Hendrik van der Does b. ~ 1462 d. 12 април 1523 - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:915130
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?+?> Hendrik van der Does [Does]
Рођење: ~ 1462, Leiderdorp
Смрт: 12 април 1523, Leiden
Andere kinderen:
 • Dirk, 1518, Leiden - 1574 (burgemeester van Haarlem, overleden aan verwondingen tijdens het beleg van Haarlem)
 • Alida, 1520, Leiden

Eerste huwelijk met Adriana van Boschhhuijzen. Uit dit huwelijk:

 • Jacob, 1506, Leiden - 25 maart 1577, Rhoon (burgemeester van Leiden)


 • 1481-1510, lid van de veertigraad van Leiden
 • 1507 krijgt een leen van 12,5 morgen in Leiderdorp van de domproosdij in Utrecht
 • 1507 schout van Leiderdorp
 • 1507 krijgt een leen van 9 morgen van de hofstad ter Waarde (huis van Wassenaar)

2

21/2 <1+?> Catharina van der Does [Does]
Рођење: 1520проц
Смрт: ~ 1607

3

31/3 <2+?> Francoise Gerrits van Rhoon [Rhoon]
Рођење: 1545проц
Смрт: 1636, Antwerpen
Andere kinderen:
 • Gerard
 • Anna
 • Pieter, ca. 1580 - > 1639
 • Marrijtgen

Tweede (?) huwelijk met Gerrit van Backum (stedehouder van de baljuw van Putten)

Nadat ze voor de tweede keer weduwe was geworden vertrok ze met haar ongehuwde dochter Anna naar Antwerpen

4

41/4 <3+?> Frans Frans van Bodegom [Bodegom]
Рођење: 1575проц
Смрт: 1638, Hekelingen
Andere kinderen:
 • Ariaantje, ca. 1600 - > 1637
 • Jan, ca. 1605 - < 1649
 • Angenietje, ca. 1610, Hekelingen - < 7 juli 1663
 • Job, ca. 1610 - 1645/1650

NB: in 1622 voeren zijn broer Pieter en zus Anna een rechtszaak tegen hem bij de schepenen omdat hij als oudste kind hun erfgoed in het Hongerland bij Hekelingen, in bezit had genomen toen zij nog minderjarig waren. In de akte wordt Frans als hun "natuurlijke broer" omschreven. Het was een ingewikkeld proces dat eerst al voor het Hof van Holland had gespeeld en dat door de schepenen ook een tijd werd geschorst om juridisch advies in te winnen. Uiteindelijk werd Frans in het gelijk gesteld. Sommige publicaties baseren hierop de stelling dat Frans een onwettig kind was. Tegen de stelling dat hij onwettig was pleiten de argumenten dat:

 • Frans volgens de uitspraken blijkbaar wel een rechtmatige erfgenaam van zijn vader was;
 • Zijn ouders beiden uit welgestelde families komen en dus veel ervaring hadden met juridische zaken en eigendomskwesties, en het is eigenlijk ondenkbaar dat de erfenis niet goed was geregeld - zeker als er sprake was van buitenechtelijke kinderen;
 • Frans bij uitstek DE voornaam was in de familie van Bodegom en van Frans en Francoise is geen andere zoon met die naam bekend;
 • Er is geen eerder huwelijk van de vader van Frans bekend, en gezien de rijkdom van zijn grootvader zou ook dat huwelijk met een dochter uit een vooraanstaande familie moeten zijn geweest - het is zeer onwaarschijnlijk dat daar dan geen documenten over zijn en het ontbreken van die documenten sluit een eerder huwelijk dus vrijwel uit;
 • Francoise, de moeder van Anna en Pieter, bij het overlijden van haar man blijkbaar geen reden zag in te grijpen en dat ook de voogd van de minderjarige kinderen dit niet heeft gedaan. Francoise heeft ook tijdens de rechtszaak geen belangrijke rol gespeeld. Maar Francoise was dochter van een rijke landedelman dus zij was zeker in positie om te handelen als zij dat nodig had gevonden.
  • Tegen dit punt kan worden ingebracht dat Francoise vermoedelijk katholiek is gebleven omdat zij ervoor heeft gekozen de laatste jaren van haar leven in Antwerpen door te brengen, net zoals haar dochter Anna. Dit kan betekenen dat haar familie veel van haar invloed heeft verloren en dat de rechtbank misschien tegen haar en Anna was ingenomen. Aan de andere kant was Francoise wel in staat om in de regio een tweede huwelijk te sluiten met iemand die een prominente positie had, dus misschien gold dit minder zwaar - of had ze zich toch (tijdelijk?) tot het protestantse geloof bekeerd? Per slot van rekening had haar man Frans eerst zijn positie en een deel van zijn bezit verloren omdat hij de opstand niet steunde, maar die is ook overgegaan naar de republiek omdat hij bij zijn overlijden in Delft woonde en daar in een hervormde kerk is begraven.

