Pangeran Hario Hadiwijoyo I - Цело породично стабло

Из пројекта Родовид

Особа:26137
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.

This tree contains: 273 families with 750 people in 119 lineages, 336 of these people are blood relatives; 102 families with 96 people are hidden.

1
8. Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati / Raden Mas Jolang (Panembahan Seda ing Krapyak)
Свадба: Dyah Banowati / Kanjeng Ratu Mas Hadi
Свадба: Ratu Tulungayu
Свадба:
Титуле : од 1601, Kota Gede, Mataram, Sultan Mataram Ke 2 bergelar Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyakrawati Senapati-ing-Ngalaga Mataram
Смрт: 1613
Титуле : 1613, "Anumerta Panembahan Seda ing Krapyak"
Pangeran Radin
Рођење: DIPUTUS AYAHNYA : 26361
2. Panembahan Losari
Рођење: 1518
Pangeran Kesatriyan
Рођење: 1516
11. Pangeran Adipati Pringgoloyo I ? (Raden Mas Djulig)
Рођење: Level 3 = Buyut ke 11 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Raden Ayu Djumilah + Panembahan Senopati
Титуле : од 1595, Bupati Madiun Ke 5
13. Pangeran Adipati Martoloyo / Mangkunegoro II (Raden Mas Kanitren)
Рођење: Level 3 = Buyut ke 13 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 3 Raden Ayu Djumilah + Panembahan Senopati
Титуле : од 1613, Bupati Madiun Ke 7
3. Pangeran Puger / Raden Mas Kentol Kejuron
Титуле : ~ 1601, Adipati Demak
5. Pangeran Purbaya / Raden Mas Damar (Jaka Umbaran)
Рођење: 1597изр, Kalkulasi Kelahiran : [(kelahiran Senapati=1530)+(Usia saat nikah=65)+((2)]= 1597
Смрт: 13 октобар 1676, Kotagede Yogyakarta
12. Ki Ageng Panembahan Djuminah ? (Pangeran Adipati Djuminah Petak / Pangeran Blitar I)
Рођење: Level 3 = Buyut ke 12 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 2 Raden Ayu Djumilah + Panembahan Senopati
Титуле : од 1601, Bupati Madiun Ke 6
1
2
4. Pangeran Arya Martapura / Adipati Martopuro (Raden Mas Wuryah)
Рођење: 1605, Kotagede
Смрт: 1688, Magelang
5. Ratu Mas Sekar / Ratu Pandansari (Raden Ajeng Walik)
Свадба: Pangeran Pekik Suroboyo Panembahan Romo ING Kadjoran
Смрт: 21 фебруар 1659, Kotagede Yogyakarta, Dimakamkan di Pajimatan Imogiri
11. Gusti Ratu Wirokusumo
Рођење: Ing Djipang
1. Kanjeng Ratu Batang [Gp.2] / Ratu Ayu Wetan
Рођење: Setelah Kanjeng Ratu Kulon (Cirebon) diusir dari Keraton, berubah nama menjadi Kanjeng Ratu Kulon
Свадба: 1. Sultan Agung / Raden Mas Djatmika (Raden Mas Rangsang)
1. Sultan Agung / Raden Mas Djatmika (Raden Mas Rangsang)
Рођење: 1593, Kuto Gede - Kesultanan Mataram
Свадба: 1. Kanjeng Ratu Batang [Gp.2] / Ratu Ayu Wetan
Свадба: Kanjeng Ratu Kulon [Gp.1] / Ratu Mas Tinumpak (Ratu Mas Ayu Sakluh)
Свадба: Mas Ayu Wangen
Свадба: Mas Ayu Sekar Rini
Титуле : од 1613, Mataram, SULTAN MATARAM KE 4 bergelar Panembahan Hanyakrakusuma atau Prabu Pandita Hanyakrakusuma
Смрт: 1645, Plered, Bantul, Kesultanan Mataram
4.1.1.3.1.1. Panembahan Ratu / Pangeran Mas Zainul Arifin
