Widayat Nugroho Adi b. 1980 - Цело породично стабло

Из пројекта Родовид

Особа:671941
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.

This tree contains: 93 families with 166 people in 14 lineages, 23 of these people are blood relatives; 64 families with 55 people are hidden.

1
B Ronggo Mangkuwidjoyo I
Рођење: Level 5 = Wareng dari Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601. (nama lengkap: Mbokmas Rangga Mangkuwidjoyo I)
Kyai Ng Kertoredjo / Djimat I
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg; Adalah trah urutan ke 6 dari (pancer) Kanjeng Sultan Pajang / Joko Tingkir 1568-1582 );
Raden Mas Sengkuk
Рођење:
Kyai Adipati Nitiadiningrat I Raden Garudo (groedo)
Рођење: Bupati Pasuruan 1751-1799
Tumenggung Honggowongso / Joko Sangrib (Kentol Surawijaya / Hangabehi Hangawangsa)
Професија : Surakarta, Diangkat menjadi Mantri Gladak
Свадба: Mas Ajeng Kuning
Свадба: Mas Ajeng Dewi
Свадба: Mas Ajeng Ragil
Свадба: Dewi Retno Nawangwulan
Титуле : 1749, Diangkat menjadi Bupati Nayaka dengan gelar Raden Tumenggung Aroeng Binang oleh Susuhunan Pakubuwono III
Prabu Amangkurat IV (Mangkurat Jawi) / Raden Mas Suryaputra (Prabu Mangkurat Jawa)
Свадба: Ratu Amangkurat / Mas Ayu Karoh
Свадба: Raden Ayu Susilowati Suropati
Свадба: Ratu Kencana / Ratu Mas Kadipaten
Свадба: Mas Ayu Tejawati
Свадба: Kanjeng Ratu Kencana / Kanjeng Ratu Amangkurat [Gp.Am.4.5] (Kanjeng Ratu Ageng)
Свадба: Ratu Mas Wirasmoro
Свадба: Mas Ayu Kambang ? (Mbok Ajeng Kambang)
Свадба: Mas Ayu Sasmita ? (Mbok Ajeng Sasmita)
Свадба: Mas Ayu Asmoro ? (Mbok Ajeng Asmara)
Свадба: Mas Ayu Sumanarsa / Raden Ayu Sepuh (Ratu Ayu Kulon)
Свадба: Mas Ayu Rangawita / Raden Ayu Bandandari ? (Raden Ayu Chandrasari/Rangawati)
Свадба: Mas Ayu Tenaranga ? (Mas Ayu Pujawati)
Свадба: Mas Ayu Nitawati
Свадба: Mas Ayu Kamulawati
Свадба: Mas Ayu Waratsari ? (Mbok Ajeng Waratsari)
Свадба: Mas Ayu Puspita ? (Mbok Ajeng Puspita)
Свадба: Mas Ayu Tanjangpura ? (Mbok Ajeng Tanjangpura)
Свадба: Mas Ayu Rangapura ? (Mbok Ajeng Rangapura)
Свадба: Mas Ayu Kamudewati ? (Mbok Ajeng Kamudewati)
Свадба: Raden Ayu Arawati ? (Ratu Ayu Kulon)
Свадба: Ratu Malang
Титуле : 1713, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangku Negara Sudibya Rajaputra Narendra ing Mataram
Титуле : од 1719, SULTAN MATARAM KE 7 (1719-1726), SUNAN KARTASURA KE IV bergelar Sri Susuhunan Prabu Amangkurat Jawa
Свадба: Raden Ayu Brebes
Развод: Raden Ayu Brebes
Смрт: 20 април 1726, Kertasura
1
2
B Ronggo Puspoyudo I
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg dari Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601. (nama lengkap: Mbokmas Rangga Puspoyudo I)
R Ng Atmowidjoyo I
Рођење: Level 7 = Gantung siwur; Adalah trah urutan ke 7 dari (pancer) Kanjeng Sultan Pajang / Joko Tingkir 1568-1582 );
Свадба: B Atmowidjoyo
R Ng Kartodipo
Рођење: Level 7 = Gantung siwur; Adalah trah urutan ke 7 dari (pancer) Kanjeng Sultan Pajang / Joko Tingkir 1568-1582 );
