4. Raden Ronggo Prawirosentiko (1) / Raden Ronggo Prawirodirjo I d. 1784 - Цело породично стабло

Из пројекта Родовид

Особа:895243
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.

This tree contains: 213 families with 662 people in 39 lineages, 293 of these people are blood relatives; 139 families with 125 people are hidden.

1
12. Ki Ageng Panembahan Djuminah ? (Pangeran Adipati Djuminah Petak / Pangeran Blitar I)
Рођење: Level 3 = Buyut ke 12 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 2 Raden Ayu Djumilah + Panembahan Senopati
Титуле : од 1601, Bupati Madiun Ke 6
11. Pangeran Adipati Pringgoloyo I ? (Raden Mas Djulig)
Рођење: Level 3 = Buyut ke 11 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Raden Ayu Djumilah + Panembahan Senopati
Титуле : од 1595, Bupati Madiun Ke 5
13. Pangeran Adipati Martoloyo / Mangkunegoro II (Raden Mas Kanitren)
Рођење: Level 3 = Buyut ke 13 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 3 Raden Ayu Djumilah + Panembahan Senopati
Титуле : од 1613, Bupati Madiun Ke 7
3. Pangeran Puger / Raden Mas Kentol Kejuron
Титуле : ~ 1601, Adipati Demak
5. Pangeran Purbaya / Raden Mas Damar (Jaka Umbaran)
Рођење: 1597изр, Kalkulasi Kelahiran : [(kelahiran Senapati=1530)+(Usia saat nikah=65)+((2)]= 1597
Смрт: 13 октобар 1676, Kotagede Yogyakarta
8. Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati / Raden Mas Jolang (Panembahan Seda ing Krapyak)
Свадба: Dyah Banowati / Kanjeng Ratu Mas Hadi
Свадба: Ratu Tulungayu
Свадба:
Титуле : од 1601, Kota Gede, Mataram, Sultan Mataram Ke 2 bergelar Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyakrawati Senapati-ing-Ngalaga Mataram
Смрт: 1613
Титуле : 1613, "Anumerta Panembahan Seda ing Krapyak"
Pangeran Radin
Рођење: DIPUTUS AYAHNYA : 26361
I Mangari Daeng Manrabbia Sultan Alauddin Tuminanga ri Gaukanna
Титуле : Sultan Gowa Islam Ke1
Титуле : од 1593, Raja Gowa Ke 14
1
2
I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiyung Sultan Malikussaid Tuminanga ri Papang Batuna
Рођење: 11 децембар 1605
Титуле : од 1639, Sultan Gowa Islam Ke2, Raja Gowa Ke 15
Смрт: 6 новембар 1653
4. Pangeran Arya Martapura / Adipati Martopuro (Raden Mas Wuryah)
Рођење: 1605, Kotagede
Смрт: 1688, Magelang
1. Sultan Agung / Raden Mas Djatmika (Raden Mas Rangsang)
Рођење: 1593, Kuto Gede - Kesultanan Mataram
Свадба: 1. Kanjeng Ratu Batang [Gp.2] / Ratu Ayu Wetan
Свадба: Kanjeng Ratu Kulon [Gp.1] / Ratu Mas Tinumpak (Ratu Mas Ayu Sakluh)
Свадба: Mas Ayu Wangen
Свадба: Mas Ayu Sekar Rini
Титуле : од 1613, Mataram, SULTAN MATARAM KE 4 bergelar Panembahan Hanyakrakusuma atau Prabu Pandita Hanyakrakusuma
Смрт: 1645, Plered, Bantul, Kesultanan Mataram
5. Ratu Mas Sekar / Ratu Pandansari (Raden Ajeng Walik)
Свадба: Pangeran Pekik Suroboyo Panembahan Romo ING Kadjoran
Смрт: 21 фебруар 1659, Kotagede Yogyakarta, Dimakamkan di Pajimatan Imogiri
11. Gusti Ratu Wirokusumo
Рођење: Ing Djipang
Raden Prasmo (Pangeran Cakraningrat I)
