Tri Satuti - Цело породично стабло

Из пројекта Родовид

Особа:675238
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.

This tree contains: 43 families with 112 people in 21 lineages, 32 of these people are blood relatives; 32 families with 25 people are hidden.

1
Raden Ngabei Sontoturonggo - I
Рођење: Level 10 = Galih asem dari Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera Pangeran Suridiwiryo
Титуле : Sad Katuranggan
B Ronggo Puspoyudo I
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg dari Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601. (nama lengkap: Mbokmas Rangga Puspoyudo I)
R Ng Atmowidjoyo I
Рођење: Level 7 = Gantung siwur; Adalah trah urutan ke 7 dari (pancer) Kanjeng Sultan Pajang / Joko Tingkir 1568-1582 );
Свадба: B Atmowidjoyo
R Ng Kartodipo
Рођење: Level 7 = Gantung siwur; Adalah trah urutan ke 7 dari (pancer) Kanjeng Sultan Pajang / Joko Tingkir 1568-1582 );
R Atmowirogo II
Свадба:
Свадба: R Ngt Atmowirogo II
Сахрана: Kartosuro, Candi Pulung-Simo
R Ngt Atmowirogo II
Свадба: R Atmowirogo II
Сахрана: Kartosuro, Pesarean Candi Pulung Simo
1
2
Raden Ngabei Suronagoro III
Рођење: Level 1 = Putera dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
B Ronggo Puspoyudo II
Рођење: Level 7 = Gantung-siwur dari Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601. (nama lengkap: Mbokmas Rangga Puspoyudo II)
R.M.Ng.Wongsoredjo
Рођење: Level 8 = Gropak Sente; Adalah trah urutan ke 8 (pancer) Kanjeng Sultan Pajang / Joko Tingkir 1568-1582 );
R Atmosupono II
Свадба: R Ngt Atmosupono II
Сахрана: Kartosuro-Sala
R Ngt Atmosupono II
Свадба: R Atmosupono II
Сахрана: Kartosuro-Sala
2
3
Raden Nganten Potrobasonto
Рођење: Level 2 = Cucu ke 3 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Raden Nganten Tohpati binti Suronegoro binti Sontoturonggo
Рођење: Level 2 = Cucu ke 2 R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Свадба: Raden Ngabei Tohpati - III
Raden Ngabei Sontoturonggo (Panegar Gamel)
Рођење: Level 2 = Cucu ke 1 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Титуле : Komandan Pasukan Kavaleri Kasunanan Surakarta = Kaliwon Panegar Gamel Kasunanan Surakarta
B Ronggo Tjitrodiwiryo IV
Рођење: Level 8 = Gropak-senthe dari Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601 (nama lengkap: Mbok Rangga Citrodiwiryo)
Mas Tjitrodimedjo
Смрт: 1883, Level 9 = debok bosok; Adalah trah urutan ke 9 dari (pancer) Kanjeng Sultan Pajang / Joko Tingkir 1568-1582 );
R.Tedjoasmoro
Сахрана: Kartosuro
3
4
Raden Soewito
Рођење: 1866, Surakarta
Смрт: 1944
Raden Nganten Tuminah
Рођење: 1875, Solo, http://id.rodovid.org/wk/Orang:188797
Смрт: 1956, Solo, http://id.rodovid.org/wk/Orang:188797
Raden Mas Ngabei Wirosaroyo / Raden Waluyo
Рођење: Level 3 = Buyut ke 1 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Свадба: Raden Nganten Wirosaroyo (I) / .