8. Kanjeng Susuhunan Pakubuwono II / Raden Mas Gusti Prabu Suyasa
Рођење: 8 децембар 1711, Surakarta
Свадба: Raden Ayu Srie Berie Budjang
Свадба: Kanjeng Ratu Kencana / Ratu Mas (Raden Ayu Sukiya/Subiya)
Свадба: Ratu Mas Wirasmoro , Kertasura
Титуле : од 15 август 1726, Kartasura, Raja Kasunanan Kartasura
Свадба: Raden Ayu Tembelek
Развод: Raden Ayu Tembelek
Свадба: Raden Ajeng Sumila / Raden Ayu Suryowikromo
Развод: Raden Ajeng Sumila / Raden Ayu Suryowikromo
Титуле : од 1745, Surakarta, Raja Susuhunan Surakarta Ke-I
Смрт: 20 децембар 1749, Surakarta
12. Gusti Pangeran Hario Hadiwijoyo
Свадба: Raden Ayu Sentul
Смрт: 1753, Kaliabu, Salaman, Magelang
Sri Sultan Hamengku Buwono I / Pangeran Haryo Mangkubumi (Raden Mas Sujono)
Рођење: 6 август 1717, Kartasura
Свадба: Bendoro Mas Ayu Asmorowati
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Kencono
Свадба: Bendoro Raden Ayu Tiarso [G.Hb.1.3] (Bendoro Raden Ayu Tilarso)
Свадба: Bendoro Mas Ayu Sawerdi
Свадба: Bendoro Mas Ayu Mindoko [G.Hb.1.6]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Jumanten [G.Hb.1.8]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Wilopo [G.Hb.1.9]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Ratnawati [G.Hb.1.10]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Tandawati [G.Hb.1.12]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Tisnawati [G.Hb.1.13]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Turunsih
Свадба: Bandara Mas Ayu Ratna Puryawati [G.Hb.1.15]
Свадба: Bendoro Radin Ayu Doyo Asmoro [G.Hb.1.16]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Gandasari [G.Hb.1.17]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Srenggara
Свадба: Bendoro Mas Ayu Karnokowati [G.Hb.1.18]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Setiowati [G.Hb.1.19]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Padmosari [G.Hb.1.20]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Sari [G.Hb.1.21]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Pakuwati [G.Hb.1.22]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Citrakusumo [G.Hb.1.23]
Свадба:
Свадба: 2. Mas Roro Juwati / Raden Ayu Beruk / KRK Kadipaten / KRK Ageng / KRKTegalraya (Kanjeng Ratu Mas)
Свадба: 4. Bendoro Raden Ayu Handayahasmara / Mbak Mas Rara Ketul
Свадба: Raden Ayu Wardiningsih
Титуле : од 29 новембар 1730, Kartasura, Pangeran Mangkubumi
Свадба: Bendoro Mas Ayu Cindoko [G.Hb.1.11] , Yogyakarta
Титуле : од 13 фебруар 1755, Yogyakarta
Смрт: 24 март 1792, Imogiri, Yogyakarta
Титуле : 10 новембар 2006, Jakarta, Pahlawan Nasional RI
2
3
B Ronggo Puspoyudo II
Рођење: Level 7 = Gantung-siwur dari Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601. (nama lengkap: Mbokmas Rangga Puspoyudo II)
R.M.Ng.Wongsoredjo
Рођење: Level 8 = Gropak Sente; Adalah trah urutan ke 8 (pancer) Kanjeng Sultan Pajang / Joko Tingkir 1568-1582 );
Raden Ayu Yosonegoro
Рођење: Level 2 = Cucu; Adalah trah urutan ke 2 dari (pancer): Sang Prabu Amangkurat Jowo (IV) 1719-1727)
3
4
B Ronggo Tjitrodiwiryo IV
