Raden Bagus Mohamad Kamaloedin / Raden Tumenggung Arya Soerioningrat b. 8 јануар 1845 d. 16 март 1914 - Цело породично стабло

Из пројекта Родовид

Особа:304913
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.

This tree contains: 173 families with 383 people in 65 lineages, 126 of these people are blood relatives; 90 families with 73 people are hidden.

1
1. Kangjeng Susuhunan Prabu Mangkurat II / Mangkurat Admiral (Amral) (R. Mas Rahmat / R. Mas Kuning / P. Mas / G. P. H. Puger)
Титуле : 1677, SULTAN MATARAM KE 5 (1677-1703), Sunan Kartasura I
Смрт: 1703
9. Pangeran Hario Panular
Смрт: ~ август 1722
2. Susuhunan Pakubuwono I / Pangeran Puger (Raden Mas Drajat)
Свадба: 1. Ratu Mas Blitar / Ratu Pakubuwono
Свадба: Raden Ajeng Sendhi
Свадба: Mas Ajeng Tejawati
Свадба: Mas Ajeng Retnowati
Свадба: Mas Ayu Tjondrowati
Титуле : од 6 јул 1704, Kartasura, Sultan Mataram VI MATARAM KE 6, Sunan Kartasura III bergelar Susuhunan Paku Buwana Senapati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatulah Tanah Jawa
Смрт: 1719
3. Pangeran Arya Blitar IV.
Титуле : од 1704, Bupati of Madiun Ke 11
1. Ratu Mas Blitar / Ratu Pakubuwono
Свадба: 2. Susuhunan Pakubuwono I / Pangeran Puger (Raden Mas Drajat)
Титуле : од 1703, Bupati Madiun Ke 10
Смрт: 5 јануар 1732, Kertasura
Raden Glundung / Pangeran Kertokusumo I
Свадба: Raden Ayu Kuripan
Професија : 1644, Drajat Sedayu, penguasa
Pangeran / Panembahan Tjokrodiningrat II (Raden Udhakan)
Професија : 1647, Sampang, Jumeneng Bupati / regent / penguasa di Sampang Madura Th.1647-1707, Gelar Panembahan dinobatkan pada Th. 1705
1
2
Raden Mas Sengkuk
Рођење:
Kyai Adipati Nitiadiningrat I Raden Garudo (groedo)
Рођење: Bupati Pasuruan 1751-1799
Tumenggung Honggowongso / Joko Sangrib (Kentol Surawijaya / Hangabehi Hangawangsa)
Професија : Surakarta, Diangkat menjadi Mantri Gladak
Свадба: Mas Ajeng Kuning
Свадба: Mas Ajeng Dewi
Свадба: Mas Ajeng Ragil
Свадба: Dewi Retno Nawangwulan
Титуле : 1749, Diangkat menjadi Bupati Nayaka dengan gelar Raden Tumenggung Aroeng Binang oleh Susuhunan Pakubuwono III
Prabu Amangkurat IV (Mangkurat Jawi) / Raden Mas Suryaputra (Prabu Mangkurat Jawa)
Свадба: Ratu Amangkurat / Mas Ayu Karoh
Свадба: Raden Ayu Susilowati Suropati
Свадба: Ratu Kencana / Ratu Mas Kadipaten
Свадба: Mas Ayu Tejawati
Свадба: Kanjeng Ratu Kencana / Kanjeng Ratu Amangkurat [Gp.Am.4.5] (Kanjeng Ratu Ageng)
Свадба: Ratu Mas Wirasmoro
Свадба: Mas Ayu Kambang ? (Mbok Ajeng Kambang)
Свадба: Mas Ayu Sasmita ? (Mbok Ajeng Sasmita)
Свадба: Mas Ayu Asmoro ? (Mbok Ajeng Asmara)
Свадба: Mas Ayu Sumanarsa / Raden Ayu Sepuh (Ratu Ayu Kulon)
Свадба: Mas Ayu Rangawita / Raden Ayu Bandandari ? (Raden Ayu Chandrasari/Rangawati)
Свадба: Mas Ayu Tenaranga ? (Mas Ayu Pujawati)
Свадба: Mas Ayu Nitawati
Свадба: Mas Ayu Kamulawati
Свадба: Mas Ayu Waratsari ? (Mbok Ajeng Waratsari)
Свадба: Mas Ayu Puspita ? (Mbok Ajeng Puspita)
Свадба: Mas Ayu Tanjangpura ? (Mbok Ajeng Tanjangpura)
Свадба: Mas Ayu Rangapura ? (Mbok Ajeng Rangapura)
Свадба: Mas Ayu Kamudewati ? (Mbok Ajeng Kamudewati)
Свадба: Raden Ayu Arawati ? (Ratu Ayu Kulon)
Свадба: Ratu Malang
Титуле : 1713, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangku Negara Sudibya Rajaputra Narendra ing Mataram
Титуле : од 1719, SULTAN MATARAM KE 7 (1719-1726), SUNAN KARTASURA KE IV bergelar Sri Susuhunan Prabu Amangkurat Jawa
Свадба: Raden Ayu Brebes
Развод: Raden Ayu Brebes
Смрт: 20 април 1726, Kertasura
Raden Sidik / Pangeran Kertokusumo II (Sunan Drajad V)
Професија : Drajat Sedayu Lawas, penguasa di Sedayu
Свадба: Raden Ayu Wedani
Смрт: 1684
Raden Temenggong Sosrodiningrat / Pangeran Tjokrodiningrat III
Професија : 1707, Sampang, Jumeneng Bupati / Regent / penguasan di Sampang Madura Th. 1707-1718
Raden Temenggong Surodiningrat / Pangeran Tjokrodiningrat IV
Професија : 1718, Sampang, Jumeneng Regent / Bupati / Penguasa di Sampang Madura Th.1718-1736. Diasingkan oleh Belanda ke Selong de Koop degool koop Afrika.
