Johanna van Haamstede b. 1195 - Descendants (Inventory)

Iz projekta Родовид

Особа:695603
Skoči na: navigacija, pretraga
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 Johanna van Haamstede [van Haamstede]

2

21/2 <1+1> Johanna van Zuylen [van Zuilen]
birth: 1230
marriage: <2> Arnoud van Amstel [Amstel] b. 1240? d. 1291?
death: 1290

3

31/3 <2+2> Gijsbrecht van Amstel (van IJsselstein) [Amstel]
birth: 1260
marriage: <3> Bertha van Arkel van Heukelom [Arkel] b. 1265 d. 25 februar 1322
death: 1343
Heer van Benschop (1293, 1314) en van IJsselstein (1309,

1313), maarschalk van de bisschop in het Nedersticht 1297, stichtte de St.-Nicolaaskerk te IJsselstein, begr. aldaar

ca. 1343.
42/3 <2+2> Nn van IJsselstein (van Benschop) [IJsselstein]

4

51/4 <3+3> Agnes van IJsselstein van den Bossche [van den Bossche]
birth: 1300?
marriage: <5> Dirck van Houweningen [Houweningen]
death: 17 januar 1360
72/4 <3+3> Herbaren van IJsselstein [IJsselstein]
death: 1333
63/4 <4+4> Agnes van den Berghe (van Arkel) [Berghe]

5

91/5 <6+?> Jan van Woudenberg (van Rijningen) [Woudenberg]
birth: 1263, Woudenberg
marriage: <6> Mechteld [?]
marriage: <7> Alijdt van Almelo [van Almelo] , Woudenberg
Knape(1299), Ridder(1307). Bezit goederen in Stoutenburg, Achterveld, Cattenbroek, Amerongen en Wijk bij Duurstede.

Bezit dat huus te woudenberch (1313) en de lage rechtsmacht in Woudenberg.

Over de familie Van Rijningen/Van Woudenberg zie: C. Dekker, ‘Een mislukte cope in het Westerwoud. De eerste aanzet tot de ontginning van Woudenberg’. In: C. Streefkerk en S. Faber, Ter recognitie. Opstellen aangeboden aan prof. Dr. H. van der Linden.., Hilversum, 1987, blz. 113-138. In 1271 wordt Jan van Rijningen genoemd (RAU, OSU, IV, nr. 1794; 26-02-1271) In 1299 wordt Jan van Woudenberg genoemd (RAU, OSU, V, nr. 2935; 29-09-1299). In 1309 wijst de bisschop in een gerechtelijke uitspraak het gerecht Leuterveld toe aan Jan van Woudenberg: (met het Huis Rijningen), de visserij en zwaansdrift op de Rijn voor ¾ deel, de hofstede Rijna, land in Aderwinkel, Cattenbroek (RAU; Dom 1891; 18-01-1309). In 1309 koopt Jan van Woudenberg het gerecht en tienden van Hoevelaken en het goed Ter Horst (Registrum Guidonis, blz. 71; 02-10-1309). In 1313 heeft Jan van Woudenberg een ‘huus te Woudenberch’(RAU, Domkapillet 204).
112/5 <6+16!> Johan van Woudenberg [van Woudenberg]
birth: 1310
marriage: <8> Alijdt van Almelo [Almelo]
marriage: <9> Willemette van Diest [van Diest] b. 1310 d. 30 oktobar 1397
83/5 <5+5> Clasina van Houweningen [Houweningen]
birth: 1340
marriage: <10> Jan II van Heukelom [Arkel] b. 1310 d. 5 avgust 1373
death: 19 april 1420
Beleend met het hoge gerecht van Houweningen 5 augustus

1373, met land aldaar 19 april 1420, overl. voor 28 oktober

1420.
104/5 <7> Bertha †/1367 van IJsselstein [IJsselstein]
marriage: <11> Herman van Lockhorst [Lokhorst] b. < 1347 d. 1400