Свадба: Ratu Harisbaya
Свадба: Ratu Pembayun
Титуле : од 1570, Sultan Cirebon IV (1570-1649) -Leluhur Sultan-Sultan Kanoman, Kasepuhan, dan Kacirebonan
2
3
Sunan Prabu Amangkurat Agung / Amangkurat I (Gusti Raden Mas Sayidin)
Рођење: 24 јун 1619
Титуле : од 1646, Kotagede, Yogyakarta, Sultan Mataram Ke-4 Bergelar AMANGKURAT-1
Смрт: 13 јул 1677, Tegal (city), Tegalwangi/Tegalarum
Pangeran Temenggong Blitar Tumapel III
Титуле : од 1677, Bupati of Madiun Ke 9
3
4
Sunan Prabu Amangkurat II / Raden Mas Rahmat (Mangkurat Amral)
Титуле : 1677, Kertasura, SULTAN MATARAM KE 5 (1677-1703), Sunan Kartasura I
Смрт: 1703
9. Pangeran Hario Panular
Смрт: ~ август 1722
2. Susuhunan Pakubuwono I / Pangeran Puger (Raden Mas Drajat)
Свадба: 1. Ratu Mas Blitar / Ratu Pakubuwono
Свадба: Raden Ajeng Sendhi
Свадба: Mas Ajeng Tejawati
Свадба: Mas Ajeng Retnowati
Свадба: Mas Ayu Tjondrowati
Титуле : од 6 јул 1704, Kartasura, Sultan Mataram VI MATARAM KE 6, Sunan Kartasura III bergelar Susuhunan Paku Buwana Senapati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatulah Tanah Jawa
Смрт: 1719
3. Pangeran Arya Blitar IV.
Титуле : од 1704, Bupati of Madiun Ke 11
1. Ratu Mas Blitar / Ratu Pakubuwono
Свадба: 2. Susuhunan Pakubuwono I / Pangeran Puger (Raden Mas Drajat)
Титуле : од 1703, Bupati Madiun Ke 10
Смрт: 5 јануар 1732, Kertasura
4
5
Raden Mas Sengkuk
Рођење:
Kyai Adipati Nitiadiningrat I Raden Garudo (groedo)
Рођење: Bupati Pasuruan 1751-1799
Tumenggung Honggowongso / Joko Sangrib (Kentol Surawijaya / Hangabehi Hangawangsa)
Професија : Surakarta, Diangkat menjadi Mantri Gladak
Свадба: Mas Ajeng Kuning
Свадба: Mas Ajeng Dewi
Свадба: Mas Ajeng Ragil
Свадба: Dewi Retno Nawangwulan
Титуле : 1749, Diangkat menjadi Bupati Nayaka dengan gelar Raden Tumenggung Aroeng Binang oleh Susuhunan Pakubuwono III
Prabu Amangkurat IV (Mangkurat Jawi) / Raden Mas Suryaputra (Prabu Mangkurat Jawa)
Свадба: Ratu Amangkurat / Mas Ayu Karoh
Свадба: Raden Ayu Susilowati Suropati
Свадба: Ratu Kencana / Ratu Mas Kadipaten
Свадба: Mas Ayu Tejawati
Свадба: Kanjeng Ratu Kencana / Kanjeng Ratu Amangkurat [Gp.Am.4.5] (Kanjeng Ratu Ageng)
Свадба: Ratu Mas Wirasmoro
Свадба: Mas Ayu Kambang ? (Mbok Ajeng Kambang)
Свадба: Mas Ayu Sasmita ? (Mbok Ajeng Sasmita)
Свадба: Mas Ayu Asmoro ? (Mbok Ajeng Asmara)
Свадба: Mas Ayu Sumanarsa / Raden Ayu Sepuh (Ratu Ayu Kulon)
Свадба: Mas Ayu Rangawita / Raden Ayu Bandandari ? (Raden Ayu Chandrasari/Rangawati)
Свадба: Mas Ayu Tenaranga ? (Mas Ayu Pujawati)
Свадба: Mas Ayu Nitawati
Свадба: Mas Ayu Kamulawati
Свадба: Mas Ayu Waratsari ? (Mbok Ajeng Waratsari)
Свадба: Mas Ayu Puspita ? (Mbok Ajeng Puspita)
Свадба: Mas Ayu Tanjangpura ? (Mbok Ajeng Tanjangpura)
Свадба: Mas Ayu Rangapura ? (Mbok Ajeng Rangapura)
Свадба: Mas Ayu Kamudewati ? (Mbok Ajeng Kamudewati)
Свадба: Raden Ayu Arawati ? (Ratu Ayu Kulon)