Титуле : Panembahan Madura I (Tahun 1624 - 1648)
Свадба: 6. Kanjeng Ratu Mas Sekar
2
3
Ma Waa Ndapa
Рођење: RAJA BIMA
I Mallombassi Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangape Sultan Hasanuddin Tuminanga ri Balla'pangkana
Рођење: 12 јун 1631
Титуле : од 1653, Sultan/Raja Gowa Ke 16
Смрт: 12 јун 1670
Raden Demang Melayakusuma
Смрт: 1647, Mataram
3
4
1. Sarise
Рођење: RAJA BIMA
4. Salisi, Raja Ma Ntau Asi Peka
Рођење: Wali Raja Bima, karena putra mahkota "Ruma Ma Mbora di Mpori Wera" belum mencapai usia dewasa
2. Mantau Asi Sawo
Рођење: RAJA BIMA
2. Sultan Abdul Khair Sirajuddin / Ruma Mantau Uma Jati / La Mbila / I Ambela
Рођење: април 1627, Sultan Bima II (1640 M)
Смрт: 22 јул 1682
4
5
Sultan Abdul Kahir (KM.Sarangge) / La Ka’i
Рођење: 1583проц
Професија : SULTAN BIMA I (1621-1640)
Титуле : 5 јул 1620
Смрт: 22 децембар 1640
5
Прародитељи
1. Kyai Ageng Datuk Sulaiman / Kyai Suleman Bekel Jamus
Рођење: 1601, Bima (Tahun Saka)
Рођење: 1680, Bima (Masehi)
Ratu Kedathon
Смрт: 1620
Прародитељи
Родитељи
Nyai Ageng Derpoyudo / Roro Widuri
Рођење: Keturunan Ke 2 Sultan Bima
Сахрана: Kuncen, Yokyakarta
3. Kyai Ageng Derpoyudo
Сахрана: Majangjati, (Dukuh Majan, Kecamatan Kerjo, Karanganyar, Sragen)
Родитељи
 
== 8 ==
4. Raden Ronggo Prawirosentiko (1) / Raden Ronggo Prawirodirjo I
Титуле : од 1755, Bupati Madiun Ke 14, di Kranggan
Смрт: 1784, dimakamkan di Pemakaman Taman
== 8 ==
Деца
Деца
Унучад
Kanjeng Raden Adipati Haryo Ronggo Prawirodirdja III ? (Adipati Maospati Madiun ke III)
Свадба: 22. Gusti Bendoro Raden Ayu Maduretno ? (Gusti Kanjeng Ratu Prawirodirdja III)
Титуле : од 1799, Bupati Madiun Ke 16 di : Maospati
Смрт: 17 децембар 1810, Banyu Sumurup-Imogiri dipindahkan ke Giripurno-Gn Bancak-Magetan pada 1957
Унучад
11
Pangeran Diponegoro [Hb.3.1] / Bendoro Raden Mas Mustahar
Рођење: 11 новембар 1785, Yogyakarta
Свадба: 3. Raden Ayu Retnodewati
Свадба: 4. Raden Ayu Citrowati
Свадба: 6. Raden Ayu Retnaningsih
Свадба: 8. Raden Ayu Retnaningrum
Свадба: 1. Raden Ayu Retno Madubrongto
Титуле : 3 септембар 1805, Yogyakarta, Bendoron Raden Mas Ontowiryo (Carey,Peter, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro, 2014, pp.17)
Свадба: 2. Raden Ayu Retnakusuma / Raden Ayu Supadmi , Yogyakarta
Свадба: 3. Raden Ayu Maduretno / Raden Ayu Diponegoro (Bendoro Raden Ayu Ontowiryo) , Keraton Yogyakarta
Свадба: 7. Raden Ayu Retnakumala
Титуле : 15 август 1825, Selarong, Yogyakarta, Sultan Eru Cakra, Sultan Ngah 'Abdu'l Hamid Eru Chakra Kabir ul-Mukminin Saiyid ud-din Panatagama Jawa Khalifat Rasu'llah
Свадба: 7. Raden Ayu Retnakumala , Kasongan
Смрт: 8 јануар 1855, Makasar
3. Raden Ayu Maduretno / Raden Ayu Diponegoro (Bendoro Raden Ayu Ontowiryo)
Рођење: 1798проц, Yogyakarta
Свадба: Pangeran Diponegoro [Hb.3.1] / Bendoro Raden Mas Mustahar , Keraton Yogyakarta
Титуле : 18 фебруар 1825, Tegalrejo
Смрт: 28 фебруар 1827, Yogyakarta
11
12
4. Raden Mas Sodewo/Raden Mas Singlon Pangeran Alip (Demang Notodirjo)