2
3
12. Gusti Pangeran Hario Hadiwijoyo
Свадба: Raden Ayu Sentul
Смрт: 1753, Kaliabu, Salaman, Magelang
Sri Sultan Hamengku Buwono I / Pangeran Haryo Mangkubumi (Raden Mas Sujono)
Рођење: 6 август 1717, Kartasura
Свадба: Bendoro Mas Ayu Asmorowati
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Kencono
Свадба: Bendoro Raden Ayu Tiarso [G.Hb.1.3] (Bendoro Raden Ayu Tilarso)
Свадба: Bendoro Mas Ayu Sawerdi
Свадба: Bendoro Mas Ayu Mindoko [G.Hb.1.6]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Jumanten [G.Hb.1.8]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Wilopo [G.Hb.1.9]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Ratnawati [G.Hb.1.10]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Tandawati [G.Hb.1.12]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Tisnawati [G.Hb.1.13]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Turunsih
Свадба: Bandara Mas Ayu Ratna Puryawati [G.Hb.1.15]
Свадба: Bendoro Radin Ayu Doyo Asmoro [G.Hb.1.16]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Gandasari [G.Hb.1.17]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Srenggara
Свадба: Bendoro Mas Ayu Karnokowati [G.Hb.1.18]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Setiowati [G.Hb.1.19]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Padmosari [G.Hb.1.20]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Sari [G.Hb.1.21]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Pakuwati [G.Hb.1.22]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Citrakusumo [G.Hb.1.23]
Свадба:
Свадба: 2. Mas Roro Juwati / Raden Ayu Beruk / KRK Kadipaten / KRK Ageng / KRKTegalraya (Kanjeng Ratu Mas)
Свадба: 4. Bendoro Raden Ayu Handayahasmara / Mbak Mas Rara Ketul
Свадба: Raden Ayu Wardiningsih
Титуле : од 29 новембар 1730, Kartasura, Pangeran Mangkubumi
Свадба: Bendoro Mas Ayu Cindoko [G.Hb.1.11] , Yogyakarta
Титуле : од 13 фебруар 1755, Yogyakarta
Смрт: 24 март 1792, Imogiri, Yogyakarta
Титуле : 10 новембар 2006, Jakarta, Pahlawan Nasional RI
8. Kanjeng Susuhunan Pakubuwono II / Raden Mas Gusti Prabu Suyasa
Рођење: 8 децембар 1711, Surakarta
Свадба: Raden Ayu Srie Berie Budjang
Свадба: Kanjeng Ratu Kencana / Ratu Mas (Raden Ayu Sukiya/Subiya)
Свадба: Ratu Mas Wirasmoro , Kertasura
Титуле : од 15 август 1726, Kartasura, Raja Kasunanan Kartasura
Свадба: Raden Ayu Tembelek
Развод: Raden Ayu Tembelek
Свадба: Raden Ajeng Sumila / Raden Ayu Suryowikromo
Развод: Raden Ajeng Sumila / Raden Ayu Suryowikromo
Титуле : од 1745, Surakarta, Raja Susuhunan Surakarta Ke-I
Смрт: 20 децембар 1749, Surakarta
Susuhunan Paku Buwono I Pangeran Puger
Рођење: 1711, Kartosuro - Solo
Свадба: Raden Ayu Srie Berie Budjang
Професија : 1749, Kartosuro, Raja Kraton Kartosuro - Mataram
Raden Tumenggung Nitinegoro (Kyai Ngabei Wongsonegoro)
Рођење: * Dari Pancer Ki Ageng Dermoyudo pada Level 5 = Wareng;
Конфирмација: Nenek moyang Raden Tumenggung HERMAN HIDAYAT - Bupati Bondowoso
Свадба: Raden Ayu Srie Berie Budjang
Професија : од 1751, Malang, Bupati Pasuruan
Raden Ayu Srie Berie Budjang
Рођење: Level 7 = Gantung siwur dari Raden Rachmat [Sunan Ampel di Surabaya] atau putri dari Pangeran Kertokoesoemo / Bodrokoesoemo di Drajat-Sedayu Lawas (wilayah Lamongan).