6

161/6 <9+7> Elias van Woudenberg [Woudenberg]
Bezit de lage rechtsmacht in Woudenberg
152/6 <9+7> Jan van Scherpenzeel [Scherpenzeel]
birth: 1300, Woudenberg
marriage: <12> Mechteld van Lokhorst [Lokhorst] b. 1293 d. 1342, Scherpenzeel
birth: 1342, Scherpenzeel
Leenman van Abt Sint Paulus
203/6 <11+9> Elias van Woudenberg [van Woudenberg]
birth: 16 decembar 1345
marriage: <13> Rixa van Polanen [van Polanen] b. 7 jul 1356
death: 13 decembar 1399
144/6 <8> Sophia van Hoekelum [Hoekelum]
birth: 1360
marriage: <14> Gerrit van der Woert [Woert] b. 1360 d. 1431
185/6 <8+10> Heijlwich van Heukelom [van Heukelom]
birth: 1360?
marriage: <15> Nicolaes van der Merwede [Merwede] b. 1336? d. 1392
176/6 <10+11> Jacob van Lockhorst [Lokhorst]
birth: < 1367
death: 1385
127/6 <8> Johanna van Heukelom [Heukelom]
birth: 1370
marriage: <16> Dirk van Herwijnen [Herwijnen] b. 1370 d. 1421
death: 1401
138/6 <8> Dirk van Heukelom [Heukelom]
birth: 1370
marriage: <17> Sweder van Heukelom? [Heukelom?] b. 1380
death: 1 novembar 1424
kastelein te Loevenstein
199/6 <9+7> Johan van Woudenberg [van Woudenberg]
knape In 1359 verklaart Johan van Woudenberg, knape, drie morgen land in Zeist te hebben ontvangen van het Domkapittel (RAU, Domkapittel 1247; 21-02-1359). In 1365 wordt Johan van Woudenberg genoemd (RAU, Domkapittel 601, fol. 69vo; ca. 1365).

7

221/7 <15+12> Tyman Jansen van Scherpenzeel [Scherpenzeel]
birth: 1326, Scherpenzeel
marriage: <18> Elizabeth [?] , Scherpenzeel
death: 1370, Scherpenzeel
Beleend met Scherpenzeel (1342-1370)
252/7 <19+?> Otto Johansz van Wolfswinckel (van Woudenberg) [van Wolfswinckel]
birth: 1344
death: 1408 ? 1410
Knape

Klesser maakt aannemelijk dat hier het geslacht Van Woudenberg de naam Van Wolfswinckel aanneemt (J.C. Klesser; Van Woudenbergh/Wolfswinckel. Scarpenzele jg. 2 nr. 1 (1994), blz. 5-8). Genoemd als Van Woudenberg in 1368, 1374, 1393, 1398, 1403, 1404. Genoemd als Van Wolfswinckel in 1373. In 1368 verkopen Otto van Woudenberg en zijn moeder Effemia twee stukken grond in Zeist aan het Kapittel van de Dom. Hij ontvangt ze in erfpacht terug (RAU, Domkapittel charter 2952; 17-05-1368 en charter 2953; 06-06-1368). In 1373 is Ott van Wolfswijnkeel getuige bij de belening van Groot Scherpenzeel (J. Louise, A. Terpstra en J.W. Wijndelts; Bijdragen tot de geschiedenis der heeren en der heerlijkheid Scherpenzeel. in: Vereeniging Gelre; Bijdragen en Mededelingen, 1911, Arnhem, blz. 272; 02-07-1373). In 1393 geeft Otto van Woudenberg een stuk grond in Leersum af om zijn goederen in Zeist uit te breiden (RAU, Domkapittel; 16-05-1393). In 1404 wordt Otto van Woudenberg burger van Utrecht (GAU, Buurtspraakboek I-16, fol. 100vo; 1404-1405). In 1406 wordt Otto van Woudenberg opgeroepen om voor de raad van de stad te verschijnen (GAU, Buurtspraakboek I-16, fol. 39; 1406). In 1407 wordt Elyas Heynric die Coninc zoen beleend met de tiend van Wolfswinkel, grof en smal, wild en tam. Voor twee mud goede rogge en 1 mud gerst, Amersfoortse maat. Vorige leenman: Otten zoen van Wolfswinckel (St. Paulus 30, fol. 259vo; 1407, maandag na St. Johannesdag te middenzomer).

