Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunegoro II / Pangeran Prangwedono (Pangeran Surya Mataram / Raden Mas Sulomo) d. 26 јануар 1835 - Цело породично стабло

Из пројекта Родовид

Особа:26100
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.

This tree contains: 214 families with 522 people in 78 lineages, 212 of these people are blood relatives; 89 families with 81 people are hidden.

1
4. Pangeran Arya Martapura / Adipati Martopuro (Raden Mas Wuryah)
Рођење: 1605, Kotagede
Смрт: 1688, Magelang
5. Ratu Mas Sekar / Ratu Pandansari (Raden Ajeng Walik)
Свадба: Pangeran Pekik Suroboyo Panembahan Romo ING Kadjoran
Смрт: 21 фебруар 1659, Kotagede Yogyakarta, Dimakamkan di Pajimatan Imogiri
11. Gusti Ratu Wirokusumo
Рођење: Ing Djipang
1. Kanjeng Ratu Batang [Gp.2] / Ratu Ayu Wetan
Рођење: Setelah Kanjeng Ratu Kulon (Cirebon) diusir dari Keraton, berubah nama menjadi Kanjeng Ratu Kulon
Свадба: 1. Sultan Agung / Raden Mas Djatmika (Raden Mas Rangsang)
1. Sultan Agung / Raden Mas Djatmika (Raden Mas Rangsang)
Рођење: 1593, Kuto Gede - Kesultanan Mataram
Свадба: 1. Kanjeng Ratu Batang [Gp.2] / Ratu Ayu Wetan
Свадба: Kanjeng Ratu Kulon [Gp.1] / Ratu Mas Tinumpak (Ratu Mas Ayu Sakluh)
Свадба: Mas Ayu Wangen
Свадба: Mas Ayu Sekar Rini
Титуле : од 1613, Mataram, SULTAN MATARAM KE 4 bergelar Panembahan Hanyakrakusuma atau Prabu Pandita Hanyakrakusuma
Смрт: 1645, Plered, Bantul, Kesultanan Mataram
4.1.1.3.1.1. Panembahan Ratu / Pangeran Mas Zainul Arifin
Свадба: Ratu Harisbaya
Свадба: Ratu Pembayun
Титуле : од 1570, Sultan Cirebon IV (1570-1649) -Leluhur Sultan-Sultan Kanoman, Kasepuhan, dan Kacirebonan
1
2
Sunan Prabu Amangkurat Agung / Amangkurat I (Gusti Raden Mas Sayidin)
Рођење: 24 јун 1619
Титуле : од 1646, Kotagede, Yogyakarta, Sultan Mataram Ke-4 Bergelar AMANGKURAT-1
Смрт: 13 јул 1677, Tegal (city), Tegalwangi/Tegalarum
Pangeran Temenggong Blitar Tumapel III
Титуле : од 1677, Bupati of Madiun Ke 9
2
3
Sunan Prabu Amangkurat II / Raden Mas Rahmat (Mangkurat Amral)
Титуле : 1677, Kertasura, SULTAN MATARAM KE 5 (1677-1703), Sunan Kartasura I
Смрт: 1703
9. Pangeran Hario Panular
Смрт: ~ август 1722
2. Susuhunan Pakubuwono I / Pangeran Puger (Raden Mas Drajat)
Свадба: 1. Ratu Mas Blitar / Ratu Pakubuwono
Свадба: Raden Ajeng Sendhi
Свадба: Mas Ajeng Tejawati
Свадба: Mas Ajeng Retnowati
Свадба: Mas Ayu Tjondrowati
Титуле : од 6 јул 1704, Kartasura, Sultan Mataram VI MATARAM KE 6, Sunan Kartasura III bergelar Susuhunan Paku Buwana Senapati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatulah Tanah Jawa