Свадба: Raden Tumenggung Nitinegoro (Kyai Ngabei Wongsonegoro)
Свадба: Susuhunan Paku Buwono I Pangeran Puger
Raden Adipati Setjo Adiningrat I / Panembahan Tjokrodiningrat V
Професија : 1736, Sampang, Jumeneng Regent / Bupati / Penguasa di Sampang Madura pada TH 1736-1769
3
4
Kanjeng Susuhunan Pakubuwono III / Raden Mas Suryadi
Свадба:
Свадба: Kanjeng Ratu Kencana
Свадба: Mbok Ajeng Wiled
Титуле : од 15 децембар 1749, Kartasura, Susuhunan Surakarta Ke-II bergelar Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwono III DIPUTUS: 26145; 26151; 26153; 322833; 469952
Смрт: 26 септембар 1788, Surakarta
Kyai Adipati Nitiadiningrat I / Raden Garudo (Groedo) / Raden Bagus Ngabei Soemodrono
Рођење: 1740, Pasuruan, Lahir di Desa Groedo, distrik Kraton - Pasuruan. Level 1 = Putera PB II Kartosuro/Amangkurat Djowo bin PB I/Pangeran Puger bin Sultan Agung (Pangeran Rangsang) bin Sunan Sedokrapyak;
Титуле : Dan setrusnya menjadi PANCER dari keturunannya ( Trah Kyai Adipati Nitidiningrat - Pasuruan )
Свадба: Garwo Padmi [ Putri Dari Tjakraadiningrat V, Nama Tidak Tercatat ]
Титуле : од 27 јул 1751, Pasuruan, Bupati Pasuruan I bergelar Kyai Adipati Nitiadiningrat I
4
5
Raden Ayu Rawoeh
Рођење: Level 1 = Putera ke 2 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraadiningrat V - Sampang Madura
Свадба: Raden Adipati Suroadinegoro / Babah Sam
Raden Ayu Rame
Рођење: Level 1 = Putera ke 1 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraadiningrat V - Sampang Madura.
Титуле : (Isteri ke 1)
Свадба: Raden Panji Tumenggung Tjokronegoro I / Raden Panji Djangrana (Djayengrono) (Raden Notopuro)
Свадба: Ki Tumenggung Djimat Djoyonegoro
Raden Prawirokusumo / Raden Tumenggung Prawiroadiningrat
Рођење: Level 1 = Putera ke 3 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraadiningrat V - Sampang Madura.
Професија : Bupati Puger, NB: Rumah kediaman keluarga di Klatak tepi laut pantai Selatan (segara kidul)
Raden Adipati Panji Notodiningrat I / Raden Panji Wilasmoro Kusumo
Рођење: Level 1 = Putera ke 5 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraadiningrat V - Sampang Madura
Професија : Malang, Bupati Malang Th 1820-1839, menjabat Bupati Malang I adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16.
Смрт: Malang, Wafat dimakamkan di Pesarean Gribik di Malang
Raden Panji Djayeng / Raden Adipati Notoadiningrat
Рођење: Level 1 = Putera ke 6 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Свадба: Raden Ayu Adipati Notodiningrat
Професија : 14 новембар 1825, Bangil, Bupati Bangil Th.1825-1854 Th 1832 jadi Adipati
Смрт: 1853, Wafat umur 70 tahun, dimakamkan di belakang Masjid Kota Bangil - Pasuruan
Raden Ayu Sepi / Raden Ayu Gremis
Рођење: Level 1 = Putera ke 7 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Свадба: Mas Adipati Djoyodirono II
Смрт: Wafat dimakamkan di Pesarean Kromodjayan Bibis (Utara Stasiun KA Semut Surabaya / Plaza Semut, belakang Masjid.
Raden Ayu Tumenggung Tjokronegoro
Рођење: Level 1 = Putera ke 8 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Титуле : Gelar tsb mengikuti jabatan suami Raden Tumenggung Tjokronegoro, Bupati Pati. NB: RB Yasin mencatat bahwa RT Tjokronegoro sebelumnya sebagai Prajurit/tentara berpangkat Letnan di Malang, dan yang menurunkan Embah Raden, di desa Pagentan/Tjungkup Singosar
Raden Ajeng Roekminah / R Ayu Bawoon
Рођење: Level 1 = Putera ke 9 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Свадба: Raden Djoyolelono
Свадба: Ki Tumenggung Djimat Djoyonegoro
Raden Ayu Aspo
Рођење: Level 1 = Putera ke 10 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Raden Ayu Manikoro / Raden Ayu Kertonegoro
Рођење: Level 1 = Putera ke 11 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Професија : R kertonegoro Patih Pasuruan
Raden Ayu Ardjo Koesoemo
Рођење: Level 1 = Putera ke 12 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Raden Ayu Poerwo
Рођење: Level 1 = Putera ke 13 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Raden Dangling
Рођење: Level 1 = Putera ke 14 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Raden Tjitro Koesoemo
Рођење: Level 1 = Putera ke 15 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Raden Gondo Koesoemo
Рођење: Level 1 = Putera ke 16 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Raden Ayu Soeroredjo
Рођење: Level 1 = Putera ke 17 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Raden Ayu Soemodrono
Рођење: Level 1 = Putera ke 18 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Raden Ayu Soemodiwiryo
Рођење: Level 1 = Putera ke 19 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Raden Koesoemodipuro
Рођење: Level 1 = Putera ke 20 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Raden Ayu Djoyodipoero
Рођење: Level 1 = Putera ke 21 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Raden Soemoredjo
Рођење: Level 1 = Putera ke 22 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Свадба:
Raden Soemowidjoyo
Рођење: Level 1 = Putera ke 23 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Raden Ajeng Soelbiyah / Raden Ayu Kertokoeosoemo
Рођење: Level 1 = Putera ke 24 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Raden Soero Koesoemo
Рођење: Level 1 = Putera ke 25 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraningrat V - Sampang Madura.