Рођење: Level 8 = Gropak-senthe dari Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601 (nama lengkap: Mbok Rangga Citrodiwiryo)
Mas Tjitrodimedjo
Смрт: 1883, Level 9 = debok bosok; Adalah trah urutan ke 9 dari (pancer) Kanjeng Sultan Pajang / Joko Tingkir 1568-1582 );
R M Tum Prawirodipuro
Рођење: Level 3 = Buyut; Adalah trah ke 3 dari (pancer): Sang Prabu Amangkurat Jowo (IV) 1719-1727)
4
5
Kyai Ronggo Sastropranowo -lll
Рођење: Level 9 = Debog bosok dari Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
Свадба: Bokmas Ronggo Sastropranowo -lll
Kyai Djantoko
Рођење: 1846, kelahiran: Level 10 = Galih Asem; Adalah trah urutan ke 10 dari (pancer) Kanjeng Sultan Pajang / Joko Tingkir 1568-1582 ); / Putera ke 2 dari 2 putera Mas Citrodimedjo (level 9)
Професија : Jajar Kebayan Keparak Tangen
Свадба: R Ngt Djantoko
Смрт: 1888
Bokmas Ronggo Sastropranowo -lll
Рођење: 1880, kelahiran: Level 10 = Galih Asem; Adalah trah urutan ke 10 dari (pancer) Kanjeng Sultan Pajang / Joko Tingkir 1568-1582 ); / Putera ke 1 dari 2 putera Mas Citrodimedjo (level 9)
Свадба: Kyai Ronggo Sastropranowo -lll
Смрт: 1915
Kyai Sontowikromo
Рођење: Level 1 = putera; Adalah putera urutan ke 1 dari 2 bersaudara putera Ki Sontodikoro;
Свадба: mBokmas Bei Sontowikromo
Raden Nganten Harjosubroto
Рођење: Level 1 = putera; Adalah putera urutan ke 2 dari 2 bersaudara putera Ki Sontodikoro;
Свадба: Raden Mas Ngabei Harjosubroto
Raden Mas Ngabei Harjosubroto
Рођење: Level 4 = Canggah; Adalah trah urutan ke 4 dari Sang Prabu Amangkurat Jowo (IV) 1719-1727
Свадба: Raden Nganten Harjosubroto
5
Прародитељи
B Ngt Wiryoprasonto
Рођење: Level 10 = Grophak Sente; Putera ke 6 dari 7 bersaudara putera puteri Mas Ronggo Sastropranowo III dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
Свадба: R Wiryoprasonto
R Ngt Bei Djoyodikoro
Рођење: Level 10 = Grophak Sente; Putera ke 1 dari 7 bersaudara putera puteri Mas Ronggo Sastropranowo III dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
R Ngt Kridobaksono
Рођење: Level 10 = Grophak Sente; Putera ke 3 dari 7 bersaudara putera puteri Mas Ronggo Sastropranowo III dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
R Ngt Haliwawar
Рођење: Level 10 = Grophak Sente; Putera ke 4 dari 7 bersaudara putera puteri Mas Ronggo Sastropranowo III dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
R Ngt Mangundikromo, Binti Kyai Ronggo Sastropranowo -lll (2)
Рођење: Level 10 = Grophak Sente; Putera ke 5 dari 7 bersaudara putera puteri Mas Ronggo Sastropranowo III dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
R Tumenggung Sinduredjo
Рођење: Level 10 = Grophak Sente; Putera ke 2 dari 7 bersaudara putera puteri Mas Ronggo Sastropranowo III dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
Свадба: R Nganten Tumenggung Sinduredjo
R Ngt T Soemonegoro
Рођење: Level 10 = Grophak Sente; Putera ke 7 dari 7 bersaudara putera puteri Mas Ronggo Sastropranowo III dari Pancer Trah Kanjeng Panembahan Senopati 1582-1601.
