Johan Francois van Bodegom b. 4 мај 1514 d. 14 новембар 1581 - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:912079
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?+?> Johan Francois van Bodegom [Bodegom]
Рођење: 4 мај 1514, Delft
Смрт: 14 новембар 1581, Delft
Сахрана: 18 новембар 1581, Delft, in de Oude kerk
Andere kinderen:
 • Jan, voogd van de kinderen van zijn broer Frans
 • Willem, 17 oktober 1551- 2 juli 1559
 • Willem, ovl. 29 november 1584
 • Maria, ca. 1545 - 29 april 1598, 's-Gravenhage
 • Dirck, ovl. 7 februari 1547
 • Dirk, 17 april 1549
 • Corstiaen, ovl. 14 juli 1550

Rentmeester van Arkel, Putten en Strijen, raad des konings, rentmeester-generaal van Zuid-Holland, bewaarder van de minderbroeders. Hij had enige huizen in Delft en Den Haag (waaronder twee aan de Kneuterdijk). Vermoedelijk koos hij Spaanse zijde waardoor hij na 1572 zijn functies en invloed verloor. In 1575 was hij "fugitive" (vluchteling) en werd zijn huis op het marktveld te Delft door de Staten van Holland verkocht.

 • Beleend met de helft van het leen van "Stollaarsdijk en de west-tienden van Spijkenisse" op 9-6-1545.
 • Vermeld met een leen te Papendrecht 21 april 1550 na overdracht door Marie Gerritsdr., jonkvrouw, weduwe van Willem Goudt (vermoedelijk een erfenis van zijn vrouw).
 • Vermeld met grond in Vlaardingen 1553-1558, eveneens in de 10e penning 1561 van Vlaardingen en dan wonend te Dordrecht.
 • Baljuw en dijkgraaf van Delfland 1556-1559
 • In 1556 getuige voor zijn broer Willem
 • Koopt in 1556 een huisje met 9 ½ morgen land te Hillegersberg voor 800 pond
 • Ontving 1558 een gemeste eend van de burgers van Geervliet als relatiegeschenk (Geervliet wilde subsidie om het Spui uit baggeren).
 • Betaalt in 1563 de rente op het huis van Eelgis Heynrichs te Delft
 • Verhuurt 30-6-1570 10 gemeten, 1 lijn, 69 roeden land in de Nieuwe Uytslagh van Putten aan Arent Joostensz. te Hekelingen voor 13 jaar voor 133 ponden, 10 schellingen groot Vlaams per jaar.
 • Verschijnt 25-6-1580 voor het Hof van Holland
 • Voert 14-11-1580 een proces tegen Jochum Jans uit Delft

2

21/2 <1+?> Frans Jans van Bodegom [Bodegom]
Хришчанство крштење: 13 април 1544, Delft
Смрт: 1604, Spijkenisse
Andere kinderen:
 • Gerard
 • Anna
 • Pieter, ca. 1580 - > 1639
 • Marrijtgen


 • Verpachting voor 13 jaar door François van Bodegom aan Arent Joestensz te Hekelingen van 10 gemeten een lijn en 69 roeden land in de Nieuwe Uitslag van Putten, 30-6-1570. (Kloosterarchief van St. Elisabeth te Rugge, no.17; Ring van Putten door v.d. Gouw, blz. 120.)
 • Beleend met de helft van het leen van "Stollaarsdijk en de west-tienden van Spijkenisse" op 24-12-1582 bij dode van Jan François, zijn vader
 • na 1591 vermeld als grondbezitter te Hekelingen
 • François van Bodegom, vermeld in 1585, 1586 als Frans van Bodegom, heemraed van het Land van Putte, na 1591 vermeld als grondbezitter te Hekelingen.,
 • Hij verscheen 25-6-1580 voor het Hof van Holland met zijn vader
 • verscheen 1-2-1581 voor het Hof voor zijn vader en als voogd van de kinderen voor zijn broer Jan
 • erfde gepacht land van zijn vader, verscheen 10-9-1585 in Den Haag, ook namens de overige erfgenamen om de erfenis van zijn vader Jan te bespreken. 'Verleed in 1582 bij dode van Jan Francois van Bodegem voorz. zijn vader'.,
 • Hij had op 5-10-1591 een schuld van 560 pond voor de koop van een huis en erf in het Ambacht van Brabant ('Frans van Bodegom, tegenwoordig woonachtig in de dorp van Spijkenis, verklaart 560 ponden van 40 st. Vlaams 't pont schuldig te zijn terzake van aankoop van een huijs ende erve mitsgaeders seker hoofken, staande en gelegen in het Ambacht van Brabant').
 • Vermeld in 1597 als Frans van Bodeghem, wonende tot Spijkenisse, die voor het gerecht gebracht is.
 • Verscheen 15-8-1601 bij de notaris te Spijkenisse