Puteri ke ...dari Raden Adipati Suroadinegoro / Babah Sam / Bupati Ridder
Професија : Raden Adipati Suroadinegoro Bupati Bangil, dikenal nama Babah SAM (dinasty HAN / China )
Свадба: Raden Adipati Nitiadiningrat II / Raden Bei Notokoesoemo
Raden Adipati Nitiadiningrat II / Raden Bei Notokoesoemo
Рођење: Level 1 = Putera ke 4 dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraadiningrat V - Sampang Madura.
Професија : Pasuruan, Bupati Pasuruan Th 1799-1809 dengan Surat Keputusan Pejabat Bupati: Besluit tg 28 Pebruari 1800, de jong dee XII No:498.
Свадба: Puteri ke ...dari Raden Adipati Suroadinegoro / Babah Sam / Bupati Ridder
Смрт: Dimakamkan di belakang Masjid Kota Bangil - Pasuruan - Jawa Timur
5
Прародитељи
Raden Panji Dewokoeosoemo / Raden Gedee
Рођење: Level 2 = Cucu dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Raden Panji Brontokoesoemo / .
Професија : Patih Pasuruan
Raden Panj Tedjokoesoemo / Raden Goetomo
Професија : Demang Winongan, Wedana Kebontjandi, Patih di Pasuruan;
Raden Adipati Nitiadiningrat III / / Raden Soewondo
Рођење: 1782, Level 2 = Cucu dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat + Garwo Padmi (Trah Tjakraadiningrat V - Sampang Madura.
Професија : Bupati Bangil - Pasuruan Th 1809 - 1833
Смрт: 30 јануар 1833, Bangil, Dimakamkan di belakang Masjid Kota BAngil-Pasuruan.
Прародитељи
Родитељи
R.Bagus Soedarmo / R Arya Soeryoadikusumo / R Adipati Arya Soeryoadiningrat
Рођење: Level 3 = Buyut dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Професија : Bupati Bangil 1854-1873. Berdasarkan besluit Gouvernement 25 Juni 1854 djadie Bupatie die negrie Bangil mengganti kedudukan Raden Raden Adipatie Ario Notoadiningrat
Титуле : Kanjeng Wali Den Arya = SOERGA SOERGI Pasuruan
Сахрана: Wafat dimakamkan di belakang MAsjid Kota Pasuruan.
Raden Ayu Limboek
Рођење: Level 3 = Buyut dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Свадба: (nama) Putera Dari Kanjeng Pangeran Arya Prawiroadiningrat
Raden Ayu Soemodiwiryo
Рођење: Level 3 = Buyut dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Свадба: (nama) Wedono District Djati-Pasuruan)
Raden Ayu Arinah
Рођење: Level 3 = Buyut dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Свадба: Raden Tumenggung Arya Soeryoamidjoyo
Титуле : Raden Ajoe Arinah selama janda menumpang pada saudaranya R Bagus Amoen. dan dapet onderstand darie negrie
Свадба: Raden Adipati Arya Notodiningrat II / Raden Bagus Doro
Kanjeng Pangeran Arya Nitiadiningrat IV / Raden Bagus Amoen / Raden Toemenggoeng Ario Notokoesoemo
Рођење: 29 јул 1816, Level 3 = Buyut dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan. Raden Bagoes Amoen lahir pada hari Senin legi 15.30 sore wuku Sungsang 14 bulan Puasa th Dal: 1743 atau 29 Juli-1816.
Професија : Pasuruan, Bupati Pasuruan Th.1833-1887 R Bagus Amoen setelah dewasa, dan saat Ayahnda masih hidup Raden Bagus Amoen itoe telah mendapat besluitnja Kandjeng Goivernement 14 Juni 1832 No. 21 die tetepken Jumeneng memakai gelar nama : Raden Tumenggung Ario Notokoesoe
Свадба: Raden Ayu Boni
Raden Ayu Boni
Рођење: Level 1 = Puteri dari Sultan Pakoenataningrat, Bupati Sumenep Madura
Свадба: Kanjeng Pangeran Arya Nitiadiningrat IV / Raden Bagus Amoen / Raden Toemenggoeng Ario Notokoesoemo
Родитељи
 
== 8 ==
Raden Arya Notokoesoemo / Raden Bagus Ngimadoedin
Рођење: 4 март 1841, Pasuruan hari Ahad Legie, wuku korowelut 12.30, Level 4 = Canggah dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan (putera 1)
Професија : Patih di Bangil, pensiun th 1900
Сахрана: Pasuruan, Makam belakang masjid Kota Pasuran, letaknya di luar gedong sebelah barat.
Raden Bagus Sangidur Charadji / Raden Arya Tirtokoesoemo
Рођење: 24 март 1843, Pasuruan hari Jum'at Kliwon, wuku Medangkungan, Level 4 = Canggah dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Свадба: Raden Ayu Saedah
Raden Bagus Mohamad Nasiroedin / Raden Arya Sosrowinoto
Рођење: 25 јул 1846, Pasuruan hari Sabtu, wuku tangkir jam 19.30, Level 4 = Canggah dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Професија : Pasuruan, Wedana Keboncandi-Pasuruan; pensiun 1884
Свадба: ( Garwo Selir ; Nama tdk Tercatat )
Свадба: Raden Ayu Haisah
Свадба: Raden Ayu Pademinah
Raden Bagus Lijakoedin
Рођење: 17 април 1848, Pasuruan hari Senin, jam 13.00, Level 4 = Canggah dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Смрт: Pasuruan, Wafat dalam usia muda. DImakamkan di belakang Masjid Pasuruan didalam gedong.
