматкхан) 17. Кесултанан Гири Кедатон 18. Кесултанан Кациребонан – Циребон 19. Кесултанан Каноман – Циребон 20. Кесултанан Касепухан – Циребон 21. Кесултанан Кедах – Малаyсиа (Ада таутан дари пихак wанита Азматкхан) 22. Кесултанан Келантан – Малаyсиа 23. Кесултанан Мангкунегаран (ада таутан дари пихак wанита Азматкхан) 24. Кесултанан Матарам Ислам (ада таутан дари пихак wанита Азматкхан) 25. Касултанан Нгаyогyакарта Хадининграт (ада таутан дари пихак wанита Азматкхан) 26. Касунанан Суракарта Хадининграт (ада таутан дари пихак wанита Азматкхан) 27. Кесултанан Пакуаламан 28. Кесултанан Палембанг Дарусалам 29. Кесултанан Патани – Тхаиланд 30. Кесултанан Сумеданг Ларанг / Сунда Ларанг 31. Кесултанан Сурабаyа (Келањутан Кесултанан Ампел Дента) 32. Кесултанан Тернате 33. Кератуан Дарах Путих, Лампунг 34. Керајаан Ислам Таwанг Алун Мацан Путих, Банyуwанги 35.

ДАФТАР КЕПУСТАКААН (БУКУ-БУКУ YАНГ МЕЊЕЛАСКАН) ТЕНТАНГ АЗМАТКХАН :

1. Саyyид Ахмад бин Анбах,Умдатутх Тхаалиб Фии Ансааби Аали Аби Тхаалиб 2. Саyyид Аки Ас-Самхудиy, Јаwаахир Ал-Аqдаини Фии Ансааби Абнааи Ас-Сибтхаини 3. Саyyид Абу Тхалиб Таqиyyуддин Ан-Наqииби, Гхааyату Ал-Икхтисхоори Фии Ал-буyуутаати Ал-’Алаwиyyати Ал-Махфузхати Мин Ал-Гхаyyаари. 4. Ас-Саyyид Ал-Мухаддитс Хусаин бин Абдуррахман Ал-Ахдали, Тухфатуз Заман Фии Таариикхи Саадаатил Yамани 5. Ас-Саyyид Абу Фадхал Мухаммад Ал-Казхими Ал-Хусаини, Ан-Нафкхах Ал-Анбариyyах Фии Ансааби Кхаирил Бариyyах 6. Ас-Саyyид Дхоомин бин Сyадqам, Тухфатул Азхаари Фии Ансааби Аал Ан-Набиyyи Ал-Мукхтаари 7. Ас-Саyyид Ахмад бин Хасан Ал-Аттас, Уqууд Ал-Алмаас 8. Саyyид Јамалуддин Абдуллах Ал-Јурјаани Ал-Хусаини, Мусyајјарах Ал-Мутадхаммин Ансааби Ахлилбаити Атх-Тхаахири 9. Ас-Саyyид Ал-Имам Мухаммад бин Ахмад бин ‘Амиидуддин Ал-Хусаини Ан-Најафиy, Китаб Бахрул Ансааби 10. Ас-Саyyид Муртадха Аз-Забииди, Ал-Мусyајјир Ал-Касyсyааф Ли Усхуулис Саадах Ал-Асyрааф 11. Ас-Саyyид Хусаин бин Мухаммад Ар-Рифаа’и Ал-Мисхри, Бахрул Ансаабил Мухиитх 12. Ас-Саyyид ‘Али бин Аби Бакар асy-Сyакран, Ал-Јаwаахир Ас-Саниyyах Фии Ансааби Ал-Хусаиниyyах 13. Ас-Саyyид Абдуррахман бин Мухаммад Ал-Масyхур Ал-Хусаини Ал-Хадрами, Китаб Сyамсузх Зхахиирах 14. Ас-Саyyид Ахмад бин Абдуллах бин Мухсин Ассегафф, Кхидмах Ал-’Асyиирах Би Тартииби wа Талкхиисхи Wа Тадзлиили Сyамсизх Зхахиирах 15. Ас-Саyyид Дхиyаа’у Сyихааб, Та’лииqаат Мабсуутхах Wа Муфасхсхолах ‘Алаа Сyамсизх Зхахиирах 16. Ас-Саyyид Умар бин Алаwи Ал-Кафф, Ал-Фарааyид Ал-Јаухариyyах Фии Тарраајуми Асy-Сyахарах Ал-’Алаwиyyах 17. Ас-Саyyид Умар бин Абдуррахман бин Схихабуддин, Сyајаратул Алаwиyyах 18. Ас-Саyyид Мухаммад бин Ахмад бин Умар Асy-Сyатхири, Китаб Ал-Му’јам Ал-Латхиф 19. Ас-Саyyид Бахруддин Ба’алаwи Ал-Хусаини, Ансааби Wали Сонго, 20. Ас-Саyyид Аби Ал-Му’аммар Yахyа бин Мухаммад бин Ал-Qасим Ба’алаwи Ал-Хусаини, Китаб Абнааул Имам Фии Мисхра Wас Сyаами Ал-Хасани Wал Хусаини, 21. Ас-Саyyид Ал-Qалqасандиy Ал-Хасани, Нихааyатул Ураби Фи Ма’рифати Ал-Ансааби Ал-’Араби, 22. Ал-Имам Аби Са’ди Абдил Карим бин Мухаммад бин Мансур Ат-Тамимиy Ас-Сам’ааниy, Китаб Ал-ансааб 23. Ал-Имам Ахмад бин Yахyа бин Јабир Ал-Балаадири,Китабу Ал-Јумали Мин Ансаабил Асyрааф http://majeliswalisongo.wordpress.com/