Свадба:
Свадба: K R M T Sumonagoro
R M Ngabei Prodjomandrowo
Рођење: Level 5 = Wareng; Adalah trah urutan ke 5 dari Sang Prabu Amangkurat Jowo(iv) 1719-1727; atau putera ke 1 dari 5 bersaudara putera R Ng Hardjosubroto
R Ayu Pusposudarmo
Рођење: Level 5 = Wareng; Adalah trah urutan ke 5 dari Sang Prabu Amangkurat Jowo(iv)1719-1727; atau putera ke 2 dari 5 bersaudara putera R Ng Hardjosubroto
R Mas Ngabei Puspodarsono
Рођење: Level 5 = Wareng; Adalah trah urutan ke 5 dari Sang Prabu Amangkurat Jowo(iv)1719-1727; atau putera ke 3 dari 5 bersaudara putera R Ng Hardjosubroto
Raden Ayu Brotosandjoyo
Рођење: Level 5 = Wareng; Adalah trah urutan ke 5 dari Sang Prabu Amangkurat Jowo(iv)1719-1727; atau putera ke 4 dari 5 bersaudara putera R Ng Hardjosubroto
K R M T Sumonagoro
Рођење: Level 5 = Wareng; Adalah trah urutan ke 5 dari Sang Prabu Amangkurat Jowo(iv) 1719-1727; atau putera ke 5 dari 5 bersaudara putera R Ng Hardjosubroto
Свадба: R Ngt T Soemonegoro
Прародитељи
Родитељи
Raden Rara Kustini
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg; Adalah trah urutan ke 6 dari Sang Prabu Amangkurat Jowo (iv) 1719-1727; atau putera ke 1 dari 6 putera KRMT Sumonagoro.
R Koeswarno
Рођење: Level 6 = Udeg-udeg; Adalah trah urutan ke 6 dari Sang Prabu Amangkurat Jowo (iv) 1719-1727; atau putera ke 2 dari 6 putera KRMT Sumonagoro.
R Ngt Koesmariah Kasdu
Рођење: 1933, Surakarta, Level 6 = Udeg-udeg; Adalah trah urutan ke 6 dari Sang Prabu Amangkurat Jowo (iv) 1719-1727; atau putera ke 4 dari 6 putera KRMT Sumonagoro.
Рођење: 2011, Surakarta
Свадба: R Kasdu Sumoatmodjo
R Kuswardoyo, Drs
Рођење: 1936, Level 6 = Udeg-udeg; Adalah trah urutan ke 6 dari Sang Prabu Amangkurat Jowo (iv) 1719-1727; atau putera ke 5 dari 6 putera KRMT Sumonagoro.
Свадба: Siti Sumari Dra
R Koeswinarto Ir
Рођење: 1941, Level 6 = Udeg-udeg; Adalah trah urutan ke 6 dari Sang Prabu Amangkurat Jowo (iv) 1719-1727; atau putera ke 6 dari 6 putera KRMT Sumonagoro.
Свадба: Muryati
R Koesmitro Ir
Рођење: 1929, Level 6 = Udeg-udeg; Adalah trah urutan ke 6 dari Sang Prabu Amangkurat Jowo (iv) 1719-1727; atau putera ke 3 dari 6 putera KRMT Sumonagoro.
Свадба: Rachmawati Ir
Родитељи
 
== 8 ==
Widayat Nugroho Adi
Рођење: 1980, Level 6 = Udeg-udeg; Adalah trah urutan ke 6 dari Sang Prabu Amangkurat Jowo (iv) 1719-1727; atau putera R Koesmitro,Ir
== 8 ==
Джерельна довідка за населеним пунктом