Свадба: Ratu Malang
Титуле : 1713, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangku Negara Sudibya Rajaputra Narendra ing Mataram
Титуле : од 1719, SULTAN MATARAM KE 7 (1719-1726), SUNAN KARTASURA KE IV bergelar Sri Susuhunan Prabu Amangkurat Jawa
Свадба: Raden Ayu Brebes
Развод: Raden Ayu Brebes
Смрт: 20 април 1726, Kertasura
5
Прародитељи
8. Kanjeng Susuhunan Pakubuwono II / Raden Mas Gusti Prabu Suyasa
Рођење: 8 децембар 1711, Surakarta
Свадба: Raden Ayu Srie Berie Budjang
Свадба: Kanjeng Ratu Kencana / Ratu Mas (Raden Ayu Sukiya/Subiya)
Свадба: Ratu Mas Wirasmoro , Kertasura
Титуле : од 15 август 1726, Kartasura, Raja Kasunanan Kartasura
Свадба: Raden Ayu Tembelek
Развод: Raden Ayu Tembelek
Свадба: Raden Ajeng Sumila / Raden Ayu Suryowikromo
Развод: Raden Ajeng Sumila / Raden Ayu Suryowikromo
Титуле : од 1745, Surakarta, Raja Susuhunan Surakarta Ke-I
Смрт: 20 децембар 1749, Surakarta
Sri Sultan Hamengku Buwono I / Pangeran Haryo Mangkubumi (Raden Mas Sujono)
Рођење: 6 август 1717, Kartasura
Свадба: Bendoro Mas Ayu Asmorowati
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Kencono
Свадба: Bendoro Raden Ayu Tiarso [G.Hb.1.3] (Bendoro Raden Ayu Tilarso)
Свадба: Bendoro Mas Ayu Sawerdi
Свадба: Bendoro Mas Ayu Mindoko [G.Hb.1.6]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Jumanten [G.Hb.1.8]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Wilopo [G.Hb.1.9]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Ratnawati [G.Hb.1.10]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Tandawati [G.Hb.1.12]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Tisnawati [G.Hb.1.13]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Turunsih
Свадба: Bandara Mas Ayu Ratna Puryawati [G.Hb.1.15]
Свадба: Bendoro Radin Ayu Doyo Asmoro [G.Hb.1.16]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Gandasari [G.Hb.1.17]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Srenggara
Свадба: Bendoro Mas Ayu Karnokowati [G.Hb.1.18]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Setiowati [G.Hb.1.19]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Padmosari [G.Hb.1.20]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Sari [G.Hb.1.21]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Pakuwati [G.Hb.1.22]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Citrakusumo [G.Hb.1.23]
Свадба:
Свадба: 2. Mas Roro Juwati / Raden Ayu Beruk / KRK Kadipaten / KRK Ageng / KRKTegalraya (Kanjeng Ratu Mas)
Свадба: 4. Bendoro Raden Ayu Handayahasmara / Mbak Mas Rara Ketul
Свадба: Raden Ayu Wardiningsih
Титуле : од 29 новембар 1730, Kartasura, Pangeran Mangkubumi
Свадба: Bendoro Mas Ayu Cindoko [G.Hb.1.11] , Yogyakarta
Титуле : од 13 фебруар 1755, Yogyakarta
Смрт: 24 март 1792, Imogiri, Yogyakarta
Титуле : 10 новембар 2006, Jakarta, Pahlawan Nasional RI
12. Gusti Pangeran Hario Hadiwijoyo