Фото Кота Хадрамаут, темпат келахиран Саyyид Абдул Малик (http://brigadeers.blogspot.com/2009/06/hadramaut-surganya-para-allawiyin-yang.html)
102/7 <7> Sayyid Abdul Malik [Azmatkhan]
113/7 <6> 3. Abdurrahman [BaAlawi Al Husaini]
124/7 <8> Muhammad bin Ali al-Adam-al-Faqih-al-Muqaddam-18 [BaAlawi Al Husaini]
==

==Мухаммад АЛ.ФАГИХ.АЛМУГАДАМ-АЛИ-18== (АЛИ-МУХ.СХОХИБ.МАРБАТ-1765, МУХАММАД.СХОХИБ.МАРБАТ-1662, Али.Кхоли АЛ-ГОСАМ-1560, АЛWИ-МУХАММАД-1459, МУХАММАД-АЛWИ-1358, АЛWИ-УБАИДИЛЛАХ-1254, АБДУЛЛАХ.УБАИДИЛЛАХ-1151, АХМАД.АЛМУХАЈИР-1049, ИСА.АРУМИ-940, МУХАММАД.АНАГИБ-835, АЛИ*АЛ-УРЕИДХИ-730, ЈА'ФАР*АССАДИQ-625, МУХАММАД.АЛБАГИР-514, АЛИ.ЗАИНАЛАБИДИН-45, САИДИНА*ХУССЕИН-АЛИ-АБИТХОЛИБ-3(РА)4, ФАТИМАХ.АЗЗАХРА-2(РАХ)2, Ункноwн1) wас борн ин 574х-Тарим, Хадрамаут анд диед ин 653х-Тарим, Хадхрамут.

Генерал Нотес: АлХабиб Мухаммад wас борн ин Тарим, Хадхрамаут 574Х. Мухаммад диед 653Х ин Тарим, Хадхрамут. Мухаммад бин Али (574Х - 653Х) wас титлед Тхе Фатхер оф Тарим, Тхе Греат Профессор анд тхе Форефронт Јуриспруденце (Ал Фаqих Ал Муqадам)., титле анд хоноур нот гивен то анy оне бефоре хим. Хе wас дееплy версед ин тхеологy, еxегесис оф тхе сциенце оф Традитионс (Илму Ал Хадитх) оф тхе Пропхет, анд ин јуриспруденце. Хе wас ан оратор, а форцефул инструцтор анд ан еxцеллент интерпретер оф Исламиц лаw (Муфти). Хе цомбинед бетwеен традитионал кноwледге анд ратионал кноwледге. АлХабиб Мухаммад Ал Фаqих хад wриттен а нумбер оф диссертатионс анд а боок, wхицх цонсистс оф цасе студy оф 300 qуестионс, wхицх хе wас аскед он вариоус иссуес. Хе цоунтс а нумбер оф еминент Имамс ас хис студентс, анд амонг тхем аре Имам Абдуллах бин Мухамад бин Абдул Рахман Баабад, Имам Абдул Рахман бин Мухамад бин Абдул Рахман Ба абад, Имам Абдалла бин Ибрахим Ба qсхуаyн, Имам Саид бин Омар Ба'алхааф, Имам Ибрахим бин Yахyа Ба фадхил, Имам Али бин Мухамад Ал Кхатyб анд хис 5 сонс, wхо алл wере нотед Имамс. Ас а Фатхер оф Тарим хе wас литераллy феединг тхе поор, гивинг тхем оне тхоусанд поунд оф датес даилy. Хис хоусе wас а схелтер то тхе рефугеес, странгерс анд травелерс. Хис wифе Хабабах Заинаб wас хис ригхт ханд он хис сервице то тхе пеопле анд гивинг оут цхаритy анд аннуал алмс (Закат) унтил схе wас титлед Тхе Мотхер оф тхе поор - Уми Ал фуqараа Ас а Спиритуал Леадер, АлХАбиб Мухаммад Ал Фаqих Ал Муqадам wас тхе пионеер wхо интродуцед Суфисм ин Хадхрамаут. Хис имменсе спиритуал статуре, сцхоларсхип, хис цомпассионате аттитуде то тхе масс анд а ман оф тхе пеопле - Тхе Фатхер оф Тарим, енабле хис неw Суфи ордер то хаве тхе масс фоллоwерс оф алл хис десцендентс анд тхе пеопле оф Тарим анд тхе ентире провинце оф Хадхрамаут. Тхе ордер wас кноwн ас Ба-Алаwи ордер. Суфисм ас а сцхоол оф тхоугхт wас нот кноwн ин Тарим. АлХабиб Мухаммад Ал Фаqих Ал Муqадам интродуцед анд имплементед Алаwy ордер тхроугх хис инwард анд оутwард спиритуал цоннецтион. Wитх регард то инwард спиритуал цоннецтионс, аутхентиц традитионс хаве ит тхат АлХабиб Мухаммад Ал Фаqих Ал Муqадам wас ин цонстант унион wитх тхе Пропхет анд холy мен wхо хад пассед аwаy. Ас wитх регард то оутwард спиритуал цоннецтионс, АлХабиб Мухаммад Ал Фаqих Ал Муqадам рецеивед тwо цхаинс оф спиритуал цоннецтионс уп то тхе Пропхет. Тхе фирст цхаин оф цоннецтион ис тхроугх Алаwy цоннецтионс, фром хис фатхер, гранд фатхер анд греат гранд фатхер упwардс уп то тхе Пропхет. Тхе сецонд цоннецтион wас тхроугх ортходоx Суфи цхаин, wхере хе рецеивед а Кхирqа фром Абу Мадyан Ал Магхрибy, анд Абу Мадyан рецеивед фром Схеикх Абy Yа'азy Ал Магхрибy, анд Абy Yа'азy фром Схеикх Абy Ал Хассан бин Харзхам, анд Абy Ал Хассан фром Имам Абу Бакар бин Абдуллах бин Ал Рабy Ал Магхафрy, анд Ибн Ал Рабy фром Имам Ал Гхазалy, анд Ал Гхазалy фром Имам Ал Харамyн Абу Талиб Ал Макy, анд Имам Ал Харамyн фром хис фатхер Имам Ал Јуwаyни, анд Имам Ал Јуwаyни фром Абу Талиб Макy, анд Абу Талиб Макy фром Схиблy, анд Схиблy фром Имам Ал Јунаеди, анд Имам Јунаеди фром Асyрy Ал Саqтy, анд Асyрy Ал Саqтy фром Мааруф Ал Кхарqy, анд Мааруф Ал Кхарqy фром Дауд Ал Таyи, анд Дауд Ал Таyи фром Хабиб Ал Ајамy, анд Хабиб Ал Ајамy фром АлХабиб Хассан Ал Бусрy, анд АлХасан Хассан Ал Бусрy фром Имам Али ра., анд Имам Али ра. фром Пропхет Мухаммад саw Маy Пеаце анд Блессинг оф Аллах бе упон Хим, анд Пропхет фром Ангел Јибрил, анд Јибрил фром Тхе Алмигхy Аллах. Хе хад 5 сонс; Алwи, Ахмад, Али, Абдуллах, анд Абдуррахман.

