Ricoud Haeck b. ~ 1325 - Descendants (Inventory)

Iz projekta Родовид

Особа:275124
Skoči na: navigacija, pretraga
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 Ricoud Haeck [Haeck]
birth: ~ 1325
Mogelijk de schepen van Dordrecht, vermeld in 1398 (Balen p. 283), mogelijk ook diens vader. Mogelijk zoon van Hendrik Haeck Hermen Haecksz, schepen van Dordrecht in 1369 (Balen p. 283), en verwant aan Tielan Houck (Haeck?) heer Florensz, schepen in 1351.

2

21/2 <1> Tielman Ricouds Haeck [Haeck]
birth: ~ 1360
marriage: <1> Johanna Wijnen [?] b. ~ 1370
death: > 1405
Tresorier van Dordrecht in 1389 (GN 1984:113), schepen in 1386, 1389, 1394 en 1396 (ook Balen p. 279, 240), burgemeester 1387, 1395-6. Zegelt 1396 met drie boven elkaar staande vissen en drie naast elkaar geplaatste stenen (OV 1967:113). Op vrijdag na Bartholomeusdag 1384 een der schepenen die doodslag op Gerard Koel (Kool) vaststellen (Fruin 1:246) Lid van de Twaalf van Dordrecht in 1384 (Fruin I:246). Op 5-3-1405 bevestigt de graaf van Holland de verbanning door het stadsbestuur van zo’n 18 burgers van Dordrecht, inclusief Tielman Haeck, tot twee mijl buiten de stad, ‘om grote brueken wille die sy jegen ons ende onser stede misdaen hebben’. Op 20-3-1405 herhaalt de graaf deze bevestiging voor 19 namen, inclusief Tielman, met de toevoeging dat ze terug mogen keren wanneer ‘sy ons ende onser stede van Dordrecht wael gebetert ende voldaen hebben’ (Van Riemsdijk 1932:46-47).

3

31/3 <2+1> Geertruid Tielmans Haeck [Haeck]
birth: ~ 1385
marriage: <2> Willem Cleys Hallincg [Hallincg] b. ~ 1365 d. 11 jul 1415

4

41/4 <3+2> Maria Willems Hallincg [Hallincg]
birth: < 1415
marriage: <3> Jan Reijers van Alblas [Alblas] b. ~ 1415

5

51/5 <4+3> Willem van Alblas [Alblas]
birth: ~ 1450
marriage: <4> Maria van Drenckwaert [Drenckwaart] b. ~ 1455
death: 1502, Dordrecht
Burgemeester van de Gemeente 1494,1499,1501 en van het Gerecht 1495,1496,1500. Schepen 1482,1484,1487,1488,1495,1496,1499

ambachtsheer van Mijll, Dubbeldam en St. Anthoniepolder, schepen en burgemeester van Dordrecht. In 1496 ambachtsheer van der Mijl, Dubbeldam en St Anthonispolder, na aankoop van Hendrik van der Mijle (Balen p. 920), zoon van Claes Claesz alias Klaas Paap Heyn van der Mijle. Schepen (1484, 1492) en herhaaldelijk burgemeester van Dordrecht (Balen p. 247 noemt 1494-6, 1498), beleend in 1490 met een hofstede en 12 morgen land in Oud-Alblas. Ook beleend (OV 1979: 48) met twee kwart van het leen van Gerard van Muijlwijk op 3-4-1492, na verkoop door Gerard Boon mr. Jansz., na zijn dood overgedragen op 17-11-1502 aan zijn zoon Adriaan Willem Jan Reinerszz, en na diens dood op Jan (21-7-1519). Op 22-12-1501 koopt hij de andere helft van Thomas Beukelaar (OV 1979:49); zijn zoon Willem erft dit deel op 17-12-1502.

In de omgeving van het St Jacobsgasthuis in Dordrecht doodgestoken door de priester N. van der Does, omdat Willem de oorzaak zou zijn dat hij een rechtszaak had verloren. De priester werd gevangen genomen, ontwijd, berecht en in Dordrecht onthoofd.

Willem en Maria hadden 12 kinderen.