Conclusie is dat Frans vrijwel zeker een wettig kind van zijn vader was, vermoedelijk van Francoise (maar dat is dan niet gedocumenteerd) omdat zij de claim van haar andere kinderen niet steunde. Met deze aantekening wordt er hier van uitgegaan dat Francoise zijn moeder was. De later zaken tussen Frans, Pieter en Anna wijzen erop dat het geschil is geschikt en doen vermoeden dat Frans zijn broer en zus heeft gecompenseerd.

 • woont in de Oude Uijtslag van Putten onder Hekelingen
 • 24-9-1608 Eiste 18 pond van Pieter Jansz
 • 2-6-1617 eist inbeslagname van 4 gemeten land van Willem Willems. Holy, aan de Moelenweg in Spijkenisse
 • 20-10-1627 schuld van 7000 pond aan zijn zus Anna van Bodegom voor de koop van haar woning en de landen in Putten, volgens de acte van 14-9-1627 opgesteld in het kasteel van Rhoon
 • 13-6-1629 Kocht 6 'gemeten' and 9 'roeden' 'teelland' in de Nieuwe Uytslag van Putten voor 12 00 pond
 • 16-5-1630 verhuurt land aan zijn broer Pieter van Bodegom in het Ambacht van Brabant, vermelding verband met een Houkmeetgen (landmeting ?) in het Ambagt of Brabant in opdracht van Pieter van Bodegom
 • 5-2-1631 kocht 13 'gemeten' 61 'roeden' 'teelland' in de Nieuwe Uytslag van Putten voor 150 0 pond
 • 27-5-1637 verdeelde land met Borgert Beyens te Hekelingen
 • 27-6-1637 ondertekende een acte te Delft in duidelijk handschrift
 • 24-10-1637 verdeelde land met zijn zoon Cornelis aangaande zijn moeders erfdeel
 • 29-10-1639 zijn kinderen verkochten de hofstede met meer dan 25 gemeten teel- en weiland aan Jeronimus Jacobs

5

51/5 <4+?> Cornelis Frans van Bodegom [Bodegom]
Рођење: 1610проц
Свадба: <1> Neeltje Ariens [?] b. 1615проц d. < 1652, Spijkenisse
Смрт: 1683
Schepen van Spijkenisse 1649-1683. Landbouwer te Spijkenisse 1680, kapitalist. Lidmaat te Spijkenisse 1641,1642, 1664, 1669, 1680 en 1684 in Spijkenisse, Ontving 24-10-1637 bij de verdeling van zijn vaders bezit het erfdeel van zijn moeder, bestaande uit 4 gemeten en 165 roe weiland met boomgaard in Brabant onder Spijkenisse, welke gepacht was van Holland, 2 gemeten en 43 roe saeylandt in het Oude Hongerlant onder Spijkenisse , 1 gemet en 275 roe saeylandt in het Nieuwe Hongerlant, 6 gemeten en ? roe in de Nieuwe Uytslag van Putten onder Hekelingen, een huis en erf aan de Spijckenisserdijcke, 2 paarden, 6 koeyen, de pacht van 2 gemeten en 106 roe weylandt bij de korenmolen van Spijkenisse, alles onder betaling van 4250 Carolus guldens. Ontving in 1639 na overlijden van zijn vader meer bezit in het ambacht Brabant. Werd 6-11-1650 te Spijkenisse weer toegelaten tot het avondmaal (gokje: hij had een ongehuwde relatie met Ida?), 1654 vermeld als lidmaat tezamen met zijn vrouw, erfde 8-1-1669 van Cornelis Arents Decker. Hij overleed 8-3-1647 te Spijkenisse.