Смрт: 1719
3. Pangeran Arya Blitar IV.
Титуле : од 1704, Bupati of Madiun Ke 11
1. Ratu Mas Blitar / Ratu Pakubuwono
Свадба: 2. Susuhunan Pakubuwono I / Pangeran Puger (Raden Mas Drajat)
Титуле : од 1703, Bupati Madiun Ke 10
Смрт: 5 јануар 1732, Kertasura
3
4
Raden Mas Sengkuk
Рођење:
Kyai Adipati Nitiadiningrat I Raden Garudo (groedo)
Рођење: Bupati Pasuruan 1751-1799
Tumenggung Honggowongso / Joko Sangrib (Kentol Surawijaya / Hangabehi Hangawangsa)
Професија : Surakarta, Diangkat menjadi Mantri Gladak
Свадба: Mas Ajeng Kuning
Свадба: Mas Ajeng Dewi
Свадба: Mas Ajeng Ragil
Свадба: Dewi Retno Nawangwulan
Титуле : 1749, Diangkat menjadi Bupati Nayaka dengan gelar Raden Tumenggung Aroeng Binang oleh Susuhunan Pakubuwono III
Prabu Amangkurat IV (Mangkurat Jawi) / Raden Mas Suryaputra (Prabu Mangkurat Jawa)
Свадба: Ratu Amangkurat / Mas Ayu Karoh
Свадба: Raden Ayu Susilowati Suropati
Свадба: Ratu Kencana / Ratu Mas Kadipaten
Свадба: Mas Ayu Tejawati
Свадба: Kanjeng Ratu Kencana / Kanjeng Ratu Amangkurat [Gp.Am.4.5] (Kanjeng Ratu Ageng)
Свадба: Ratu Mas Wirasmoro
Свадба: Mas Ayu Kambang ? (Mbok Ajeng Kambang)
Свадба: Mas Ayu Sasmita ? (Mbok Ajeng Sasmita)
Свадба: Mas Ayu Asmoro ? (Mbok Ajeng Asmara)
Свадба: Mas Ayu Sumanarsa / Raden Ayu Sepuh (Ratu Ayu Kulon)
Свадба: Mas Ayu Rangawita / Raden Ayu Bandandari ? (Raden Ayu Chandrasari/Rangawati)
Свадба: Mas Ayu Tenaranga ? (Mas Ayu Pujawati)
Свадба: Mas Ayu Nitawati
Свадба: Mas Ayu Kamulawati
Свадба: Mas Ayu Waratsari ? (Mbok Ajeng Waratsari)
Свадба: Mas Ayu Puspita ? (Mbok Ajeng Puspita)
Свадба: Mas Ayu Tanjangpura ? (Mbok Ajeng Tanjangpura)
Свадба: Mas Ayu Rangapura ? (Mbok Ajeng Rangapura)
Свадба: Mas Ayu Kamudewati ? (Mbok Ajeng Kamudewati)
Свадба: Raden Ayu Arawati ? (Ratu Ayu Kulon)
Свадба: Ratu Malang
Титуле : 1713, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangku Negara Sudibya Rajaputra Narendra ing Mataram
Титуле : од 1719, SULTAN MATARAM KE 7 (1719-1726), SUNAN KARTASURA KE IV bergelar Sri Susuhunan Prabu Amangkurat Jawa
Свадба: Raden Ayu Brebes
Развод: Raden Ayu Brebes
Смрт: 20 април 1726, Kertasura
4
5
8. Kanjeng Susuhunan Pakubuwono II / Raden Mas Gusti Prabu Suyasa
Рођење: 8 децембар 1711, Surakarta
Свадба: Raden Ayu Srie Berie Budjang
Свадба: Kanjeng Ratu Kencana / Ratu Mas (Raden Ayu Sukiya/Subiya)
Свадба: Ratu Mas Wirasmoro , Kertasura
Титуле : од 15 август 1726, Kartasura, Raja Kasunanan Kartasura
Свадба: Raden Ayu Tembelek
Развод: Raden Ayu Tembelek
Свадба: Raden Ajeng Sumila / Raden Ayu Suryowikromo
Развод: Raden Ajeng Sumila / Raden Ayu Suryowikromo
Титуле : од 1745, Surakarta, Raja Susuhunan Surakarta Ke-I
Смрт: 20 децембар 1749, Surakarta
12. Gusti Pangeran Hario Hadiwijoyo
Свадба: Raden Ayu Sentul
Смрт: 1753, Kaliabu, Salaman, Magelang
Sri Sultan Hamengku Buwono I / Pangeran Haryo Mangkubumi (Raden Mas Sujono)
Рођење: 6 август 1717, Kartasura
Свадба: Bendoro Mas Ayu Asmorowati
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Kencono
Свадба: Bendoro Raden Ayu Tiarso [G.Hb.1.3] (Bendoro Raden Ayu Tilarso)
Свадба: Bendoro Mas Ayu Sawerdi