Свадба: Raden Ayu Sentul
Смрт: 1753, Kaliabu, Salaman, Magelang
Прародитељи
Родитељи
Родитељи
 
== 8 ==
== 8 ==
Деца
Kanjeng Susuhunan Pakubuwono IX / Pangeran Prabuwijaya (Raden Mas Duksino)
Рођење: 22 децембар 1830, Surakarta
Свадба: Raden Ayu Kustiyah
Свадба: Raden Ayu Pujokusumo
Титуле : од 30 децембар 1861, Surakarta, Susuhunan Surakarta IX bergelar Pakubuwono IX
Смрт: 16 март 1893, Surakarta
Деца
Унучад
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunegara VI (Th:1896-1916)
Титуле : 1896, Prabu Mangkunegara VI [1896-1916]
Kanjeng Susuhunan Pakubuwono X / Sunan Panutup (Raden Mas Malikul Kusno)
Рођење: 29 новембар 1866, Surakarta
Свадба: Ratu Mandayaretna
Свадба: B. R. A. Soemarti
Свадба: R. A. Pandamroekmi
Свадба: R. A. Tranggonoroekmi
Свадба: B. R. A. Retno Poernomo
Титуле : од 30 март 1893, Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana X
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Hemas [Hb.7.61] , Yogyakarta
Смрт: 1 фебруар 1939, Surakarta
Pangeran Harya Gandahatmaja
Сахрана: Astana Girilayu, Karanganyar
Kanjeng Pangeran Haryo Gondosewoyo
Рођење: 16 септембар 1838
Kanjeng Pangeran Haryo Gondosuputro
Рођење: 2 септембар 1881, Surakarta
Сахрана: Astana Girilayu, Karanganyar
Унучад
11
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunegara VII
Рођење: 15 август 1855
Свадба: Raden Roro Mardewi
Свадба: B. R. A. Setyowati
Свадба: Mas Ayu Retnoningrum
Свадба: Mas Ayu Sitaningrum
Свадба: Mas Ayu Kamijem
Свадба: B. R. A. Tedjowati
Професија : од 11 јануар 1916, Surakarta, Sunan Surakarta bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunegara VII
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Timur [Hb.7.65] (Bendoro Raden Ajeng Mursudarya) , Surakarta
Смрт: 19 јул 1944
Bendoro Raden Mas Samekto (K. P. H. Soerjokoesoemo)
Рођење: 9 октобар 1873, solo, Putra mahkota dari KGPAA Mangkunegara V
Свадба: B. R. A. Catharina Bertha
Свадба: B. R. A. Soerjokoesoemo
Смрт: 22 септембар 1934, Klaten
Сахрана: 23 септембар 1934, Astana Girilayu, Karanganyar
Kanjeng Pangeran Haryo Djatikusumo [Pb.10.23] (Bendoro Kanjeng Pangeran Haryo Purbonegoro)
Рођење: 1 јул 1917, Solo
Свадба: Bendoro Raden Ayu Jatikusumo [Hb.7.78] (R. A. Soeharsi Widianti) , Yogyakarta
Рођење: од 1 јун 1946, Rembang, Panglima Divisi V Ronggolawe
Професија : од 1948, Jakarta, Kepala Staf TNI Angkatan Darat I
Професија : од 1958, Singapura, Duta Besar RI untuk Singapura
Професија : од 1959, Jakarta, Menteri Muda Perhubungan Darat dan Pos, Telegraf dan Telepon Kabinet Kerja I
Професија : од 1960, Jakarta, Menteri Perhubungan Darat dan Pos, Telegraf dan Telepon Kabinet Kerja II
Професија : од 1962, Jakarta, Menteri Muda Perhubungan Darat dan Pos, Telegraf dan Telepon Kabinet Kerja III
Смрт: 4 јул 1992
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VII / Bendoro Raden Mas Aryo Surarjo
Рођење: 9 децембар 1882, Yogyakarta