Рођење: 1810
Титуле : 1825, Yogyakarta, Pangeran Diponegoro II
Титуле : 1830, Raden Mas Mantri Muhammad Ngarip
12. Raden Ayu Hangreni Mangunjaya
Рођење: Sementara menunggu persetujuan putranya diputus : 848551
14. Raden Mas Sarkuma
Рођење: 1834
Смрт: 1849
NYI MAS AYU Fatmah \ Bun Nioh
Рођење: 1817изр, Kampoeng China, Buitenzorg
Свадба: 5. Raden Mas Djonet Dipomenggolo
5. Raden Mas Djonet Dipomenggolo
Рођење: 1815, Solo
Свадба: NYI MAS AYU Fatmah \ Bun Nioh
Смрт: 1837, Yogyakarta, dimakamkan di Bogor (Versi 'Peter Carey')
Смрт: 1885, Bogor, dimakamkan di Bogor (Versi Keluarga)
6. Raden Mas Roub / Raden Mas Raab (Pangeran Hasan)
Рођење: 1816, Solo
Смрт: 1894, Wanagopa, Tegal
Kanjeng Sultan Hamengku Buwono VII / Gusti Raden Mas Murtejo [Hb.6.1] (Sinuhun Behi)
Рођење: 4 фебруар 1839, Yogyakarta
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Mas ? ([Gp.Hb.7.2], Joyodipuro)
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnojuwito ? (Ga.Hb.7.6)
Свадба: 2. Gusti Kanjeng Ratu Kencono II [Gp.Hb.7.3] (Bendoro Raden Ayu Ratna Sri Wulan)
Свадба: Bendoro Raden Ayu Ratnaningsih ? (Ga.Hb.7.1)
Свадба: Bendoro Raden Ayu Ratnaningdia ? ([Ga.Hb.7.2])
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnohadi ? (Ga.Hb.7.3)
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnodewati [Ga.Hb.7.5]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Rukmidiningdia [Ga.Hb.8.5] [Hb.6.9.3.1] (Bendoro Raden Ayu Rukhihadiningdyah)
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnosangdiah ? ([Ga.Hb.7.4])
Свадба: Bendoro Raden Ayu Pujoretno [Ga.Hb.7.9]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Pujoretno [Ga.Hb.7.9]
Свадба: Kanjeng Bendoro Raden Ayu Retnopurnomo [Ga.Hb.7.10]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Retnojumanten [Ga.Hb.7.11]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnodewati [Ga.Hb.7.5]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnomurcito [Ga.Hb.7.8]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnomandoyo [Ga.Hb.7.13]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Dewo Retno [Ga.Hb.7.7]
Свадба: Raden Ajeng Centhung [Pl.Hb.7.1]
Свадба: Raden Roro Sumodirejo [Pl.Hb.7.2]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnoliringhasmoro [Ga.Hb.7.16]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnosetyohasmoro [Ga.Hb.7.15]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnorenggohasmoro [Ga.Hb.7.14]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnowinardi [Ga.Hb.7.12]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] / Bendoro Raden Ayu Sukinah [Gp.Hb.7.11.1] , Yogyakarta
Развод: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] / Bendoro Raden Ayu Sukinah [Gp.Hb.7.11.1]
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Kencana [Gp.Hb.7.1] (Bendara Raden Ayu Retno Sriwulan) , Yogyakarta
Титуле : од 13 август 1877, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping VII
Развод: Bendoro Raden Ayu Tejaningrum , Yogyakarta