Свадба: Bendoro Mas Ayu Mindoko [G.Hb.1.6]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Jumanten [G.Hb.1.8]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Wilopo [G.Hb.1.9]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Ratnawati [G.Hb.1.10]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Tandawati [G.Hb.1.12]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Tisnawati [G.Hb.1.13]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Turunsih
Свадба: Bandara Mas Ayu Ratna Puryawati [G.Hb.1.15]
Свадба: Bendoro Radin Ayu Doyo Asmoro [G.Hb.1.16]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Gandasari [G.Hb.1.17]
Свадба: Bendoro Raden Ayu Srenggara
Свадба: Bendoro Mas Ayu Karnokowati [G.Hb.1.18]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Setiowati [G.Hb.1.19]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Padmosari [G.Hb.1.20]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Sari [G.Hb.1.21]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Pakuwati [G.Hb.1.22]
Свадба: Bendoro Mas Ayu Citrakusumo [G.Hb.1.23]
Свадба:
Свадба: 2. Mas Roro Juwati / Raden Ayu Beruk / KRK Kadipaten / KRK Ageng / KRKTegalraya (Kanjeng Ratu Mas)
Свадба: 4. Bendoro Raden Ayu Handayahasmara / Mbak Mas Rara Ketul
Свадба: Raden Ayu Wardiningsih
Титуле : од 29 новембар 1730, Kartasura, Pangeran Mangkubumi
Свадба: Bendoro Mas Ayu Cindoko [G.Hb.1.11] , Yogyakarta
Титуле : од 13 фебруар 1755, Yogyakarta
Смрт: 24 март 1792, Imogiri, Yogyakarta
Титуле : 10 новембар 2006, Jakarta, Pahlawan Nasional RI
5
Прародитељи
1. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Mangkunegara I (Pangeran Sambernyawa)
Рођење: 7 април 1725, Kartasura
Свадба: Raden Ayu Kusuma Patahati
Свадба: Ratu Alit
Свадба: 2. Gusti Kanjeng Ratu Bendoro / Gusti Raden Ayu Inten
Титуле : 1757, Surakarta, Pangeran Adipati Mangkunegara Senopati Panoto Baris Lelono Adikareng Noto
Развод: 2. Gusti Kanjeng Ratu Bendoro / Gusti Raden Ayu Inten
Смрт: 28 децембар 1795, Surakarta
Титуле : 1983, Jakarta, Pahlawan Nasional Indonesia
Прародитељи
Родитељи
Родитељи
 
== 8 ==
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunegoro II / Pangeran Prangwedono (Pangeran Surya Mataram / Raden Mas Sulomo)
Свадба: Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkunegoro II
Титуле : 25 јануар 1796, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunegoro II
Титуле : 30 јануар 1832, Medali Militaire Willems Orde (Kelas Tiga)
Титуле : ~ 1833, Medali Orde van de Nederlandsche Leeuw
Смрт: 26 јануар 1835, Astana Mangadeg
== 8 ==
Деца
Деца
Унучад
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunegara III / Raden Mas Sarengat (Pangeran Riyo)
Рођење: 16 јануар 1803
Свадба: Raden Ayu Sekarkedhaton ? (Pakubuwono V)
Титуле : 16 јануар 1843, Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro III
Смрт: 27 јануар 1853, Astana Mangadeg
Унучад
11
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunegara VI (Th:1896-1916)
Титуле : 1896, Prabu Mangkunegara VI [1896-1916]
Pangeran Harya Gandahatmaja
Сахрана: Astana Girilayu, Karanganyar
Kanjeng Susuhunan Pakubuwono X / Sunan Panutup (Raden Mas Malikul Kusno)
Рођење: 29 новембар 1866, Surakarta
Свадба: Ratu Mandayaretna
Свадба: B. R. A. Soemarti
Свадба: R. A. Pandamroekmi
Свадба: R. A. Tranggonoroekmi
Свадба: B. R. A. Retno Poernomo
Титуле : од 30 март 1893, Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana X
