37. Gusti Kanjeng Ratu Ayu Krama [Gp.Pa.2.1]

Iz projekta Родовид

Особа:364859
Skoči na: navigacija, pretraga
Lineage Hamengku Buwono II
Sex Female
Full name (at birth) 37. Gusti Kanjeng Ratu Ayu Krama [Gp.Pa.2.1]
Parents

4. Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwono II [Hb. 1.4] [Hamengku Buwono I] b. 7 mart 1750 d. 3 januar 1828

Gusti Kanjeng Ratu Kencana Wulan [Gp.Hb.2] [Ronodigdoyo] b. 1780c d. 14 septembar 1859

Events

child birth: Gusti Raden Ayu Harjowinoto [Pa.2.9] [Paku Alam II]

child birth: Gusti Raden Ayu Ronggo Prawirodiningrat [Pa.2.2] [Paku Alam II]

child birth: Gusti Pangeran Haryo Suryaningrat [Pa.2.5] [Paku Alam II]

child birth: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryoningrat I [Pa.2.1] Gusti Pangeran Haryo Suryoputro (Gusti Raden Mas Haryo Suryoputro) [Paku Alam II]

marriage: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam II [Pa.1.1] / Pangeran Suryaningrat (Raden Tumenggung Notodiningrat) [Paku Alam I] b. 25 jun 1786 d. 23 jul 1858

20 decembar 1827 child birth: Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Suryo Sastraningrat / Paku Alam III [Pa.2.12] Gusti Raden Mas Haryo Suryo Sastraningrat [Paku Alam II] b. 20 decembar 1827 d. 17 oktobar 1864