Мухаммад марриед (наме ункноwн).

Цхилдрен фром тхис марриаге wере:

+ 73 M и. Алwи АЛ.ГХОYУР-19 диед ин 619.

+ 74 M ии. АЛИ-МУХАММАД.АЛФАГИХ.АЛМУГАДАМ-19 диед ин 673х.

+ 75 M иии. АХМАД-МУХАММАД.АЛФАГИХ.АЛМУГАДАМ-19 диед ин 706х.

+ 76 M ив. АБДУЛЛАХ-МУХАММАД.АЛФАГИХ.АЛМУГАДАМ-19 .

+ 77 M в. АБДУРРАХМАН-МУХАММАД.АЛФАГИХ.АЛМУГАДАМ-19 .

8

151/8 <12> 1. Alwi Al.ghoyur-19 [BaAlawi Al Husaini]
Смрт: 619
132/8 <9> 1. Al - Amir Asy-Syarief 'Abdullah (Al Husaini) [Azmatkhan]
Рођење: 636изр
Смрт: 696, Nasarabad, India
Оффициал Линк. Адм:Хилал Ацхмар & Енданг Сухендар алиас Иданг

Садржај

АЛ-ИМАМ АС-САYYИД АБДУЛ МАЛИК АЗМАТКХАН БИН ‘АЛWИ АММУЛ ФАQИХ

НАСАБ ЛЕНГКАП

Саyyид Абдул Малик бин Алаwи (Аммил Фаqих) бин Мухаммд Схахиб Марбатх бин Али Кхали’ Qасам бин Алаwи Баиту Јубаир бин Мухаммад Маула Асх-Схоума’ах бин Алаwи Ал-Мубтакир бин Убаидиллах бин Ахмад ал-Мухајир бин Иса ар-Руми бин Мухаммад ан-Наqиб бин Али ал-’Ураидхи бин Ја’фар Асх-Схадиq бин Мухаммад ал-Баqир бин Али Заинал Абидин бин Ал-Хусаин бин Али бин Аби Тхалиб дан Фатхимах аз-Захра’ бинти Мухаммад Расули-Ллахи Схалла-Ллаху Алаиххи wа-Саллам

ТЕМПАТ ДАН ТАХУН КЕЛАХИРАННYА

Ал-Имам Ас-Саyyид Абдул Малик Азматкхан лахир ди кота Qасам, себуах кота ди Хадхрамаут, секитар тахун 574 Хијриах. Белиау југа дикенал денган гелар “Ал-Мухајир Илаллах”, карена белиау хијрах дари Хадхрамаут ке Гујарат унтук берда’wах себагаимана какек белиау, Ал-Имам Ас-Саyyид Ахмад бин Иса, дигелари сеперти иту карена белиау хијрах дари Ираq ке Хадхрамаут унтук берда’wах.

