Gusti Kanjeng Ratu Sultan [Gp.Hb.6.2] / Gusti Kanjeng Ratu Hageng (Roromunting) - Цело породично стабло

Из пројекта Родовид

Особа:460339
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.

This tree contains: 668 families with 4265 people in 82 lineages, 3594 of these people are blood relatives; 74 families with 72 people are hidden.

Родитељи
Родитељи
 
== 2 ==
Kanjeng Sultan Hamengku Buwono V / Gusti Raden Mas Gathot Menol [Hb.4.6] (Sinuhun Menol)
Рођење: 24 јануар 1820
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Sultan [Gp.Hb.6.2] / Gusti Kanjeng Ratu Hageng (Roromunting)
Свадба: Kanjeng Mas Hemawati
Свадба: Bendoro Raden Ayu Panukmowati [Ga.Hb.5.2]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Dewaningsih [Ga.Hb.5.1]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retno Sriwulan [Ga.Hb.5.3]
Титуле : од 19 децембар 1823, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana V Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping V
Титуле : од 17 јануар 1828, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana V Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping V
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.2.52.2] / Bendoro Raden Ajeng Suradinah [Gp.Hb.5.1]
Титуле : 1839, Yogyakarta, Letnan Kolonel
Титуле : 1847, Yogyakarta, Kolonel
Развод: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.2.52.2] / Bendoro Raden Ajeng Suradinah [Gp.Hb.5.1]
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedhaton [Hb.3.2.22] / Bendoro Raden Ayu Andaliya [Gp.Hb.5.2] , Yogyakarta
Смрт: 5 јун 1855, Yogyakarta
== 2 ==
Деца
Bendoro Pangeran Haryo Hadiwijoyo [Hb.6.17]
Свадба: Gusti Raden Ayu Hadiwijoyo / Raden Ajeng Jimah
Смрт: 9 фебруар 1916, Mahakeret Manado, Disarekan kembali di Pasarean Hasta Renggo Kotagede Yogyakarta pada Hari Minggu Legi 22 Juli 1990
Kanjeng Sultan Hamengku Buwono VII / Gusti Raden Mas Murtejo [Hb.6.1] (Sinuhun Behi)
Рођење: 4 фебруар 1839, Yogyakarta
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Mas ? ([Gp.Hb.7.2], Joyodipuro)
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnojuwito ? (Ga.Hb.7.6)
Свадба: 2. Gusti Kanjeng Ratu Kencono II [Gp.Hb.7.3] (Bendoro Raden Ayu Ratna Sri Wulan)
Свадба: Bendoro Raden Ayu Ratnaningsih ? (Ga.Hb.7.1)
Свадба: Bendoro Raden Ayu Ratnaningdia ? ([Ga.Hb.7.2])
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnohadi ? (Ga.Hb.7.3)
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnodewati [Ga.Hb.7.5]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Rukmidiningdia [Ga.Hb.8.5] [Hb.6.9.3.1] (Bendoro Raden Ayu Rukhihadiningdyah)
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnosangdiah ? ([Ga.Hb.7.4])
Свадба: Bendoro Raden Ayu Pujoretno [Ga.Hb.7.9]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Pujoretno [Ga.Hb.7.9]
Свадба: Kanjeng Bendoro Raden Ayu Retnopurnomo [Ga.Hb.7.10]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Retnojumanten [Ga.Hb.7.11]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnodewati [Ga.Hb.7.5]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnomurcito [Ga.Hb.7.8]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnomandoyo [Ga.Hb.7.13]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Dewo Retno [Ga.Hb.7.7]
Свадба: Raden Ajeng Centhung [Pl.Hb.7.1]