Raden Bagus Aboe Bakar Tadjoedin / Raden Arya Soeryoamidjoyo
Рођење: 20 децембар 1849, Pasuruan hari Kamis Pon, wuku Kuningan, 03.30 pagi, Level 4 = Canggah dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Рођење: 1902, Pasuruan, Makam di belakang Masjid kota Pasuruan
Професија : * Ondercollecteur Pasuruan NB: RB ABU BAKAR diasingkan ke Padang-Sumatera oleh Belanda. Keadaan ini telah diramal oleh “Embah IMAM SOEDJONO” dari Gunung Kawi adalah Guru dari R Ay. BONI atau Ibu RB ABU BAKAR . Dalam pengasingannya didampingi oleh R
Raden Ayu Satiah
Рођење: Level 1 = Putera ke 1 RTA Soeryoamidjoyo (Bupati Siitubondo)
Свадба: Raden Bagus Mohamad Kamaloedin / Raden Tumenggung Arya Soerioningrat
Tio Kiong Nio ( Aminah )
Рођење: nama sejak lahir TIO KIONG NIO, ganti nama : AMINAH adalah putri dari TIO GWAN DJOEN, Wijkmester di Pasuruan
Свадба: Raden Bagus Mohamad Kamaloedin / Raden Tumenggung Arya Soerioningrat
Raden Bagus Mohamad Kamaloedin / Raden Tumenggung Arya Soerioningrat
Рођење: 8 јануар 1845, Pasuruan hari Rebo Legi, wuku Prangbakal jam 03.30, Level 4 = Canggah dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Професија : Bupati Probolinggo 1879-1889; Pensiuan 1888
Свадба: Raden Ayu Satiah
Свадба: Tio Kiong Nio ( Aminah )
Смрт: 16 март 1914, Pasuruan hari Ahad / malem Senin Wage jam 03.00, Dimakamkan di Mancilan Pasuruan. Letak disebelah selatan sendiri
== 8 ==
Деца
Siti Soendari
Титуле : Janda dari Mas Iskandar Boswachter di Blora
Свадба: Raden Adipati Arya Nitiadiningrat V / Raden Bagus Mahmoedien
Raden Adipati Arya Nitiadiningrat V / Raden Bagus Mahmoedien
Рођење: Level 5 = Wareng dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat –Pasuruan
Свадба: Raden Ayu Sasmini
Свадба: Siti Soendari
Raden Bagus Djainoedin / Raden Arya Soeryonegoro
Рођење: Level 5 = Wareng dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Професија : Jurutulis onder colleteur Singosari Malang
Raden Ajeng Koetinah / Raden Ayu Tirtokusumo
Рођење: Level 5 = Wareng dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Raden Arya Soeryosoebroto / Noeng
Рођење: Level 5 = Wareng dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Смрт: Wafat usia muda
Raden Ajeng Koetsijah / Raden Ayu Koesoemoamidjoyo
Рођење: Level 5 = Wareng dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Свадба: Raden Koesoemoamidjoyo
Raden Ajeng Hapipah / R Ay Warsono
Рођење: Level 5 = Wareng dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Raden Ajeng Habibah / Raden Ayu Koentjoro
Рођење: Level 5 = Wareng dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Свадба:
Raden Pringgosoedirdjo
Професија : Assiten wedanan Semanding - Bojonegoro
Свадба: Raden Ajeng Kutrik / Raden Ayu Pringgosoedirdjo
Raden Ajeng Kutrik / Raden Ayu Pringgosoedirdjo
Рођење: Level 5 = Wareng dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Свадба: Raden Pringgosoedirdjo
Raden Ajeng Maimunah / Raden Ayu Tjondrowidjoyo
Рођење: Level 5 = Wareng dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Титуле : NB Menikah dengan R Tjondrowidjoyo , IAB Lumajang
Raden Bagus Ariboedin / Raden Arya Soeryo Adikoesoemo
Рођење: Level 5 = Wareng dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan
Професија : Patih Malang 1887-1960
Сахрана: Malang, Astana Gribig - Malang
Деца
Унучад
Raden Ngabei Kromodjoyoadirono (Raden Bagus Yasin)
Рођење: * Dari Pancer Ki Ageng Dermoyudo pada Level 9 = Debog bosok; * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 4 = Canggah.
Професија : * djoeroetoelis Controleur Prambon * Asisten Wedana Ngebel Ponorogo Th.1910-1940. Beslite(SK)COJ tgl:15 Maret 1930 No:660/23 jo: Beslite Resident Ponorogo tgl 18 Mei 1930
Свадба: Raden Ajeng Sadjatienah / Raden Ayu Yasin (Raden Beij Kromodjoioadirono) , Mojokerto
Raden Ajeng Sadjatienah / Raden Ayu Yasin (Raden Beij Kromodjoioadirono)
Рођење: 15 септембар 1849, Malang, Level 6 = Udeg-udeg dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan; (putera ke 6).