6

61/6 <5+4> Anna van Alblas [Alblas]
birth: ~ 1485
marriage: <5> Jan Barthoutsz van Nuyssenburg [Nuijssenburg] b. ~ 1485, Dordrecht
marriage: <6> Huijbrecht Tack [Tack] b. 1480 d. <2 avgust 1567, Dordrecht
death: Dordrecht

7

71/7 <6+5> Willem Jansz van Nuyssenburg [Nuijssenburg]
birth: 1515, Dordrecht
marriage: <7> Wilhelmina Jans Visscher [Visscher] b. 1516 d. 1573?
death: < 1553, Dordrecht
Stadhouder van de schout van Dordrecht 1550 (SA Dordrecht ORA Dordrecht inv. 697, akte 152: op 15 sept. 1550 verklaart Willem van Nuijssenborch Jansz., dat hij eertijds als stadhouder van Jan van Drenckwaert, schout van Dordrecht)

SA Dordrecht ORA Dordrecht inv. 697, akte 265: op 7 dec. 1550 stelt Dirck van Nuijssenborch zich borg voor zijn broer, Willem van Nuijssenborch Jansz. Willem zit gevangen "in den giole" op de Puttockstoren in Dordrecht en heeft aan het Gerecht verzocht om in plaats daarvan gevangen te mogen zitten op de ridderkamer van de Puttockstoren. Dat wordt hem toegestaan, mits hij een borgtocht van 2500 gl. (later verhoogd tot 3000 gl.), betaalt.

dient keizer Karel V op eigen beurs 16 maanden lang met 10 knechten (ruiters), daarvoor beleend met land onder Papendrecht gen."Nuyssenburgh", doch naderhand door zware dijklasten bij spadesteking verlaten door zijn erfgenamen. Spadesteking is een symbolische handeling waarmee de eigenaar van een stuk grond een spade in de dijk steekt waarmee hij afstand doet van zijn grond en die vervalt aan het waterschap.

In het boek ,,De Historische atlas van de Biesbos,, geschreven door Wim van Wijk staat op een kaart van de opkomende gronden en visserijen en zalmsteken 1544-1566 uit de collectie Hingman nr 1909 (blz 35), op de plaats waar later in 1645 het Huis te Papendrecht werd gebouwd NUYSENBORGH geschreven.

Bij nader onderzoek bleek dit de ridderhofstad ,,De Nuyssenborg,, te zijn, dat na 1544 werd gebouwd door DIRK VAN NUYSSENBURG, Heer van Zuydewijn (1513 te Dordrecht -1566 te Haarlem /wijnhandelaar te Dordrecht); in 1544 getrouwd met MARGARETA V/D MERWEDE Vrouwe van Zuydewijn d.v. Dirk v/d Merwede.

Dirk van Nuyssenburg kreeg samen met zijn broer Willem van Nuyssenburg van Karel de vijfde een groot stuk grond oost van de kerk te Papendrecht met het recht van een veer als dank voor de financiele hulp en manvolk en paarden in de oorlog tegen de Geldersen.

De 2 broers groeide op bij de rijke wijnhandelaar Huybert Tack te Dordrecht waar hun moeder in 1520 mee was hertrouwt. De ridderhofstad brandde in 1566 af en Dirk vertrok met zijn gezin naar Haarlem waar hij kort erna zou overlijden. Zijn zoon Dirk van Nuyssenburg laat tussen 1580/1588 in Aerdenhout een ridderhofstad ,,NIEUW NUYSSEN BURG,, bouwen. Later woonde deze tak v/d familie in de ridderhofstad ,,ZUYDEWIJN,, Kapelle/Vrijhoeve bij Waalwijk nakomelingen zijn nog steeds Heren van Zuydewijn.

Nakomelingen van broer Willem van Nuyssenburg blijven in Dordrecht en kopen het deel grond dat aan broer Dirk behoorde.

5 kinderen
82/7 <6+5> Dirk van Nuyssenburg [Nuyssenburg]
birth: 1520, Dordrecht
marriage: <8> Margaretha van de Merwede [Merwede] b. 1525 d. 1593
death: 1566, Haarlem
Heer van Zuydewijn, wijnhandelaar te Dordrecht. Schepen 1558,1559,1562,1563. Raad 1545,1546,1549,1550. Tresorier 1559-1566.

In het boek ,,De Historische atlas van de Biesbos,, geschreven door Wim van Wijk staat op een kaart van de opkomende gronden en visserijen en zalmsteken 1544-1566 uit de collectie Hingman nr 1909 (blz 35), op de plaats waar later in 1645 het Huis te Papendrecht werd gebouwd NUYSENBORGH geschreven.