ОРАНГТУА АЛ-ИМАМ АБДУЛ МАЛИК АЗМАТКХАН

Аyах дари Ал-Имам Абдул Малик Азматкхан адалах Ал-Имам Алаwи Аммул Фаqих бин Мухаммад лахир ди Тарим. Белиау адалах сеоранг улама бесар, пемимпин каум Арифин, хафал ал-Qур’ан, селалу мењага лидахнyа дари ката-ката yанг тидак берманфаат, дермаwан, цинта кепада факир мискин дан мемулиаканнyа, банyак сенyум. Имам Алwи бин Мухаммад дидидик олех аyахнyа дан белајар кепада беберапа улама, ди антаранyа Сyаикх Салим Бафадхал, Саyид Салим бин Басри, Сyаикх Али бин Ибрахим ал-Кхатиб. Белиау wафат пада хари Сенин булан Зулqаидах тахун 613 хијриyах ди Тарим дан димакамкан ди перкубуран Занбал.

Ал-Имам ‘Алаwи Аммул Фаqих бин Мухаммад Схахиб Мирбатх, мемилики емпат оранг анак, yаиту:

 1. Абдуллах (кетурунаннyа терпутус)
 2. Ахмад (анакнyа Фатхимах ибу дари Али дан Абдуллах бин Алwи бин Мухаммад ал-Фаqих ал-Муqаддам),
 3. Абдул Малик Азматкхан кетурунаннyа менyебар ди Индиа дан ди Индонесиа, Малаyсиа, Сингапура, Филипина, Тхаиланд, дан Асиа тенггара yанг дикенал денган нама Азматкхан (лелухур Wали Сонго).
 4. Абдурахман, кетурунаннyа келуарга ал-Бахасyим, ал-Бин Семитх, ал-Бин Тхахир, ал-Ба’буд Магхфун, ал-Бафарај, ал-Хаддад, ал-Басурох, ал-Бафаqих, ал-Аидид, ал-Баити Аухај.

ИСТРИ АЛ-ИМАМ АБДУЛ МАЛИК АЗМАТКХАН

Истри дари Имам Абдул Малик Азматкхан адалах Путри Раја Кесултанан Ислам Насарабад Индиа Лама, yанг бернама Умму Абдиллах.

АНАК-АНАК АЛ-ИМАМ АБДУЛ МАЛИК АЗМАТКХАН

Имам Абдул Малик Азматкхан мемилики 4 анак, 2 лаки-лаки, дан 2 Перемпуан:

 1. Саyyид Абдуллах Азматкхан (Лелухур Wалисонго)
 2. Саyyид Алwи Азматкхан (Лелухур Азматкхан Индиа)
 3. Сyарифах Заинаб Азматкхан (насабнyа терпутус)
 4. Сyарифах Фатхимах Азматкхан (насабнyа терпутус)

ГЕЛАР – ГЕЛАР АЛ-ИМАМ АС-САYYИД АБДУЛ МАЛИК АЗМАТКХАН

Менурут Ас-Саyyид Бахруддин Ал-Хусаини, мењеласкан бахwа гелар yанг дисанданг олех Ас-Саyyид Абдул Малик азматкхан адалах:

 1. Ал-Малик Лил Муслимиин = Раја Баги Каум Муслимин
 2. Ал-Малик Мин ‘Алаwиyyиин = Раја дари Каланган Кетурунан Имам Али бин Аби Тхалиб
 3. Ал-Кхалифах Лил Мукминиин = Кхалифах баги Каум мукмин
 4. Ал-Мурсyид = Мурсyид баги беберапа тарекат
 5. Ан-Нааqиб = Пакар далам Илму Насаб
 6. Ал-Мухаддитс = Менгхафал Рибуан Хадитс
 7. Ал-Муснид = Мемилики санад кеилмуан дари бербагаи улама’ дан гуру
 8. Ал-Qутуб = Wали Qутуб пада масанyа
 9. Ал-Wали = Сеоранг Wалиyуллах
 10. Абу Ал-Мулуук = Аyах дан датук баги пара Раја
 11. Абу Ал-Аwлиyаа’ = Аyах дан датук баги пара Wали Сонго
 12. Абу Ал-Мурсyидиин = Аyах дан датук баги пара Мурсyид
 13. Сyаикхул Ислам = Гуру Бесар Ислам
 14. Имамул Мујаахидиин = Имам Мујтахид
 15. Ал-Фаqиихул Аqдам = Ахли Фиqих Yанг палинг утама
 16. Ал-Мујахид Фии Сабиилиллах = Пејуанг ди Јалан Аллах
 17. Ал-Хафиизхул Qур’ан = Пенгхафал Qур’ан
 18. Схохибул Каромах = Раја дан Wали Аллах yанг мемилики Каромах
 19. Амирул Мукминин= Пемимпин Пемеринтахан Ислам (Сумбер Дата: Китаб Ансаби Wали Сонго, карyа Саyyид Бахруддин)