Свадба: Raden Ngabei Kromodjoyoadirono (Raden Bagus Yasin) , Mojokerto
Raden Soewardi / Raden Ngabei Tjokrokoesoemo I
Рођење: 15 фебруар 1888, Bangil hari Kamis, Level 6 = Udeg-udeg dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan; (putera ke 1).
Професија : Boekhouder IAB Malang; IAB di Kediri
Сахрана: Wafat dimakamkan di Gribig - Malang
Raden Bagus Soewondo
Рођење: 24 октобар 1889, Bangil hari Jum'at, Level 6 = Udeg-udeg dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan; (putera ke 2 ). Mempunyai keturunan satu perempuan.
Професија : * Jurutulis controlleur di bangil * Mantri Polisi di Singosari-Malang
Raden Bagus Soepatmo
Рођење: 23 јул 1892, Bangil hari Sabtu, Level 6 = Udeg-udeg dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan; (putera ke 3).
Професија : Commies Pengadilan Negeri Lumajang (griffiet)
Raden Ajeng Soerijani
Рођење: 12 јануар 1895, Level 6 = Udeg-udeg dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan; (putera ke 4).
Професија : Wedana Lengkong.
Свадба: Raden Panji Kerto Adiputro / Raden Panji Soewondo
Raden Kadjoedin Mertodinoto
Рођење: Putra Kyai Tumenggung Wongsonegoro Bupati VOC di Pasuruan, Th.1740-1751
Професија : Asisten Collecteur Sampang-Madura
Свадба: Raden Ayu Arinah
Raden Ayu Arinah
Рођење: 6 март 1897, Level 6 = Udeg-udeg dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan; (putera ke 5).
Свадба: Raden Kadjoedin Mertodinoto
Raden Ayu Soeniarmie (Koepik) / Raden Ayu Panji Sarip
Рођење: 18 новембар 1900, Level 6 = Udeg-udeg dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan; (putera ke 7).
Професија : Asisten Wedana Pasrepan
Свадба: Raden Panji Sarip
Raden Bagus Noerroso
Рођење: 16 март 1907, Level 6 = Udeg-udeg dari R Groedo / Kyai Adipati Nitiadiningrat – Pasuruan; (putera ke 8).
Свадба: Mas Ayu Moeninggar
Raden Koesno / R Ngabei Notokusumo
Професија : -Patih Gouvernur di Surabaya
Свадба: Raden Ayu Kelasworo
Raden Ayu Nitisoendari
Професија : Pendidikan dari Negeri Belanda; Menjadi pegawai BPM Surabaya. (NB: Gaji saat itu mencapai lima ribu rupiah. (Tidak kawin)
Raden Mas Brimoertedjo
Професија : Kepala Departemen Perindustrian RI di Jakarta
Eaden Ajeng Masti'ah
Рођење: NB menikah dengan Raden Moestadjab
Raden Koelino
Професија : Commies Surabaya; tempat tinggal di Besuki
Raden Mahfoot / R Ng Koesoemohadisoesanto
Професија : Assisten Wedana Surabaya
Свадба: Endang Wrasih
Унучад
11
Raden Ali Hardjo / Raden Ngabei Tjokrokoesoemo II
Професија : Pegawai Pertanian Rakyat bagian mekaninsasi di Waru Siodarjo.
Свадба: Raden Ajeng Sabaidah (Yayah)
Raden Mas Soedono
Рођење: NB: -Saudara dari Raden Tumenggung Soeyono, Bupati-Pasuruan. - R Ayu Soeyono Mangoendimedjo (Jaksa dr public relation Pengawas Kejaksaan Jawa Timur di Surabaya
Професија : Asisten wedana di wilayah Kediri,
Свадба: Raden Ajeng Sih
Raden Sudomo
Професија : Surabaya, Klerk Inspeksi van Financien, terakhir bertempat tinggal di Jakarta
Свадба: Raden Ayu Justinah
Raden Ayu Justinah
Рођење: 27 фебруар 1917, * Dari Pancer Ki Ageng Dermoyudo pada Level 10 = Galih Asem; * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 5 = Wareng.
Свадба: Raden Sudomo
Raden Bagus Achmad (Sawunggaling)
Рођење: * Dari Pancer Ki Ageng Dermoyudo pada Level 10 = Galih Asem; * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 5 = Wareng.
Смрт: Wafat usia muda, dimakamkan di Giri Gresik; letak dekat pager tembok luar makam Sunan Giri Gresik
Subiyani
Рођење: 1947, Losari, Tempat tinggal Terusan Kec.Gedeg - Mojokerto
Професија : Mojerto, Juru kunci Makam Keluarga Kromodjayan Kanoman,
Свадба: Raden Bagus Adi Kusumo Banteng Ketemu Girang
Смрт: 16 август 2011, Mojokerto, meninggal dunia +/- pk.02.00 WIB di Desa Terusan Mojokerto; dimakamkan pk.09.30 WIB di makam keluarga Kromodjayan Kanoman di Pasarean Sentono Asri - Mojokerto
Raden Bagus Adi Kusumo Banteng Ketemu Girang
Рођење: 28 јул 1919, Ds.Mojolegi, Kec.Mojoagung - Jombang, * Dari Pancer Ki Ageng Dermoyudo pada Level 10 = Galih Asem; * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 5 = Wareng.