Свадба: Raden Roro Sumodirejo [Pl.Hb.7.2]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnoliringhasmoro [Ga.Hb.7.16]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnosetyohasmoro [Ga.Hb.7.15]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnorenggohasmoro [Ga.Hb.7.14]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Retnowinardi [Ga.Hb.7.12]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] / Bendoro Raden Ayu Sukinah [Gp.Hb.7.11.1] , Yogyakarta
Развод: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] / Bendoro Raden Ayu Sukinah [Gp.Hb.7.11.1]
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Kencana [Gp.Hb.7.1] (Bendara Raden Ayu Retno Sriwulan) , Yogyakarta
Титуле : од 13 август 1877, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping VII
Развод: Bendoro Raden Ayu Tejaningrum , Yogyakarta
Смрт: 30 децембар 1921, Yogyakarta
Kanjeng Raden Adipati Haryo Danurejo V [Hb.2.7.6.2]
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Pembayun [Hb.6.5]
Професија : од 1879, Yogyakarta, Pepatih Dalem Kesultanan Yogyakarta bergelar Kanjeng Raden Adipati Danurejo V
Смрт: 21 јул 1899, Yogyakarta, Dimakamkan di Pajimatan Imogiri, Kadhaton Pakubuwanan
Деца
Унучад
Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Danurejo VIII / [Hb.6.18.3] (Raden Mas Subari)
Рођење: 3 септембар 1882, Yogyakarta
Професија : 1909, Kalasan, Diangkat menjadi Panewu Palang Negari (Sekretaris) di Kabupaten Kalasan dan bergelar Raden Panewu Mangundimejo
Професија : 1914, Gunung Kidul Regency, Menjadi Panji Kepala Distrik) di Semanu Kabupaten Gunung Kidul dan bergelar Raden Panji Harjodipuro yang kemudian diubah menjadi Harjokusumo
Професија : 1919, Kalasan, Menjadi Bupati Pangreh Praja Kalasan dan bergelar Raden Tumenggung Harjokusumo
Професија : 1927, Yogyakarta, Menjadi Bupati Kabupaten Kota Yogyakarta yang merupakan gabungan Kabupaten Sleman, Kalasan, dan Kota Yogyakarta
Титуле : 3 новембар 1933, Yogyakarta, Pepatih Dalem Kesultanan Yogyakarta bergelar Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Danurejo VIII
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Chondrokirono II [Hb.7.54] , Yogyakarta
Мировање: 14 јул 1945, Yogyakarta
Raden Mas Wedana Hatmodidjojo [Hb.6.17.2] Raden Mas Lurah Puspoatmojo
Рођење: 1878, Yogyakarta
Смрт: 27 април 1943, Yogyakarta
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro I [Hb.7.14] (Gusti Raden Mas Akhadiyat)
Рођење: 1873, Yogyakarta
Свадба: Raden Ayu Hamengkunegoro
Свадба: Raden Ayu Kusumodilogo / Raden Ajeng Siti Rokhiyah [Hb.6.11.30]
Титуле : 5 март 1883, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram
Raden Wedana Sindudipuro
Рођење: 14 септембар 1901, Semarang
Свадба: Raden Ayu Roostamtiyah [Hb.6.20.21] (Raden Ayu Sindudipuro)
Смрт: 11 мај 1951, Yogyakarta
Raden Ayu Roostamtiyah [Hb.6.20.21] (Raden Ayu Sindudipuro)
Рођење: 3 децембар 1898, Yogyakarta
Свадба: Raden Wedana Sindudipuro
Смрт: 2 октобар 1968, Yogyakarta
Kanjeng Susuhunan Pakubuwono X / Sunan Panutup (Raden Mas Malikul Kusno)
Рођење: 29 новембар 1866, Surakarta
Свадба: Ratu Mandayaretna
Свадба: B. R. A. Soemarti
Свадба: R. A. Pandamroekmi
Свадба: R. A. Tranggonoroekmi
Свадба: B. R. A. Retno Poernomo
Титуле : од 30 март 1893, Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana X