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Hemas [Hb.7.61] , Yogyakarta
Смрт: 1 фебруар 1939, Surakarta
Kanjeng Pangeran Haryo Gondosewoyo
Рођење: 16 септембар 1838
Kanjeng Pangeran Haryo Gondosuputro
Рођење: 2 септембар 1881, Surakarta
Сахрана: Astana Girilayu, Karanganyar
11
12
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunegara VII
Рођење: 15 август 1855
Свадба: Raden Roro Mardewi
Свадба: B. R. A. Setyowati
Свадба: Mas Ayu Retnoningrum
Свадба: Mas Ayu Sitaningrum
Свадба: Mas Ayu Kamijem
Свадба: B. R. A. Tedjowati
Професија : од 11 јануар 1916, Surakarta, Sunan Surakarta bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunegara VII
Свадба: Gusti Kanjeng Ratu Timur [Hb.7.65] (Bendoro Raden Ajeng Mursudarya) , Surakarta
Смрт: 19 јул 1944
Bendoro Raden Mas Samekto (K. P. H. Soerjokoesoemo)
Рођење: 9 октобар 1873, solo, Putra mahkota dari KGPAA Mangkunegara V
Свадба: B. R. A. Catharina Bertha
Свадба: B. R. A. Soerjokoesoemo
Смрт: 22 септембар 1934, Klaten
Сахрана: 23 септембар 1934, Astana Girilayu, Karanganyar
K. P. H. Soerjosoerardjo
Рођење: 6 октобар 1891
Raden Mas Pandji Gondosoenario
Рођење: ~ 1859
R. M. T. H. Darjosoegondo
Професија : Bupati Bangil
Свадба: B. R. A. Soeparti
12
13
Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardhani / Gusti Noeroel
Рођење: 17 септембар 1921, Surakarta
Свадба: Raden Mas Soerjosoejarso
Смрт: 10 новембар 2015, Bandung
Hoessein Djajadiningrat
Рођење: 8 децембар 1886, Kramatwatu, Serang
Свадба: B. R. A. Partini
Смрт: 12 новембар 1960, Jakarta
B. R. A. Partini
Рођење: 14 август 1902
Свадба: Hoessein Djajadiningrat
Смрт: 1998
Raden Mas Iskak Tjondrodipoero (K. R. M. T. Iskak Martonagoro)
Рођење: 19 октобар 1883
Свадба: R. A. Hendrarsi Soerjokoesoemo
Сахрана: Astana Bibis Luhur, Surakarta
R. A. Hendrarsi Soerjokoesoemo
Рођење: 3 јул 1894, Surakarta
Свадба: Raden Mas Iskak Tjondrodipoero (K. R. M. T. Iskak Martonagoro)
Смрт: 22 септембар 1964, Surakarta
Dolly Zegerius
Рођење: 1925
Свадба: K. P. H. Soetardjo Soerjosoemarno
Смрт: 18 септембар 2019, Rumah Sakit Medistra, Jakarta
Сахрана: Tempat Pemakaman Umum Kampung Kandang, Jakarta
13
14
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IX / Gusti Pangeran Haryo Sujiwokusuma
Рођење: 18 август 1951
Свадба: Prisca Marina Jogi Soepardi (Gusti Kanjeng Putri Mangkunegara IX)
Свадба: Raden Ayu Sukmawati Soekarnoputri
Смрт: 13 август 2021, Jakarta
Сахрана: 15 август 2021, Astana Girilayu, Karanganyar
Raden Ngabei Siswadji Kromodjoyoadiningrat (Aji)
Рођење: * Dari Pancer RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 6 = Udeg-udeg. * Level 2 = Cucu ke 1 dari RB Fayakoen menikah dengan Mas Ayu Saminah binti Mas Bei Prodjo; atau * Level 1 = Putera ke 1 dari 8 putera-puteri R Ng Abdoel Rifa'1 menikah dengan R A
Свадба: R Ayu Sri Astanti
Soeharto
Рођење: 8 јун 1921, Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul
Професија : Presiden RI ke-2
Свадба: w R. A. Siti Hartinah
Смрт: 27 јануар 2008, Jakarta
R. A. Siti Hartinah
Рођење: 23 август 1923, Jaten, Karanganyar
Свадба: Soeharto
Смрт: 28 април 1996, Jakarta
G. P. H. Radityo Praboekoesoemo
Рођење: 20 септембар 1942
Свадба: Erna Santoso
Смрт: 21 новембар 1977, GPH. Radityo Praboekoesoemo meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.