Професија : Pegawai Dinas Pekkerjaan Umum – Jalan & Gedung di Kepanjen-Malang; terakhir rumah di Waru Sidoarjo
Свадба: Mas Ayu Toesirah ((isteri pertama))
Свадба: Subiyani
Raden Bagus Aladin
Рођење: * Dari Pancer Ki Ageng Dermoyudo pada Level 10 = Galih Asem; * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 5 = Wareng.
Смрт: Surabaya - Ketabang, wafat dimakamkan diluar pagar makam Habib Sufi Kramat astno Boto putih Surabaya
Raden Bagus Bimokoerdo
Рођење: Sidoarjo - Kampung Ketel, * Dari Pancer Ki Ageng Dermoyudo pada Level 10 = Galih Asem; * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 5 = Wareng.
Смрт: Wafat dalam usaia balita di makamkan di astono Boto Putih Surabaya
Raden Bagus Trikoyo (Raden Nagabei Kromodjoyomenggolo)
Рођење: 24 фебруар 1924, Sidoarjo - Sidowayah, * Dari Pancer Ki Ageng Dermoyudo pada Level 10 = Galih Asem; * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 5 = Wareng.
Професија : Surabaya, pegawai Djawatan Kereta Api (DKA)
Raden Bagus Bariben
Рођење: Mojokerto - Pangeranan, * Dari Pancer Ki Ageng Dermoyudo pada Level 10 = Galih Asem; * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 5 = Wareng.
Raden Ajeng Siami
Рођење: Jombang - Kaliwungu, * Dari Pancer Ki Ageng Dermoyudo pada Level 10 = Galih Asem; * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 5 = Wareng.
Смрт: Wafat usai balita, dimakamkan di Sentonoasri Kromodjayan Mojokerto
Raden Bagus Abdoel Rachman
Рођење: Salam, * Lahir bertepatan Raden Bagus Yasin (ayahnya) boyong ke Ngebel Ponorogo, menjabat Asisten Wedanan Ngebel. * Dari Pancer Ki Ageng Dermoyudo pada Level 10 = Galih Asem; * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 5 = Wareng.
Смрт: април 1930, Ngebel, dimakamkan di Sentonoasri Kromodjayan Mojokerto
Raden Ajeng Sabaidah (Yayah)
Рођење: 5 јун 1930, Ngebel, * Bertepatan dengan kunjungan Consul France dirumah Dr,P.V.Vanstain Callenfels Tyd.Wd.Hoofd - Iscpecteur oudheidkundigen Dienst afdeeling Praehustorie (Kepurbakalaan) di Ngebel. * Dari Pancer Ki Ageng Dermoyudo pada Level 10 = Galih Asem; * Dari Pancer R
Свадба: Raden Ali Hardjo / Raden Ngabei Tjokrokoesoemo II
Raden Bagus Abdoel Rasid (Tohe/Deto)
Рођење: 12 септембар 1933, Mojokerto - Gedongsari, * Senen Pon * Dari Pancer Ki Ageng Dermoyudo pada Level 10 = Galih Asem; * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 5 = Wareng.
Свадба: Mas Ayu Kasemi (istri pertama)
Смрт: 19 март 2013, Bangil, dalam usia 70 tahun
Raden Bagus Abdoel Azis (Bok)
Рођење: 22 април 1936, Malang - Sawahan, Rabu Paing; Status Jejaka
Професија : di Surabaya, Pegawai Kantor PTT (Pos, Telepon & Telegrap)
Raden Bagus Abdoel Djalil ? (Pedan)
Рођење: 23 март 1938, Malang - Sawahan, Rebo Kliwon; status jejaka
Професија : Surabaya, pegawai sipil Akademi ALRI di Perpustakaan Morokrembangan
Свадба:
Свадба: Sarti
Raden Bagus Abdoel Moechni (Intang)
Рођење: 3 новембар 1941, Malang - Singosari-Pagentan(Tjungkup), Wafat ket: 08-08-2605/tahun jepang, di makamkan di Sentonos asri Kromodjayan Mojokerto
Смрт: Mojokerto-Kauman
Raden Bagus Krisno (Wanting)
Рођење: 1943, Mojokerto - Tjikaran, di rumah bidan
Смрт: 26 јануар 1946, Mojokerto - Magersari, dimakamkan di Snetonoasri Kromodjayan Mojokerto
Ellie Sugondo
Професија : Pengawas Bus HT Probolinggo
Свадба: Raden Ayu Suprobo
Raden Soejono
Професија : Jaksa di Panitia Urusan Piutang Negara Surabaya
Rr Soepatminah
Рођење: Tinggal di Garum, Blitar
Raden Soeroso
Рођење: Pegawai Pemda Kota Malang
Raden Soejitno
Рођење: Pegawai Jawatan Penerangan Kabupaten Malang, pensiun 1975.