Andere kinderen

 • Joris, 26 september 1638, Spijkenisse - 5 maart 1701
 • Grietje, 13 mei 1640, Spijkenisse
 • Janneke, 8 augustus 1644, Spijkenisse - 6 juli 1712, Spijkenisse
 • Frans, 23 maart 1642, Spijkenisse.

Tweede huwelijk met Ida Fransdr Bouwense (ovl. 1670). Kinderen uit dit huwelijk:

 • Frans, 10 maart 1652, Spijkenisse
 • Annetje, 2 april 1656, Spijkenisse
 • Willem, 17 maart 1658, Spijkenisse - > 1714
 • Neeltie, 28 december 1659, Spijkenisse
 • Maria, 26 november 1662, Spijkenisse - < 21 april 1741
 • Lijsbeth, 27 maart 1667, Spijkenisse
 • Pieter, ca. 1675 - 1 april 1713, Spijkenisse

6

61/6 <5+1> Arien Cornelis van Bodegom [Bodegom]
Хришчанство крштење: 28 август 1644, Spijkenisse
Смрт: 11 август 1700, Spijkenisse
Andere kinderen:
 • Arijen, 4 mei 1664,Spijkenisse
 • Neeltje, januari 1668, Spijkenisse
 • Annetje, 31 augustus 1670, Spijkenisse
 • Trijntje

7

71/7 <6+?> Aafje Arents van Bodegom [Bodegom]
Хришчанство крштење: 21 март 1666, Spijkenisse
Свадба: <2> Jan Arents Dekker [Dekker] b. 1660проц d. 23 децембар 1729, Spijkenisse
Смрт: 6 фебруар 1704, Nieuw Beijerland
Andere kinderen:
 • Maartje, 1689
 • Maartje, 1691
 • Cornelis, 11 juli 1695, Nieuw Beijerland
 • Jacob, 1697
 • Jacob, 1701
 • Maartje, 10 december 1702, Nieuw Beijerland - 14 juni 1749, Nieuw Beijerland
 • Jacob, 1704

8

81/8 <7+2> Arij Jans Dekker [Dekker]
Хришчанство крштење: 11 јануар 1693, Nieuw Beijerland
Свадба: <3> Machteltje Fops Smoor [Smoor] b. 1695проц d. 14 јул 1725, Nieuw Beijerland
Andere kinderen:
 • Aafje, 2 december 1714, Nieuw Beijerland
 • Fop, 11 april 1717, Nieuw Beijerland
 • Maartje, 13 februari 1719, Nieuw Beijerland
 • Lena, 26 oktober 1721, Nieuw Beijerland
 • Jan, 1 juli 1725, Nieuw Beijerland

Tweede huwelijk (19 mei 1726, Piershil) met Teuntje Lodewijks van Driel, dochter van (Lodewijk Bastiaans van Driel en Wijburgje Pieters Spuidijk). Uit dit huwelijk:

 • Wijburgje, 12 oktober 1727, Nieuw Beijerland
 • Wijburgje, 17 oktober 1728, Nieuw Beijerland
 • Magteltje, 8 maart 1730, Nieuw Beijerland - 9 september 1774, Hekelingen
 • Pietertje, 5 augustus 1731, Nieuw Beijerland
 • Marietje, 8 juli 1733, Nieuw Beijerland
 • Pietertje, 26 december 1734, Nieuw Beijerland
 • Maria, 17 februari 1737, Nieuw Beijerland
 • Jan, 18 januari 1739, Nieuw Beijerland
 • Jan, 18 december 1740, Nieuw Beijerland
 • Lodewijk, 4 april 1745, Nieuw Beijerland