R. M. H. Hoediono Kadarisman Notohadiningrat
Рођење: ~ 1937
Свадба: G. R. A. Rosati
Смрт: 25 јун 2020, Rumah Sakit Mayapada, Jakarta
Сахрана: Astana Girilayu, Karanganyar
G. R. A. Retnoastrini
Рођење: 16 март 1964
Свадба: Tunku Abu Bakar
Bendoro Raden Mas Surjo Amiseno
Рођење: 15 јун 1963
Raden Mas Soedjarwadi
Рођење: 3 март 1903
Свадба: R. A. Noek Soedarti Martonagoro
Смрт: 6 март 1967
Сахрана: Astana Kendaran, Gatak, Sukoharjo
R. M. A. A. Djajadiningrat
Рођење: 21 април 1928
R. M. H. Hartono
Смрт: 9 април 1991
K. P. H. Japto Sulistio Soerjosoemarno
Рођење: 16 децембар 1949, Surakarta
Свадба: Retno Sutjiati
Idris Sardi
Рођење: 7 јун 1938, Batavia
Свадба: w K. R. A. Soemarini Soerjosoemarno
Свадба: Zerlita
Развод: Zerlita
Свадба: Ratih Putri
Смрт: 28 април 2014, Rumah Sakit Meilia, Depok
Didi Abdoelkadir Hadjoe
Развод: w K. R. A. Soemarini Soerjosoemarno
Смрт: 6 април 2020, Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro, Tangerang Selatan
14
15
Mia Liestantini
Рођење: 12 мај, Dari Pancer Trah RAA Kromodjoyodirono/RB Glundung, pada level 7 = Gantung siwur. Level 3 = Buyut dari RB Fayakoen menikah dengan Mas Ayu Saminah binti Mas Bei Prodjo; atau Level 1 = Putera ke 1 dari 4 putera-puteri R Ng Siswadji Adji menikah den
Свадба:
Sigit Harjojudanto
Рођење: 1 мај 1951, Surakarta
Свадба: Elsje Anneke Ratnawati
R. Prabowo Subianto Djojohadikoesoemo
Рођење: 17 октобар 1951, Jakarta
Свадба: w Siti Hediati Harijadi
Siti Hardijanti
Рођење: 23 јануар 1949, Jakarta
Свадба: Indra Rukmana
Agustina Majangsari
Рођење: 23 август 1971, Purwokerto
Свадба: w Bambang Trihatmodjo
Siti Hutami Endang Adiningsih
Рођење: 23 август 1964, Jakarta
Свадба: Pratikno Prajitno Singgih
Tunku Abdul Rahman Burhanuddin
Рођење: ~ 1994
Смрт: 2020
Tunku Aishah
Рођење: ~ 1998
R. A. Dewi Soelastri Soedjarwadi
Рођење: 19 октобар 1942, Klaten
Смрт: 16 децембар 1996, Delft
Rini Mariani Soemarno
Рођење: 9 јун 1958, Maryland
Свадба: Suwandi
Reynavenzka Retno Deyandra
Рођење: 24 март 1992, Jakarta
Професија : Aktris
Свадба: Dimas Djajadiningrat
Raden Roro Faradina Mufti
Рођење: 1 децембар 1989, Yogyakarta
Професија : Aktris dan model
Свадба: Dimas Djajadiningrat
Shelomita Sulistiany
Рођење: 24 новембар 1974, Jakarta
Свадба: Arya Fajar Faizal Diah
Shenty Feliziana
Рођење: 18 август 1989, Singapura
Свадба: w Reuben Elishama Hadjoe
Ananda Mikola Soeprapto
Рођење: 27 април 1980, Jakarta
Свадба: w Marcella Zalianty
Moreno Soeprapto
Рођење: 14 новембар 1982, Jakarta
Свадба: Noorani Sukardi
15
Джерельна довідка за населеним пунктом