Смрт: 30 децембар 1921, Yogyakarta
12
13
RM. Ngabehi Dipomenggolo / KH. Safawi
Рођење: 1831изр, Bogor (Jabaru)
Свадба: Nyi Mas Ngabey
Смрт: 1896, Banten
RM. Harjo Dipomenggolo
Рођење: 1832изр, Bogor (Jabaru)
RM. Harjo Dipotjokromenggolo
Рођење: 1833изр, Bogor (Jabaru)
RM. H. Harjo Abdul Manap Dipomenggolo
Рођење: 1834изр, Bogor (Jabaru)
RM. Sahid Angkrih
Рођење: 1835изр, Bogor (Jabaru)
NYI MAS RAy. Ukin
Рођење: 1836изр, Bogor (Jabaru)
Raden Ayu Okah / Nyi Mas Okah
Рођење: 1837изр, Bogor (Jabaru)
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro I [Hb.7.14] (Gusti Raden Mas Akhadiyat)
Рођење: 1873, Yogyakarta
Свадба: Raden Ayu Hamengkunegoro
Свадба: Raden Ayu Kusumodilogo / Raden Ajeng Siti Rokhiyah [Hb.6.11.30]
Титуле : 5 март 1883, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Jumino / Gusti Raden Mas Pratisto (Gusti Djuminah)
Титуле : 9 новембар 1893, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunegara Sudibya Rajaputra Nalendra ing Mataram
13
14
Nyimas Enur (Istri ke 2)
Рођење: 1868изр, Kereteg-Ciomas, (1864+4)
1. RM. H. Brodjomenggolo
Рођење: 1850изр
6.2.1.3. Raden Tumenggung Adipati Suradimenggala
Рођење: 1819изр
Професија : од 27 септембар 1866, Hoofd Djaksa Buitenzorg
Професија : од 12 август 1876, Bupati Bogor Ke 19
Титуле : 1878, Pernikahan dengan RAy. Gondomirah (Cucu P. Djonet bin P. Diponegoro)
Титуле : 12 октобар 1878, Suksesi gelar Tumenggung kepada R.Rg. Wiradimanggala (Putera NR. Murtasiah, "BATAVIAASCH HANDELBLAD 12-10-1878")
Смрт: 23 јун 1889, Pemakaman Gunung Batu-Bogor (Belakang Masjid Kaum Gubung Batu)
2. RAy. Gondomirah
Рођење: 1852изр
Смрт: 5 јул 1908
3. RM. H. Abas (Penghulu Ciomas)
Рођење: 1854изр
Професија : изм и, 1893-1903 Penghoeloe Tjiomas
5. RM. H. Muhammad Hasan
Рођење: 1856изр
14
15
1. RM. H. Moch. Rana Menggala (Cucu RM. Ngabehi Dipomenggolo)
Рођење: 1866изр, Empang, Kota Bogor
Професија : од 1916, PENGHULU TJIAWI - BUITENZORG
Смрт: 1938
2. RM. H Abdul Ghani / Rm.h. Sarhun / Lurah Ihun
Рођење: 1869изр, Empang, Kota Bogor
Свадба:
Професија : изм 1906 и 1923, LURAH LEBAK PASAR-BUITENZORG
5. RM. Yacub
Рођење: Loji
3. RM. H. Muhammad Hasyir
Рођење: 1872изр, Empang-Bogor
4. RM. H. Harisun
Рођење: 1875изр, Empang-Bogor
3. RM. H. Ardimenggolo
Титуле : Camat Tjiawi
14. Nji R. Odja Sarodja
Крштење: Menikah thn 1910
2. Nyi RAy. Asmaya (Maya)
Рођење: 1879изр, Pasirkuda
3. Nyi RAy. Enting Aisyah
Рођење: 1880изр, Pasirkuda
4. Nyi RAy. Siti Patimah / NR. Empok Patimah
Рођење: 1881изр, Pasirkuda
5. Nyi RAy. Antamirah
Рођење: 1882изр, Pasirkuda
6. RA. M. Suradhiningrat (Tjandraningrat)
Рођење: 1882изр, Pasirkuda
Професија : од 6 мај 1916, Zelfstandig Patih Buitenzorg
7. RM. Yahya Gondoningrat
Рођење: 1883изр, Pasirkuda
8. RM. Indris Tirtodiredjo
Рођење: 1884изр, Pasirkuda
9. Nyi RAy. Rajamirah \ RAy Mirah
Рођење: 1885изр
Смрт: Pasirkuda
5. RAy. Titi Wasiah
Рођење: 1880, Gg. Wahir-Empang
6. RM. Ahmad (Natsir)
Рођење: 1882
15
Джерельна довідка за населеним пунктом