Титуле : 16 октобар 1906, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Prabu Suryodilogo
Титуле : од 16 октобар 1906, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VII
Свадба: Gusti Bendoro Raden Ayu Retno Puwoso , Yogyakarta
Смрт: 16 фебруар 1937, Kulon Progo
Сахрана: 18 фебруар 1937, Kulon Progo
R. A. A. M. Sis Tjakraningrat
Свадба: G. K. R. Pembajoen
Смрт: 24 септембар 1992, Makkah
G. K. R. Pembajoen
Рођење: 25 март 1919
Свадба: R. A. A. M. Sis Tjakraningrat
Смрт: 10 јул 1988, Ciputat, Tangerang Selatan
Сахрана: Imogiri, Bantul
K. P. H. Soerjosoerardjo
Рођење: 6 октобар 1891
Raden Mas Pandji Gondosoenario
Рођење: ~ 1859
R. M. T. H. Darjosoegondo
Професија : Bupati Bangil
Свадба: B. R. A. Soeparti
11
12
K. R. A. Retnodiningroem
Рођење: ~ 1928
Свадба: Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XII
Смрт: 13 мај 2021
Сахрана: Imogiri, Bantul
Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XII
Рођење: 4 април 1925, Surakarta
Свадба: Kanjeng Raden Ayu Pradapaningrum
Свадба: Kanjeng Raden Ayu Pradapaningrum
Свадба: K. R. A. Retnodiningroem
Свадба: K. R. A. Poedjoningroem
Титуле : од 11 јун 1945, Surakarta, Raja Susuhunan Surakarta ke-11 [1945-2004]
Смрт: 11 јун 2004, Surakarta
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII / Bendoro Raden Mas Haryo Sularso Kunto Suratno (Kanjeng Pangeran Haryo Prabu Suryodilogo)
Рођење: 10 април 1910, Yogyakarta
Свадба: Kanjeng Bendoro Raden Ayu Purnamaningrum
Свадба: Kanjeng Raden Ayu Ratnaningrum
Титуле : 13 април 1937, Yogyakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Prabu Suryodilogo
Титуле : од 1942, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII
Професија : од 1 октобар 1988, Yogyakarta, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Смрт: 11 септембар 1998, Yogyakarta
Rina Risnawati
Рођење: 10 децембар 1973
Свадба: Pangeran Hario Arya Kusumo Wijaya
Смрт: 22 октобар 2018
Pangeran Hario Arya Kusumo Wijaya
Професија : Director of Foreign affairs and finances of Asia Africa Foundation
Професија : Vice Chairman of Global Trustee
Професија : Vice Chairman - Aria International Corp.
Свадба:
Свадба: Rina Risnawati
Свадба: Raden Ayu Diane Ekawaty , Jakarta
Свадба: 6 мај 2004, Cirebon
Свадба: Raden Ayu Diane Ekawaty , RAy. Siti Angelina Gayatri
Смрт: 29 мај 2021
Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardhani / Gusti Noeroel
Рођење: 17 септембар 1921, Surakarta
Свадба: Raden Mas Soerjosoejarso
Смрт: 10 новембар 2015, Bandung
Hoessein Djajadiningrat
Рођење: 8 децембар 1886, Kramatwatu, Serang
Свадба: B. R. A. Partini
Смрт: 12 новембар 1960, Jakarta
B. R. A. Partini
Рођење: 14 август 1902
Свадба: Hoessein Djajadiningrat
Смрт: 1998
Raden Mas Iskak Tjondrodipoero (K. R. M. T. Iskak Martonagoro)
Рођење: 19 октобар 1883
Свадба: R. A. Hendrarsi Soerjokoesoemo
Сахрана: Astana Bibis Luhur, Surakarta