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Hemas [Hb.7.61] , Yogyakarta
Смрт: 1 фебруар 1939, Surakarta
Kanjeng Adipati Prawiropurbo [Hb.6.9.10] (Ndoro Purbo / Raden Mas Kusrin)
Рођење: 1869, Yogyakarta
Свадба: Nyi Kasihan
Свадба: Nyai Prawiro Purbo ? (Jiwaningsih)
Смрт: 4 март 1933, Yogyakarta
Сахрана: 5 март 1933, Yogyakarta
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Jumino / Gusti Raden Mas Pratisto (Gusti Djuminah)
Титуле : 9 новембар 1893, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunegara Sudibya Rajaputra Nalendra ing Mataram
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunegara VII
Рођење: 15 август 1855
Свадба: Raden Roro Mardewi
Свадба: B. R. A. Setyowati
Свадба: Mas Ayu Retnoningrum
Свадба: Mas Ayu Sitaningrum
Свадба: Mas Ayu Kamijem
Свадба: B. R. A. Tedjowati
Професија : од 11 јануар 1916, Surakarta, Sunan Surakarta bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunegara VII
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Timur [Hb.7.65] (Bendoro Raden Ajeng Mursudarya) , Surakarta
Смрт: 19 јул 1944
Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Danurejo VII / Raden Mas Bambang Ryanto (Kanjeng Raden Tumenggung Yudonegoro V)
Рођење: 20 новембар 1869
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Ayu [Hb.7.36]
Свадба: Gusti Bendoro Raden Ayu Yudonegoro II [Hb.7.19] (Bendoro Raden Ayu Cokdrodiningrat)
Професија : од 1 март 1912, Yogyakarta, Pepatih Dalem Kesultanan Yogyakarta bergelar Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Danurejo VII
Смрт: 1933, Yogyakarta, Dimakamkan di makam Cendonosari dusun Wonocatur, Banguntapan, Bantul
Kanjeng Pangeran Haryo Purwodiningrat ? (Kanjeng Raden Tumenggung Kertonegoro)
Рођење: 9 октобар 1907, Yogyakarta
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedhaton [Hb.7.12] (Gusti Kanjeng Ratu Maduretno)
Титуле : од 1955, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, Dekan Fakultas Ekonomi UGM
Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Danurejo VIII / Kanjeng Pangeran Harya Adipati Harjokusumo (Subari Wiro Haryodirgo Danurejo VI)
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Chondrokirono II [Hb.7.54]
Професија : од 30 новембар 1933, Yogyakarta, Pepatih Dalem Kesultanan Yogyakarta bergelar Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Danurejo VIII
Унучад
5
Kanjeng Ratu Ayu Nindyakirono [Ga.Hb.9.5] ? (Nurma Musa)
Рођење: 3 децембар 1930, Muntok, Bangka-Belitung Islands
Свадба: Handaru Widarna
Свадба: Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX [Hb.8.16] (Gusti Raden Mas Dorodjatun)
Смрт: 3 септембар 2015, Jakarta, Burried at Sapto Renggo, Imogiri, Yogyakarta
Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX [Hb.8.16] (Gusti Raden Mas Dorodjatun)
Рођење: 12 април 1912, Ngasem (Kediri), Indonesia
Свадба: Kanjeng Ratu Ayu Ciptomurti [Ga.Hb.9.4]
Титуле : 1915, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putera Narendra ing Mataram
Свадба: Bendoro Raden Ayu Pintokopurnomo [Ga.Hb.9.1] [Hb.6.11.18.1] (Kanjeng Ratu Ayu Pintokopurnomo) , Yogyakarta
Титуле : од 18 март 1940, Yogyakarta, Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga ing Ngayogyakarta Hadiningrat
Свадба: Bendoro Raden Ayu Widyaningrum [Ga.Hb.9.2] ? (Kanjeng Ratu Ayu Widyaningrum / Raden Ayu Siti Kustina, Purwowinoto)