Bij nader onderzoek bleek dit de ridderhofstad ,,De Nuyssenborg,, te zijn, dat na 1544 werd gebouwd door DIRK VAN NUYSSENBURG, Heer van Zuydewijn (1513 te Dordrecht -1566 te Haarlem /wijnhandelaar te Dordrecht); in 1544 getrouwd met MARGARETA V/D MERWEDE Vrouwe van Zuydewijn d.v. Dirk v/d Merwede.

Dirk van Nuyssenburg kreeg samen met zijn broer Willem van Nuyssenburg van Karel de vijfde een groot stuk grond oost van de kerk te Papendrecht met het recht van een veer als dank voor de financiele hulp en manvolk en paarden in de oorlog tegen de Geldersen.

De 2 broers groeide op bij de rijke wijnhandelaar Huybert Tack te Dordrecht waar hun moeder in 1520 mee was hertrouwt. De ridderhofstad brandde in 1566 af en Dirk vertrok met zijn gezin naar Haarlem waar hij kort erna zou overlijden. Zijn zoon Dirk van Nuyssenburg laat tussen 1580/1588 in Aerdenhout een ridderhofstad ,,NIEUW NUYSSEN BURG,, bouwen. Later woonde deze tak v/d familie in de ridderhofstad ,,ZUYDEWIJN,, Kapelle/Vrijhoeve bij Waalwijk nakomelingen zijn nog steeds Heren van Zuydewijn.

Nakomelingen van broer Willem van Nuyssenburg blijven in Dordrecht en kopen het deel grond dat aan broer Dirk behoorde.
103/7 <6+5> Aliet Jan Bartoutsdr [?]
death: >23 januar 1522
94/7 <6+6> Wilhelmina Tack [Tack]
birth: 1525
marriage: <9> Mathijs Berck [Berck] b. 1520 d. <4 oktobar 1583
death: 1605

8

111/8 <7+7> Johan Willemsz van Nuijssenburg [Nuijssenburg]
birth: ~ 1535, Dordrecht
marriage: <10> Geertruijd Hermansdr van der Bles [Bies] b. 1540?
marriage: <11> Emmetje Jans de Both [Both] b. ~ 1550 d. avgust 1606
death: >10 jun 1596, Dordrecht
gouverneur over de Hoekse Waard tot den Briel (1572-'96) tijdens de Spaansche oorlog en voorts gedurende zijn leven Hij verwekt in totaal 20 kinderen, welke bijna allemaal jong of zonder verdere vermelding zijn gestorven.
122/8 <8+8> Johan van Nuyssenburg [Nuyssenburg]
birth: 1545, Dordrecht
marriage: <12> Christina van Blijenburg [Blijenburg] b. 1549 d. 1601
SA Dordrecht ORA Dordrecht inv. 726, f. 113v: op 23 aug. 1568 verklaren Jan van Nuijssenburch Dircxsz., 23 jaar oud en Cornelis Fransz., 22 jaar oud, dat Meijnart van Segwaert Bartholomeusz. een geboren burger van Dordrecht is.
143/8 <8+8> Anna van Nuyssenburg [Nuyssenburg]
birth: 1546, Dordrecht
marriage: <13> Johan Hoyers van Hamborg [Hamborg]
154/8 <8+8> Margaretha van Nuyssenburg [Nuyssenburg]
birth: 1547, Dordrecht
marriage: <14> Willem van Melissant [Melissant]
135/8 <8+8> Diederik van Nuyssenburg [Nuyssenburg]
birth: 1558, Dordrecht
marriage: <15> Hester van Groeneveld [Groeneveld]
marriage: <16> Margaretha Stuytelinks [Stuytelinks] d. 1653
death: 1626, Ridderhofstad "Zuydewijn"
burial: 1626, Waalwijk
166/8 <7+7> Kornelis van Nuyssenburg [Nuyssenburg]
177/8 <7+7> Barthout van Nuyssenburg [Nuyssenburg]
kapitein van een Compagnie Voetknechten
188/8 <7+7> Anna van Nuyssenburg [Nuyssenburg] 199/8 <7+7> Aletta van Nuyssenburg [Nuyssenburg]