R. A. Hendrarsi Soerjokoesoemo
Рођење: 3 јул 1894, Surakarta
Свадба: Raden Mas Iskak Tjondrodipoero (K. R. M. T. Iskak Martonagoro)
Смрт: 22 септембар 1964, Surakarta
Bendoro Raden Mas Hapsoro Wresnowiro (K. P. H. Djojoningprang)
Професија : Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
Свадба: B. R. A. Koespinah
Dolly Zegerius
Рођење: 1925
Свадба: K. P. H. Soetardjo Soerjosoemarno
Смрт: 18 септембар 2019, Rumah Sakit Medistra, Jakarta
Сахрана: Tempat Pemakaman Umum Kampung Kandang, Jakarta
12
13
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IX / Gusti Pangeran Haryo Sujiwokusuma
Рођење: 18 август 1951
Свадба: Prisca Marina Jogi Soepardi (Gusti Kanjeng Putri Mangkunegara IX)
Свадба: Raden Ayu Sukmawati Soekarnoputri
Смрт: 13 август 2021, Jakarta
Сахрана: 15 август 2021, Astana Girilayu, Karanganyar
R. Panindra Dwi Ramadhani Wijaya
Рођење: 11 јануар 1997
K. P. H Clever Michael Angello Tamawiwy
Рођење: 13 мај 1998
Титуле : Kanjeng Pangeran Haryo (menantu)
Свадба: RA. Febry Widhuri Damayanti Wijaya
K. P. H Rizky Darmawansyah Mandong
Рођење: 1 август 1992, Bandung
Титуле : Kanjeng Pangeran Haryo (menantu)
Свадба: RA. Alia Ayu Andarini ? (Wijaya, Amangkurat IV)
RA. Inka Maheswari Akeya Putri Wijaya
Рођење: 16 фебруар 2013, Jakarta
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam IX / Bendoro Raden Mas Haryo Ambarkusumo
Рођење: 7 мај 1938, Yogyakarta
Свадба: Koesoemarini / Kanjeng Bendoro Raden Ayu Paku Alam IX
Титуле : од 26 мај 1999, Yogyakarta
Смрт: 21 новембар 2015, Yogyakarta
Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tedjowulan / Gusti Raden Mas Suryo Sutejo
Рођење: 3 август 1954, Surakarta
Свадба: Raden Ayu Nanik Indiastuti ? (Gusti Kanjeng Ratu Hemas)
Титуле : јун 2012, Surakarta, Mahapatih Kasunanan Surakarta
Bendoro Raden Ayu Retno Widanarni
Свадба: Hersapandi
Смрт: 18 јун 2021, Yogyakarta
G. P. H. Radityo Praboekoesoemo
Рођење: 20 септембар 1942
Свадба: Erna Santoso
Смрт: 21 новембар 1977, GPH. Radityo Praboekoesoemo meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.
R. M. H. Hoediono Kadarisman Notohadiningrat
Рођење: ~ 1937
Свадба: G. R. A. Rosati
Смрт: 25 јун 2020, Rumah Sakit Mayapada, Jakarta
Сахрана: Astana Girilayu, Karanganyar
G. R. A. Retnoastrini
Рођење: 16 март 1964
Свадба: Tunku Abu Bakar
Bendoro Raden Mas Surjo Amiseno
Рођење: 15 јун 1963
G. R. A. Kus Indriah (Gusti Kanjeng Ratu Hayu)
Рођење: 19 октобар 1961
Raden Mas Soedjarwadi
Рођење: 3 март 1903
Свадба: R. A. Noek Soedarti Martonagoro
Смрт: 6 март 1967
Сахрана: Astana Kendaran, Gatak, Sukoharjo
G. R. A. Koes Handarijah (Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kencono)
Рођење: ~ 1951
Свадба: K. R. M. H. Himbokusumo
Смрт: 5 новембар 2020, Surakarta
Сахрана: Imogiri, Bantul
Gusti Raden Mas Nur Muchammad (Gusti Pangeran Haryo Cahyoningrat)
Рођење: ~ 1962
Смрт: 9 октобар 2020