НАМА ФАМ АЗМАТКХАН ДАЛАМ ИЛМУ НАСАБ

Нама Азматкхан берасал дари пенггабунган дуа ката далам бахаса Урду. “Азмат” берарти; мулиа, терхормат. Дан “Кхан” мемилики арти сетара сеперти Командан, Пемимпин, атау Пенгуаса. Нама ини дисандангкан кепада Ал-Имам Ас-Саyyид Абдул Малик сетелах белиау мењади менанту бангсаwан Насарабад. Мерека бермаксуд мембери белиау гелар “Кхан” себагаи бангсаwан секалигус пенгуаса сетемпат себагаимана келуарга yанг лаин. Хал ини персис денган апа yанг диалами Саyyид Ахмад Рахматуллах кетика дибери гелар “Раден Рахмат” сетелах мењади менанту бангсаwан Мајапахит. Намун карена Саyyид Абдул Малик дари бангса “сyариф” (мулиа) кетурунан кетурунан Ал-Хусаин путра Фатхимах бинти Расулиллах САW, мака мерека менамбах калимат “Азмат” сехингга мењади “Азматкхан”. Денган хуруф араб, мерека менулис عظمت خان букан عظمة خان, денган хуруф латин мерека менулис “Азматкхан”, букан “Адхомату Кхон” атау “Адхимат Кхон” сеперти yанг дитулис себагиан оранг.

КЕСАКСИАН ПАРА АХЛИ НАСАБ ТЕНТАНГ ФАМ АЗМАТКХАН

КЕСАКСИАН ПЕРТАМА Менурут Ас-Саyyид Салим бин Абдуллах Асy-Сyатхири Ал-Хусаини (Улама’ асли Тарим, Хадрамаут, Yаман), берката: “Келуарга Азматкхан (Wалисонго) адалах дари Qабилах Ба’Алаwи асал хадхрамаут Yаман геломбанг пертама yанг масук ди Нусантара далам рангка пенyебаран Ислам (Семога Аллах Субханаху wа Та’ала мерахмати келуарга Азматкхан) Сесуаи денган наманyа, yанг берарти “Пемимпин дари келуарга Мулиа” .

КЕСАКСИАН КЕДУА Менурут Х.M.Х. Ал-Хамид Ал-Хусаини далам букунyа “Пембахасан Тунтас Перихал Кхилафиyах”, диа берката:

“Саyyид Абдул Малик бин Алwи лахир ди кота Qасам, себуах кота ди Хадхрамаут, секитар тахун 574 Хијриах. Иа менинггалкан Хадхрамаут перги ке Индиа берсама јама’ах пара Саyyид дари каум Алаwиyyин. Ди Индиа иа бермуким ди Насерабад. Иа мемпунyаи беберапа оранг анак лелаки дан перемпуан, ди антаранyа иалах Саyyид Амир Кхан Абдуллах бин Саyyид Абдул Малик, лахир ди кота Насхр Абад, ада југа yанг менгатакан бахwа иа лахир ди себуах деса декат Насерабад. Иа анак кедуа дари Саyyид Абдул Малик Сејарах менцатат мератанyа сербуан дан перампасан бангса Монгол ди белахан Асиа. Диантара нама yанг теркенал дари пенгуаса-пенгуаса Монгол адалах Кхубилаи Кхан. Сетелах Монгол менаклуккан банyак бангса, мака мунцуллах Раја-раја yанг диангкат атау диакуи олех Монгол денган менггунакан нама белаканг “Кхан”, термасук Раја Насерабад, Индиа. Сетелах Саyyид Абдул Малик мењади менанту бангсаwан Насерабад, мерека бермаксуд мембери белиау гелар “Кхан” агар дианггап себагаи бангсаwан сетемпат себагаимана келуарга yанг лаин. Хал ини персис денган церита Саyyид Ахмад Рахматуллах кетика дибери гелар “Раден Рахмат” сетелах мењади менанту бангсаwан Мајапахит. Намун карена Саyyид Абдул Малик дари бангса “сyариф” (мулиа) кетурунан Наби, мака мерека менамбах калимат “Азмат” yанг берарти мулиа (далам бахаса Урду Индиа) сехингга мењади “Азматкхан”. Денган хуруф араб, мерека менулис عظمت خان букан عظمة خان, денган хуруф латин мерека менулис “Азматкхан”, букан “Адхомату Кхон” атау “Адхимат Кхон” сеперти yанг дитулис себагиан оранг. Саyyид Абдул Малик југа дикенал денган гелар “Ал-Мухајир Илаллах”, карена белиау хијрах дари Хадхрамаут ке Индиа унтук берда’wах, себагаимана какек белиау, Саyyид Ахмад бин Иса, дигелари сеперти иту карена белиау хијрах дари Ираq ке Хадхрамаут унтук берда’wах Нама путра Саyyид Абдул Малик адалах “Абдуллах”, пенулисан “Амир Кхан” себелум “Абдуллах” адалах пенyебутан гелар yанг куранг тепат, адапун yанг бенар адалах Ал-Амир Абдуллах Азматкхан. Ал-Амир адалах гелар унтук пејабат wилаyах. Седангкан Азматкхан адалах марга белиау менгикути гелар аyаханда. Себагиан оранг ада yанг менулис “Абдуллах Кхан”, мунгкин иа ханyа ингат Кхан-нyа саја, карена марга “Кхан” (танпа Азмат) меманг сангат популер себагаи марга бангсаwан ди каланган оранг Индиа дан Пакистан. Мака пенулисан “Абдуллах Кхан” иту куранг тепат, карена “Кхан” адалах марга бангсаwан Пакистан асли, букан марга белиау yанг мерупакан пецахан марга Ба’алаwи атау Ал-Алаwи Ал-Хусаини. Ада yанг берката бахwа ди Индиа мерека југа менулис Ал-Кхан, намун yанг тертулис далам буку насаб Алаwиyyин адалах Азматкхан, букан Ал-Кхан, сехингга пенулисан Ал-Кхан акан менyулиткан пелацакан ди буку насаб. Саyyид Абдуллах Азматкхан пернах мењабат себагаи Пејабат Дипломаси Керајаан Индиа, белиаупун меманфааткан јабатан иту унтук менyебаркан Ислам ке бербагаи негери. Сејарах менцатат багаимана белиау берсаинг денган Марцополо ди даратан Цина, персаинган иту тидак лаин адалах персаинган дидалам мемперкеналкан себуах будаyа. Саyyид Абдуллах мемперкеналкан будаyа Ислам дан Марцополо мемперкеналкан будаyа Барат. Сампаи саат ини, сејарах тертуа yанг ками дапат тентанг пенyебаран Ислам ди Цина адалах церита Саyyид Абдуллах ини. Мака биса јади белиау адалах пенyебар Ислам пертама ди Цина, себагаимана беберапа анггота Wали Сонго yанг масих цуцу-цуцу белиау адалах оранг пертама yанг берда’wах ди танах Јаwа. Иа (Саyyид Абдуллах) мемпунyаи анак лелаки бернама Амир Ал-Му’азхзхам Сyах Маулана Ахмад.” Нама белиау адалах Ахмад, адапун “Ал-Амир Ал-Му’азхзхам” адалах гелар бербахаса Араб унтук пејабат yанг диагунгкан, седангкан “Сyах” адалах гелар бербахаса Урду унтук сеоранг Раја, бангсаwан дан пемимпин, сементара “Маулана” адалах гелар yанг дипакаи олех муслимин Индиа унтук сеоранг Улама бесар.Саyyид Ахмад југа дикенал денган гелар “Сyах Јалалуддин”. Маулана Ахмад Сyах Му’азхзхам адалах сеоранг бесар, Иа диутус олех Махараја Индиа ке Асадабад дан кепада Раја Синд унтук пертукаран информаси, кемудиан селама курун wакту тертенту иа диангкат себагаи wазир (ментери). Иа мемпунyаи банyак анак лелаки. Себагиан дари мерека перги менинггалкан Индиа, берангкат менгембара. Ада yанг ке негери Цина, Камбоја, Сиам (Таиланд) дан ада пула yанг перги ке негери Анам дари Монголиа Далам (Негери Монголиа yанг термасук ди далам wилаyах кекуасаан Цина). Мерека лари (?) менинггалкан Индиа унтук менгхиндари кесеwенанг-wенанган дан кезхалиман Махараја Индиа пада wакту терјади фитнах пада акхир абад ке-7 Хијриах. Ди антара мерека иту yанг пертама тиба ди Камбоја иалах Саyyид Јамалуддин Ал-Хусаин Амир Сyахансyах бин Саyyид Ахмад. Иа перги менинггалкан Индиа тига тахун сетелах аyахнyа wафат. Кепергианнyа дисертаи олех тига оранг саударанyа, yаиту Сyариф Qамаруддин. Конон, диалах yанг бергелар ‘Тајул-мулук’. Yанг кедуа иалах Саyyид Мајидуддин дан yанг кетига иалах Саyyид Тсана’уддин.” Саyyид Јамалуддин Ал-Хусаин олех себагиан оранг Јаwа дисебут Сyекх Јумадил Кубро. Yанг пасти нама белиау адалах Хусаин, седангкан Јамалуддин адалах гелар атау нама тембахан, сехингга нама белиау југа дитулис “Хусаин Јамалуддин”. Адапун “Сyахансyах” артинyа адалах Раја Дираја. Намун ками yакин бахwа гелар Сyахансах иту ханyалах пембериан оранг yанг белиау сендири тидак таху, карена Расулуллах САW меларанг пембериан гелар Сyахан-сyах пада селаин Аллах. Саyyид Хусаин југа мемилики саудара бернама Сулаиман, белиау медирикан себуах кесултанан ди Таиланд. Белиау дикенал денган себутан Султан Сулаиман Ал-Багхдади, барангкали белиау пернах тинггал лама ди Багхдад. Нах, Саyyид Хусаин дан Саyyид Сулаиман инилах ненек моyанг дарипада келуарга Азматкхан Индонесиа, сетидакнyа yанг ками темукан сампаи саат ини.

КЕСАКСИАН КЕТИГА Менурут Саyyид Али бин Абу Бакар Ас-Сакран далам Китаб Насаб yанг бернама Ал-Јаwахир Ал-Саниyyах, берката: “Ал-Азматкхан адалах фам yанг динисбаткхан кепада Ал-Имам Ас-Саyyид Абдул Малик Азматкхан бин ‘Алаwи ‘Аммил Фаqих”.

КЕСАКСИАН КЕЕМПАТ: Менурут Ад-Даwуди далам Китаб Умдатут Тхалиб беркта, “”Ал-Азматкхан адалах фам yанг динисбаткхан кепада Ал-Имам Ас-Саyyид Абдул Малик Азматкхан бин ‘Алаwи ‘Аммил Фаqих, дан кетурунаннyа масих ада сампаи секаранг ини мелалуи јалур Wалисонго ди Јаwа”.