Свадба: Raden Nganten Wirosaroyo (I) / . , Raden Nganten Wirosarojo (2)
Свадба: Raden Nganten Wirosarojo (2)
Смрт: 1930, Solo, dimakamkan di Pasarean Jurug Solo
Raden Ngabei Kudo Djogodipuro
Рођење: Level 3 = Buyut ke 2 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Raden Ngabei Undakan Wirodigdo
Рођење: Level 3 = Buyut ke 5 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Свадба: Raden Nganten Undakan Wirodigdo
Raden Nganten Haswo Mandopo
Рођење: Level 3 = Buyut ke 4 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Raden Wirokudo
Рођење: Level 3 = Buyut ke 6 dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Rara Djuwito
Рођење: Level 3 = Buyut ke 7 dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Raden Sontopamundi
Рођење: Level 3 = Buyut ke 8 dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Raden Ngabei Prawiro Turonggo
Рођење: Level 3 = Buyut ke 9 dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Rara Sukati
Рођење: Level 3 = Buyut ke 10 dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Raden Ngabei Talikepuh / Raden Soewito
Рођење: Level 3 = Buyut ke 3 dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Рођење: 1866, Solo
Титуле : Komandan Pasukan Kavaleri Kasunanan Surakarta, Panegar Gamel Kasunanan Surakarta
Свадба: Raden Nganten Tuminah
Смрт: 1944, Solo, dimakamkan di Jurug Solo
Raden Nganten Tuminah
Рођење: 1875, Solo, Canggah KGPAA Mangkunegara II Surakarta
Свадба: Raden Ngabei Talikepuh / Raden Soewito
Смрт: 1956, Solo, Wafat dimakamkan di Pesarean Jurug ( Pesarean Keluaran BPH Suronegoro ).
K.P.T. Pringgoloyo / R.M. Suleman
Рођење: Jum'at Paing 3 wl. Siam th DJimakir 1810
R.M.P.Kudo Djayengtilam / R.M. Salamun
Рођење: Rebo Kliwon, Mulud th Djimawal 1813
R.M. Sumarno
Смрт: Wafat usia muda
R.M.L.K.H. Suryowinoto / R.M. Sumarso
Рођење: rebo Legi, 10 Besar th. Jumadilakir 1818
R Waluyo
Рођење: Wafat usia muda
R.M. Prawirokusumo / R.M. Dirdjokusumo
Рођење: Jum'at Wage 5 wl Siam th Alip 1811
Титуле : Pergantian Nama dalam riwayat jabatan : - Raden Mas Panji Wanengsalaman, menjabat Plonter Prawiroanom; - Raden Mas Panji Dewantantoko, menjabat Letna II Jogosuro Stabel; - Raden Mas Haryo Yudowinoto, menjabat Mayor Jayatantoko - Raden Mas Dirdjokusumo
Свадба: R.Ayu Retnodiwati
Свадба: Rara Srimartani
Kyai Ronggo Sastropranowo -lll
Рођење: Level 9 = Debog bosok dari Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
Свадба: Bokmas Ronggo Sastropranowo -lll
Kyai Djantoko
Рођење: 1846, kelahiran: Level 10 = Galih Asem; Adalah trah urutan ke 10 dari (pancer) Kanjeng Sultan Pajang / Joko Tingkir 1568-1582 ); / Putera ke 2 dari 2 putera Mas Citrodimedjo (level 9)
Професија : Jajar Kebayan Keparak Tangen
Свадба: R Ngt Djantoko
Смрт: 1888
Bokmas Ronggo Sastropranowo -lll
Рођење: 1880, kelahiran: Level 10 = Galih Asem; Adalah trah urutan ke 10 dari (pancer) Kanjeng Sultan Pajang / Joko Tingkir 1568-1582 ); / Putera ke 1 dari 2 putera Mas Citrodimedjo (level 9)
Свадба: Kyai Ronggo Sastropranowo -lll
Смрт: 1915
4
5
Raden Donohardjo
Рођење: Solo, Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 7 dari R Ng Talikepuh (Soewito) + R Ngt Tuminah
Свадба: Siti Supadjri
Свадба: Siti Supadjri
Свадба: Siti Supadjri , Raden Nganten Sutaryati .
Свадба: Siti Supadjri , Raden Nganten Sutaryati .