Notes

Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study


From grandparents to grandchildren

Grandparents
8. Kanjeng Susuhunan Pakubuwono II / Raden Mas Gusti Prabu Suyasa
birth: 8 decembar 1711, Surakarta
marriage: Raden Ayu Srie Berie Budjang
marriage: Kanjeng Ratu Kencana / Ratu Mas (Raden Ayu Sukiya/Subiya)
marriage: Ratu Mas Wirasmoro , Kertasura
title: 15 avgust 1726 - 1742, Kartasura, Raja Kasunanan Kartasura
marriage: Raden Ayu Tembelek
divorce: Raden Ayu Tembelek
marriage: Raden Ajeng Sumila / Raden Ayu Suryowikromo
divorce: Raden Ajeng Sumila / Raden Ayu Suryowikromo
title: 1745 - 11 decembar 1749, Surakarta, Raja Susuhunan Surakarta Ke-I
death: 20 decembar 1749, Surakarta
12. Gusti Pangeran Hario Hadiwijoyo
marriage: Raden Ayu Sentul
death: 1753, Kaliabu, Salaman, Magelang
Sri Sultan Hamengku Buwono I / Pangeran Haryo Mangkubumi (Raden Mas Sujono)
birth: 6 avgust 1717, Kartasura
marriage: Bendoro Mas Ayu Asmorowati
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencono
marriage: Bendoro Raden Ayu Tiarso [G.Hb.1.3] (Bendoro Raden Ayu Tilarso)
marriage: Bendoro Mas Ayu Sawerdi
marriage: Bendoro Mas Ayu Mindoko [G.Hb.1.6]
marriage: Bendoro Raden Ayu Jumanten [G.Hb.1.8]
marriage: Bendoro Mas Ayu Wilopo [G.Hb.1.9]
marriage: Bendoro Mas Ayu Ratnawati [G.Hb.1.10]
marriage: Bendoro Mas Ayu Tandawati [G.Hb.1.12]
marriage: Bendoro Mas Ayu Tisnawati [G.Hb.1.13]
marriage: Bendoro Mas Ayu Turunsih
marriage: Bandara Mas Ayu Ratna Puryawati [G.Hb.1.15]
marriage: Bendoro Radin Ayu Doyo Asmoro [G.Hb.1.16]
marriage: Bendoro Mas Ayu Gandasari [G.Hb.1.17]
marriage: Bendoro Raden Ayu Srenggara
marriage: Bendoro Mas Ayu Karnokowati [G.Hb.1.18]
marriage: Bendoro Mas Ayu Setiowati [G.Hb.1.19]
marriage: Bendoro Mas Ayu Padmosari [G.Hb.1.20]
marriage: Bendoro Mas Ayu Sari [G.Hb.1.21]
marriage: Bendoro Mas Ayu Pakuwati [G.Hb.1.22]
marriage: Bendoro Mas Ayu Citrakusumo [G.Hb.1.23]
marriage:
marriage: 2. Mas Roro Juwati / Raden Ayu Beruk / KRK Kadipaten / KRK Ageng / KRKTegalraya (Kanjeng Ratu Mas)
marriage: 4. Bendoro Raden Ayu Handayahasmara / Mbak Mas Rara Ketul
marriage: Raden Ayu Wardiningsih
title: 29 novembar 1730 - 13 februar 1755, Kartasura, Pangeran Mangkubumi
marriage: Bendoro Mas Ayu Cindoko [G.Hb.1.11] , Yogyakarta
title: 13 februar 1755 - 24 mart 1792, Yogyakarta
death: 24 mart 1792, Imogiri, Yogyakarta
title: 10 novembar 2006, Jakarta, Pahlawan Nasional RI
4. Raden Ronggo Prawirosentiko (1) / Raden Ronggo Prawirodirjo I
title: 1755 - 1784, Bupati Madiun Ke 14, di Kranggan
death: 1784, dimakamkan di Pemakaman Taman
Grandparents
Parents
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam I [Hb.1.6] (Kanjeng Pangeran Haryo Notokusumo)
birth: 21 mart 1760, Pangeran Notokusumo / Pangeran Adipati Paku Alam I (1813-1829) Pendiri wangsa Pakualaman yang lahir pada tahun 1760 ini adalah peletak dasar kebudayaan Jawa dalam Kadipaten Pakualaman. Kepada para putra sentana, PA I memberi pelajaran sains dan tata negara. Beberapa karya sastranya adalah: Kitab Kyai Sujarah Darma Sujayeng Resmi (syair), Serat Jati Pustaka (sastra suci), Serat Rama (etika), dan Serat Piwulang (etika). Ia wafat pada tanggal 19 Desember 1829.
birth: 21 mart 1764, Yogyakarta
title: 28 januar 1812 - 31 decembar 1829, Yogyakarta, Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I [1812-1829]
death: 31 decembar 1829, Yogyakarta
Kanjeng Pangeran Adipati Dipowijoyo I [Hb.1.8] (Pangeran Muhamad Abubakar)
birth: 1765
title: ~ 1810, Yogyakarta, Pangeran Muhamad Abubakar
8. Bendoro Pangeran Haryo Diposanto
birth: 1762
death: < 1820
14. Bendoro Raden Mas Hadiwijaya / Bendoro Pangeran Haryo Panular
birth: 1771
death: 30 jul 1826, Nglengkong, Sleman
1. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Gusti Raden Mas Intu
title: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anum Amangku Negara ingkang Sudibya Atmarinaja Sudarma Mahanalendra
burial: avgust 1758, Imogiri, Yogyakarta
16. Bendoro Pangeran Haryo Mangkukusumo (1)
birth: 1772
occupation: januar 1828, Wakil Dalem
Gusti Kanjeng Ratu Kencana Wulan [Gp.Hb.2]
birth: 1780c
death: 14 septembar 1859, Yogyakarta
Parents
 