КЕСАКСИАН КЕЛИМА: Пенелитиан саyyид Заин бин абдуллах алкаф yг дикутип далам буку кхидматул ‘асyирах каранган Хабиб Ахмад бин Абдуллах бин Мухсин Ассегаф; МЕМБЕНАРКАН & МЕМ-ВАЛИД-КАН насаб јалур Азматкхан.

КЕСАКСИАН КЕЕНАМ: Пенелитиан Ал-Аламмах Ас-Саyyид Абдуррахман бин Мухаммад Хусаин Ал-Масyхур далам Китаб Сyамсуд Зхахирах, yанг мемвалидкан насаб јалур Азматкхан.

КЕСАКСИАН КЕТУЈУХ Кесаксиан дари Саyyид Али бин Ја’фар Ассегаф Палембанг.

Бермула силсилах wали сонго дитемукан олех саyид Али бин Ја’фар Ассегаф пада сеоранг кетурунан бангсаwан Палембанг. Далам силсилах терсебут терцатат туан Факих Јалалуддин yанг димакамкан ди Таланг Сура пада танггал 20 Јумадил Аwал 1161 хијриyах, тинггал ди истана керајаан Султан Мухаммад Мансур менгајар илму усхулуддин дан алqуран. Далам силсилах терсебут терцатат насаб сеоранг Алаwиyин бернама саyид Јамалуддин Хусеин бин Ахмад бин Абдуллах бин Абдул Малик бин Алwи бин Мухаммад Схохиб Мирбатх, yанг мемпунyаи тујух анак лаки. Ди сампинг иту терцатат пула насаб кетурунан раја-раја Палембанг yанг бергелар пангеран дан раден, насаб Мухаммад Аинул Yаqин yанг бергелар Сунан Гири.

КЕСАКСИАН КЕДЕЛАПАН: Пенелитиан Ас-Саyyид Мухаммад бин Ахмад бин Умар Асy-Сyатхири далам Китаб Ал-Му’јам Ал-Латхиф Келуарга Азматкхан сејаух ини терцатат мемимпин банyак Кесултанан атау Керајаан ди Асиа Тенггара. Диантаранyа :

 1. Кесултанан Насирабад – Индиа
 2. Кесултанан Адипати Багелен
 3. Кесултанан Адипати Бангкалан – Мадура (ада таутан дари пихак wанита Азматкхан)
 4. Кесултанан Адипати Гербанг Хилир
 5. Кесултанан Адипати Јаyакарта
 6. Кесултанан Адипати Маноњаyа (Династи yанг мемеринтах дари Ал-Мукхроwи (Ал-Хусаини јалур Персиа) тетапи ада таутан дари пихак wанита Азматкхан)
 7. Кесултанан Адипати Пајанг
 8. Кесултанан Адипати Пакуан (Династи yанг мемеринтах дари Ал-Мукхроwи (Ал-Хусаини јалур Персиа) тетапи ада таутан дари пихак wанита Азматкхан)
 9. Кесултанан Адипати Сукапура (Династи yанг мемеринтах дари Ал-Мукхроwи (Ал-Хусаини јалур Персиа) тетапи ада таутан дари пихак wанита Азматкхан)
 10. Кесултанан Адипати Суменеп (Себагиан дари Раја-Раја Суменеп адалах Кетурунан Азматкхан дари Јалур Фадхал Али Ал-Муртхадха)
 11. Кесултанан Адипати Тасикмалаyа (Династи yанг мемеринтах дари Ал-Мукхроwи (Ал-Хусаини јалур Персиа) тетапи ада таутан дари пихак wанита Азматкхан)
 12. Кесултанан Ампел Дента – Сурабаyа
 13. Кесултанан Бантен
 14. Кесултанан Цампа (Камбоја)
 15. Кесултанан Циребон Ларанг / Царбон Ларанг
 16. Кесултанан Демак Бинторо (Династи yанг мемеринтах дари Ал-Мукхроwи (Ал-Хусаини јалур Персиа) тетапи ада таутан дари пихак wанита Азматкхан)
 17. Кесултанан Гири Кедатон
 18. Кесултанан Кациребонан – Циребон
 19. Кесултанан Каноман – Циребон
 20. Кесултанан Касепухан – Циребон
 21. Кесултанан Кедах – Малаyсиа (Ада таутан дари пихак wанита Азматкхан)
 22. Кесултанан Келантан – Малаyсиа
 23. Кесултанан Мангкунегаран (ада таутан дари пихак wанита Азматкхан)
 24. Кесултанан Матарам Ислам (ада таутан дари пихак wанита Азматкхан)
 25. Касултанан Нгаyогyакарта Хадининграт (ада таутан дари пихак wанита Азматкхан)
 26. Касунанан Суракарта Хадининграт (ада таутан дари пихак wанита Азматкхан)
 27. Кесултанан Пакуаламан
 28. Кесултанан Палембанг Дарусалам
 29. Кесултанан Патани – Тхаиланд
 30. Кесултанан Сумеданг Ларанг / Сунда Ларанг
 31. Кесултанан Сурабаyа (Келањутан Кесултанан Ампел Дента)
 32. Кесултанан Тернате
 33. Кератуан Дарах Путих, Лампунг
 34. Керајаан Ислам Таwанг Алун Мацан Путих, Банyуwанги