Raden Nganten Superti Sontosardjono
Рођење: 6 фебруар 1900, Solo, Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 2 dari R Ng Talikepuh (Soewito) + R Ngt Tuminah
Свадба: Raden Suparman
Смрт: 5 март 1977, Solo
Raden Selardi Sonto Hardjono
Рођење: 1902, Solo, Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Смрт: 1949, Solo
Raden Nganten Sudarti
Рођење: Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Rara Sukati
Рођење: Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Raden Sukohardjo Hamongrahardjo
Рођење: 12 април 1911, Solo, Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro, )atau putera ke 6 dari R Ng Talikepuh (Soewito) + R Ngt Tuminah
Професија : Solo, Pensiunan Dinas Pekerjaan Umum Kodya Surakarta
Свадба:
Свадба: Rara Sutamtinah ? (Nyai Lurah Hamongwanodya)
Смрт: 29 октобар 1989, Solo
Raden Murtidjo
Рођење: 5 април 1918, Solo, Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro), atau putera ke 8 dari R Ng Talikepuh (Soewito) + R Ngt Tuminah
Свадба: Samsiah (4)
Смрт: 17 јун 1998, Solo
Raden Nganten Trustuminah Sontosudirdjo
Рођење: Solo, Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro). atau putera ke 9 dari R Ng Talikepuh (Soewito) + R Ngt Tuminah
Свадба: Samsuri
Смрт: Bogor
Raden Islam Yudoatmodjo
Рођење: Level 5 = Wareng dari Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1 dari R Ng Talikepuh (Soewito) + R Ngt Tuminah
Смрт: 11 август 1949, Solo
Raden Donohardjo
Рођење: 27 септембар 1914, Solo
Свадба:
Смрт: 26 јун 1995, Solo
Raden Murtidjo
Рођење: 5 април 1918, Solo
Смрт: 17 јун 1998, Solo
Raden Nganten Trustuminah
Рођење: Solo
Смрт: Bogor
Raden Islam Yoedoatmodjo
Рођење: Solo, Level 4 = Canggah dari R Ng Sontoturonggo - I, (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1 dari R Ng Talikepuh (Soewito) + R Ngt Tuminah
Свадба: Raden Ayu Susilastuti
Смрт: 11 август 1949, Solo
Raden Ayu Susilastuti
Рођење: Solo, Level 1 = puteri dari Raden Mas Harya Yudowinoto jumeneng Wiratamtama (prajurit) Keraton Surakarta nama gelar Mayor Djoyotantaka, yang menikah dengan Raden Ayu Retnodiwati
Свадба: Raden Islam Yoedoatmodjo
B Ngt Wiryoprasonto
Рођење: Level 10 = Grophak Sente; Putera ke 6 dari 7 bersaudara putera puteri Mas Ronggo Sastropranowo III dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
Свадба: R Wiryoprasonto
R Ngt Bei Djoyodikoro
Рођење: Level 10 = Grophak Sente; Putera ke 1 dari 7 bersaudara putera puteri Mas Ronggo Sastropranowo III dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
R Ngt Kridobaksono
Рођење: Level 10 = Grophak Sente; Putera ke 3 dari 7 bersaudara putera puteri Mas Ronggo Sastropranowo III dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
R Ngt Haliwawar
Рођење: Level 10 = Grophak Sente; Putera ke 4 dari 7 bersaudara putera puteri Mas Ronggo Sastropranowo III dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
R Ngt T Soemonegoro
Рођење: Level 10 = Grophak Sente; Putera ke 7 dari 7 bersaudara putera puteri Mas Ronggo Sastropranowo III dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
Свадба:
Свадба: K R M T Sumonagoro
R Tumenggung Sinduredjo
Рођење: Level 10 = Grophak Sente; Putera ke 2 dari 7 bersaudara putera puteri Mas Ronggo Sastropranowo III dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
Свадба: R Nganten Tumenggung Sinduredjo
R Ngt Mangundikromo, Binti Kyai Ronggo Sastropranowo -lll (2)
Рођење: Level 10 = Grophak Sente; Putera ke 5 dari 7 bersaudara putera puteri Mas Ronggo Sastropranowo III dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
5
Прародитељи
Raden Mas Sripono
Рођење: Solo, Level 5 = Wareng dari Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro, atau putera ke 1 dari R Ng Islam Yudoatmodjo