Професија : од 17 август 1945, Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Свадба: Kanjeng Ratu Ayu Hastungkoro [Ga.Hb.9.3] [Hb.7.13.18.2] (Bendoro Raden Ajeng Kusyadinah) , Yogyakarta
Професија : од 4 август 1949, Jakarta, Menteri Pertahanan Indonesia ke-5
Професија : од 6 септембар 1950, Jakarta, Wakil Perdana Menteri Indonesia ke-5
Професија : од 3 април 1952, Jakarta, Menteri Pertahanan Indonesia ke-5
Професија : од 25 јул 1966, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ke-1
Професија : од 24 март 1973, Jakarta, Wakil Presiden Indonesia ke-2
Свадба: Kanjeng Ratu Ayu Nindyakirono [Ga.Hb.9.5] ? (Nurma Musa)
Смрт: 1 октобар 1988, Washington, DC, USA
Сахрана: 8 октобар 1988, Imogiri
Титуле : 8 јун 2003, Jakarta, Mendapatkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia
Raden Ayu Kustihadi [Hb.6.17.2.3]
Рођење: 19 јануар 1919, Yogyakarta
Свадба: Ki Hadisukatno / ? (Ki Sukatno) , Yogyakarta, Bertempat di Ndalem Tejokusuman
Смрт: 1 октобар 1974, Yogyakarta, Dimakamkan di Taman Widyabrata, Yogyakarta
Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumoyudo [Pb.10.5] (Bendoro Raden Mas Abimanyu)
Рођење: 17 јануар 1884
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Hangger II [Hb.7.33] , R. A. Setiopoespito
Смрт: 16 јануар 1956
Сахрана: Imogiri, Bantul
Kanjeng Pangeran Haryo Djatikusumo [Pb.10.23] (Bendoro Kanjeng Pangeran Haryo Purbonegoro)
Рођење: 1 јул 1917, Solo
Свадба: Bendoro Raden Ayu Jatikusumo [Hb.7.78] (R. A. Soeharsi Widianti) , Yogyakarta
Рођење: од 1 јун 1946, Rembang, Panglima Divisi V Ronggolawe
Професија : од 1948, Jakarta, Kepala Staf TNI Angkatan Darat I
Професија : од 1958, Singapura, Duta Besar RI untuk Singapura
Професија : од 1959, Jakarta, Menteri Muda Perhubungan Darat dan Pos, Telegraf dan Telepon Kabinet Kerja I
Професија : од 1960, Jakarta, Menteri Perhubungan Darat dan Pos, Telegraf dan Telepon Kabinet Kerja II
Професија : од 1962, Jakarta, Menteri Muda Perhubungan Darat dan Pos, Telegraf dan Telepon Kabinet Kerja III
Смрт: 4 јул 1992
Bendoro Raden Mas Tinggartala/Tingharto [Hb.8.14] (Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabuningrat)
Рођење: 8 јун 1911, Yogyakarta
Професија : Universitas Islam Indonesia, Rektor
Смрт: 31 август 1982, Yogyakarta
Raden Ayu Japroet Saronto [Hb.7.55.3]
Свадба: Saronto
Смрт: 29 јун 2019, Jakarta
Сахрана: Yogyakarta
Raden Mas Soerjodrijantoro / Romo Suryo
Рођење: 1930
Смрт: 1992, Kuncen
Raden Mas Sudikno [Hb.6.20.21.1] (Raden Mas Mertokusumo)
Рођење: 7 децембар 1924, Surabaya
Raden Mas Soekemi Mertokoesoemo [Hb.6.20.21.3]
Рођење: 22 новембар 1932, Yogyakarta
Рођење: 27 фебруар 1993, Surabaya
Raden Ayu Sriwidayati [Hb.6.20.21.4]
Рођење: 17 октобар 1935, Yogyakarta
Raden Mas Soeseto Mertokoesoemo [Hb.6.20.21.5]
Рођење: 6 јул 1939, Yogyakarta
Raden Mas Usodo Notodirdjo [Hb.6.17.4.3]
Свадба: Raden Ayu Atasti [Hb.6.18.4.10]
Професија : 13 април 1981, Norwegia, Ambassador Republik Indonesia for Norwegia
Raden Ajeng Sukilah [Hb.6.10.1] (Raden Ajeng Sukiyi)
Рођење: ~ 1890
Смрт: ~ 1895
Bendoro Raden Ayu Mariam Suryengalogo
Свадба: Raden Mas Soeryodinegoro
Смрт: 23 јун 1934, Manado, Mahakeret, Manado
Raden Mas Sutarsin [Hb.7.68.9]
Смрт: 19 децембар 2019, Yogyakarta, Pemakaman Kuncen