Klesser beweert dat er ook een versterkt huis Wolfswinckel is geweest (J.C. Klesser; Het Huys Wolfswinckel. Scarpenzele jg. 2 nr. 4 (1994), blz. 103, 104). Uit
213/7 <14+14> Hendrika van Liesvelt [Liesvelt]
birth: 1383
marriage: <19> Dirk van Egmond [Egmond] b. 1370 d. 24 decembar 1430
death: 9 jul 1432
234/7 <17> Jacob van Lockhorst [Lokhorst]
birth: < 1385
death: 1452
245/7 <18+15> Dirk van der Merwede [Merwede]
birth: 1390, Eethen
death: 24 maj 1452, Meeuwen
Ridder

8

301/8 <25+?> Johan Otten van Wolfswinckel [van Wolfswinckel]
birth: 1340
death: 1410
Genoemd als Van Woudenberg in 1403, 1406, 1410. Genoemd als Van Wolfswinckel in 1380, 1387, 1398, 1401, 1403, 1405, 1406, 1407. In 1380 is Johan Ottensoen van Wolfswynckell getuige bij de hernieuwde belening van Groot Scherpenzeel op Jan van Scherpenzeel (Louise, Terpstra en Wijndelts, blz. 272; 11-11-1380). In 1387-1407 is Jan Ottensoen van Wolfswinckel schout van Woudenberg (AE, GAA, charter 44; 1387; GAA, charter 53; 18-04-1387; HUA, BA-I-953-1; 1404; AE, GAA, charter 115 en 133; 1403; HUA, BA-I-953-4 en 5; 1406; BA-II-1726; 1407). In 1405 wordt Jan Ottensoen van Wolfswinckel vermeld in een landbrief van het goed Wolfswinkel (Collectie Buchel-Booth, lib. A 214). In 1415 is de oostelijke belending van Oud Scherpenzeel: Jan Otten en zijn zoon met Berckhorst ende Rodenwinckel. (St. Paulus 30, fol. 329; 1415, naesten daghes sinte Martijns dagh). In 1417 wordt Jan Otten van Wolfswinckel gelijftocht met de helft van Oerle, "die onbecommert is ende anders gheen make op ghomgort(?) en is". Doorgehaald: "also alst Aernt van Winninclaer ... van ... onsen goedshuze te tinze hout". (St. Paulus 30, fol. 368vo; 1417, woensdag na Brexij?). In 1445 is de oostelijke belending van Oud Scherpenzeel: Jan Ottens nacomelinge mit Berckhorst ende Rodenwinckel (St. Paulus 31, fol. 314 en St. Paulus 32, fol. 240; 1445, zaterdag na de elfduizend maethen dach)
272/8 <22+18> Jan Tymansz van Scherpenzeel [Scherpenzeel]
birth: 1349, Scherpenzeel, Nederland
marriage: <20> Stijne van Wittenhorst [Wittenhorst] b. 1376
death: 1428, Scherpenzeel
Leenheer van Scherpenzeel (1370)
263/8 <21+19> Johanna van Egmond [Egmond]
birth: 1410
marriage: <21> Jan van der Lecke [Leck] b. 1390 d. 10 jul 1472, voor
death: 15 april 1450, vóór
burial: Rotterdam
beleend met Doortoghe 18 juni 1432.
284/8 <23> Willem van Lockhorst [Lokhorst]
birth: 1420?
death: 1494
295/8 <24+?> Daniel van der Merwede [Merwede]
birth: 1435, Meeuwen
marriage: <22> Agnes van der Bruheze [van der Bruheze] b. 1455 d. < 1497
death: 11 decembar 1521, Dordrecht
Джерельна довідка за населеним пунктом