Смрт: 14 август 1949, Solo, Wafat tertembak dalam peperangan melawan penjajah Belanda di Solo
Raden Ayu Sri Hedi Martokumoro
Рођење: 31 децембар 1927, Solo, Level 5 = Wareng dari Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro, atau putera ke 2 dari R Ng Islam Yudoatmodjo
Свадба: Raden Ngabei Kamarun Martokusumo
Смрт: 17 новембар 2006, Solo
Raden Ayu Hening
Рођење: Level 5 = Wareng dari Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro, atau putera ke 4 dari R Ng Islam Yudoatmodjo
Raden Ayu Sri Dadi
Рођење: 29 март 1932, Solo, Level 5 = Wareng dari Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro, atau putera ke 5 dari R Ng Islam Yudoatmodjo
Свадба: Raden Mas Soetadi Hadiatmodjo
Смрт: 5 мај 2006, Solo
Raden Ayu Sri Peni
Рођење: Solo, Level 5 = Wareng dari Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro, atau putera ke 2 dari R Ng Islam Yudoatmodjo
Свадба: Raden Sardono Padmosubroto
R Saryono
Рођење: Level 1 = Putera; Putera ke 2 dari 3 bersaudara putera puteri R Ng Mangundikromo dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
R Sarsito
Рођење: 1931, Level 1 = Putera; Putera ke 2 dari 3 bersaudara putera puteri R Ng Mangundikromo dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
Свадба:
Свадба: Rashida Matcik
Raden Sardono Padmosubroto
Рођење: Solo, Level 1 = Putera; Putera ke 1 dari 3 bersaudara putera puteri R Ng Mangundikromo dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
Свадба: Raden Ayu Sri Peni
Прародитељи
Родитељи
Haji Raden Mas Saryanto
Рођење: Solo, Level 2 = Cucu ke 1 dari R Ngt Mangundikromo( Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601(pancer laki) dan Trah Sultan Pajang (Joko Tingkir) 1568 -1582 (pancer perempuan).
Свадба: Diah Marwati Hajjah
Hajjah Raden Ayu Sri Kartini Nabawiyah
Рођење: Solo, Level 2 = Cucu ke 2 dari R Ngt Mangundikromo( Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601 (pancer laki) dan Trah Sultan Pajang (Joko Tingkir) 1568 -1582 (pancer perempuan).
Свадба: R Wiryadi Kusumahadi , Haji, Ir
Raden Mas Sarwono
Рођење: Solo, Level 2 = Cucu ke 4 dari R Ngt Mangundikromo( Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601(pancer laki) dan Trah Sultan Pajang (Joko Tingkir) 1568 -1582 (pancer perempuan).
Свадба: Rini
Raden Ayu Sri Eni Hartati
Рођење: Solo, Level 2 = Cucu ke 5 dari R Ngt Mangundikromo( Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601(pancer laki) dan Trah Sultan Pajang (Joko Tingkir) 1568 -1582 (pancer perempuan).
Свадба: Djauhar Arifin
Raden Ayu Sri Martini
Рођење: Solo, Level 2 = Cucu ke 6 dari R Ngt Mangundikromo( Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601(pancer laki) dan Trah Sultan Pajang (Joko Tingkir) 1568 -1582 (pancer perempuan).
Свадба: Sunardi
Raden Ayu Sri Tuti Rachmani
Рођење: Solo, Level 2 = Cucu ke 3 dari R Ngt Mangundikromo( Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601(pancer laki) dan Trah Sultan Pajang (Joko Tingkir) 1568 -1582 (pancer perempuan).
Свадба: Soetarto Kuntoyo
Родитељи
 
== 8 ==
Etik Riyani
Рођење: Level 1 = Putera ke 2 dari Soetarto Kuntojo + Hj R Ay Sri Tuti Rachmani,
Atiek Marhaeni
Рођење: Level 1 = putera; Adalah putera ke 1 dari 4 bersaudara putera Soetarto Kuntoyo + R Ayu Sri Tuti Rachmani (Trah R Ng Mangundikromo )
Etik Riyani
Рођење: Level 1 = putera; Adalah putera ke 2 dari 4 bersaudara putera Soetarto Kuntoyo + R Ayu Sri Tuti Rachmani (Trah R Ng Mangundikromo )
Teguh Chaeroni
Рођење: Level 1 = putera; Adalah putera ke 4 dari 4 bersaudara putera Soetarto Kuntoyo + R Ayu Sri Tuti Rachmani (Trah R Ng Mangundikromo )
Tri Satuti
Рођење: Level 1 = putera; Adalah putera ke 3 dari 4 bersaudara putera Soetarto Kuntoyo + R Ayu Sri Tuti Rachmani (Trah R Ng Mangundikromo )
== 8 ==
Джерельна довідка за населеним пунктом