Сахрана: Astana Pajimatan Ki Ageng Ngenis, Laweyan, Surakarta
R. M. A. A. Djajadiningrat
Рођење: 21 април 1928
R. M. H. Hartono
Смрт: 9 април 1991
Putri Kus Wisnu Wardani
Рођење: 20 септембар 1959, Jakarta
Gusti Raden Ayu Kus Isbandijah (Gusti Kanjeng Ratu Retno Dumilah)
Рођење: 24 јул 1954
Смрт: 26 мај 2021
Сахрана: Imogiri, Bantul
K. P. H. Japto Sulistio Soerjosoemarno
Рођење: 16 децембар 1949, Surakarta
Свадба: Retno Sutjiati
Idris Sardi
Рођење: 7 јун 1938, Batavia
Свадба: w K. R. A. Soemarini Soerjosoemarno
Свадба: Zerlita
Развод: Zerlita
Свадба: Ratih Putri
Смрт: 28 април 2014, Rumah Sakit Meilia, Depok
Didi Abdoelkadir Hadjoe
Развод: w K. R. A. Soemarini Soerjosoemarno
Смрт: 6 април 2020, Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro, Tangerang Selatan
R. A. Theodora Tamtrinah
Рођење: 15 август 1948
Смрт: 9 новембар 1982
13
14
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X [Pa.9.1] / Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo Prabu Suryodilogo (Raden Mas Wijoseno Hariyo Bimo)
Рођење: 15 децембар 1962, Yogyakarta
Свадба: Atika Purnomowati / Bendoro Raden Ayu Atika Suryodilogo
Титуле : 2012, Yogyakarta, Kanjeng Bendara Pangeran Haryo Prabu Suryodilogo
Титуле : 7 јануар 2016, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X
K. R. A. Mahindrani Kooswidianthi Paramasari
Рођење: 1961, Roma, Italia
Raden Mas Mahindra Wahju Paramatjipta
Рођење: 20 новембар 1958
Tunku Abdul Rahman Burhanuddin
Рођење: ~ 1994
Смрт: 2020
Tunku Aishah
Рођење: ~ 1998
R. A. Dewi Soelastri Soedjarwadi
Рођење: 19 октобар 1942, Klaten
Смрт: 16 децембар 1996, Delft
Rini Mariani Soemarno
Рођење: 9 јун 1958, Maryland
Свадба: Suwandi
Reynavenzka Retno Deyandra
Рођење: 24 март 1992, Jakarta
Професија : Aktris
Свадба: Dimas Djajadiningrat
Raden Roro Faradina Mufti
Рођење: 1 децембар 1989, Yogyakarta
Професија : Aktris dan model
Свадба: Dimas Djajadiningrat
Qaishatara Khansa Nurvirizky
Рођење: 28 јул 2013
R.Kevan Zain Seferagic Aldiar Wijaya
Рођење: 5 август 2014
RA. Arwen Zabreen Sefferena Aldiar Wijaya
Рођење: 29 април 2016
Смрт: 17 јануар 2021
RA. Nabeela Alesha Rahmania Putri Wijaya
Рођење: 4 јул 2019
Shelomita Sulistiany
Рођење: 24 новембар 1974, Jakarta
Свадба: Arya Fajar Faizal Diah
Shenty Feliziana
Рођење: 18 август 1989, Singapura
Свадба: w Reuben Elishama Hadjoe
Ananda Mikola Soeprapto
Рођење: 27 април 1980, Jakarta
Свадба: w Marcella Zalianty
Moreno Soeprapto
Рођење: 14 новембар 1982, Jakarta
Свадба: Noorani Sukardi
14
15
Radhyana Gayanti Hutami
Рођење: 20 јун 2000
Marimbi Djodi Putri
Рођење: 8 фебруар 1998
Dharma Mangkuluhur
Рођење: 8 август 1998
Mohamad Zulqarnain
Рођење: ~ септембар 2019
Arya Fattah M. Diah
Рођење: 1999
Shanata Sakinah Diah
Рођење: 2002
Shalmiya Kanira Diah
Рођење: 2011
Taj Belleza Izdihar Elishama
Рођење: ~ 2001
Biru Abiyyu Yusuf
Рођење: 28 јул 2019
15
Джерельна довідка за населеним пунктом