Raden Agung Sutjihadi
Рођење: Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Malang
11
12
Solichin
Рођење: јун, Surabaya
Свадба: Raden Ayu Wahyuni
Raden Ayu Artinah
Смрт: 1941, Madiun
Raden Ayu Wahyuni
Рођење: август, Jakarta
Свадба: Solichin
Raden Bagus Haridjaja
Рођење: октобар, Jakarta
Свадба: Suharti
Свадба: Suharti
Sri Isnawati
Рођење: октобар, Surabaya
Свадба: Raden Bagus Adi Perta Bimasal
Erlin
Рођење: 24 јун 1981, Mojokerto, * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 6 = Udeg-udeg.
Свадба: Purwanto
Ahmad Syaiful Amri
Рођење: септембар, Mojokrto
Свадба: Cici Utari
Cici Utari
Рођење: јул, Mojokerto, * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 6 = Udeg-udeg.
Свадба: Ahmad Syaiful Amri
Nini Anani
Рођење: 26 јун 1972, Mojokerto, * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 6 = Udeg-udeg.
Свадба:
Свадба: Dodi Erwanto
Abdul Wachid
Рођење: јануар, Mojokerto, * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 6 = Udeg-udeg.
Raden Subagyo
Рођење: Level 1 = putera ke 1 dari Raden Sudomo
Raden Ajeng Suparti (Tatiek)
Рођење: Level 1 = putera ke 2 dari Raden Sudomo
Raden Ajeng Suwarni (Naniek)
Рођење: Level 1 = putera ke 3 dari Raden Sudomo
Raden Ajeng / Belum Ada Nama (wafat Balita)
Рођење: Level 1 = putera ke 4 dari Raden Sudomo
Raden Mohamad Arifin
Рођење: Level 1 = putera ke 5 dari Raden Sudomo
Raden Ajeng Sudjatmi
Рођење: Level 1 = putera ke 6 dari Raden Sudomo
Raden Sudjono
Рођење: Level 1 = putera ke 7 dari Raden Sudomo
Raden Ajeng Listiowati
Рођење: Level 1 = putera ke 8 dari Raden Sudomo
Raden Ajeng Rusti
Рођење: * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 6 = Udeg-udeg.
Смрт: Wafat dalam usai muda
Raden Ajeng Setiandini
Рођење: * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 6 = Udeg-udeg.
Смрт: wafat usai muda
Raden Bagus Abdul Slamet
Рођење: 1 октобар 1943, * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 6 = Udeg-udeg.
Raden Ajeng Siti Astuning
Рођење: 15 март 1947, * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 6 = Udeg-udeg.
Raden Bagus Abdul Kadir
Рођење: 21 март 1953, Kembar. * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 6 = Udeg-udeg.
Raden Ajeng Siti Rahayu
Рођење: 21 март 1953, kembar. * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 6 = Udeg-udeg.
Raden Bagus Abdul Subur
Рођење: 25 јануар 1956, * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 6 = Udeg-udeg.
Raden Ajeng Srijatmini
Рођење: април, * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 6 = Udeg-udeg.
Abdul Madjid
Рођење: * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 6 = Udeg-udeg.
Свадба: Yuli Anggraeni
Sunu Pribadi
Рођење: фебруар 1955, Malang
Pungki - Purnamisasi
Рођење: 18 фебруар 1957, Malang
Nur Pamudji
Рођење: 2 август 1961, Malang
Професија : PLN 1985 - 1914
Ari Pambudi
Рођење: 12 мај 1965, Malang
Juni Artati
Рођење: 7 јун 1968, Malang
Rini Ambarwati
Рођење: 31 мај 1971
12
13
Pangeran Bermono
Рођење: Sumenep, Level 2 = Cucu Prabu Barwijaya X (Bhre Wengker) 1458-1466. atau putera dari Prabu Djojosoeparto [ Adipati Sumenep ]
Свадба:
Свадба:
Свадба:
Raden Kusen . (Kyai Gede Panontonsore)
Професија : Surabaya, Adipati Surabaya, sebelum adipati Surabaya, pernah menjabat adipati Terung (sebelah selatan Surabaya), pada salah satu sumber bahwa Raden Kusen merangkap Jabatan (sebagai adipati Terung dan Surabaya)sebagai perintah dari Sunan Ampel. pernah juga menjabat
Свадба:
Смрт: PANCER Trah Kyai Gede Panontonsore / Raden Kusen (Adipati Surabaya). Putera dari Raden Arya Damar (Adipati Palembang)
Ψ ?
Смрт: 5 септембар 2005
Bagus Phamarga Putra
Рођење: август, Surabaya
Свадба:
Свадба:
Свадба:
Rahmat Andrianto
Рођење: јун, Lamongan
Aditya Setya Nugroho
Рођење: новембар, Surabaya
Свадба:
Свадба:
Roni Rianto
Рођење: април, Lamongan
Свадба:
Adisna Mahardhika
Рођење: август, Sidoardjo
Melati Putri
Рођење: јануар, Mojokerto
Kresno Ariosanto Darjomo
Рођење: март, Hamburg - German
Adita Ramadhani
Рођење: јануар, Sidoarjo
Свадба:
Bimo Ariosanto Darjomo
Рођење: јун, Hamburg - German
Muhammad Brahmana Adi
Рођење: јул, Sidoarjo
Wiwaswan Wisesa (Pamudji)
Рођење: 24 април 1988, Jakarta
Intan Cahyaning (Pamudji)
Рођење: 23 април 1994, Jakarta
Muhammad Adhika (Adhiwijna)
Рођење: 6 фебруар 1996, Depok
13