== 3 ==
Sri Sultan Hamengku Buwono III / Gusti Raden Mas Surojo
birth: 20 februar 1769, Yogyakarta
marriage: Bendoro Raden Ayu Murtiningsih [Ga.Hb.3.21]
marriage: Bendoro Raden Ayu Hadiningdiah [Ga.Hb.3.22] / Bendoro Raden Ajeng Ratnadimurti
marriage: Bendoro Mas Ayu Mindarsih
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.1.?] / Gusti Kanjeng Ratu Hageng [Gp.Hb.3.1]
marriage: Bendoro Raden Ayu Mangkorowati [Ga.Hb.3.1]
marriage: Bendoro Raden Ayu Dewaningrum
marriage: Bendoro Raden Ayu Lesmonowati ? (Ratu Kencono)
marriage: Bendoro Raden Ayu Kusumodiningrum
marriage: Bendoro Raden Ayu Mulyoningsih
marriage: Bendoro Raden Ayu Puspitosari
marriage: Bendoro Raden Ayu Mulyosari
marriage: Bendoro Mas Ayu Puspitoningsih
marriage: Bendoro Raden Ayu Puspitolangen
marriage: Bendoro Raden Ayu Kalpikowati
marriage: Bendoro Raden Ayu Surtikowati
marriage: Bendoro Raden Ayu Panukmowati
marriage: Bendoro Mas Ayu Madrasah
marriage: Bendoro Raden Ayu Padmowati
marriage: Bendoro Raden Ayu Wido
marriage: Bendoro Raden Ayu Doyopurnomo
marriage: Bendoro Raden Ayu Puspowati
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Hemas [Gp.Hb.3.1] ? (Prawirodirjo)
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Wadhan [Gp.Hb.3.3]
marriage: Bendoro Mas Ayu Sasmitoningsih [Ga.Hb.3.19]
marriage: Bendoro Raden Ayu Renggoasmoro [Ga.Hb.3.20]
marriage: Bendoro Raden Ayu Hadiningsih [Ga.Hb.3.23]
title: 31 decembar 1808, Yogyakarta, Raja Putro Narendro Pangeran Adipati Anom Amangkunegoro (Pangeran Wali)
title: 1810 - 28 decembar 1811, Yogyakarta
title: 12 jun 1812 - 3 novembar 1814, Yogyakarta, Ngarsodalem Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono III
death: 3 novembar 1814, Yogyakarta, Imogiri
44. Bendoro Pangeran Haryo Hadiwijoyo / Bendoro Pangeran Haryo Abdul Arifin Hadiwijaya (Bendoro Raden Mas Nuryani)
birth: 1794
marriage: 2. Bendoro Raden Ayu Nuryani / Bendoro Raden Ayu Abdu'l Arifin Hadiwijoyo
death: 30 jul 1826, Nglengkong-Sleman, Termasuk dalam Daftar Panglima Perang Pangeran Diponegoro, (wafat pada 30 Juli 1826, dalam sebuah penyergapan Belanda didaerah Nglengkong-Sleman, Royal.Ark)
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam II [Pa.1.1] / Pangeran Suryaningrat (Raden Tumenggung Notodiningrat)
birth: 25 jun 1786, Yogyakarta
marriage:
marriage: Muktionowati [Ga.Pa.2.1]
marriage: Resminingdiah [Ga.Pa.2.3]
marriage: Widowati [Ga.Pa.2.4]
marriage: Sariningdiah [Ga.Pa.2.2] (Gondhowiryo)
marriage: 37. Gusti Kanjeng Ratu Ayu Krama [Gp.Pa.2.1]
title: 1814, Yogyakarta, Pangeran Suryaningrat
title: 31 decembar 1829, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryaningrat
title: 4 januar 1830 - 23 jul 1858, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati (KGPA) Paku Alam II
death: 23 jul 1858, Yogyakarta
== 3 ==
Children
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam V [Pa.2.14] Kanjeng Pangeran Haryo Suryodilogo (Bendoro Raden Mas Haryo Notowilogo)
birth: 23 jun 1833, Yogyakarta
marriage: Bendoro Raden Ayu Suryodilogo [Pa.1.8.2]
title: 10 oktobar 1878, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario (KGPAA) Prabu Suryodilogo
title: 20 mart 1883 - 6 novembar 1900, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam V
death: 6 novembar 1900, Kulon Progo
Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Suryo Sastraningrat / Paku Alam III [Pa.2.12] Gusti Raden Mas Haryo Suryo Sastraningrat
birth: 20 decembar 1827, Yogyakarta
marriage: Bendoro Raden Ayu Suryo Sastraningrat
title: 19 decembar 1858 - 17 oktobar 1864, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Surya Sasraningrat
death: 17 oktobar 1864, Yogyakarta
Children
Grandchildren
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VI / Kanjeng Gusti Pangeran Notokusumo
birth: 9 april 1856
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Timur
title: 11 april 1901 - 9 jun 1902, Yogyakarta, Gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VI
death: 9 jun 1902, Kulon Progo
Grandchildren

Джерельна довідка за населеним пунктом
Ostali jezici