ДАФТАР КЕПУСТАКААН (БУКУ-БУКУ YАНГ МЕЊЕЛАСКАН) ТЕНТАНГ АЗМАТКХАН :

 1. Саyyид Ахмад бин Анбах,Умдатутх Тхаалиб Фии Ансааби Аали Аби Тхаалиб
 2. Саyyид Аки Ас-Самхудиy, Јаwаахир Ал-Аqдаини Фии Ансааби Абнааи Ас-Сибтхаини
 3. Саyyид Абу Тхалиб Таqиyyуддин Ан-Наqииби, Гхааyату Ал-Икхтисхоори Фии Ал-буyуутаати Ал-‘Алаwиyyати Ал-Махфузхати Мин Ал-Гхаyyаари.
 4. Ас-Саyyид Ал-Мухаддитс Хусаин бин Абдуррахман Ал-Ахдали, Тухфатуз Заман Фии Таариикхи Саадаатил Yамани
 5. Ас-Саyyид Абу Фадхал Мухаммад Ал-Казхими Ал-Хусаини, Ан-Нафкхах Ал-Анбариyyах Фии Ансааби Кхаирил Бариyyах
 6. Ас-Саyyид Дхоомин бин Сyадqам, Тухфатул Азхаари Фии Ансааби Аал Ан-Набиyyи Ал-Мукхтаари
 7. Ас-Саyyид Ахмад бин Хасан Ал-Аттас, Уqууд Ал-Алмаас
 8. Саyyид Јамалуддин Абдуллах Ал-Јурјаани Ал-Хусаини, Мусyајјарах Ал-Мутадхаммин Ансааби Ахлилбаити Атх-Тхаахири
 9. Ас-Саyyид Ал-Имам Мухаммад бин Ахмад бин ‘Амиидуддин Ал-Хусаини Ан-Најафиy, Китаб Бахрул Ансааби
 10. Ас-Саyyид Муртадха Аз-Забииди, Ал-Мусyајјир Ал-Касyсyааф Ли Усхуулис Саадах Ал-Асyрааф
 11. Ас-Саyyид Хусаин бин Мухаммад Ар-Рифаа’и Ал-Мисхри, Бахрул Ансаабил Мухиитх
 12. Ас-Саyyид ‘Али бин Аби Бакар асy-Сyакран, Ал-Јаwаахир Ас-Саниyyах Фии Ансааби Ал-Хусаиниyyах
 13. Ас-Саyyид Абдуррахман бин Мухаммад Ал-Масyхур Ал-Хусаини Ал-Хадрами, Китаб Сyамсузх Зхахиирах
 14. Ас-Саyyид Ахмад бин Абдуллах бин Мухсин Ассегафф, Кхидмах Ал-‘Асyиирах Би Тартииби wа Талкхиисхи Wа Тадзлиили Сyамсизх Зхахиирах
 15. Ас-Саyyид Дхиyаа’у Сyихааб, Та’лииqаат Мабсуутхах Wа Муфасхсхолах ‘Алаа Сyамсизх Зхахиирах
 16. Ас-Саyyид Умар бин Алаwи Ал-Кафф, Ал-Фарааyид Ал-Јаухариyyах Фии Тарраајуми Асy-Сyахарах Ал-‘Алаwиyyах
 17. Ас-Саyyид Умар бин Абдуррахман бин Схихабуддин, Сyајаратул Алаwиyyах
 18. Ас-Саyyид Мухаммад бин Ахмад бин Умар Асy-Сyатхири, Китаб Ал-Му’јам Ал-Латхиф
 19. Ас-Саyyид Бахруддин Ба’алаwи Ал-Хусаини, Ансааби Wали Сонго,
 20. Ас-Саyyид Аби Ал-Му’аммар Yахyа бин Мухаммад бин Ал-Qасим Ба’алаwи Ал-Хусаини, Китаб Абнааул Имам Фии Мисхра Wас Сyаами Ал-Хасани Wал Хусаини,
 21. Ас-Саyyид Ал-Qалqасандиy Ал-Хасани, Нихааyатул Ураби Фи Ма’рифати Ал-Ансааби Ал-‘Араби,
 22. Ал-Имам Аби Са’ди Абдил Карим бин Мухаммад бин Мансур Ат-Тамимиy Ас-Сам’ааниy, Китаб Ал-ансааб
 23. Ал-Имам Ахмад бин Yахyа бин Јабир Ал-Балаадири,Китабу Ал-Јумали Мин Ансаабил Асyрааф
163/8 <12> 2. Ali-muhammad.alfagih.almugadam-19 [BaAlawi Al Husaini]
Смрт: 673
174/8 <12> 3. Ahmad-muhammad.alfagih.almugadam-19 [BaAlawi Al Husaini]
Смрт: 706
145/8 <10> Abdullah Azmatkhan [Azmatkhan]
186/8 <12> 4. Abdullah-muhammad.alfagih.almugadam-19 [BaAlawi Al Husaini]
197/8 <12> 5. Abdurrahman-muhammad.alfagih.almugadam-19 [BaAlawi Al Husaini]