3

31/3 <2+?> Frans Frans van Bodegom [Bodegom]
Рођење: 1575проц
Смрт: 1638, Hekelingen
Andere kinderen:
 • Ariaantje, ca. 1600 - > 1637
 • Jan, ca. 1605 - < 1649
 • Angenietje, ca. 1610, Hekelingen - < 7 juli 1663
 • Job, ca. 1610 - 1645/1650

NB: in 1622 voeren zijn broer Pieter en zus Anna een rechtszaak tegen hem bij de schepenen omdat hij als oudste kind hun erfgoed in het Hongerland bij Hekelingen, in bezit had genomen toen zij nog minderjarig waren. In de akte wordt Frans als hun "natuurlijke broer" omschreven. Het was een ingewikkeld proces dat eerst al voor het Hof van Holland had gespeeld en dat door de schepenen ook een tijd werd geschorst om juridisch advies in te winnen. Uiteindelijk werd Frans in het gelijk gesteld. Sommige publicaties baseren hierop de stelling dat Frans een onwettig kind was. Tegen de stelling dat hij onwettig was pleiten de argumenten dat:

 • Frans volgens de uitspraken blijkbaar wel een rechtmatige erfgenaam van zijn vader was;
 • Zijn ouders beiden uit welgestelde families komen en dus veel ervaring hadden met juridische zaken en eigendomskwesties, en het is eigenlijk ondenkbaar dat de erfenis niet goed was geregeld - zeker als er sprake was van buitenechtelijke kinderen;
 • Frans bij uitstek DE voornaam was in de familie van Bodegom en van Frans en Francoise is geen andere zoon met die naam bekend;
 • Er is geen eerder huwelijk van de vader van Frans bekend, en gezien de rijkdom van zijn grootvader zou ook dat huwelijk met een dochter uit een vooraanstaande familie moeten zijn geweest - het is zeer onwaarschijnlijk dat daar dan geen documenten over zijn en het ontbreken van die documenten sluit een eerder huwelijk dus vrijwel uit;
 • Francoise, de moeder van Anna en Pieter, bij het overlijden van haar man blijkbaar geen reden zag in te grijpen en dat ook de voogd van de minderjarige kinderen dit niet heeft gedaan. Francoise heeft ook tijdens de rechtszaak geen belangrijke rol gespeeld. Maar Francoise was dochter van een rijke landedelman dus zij was zeker in positie om te handelen als zij dat nodig had gevonden.
  • Tegen dit punt kan worden ingebracht dat Francoise vermoedelijk katholiek is gebleven omdat zij ervoor heeft gekozen de laatste jaren van haar leven in Antwerpen door te brengen, net zoals haar dochter Anna. Dit kan betekenen dat haar familie veel van haar invloed heeft verloren en dat de rechtbank misschien tegen haar en Anna was ingenomen. Aan de andere kant was Francoise wel in staat om in de regio een tweede huwelijk te sluiten met iemand die een prominente positie had, dus misschien gold dit minder zwaar - of had ze zich toch (tijdelijk?) tot het protestantse geloof bekeerd? Per slot van rekening had haar man Frans eerst zijn positie en een deel van zijn bezit verloren omdat hij de opstand niet steunde, maar die is ook overgegaan naar de republiek omdat hij bij zijn overlijden in Delft woonde en daar in een hervormde kerk is begraven.

Conclusie is dat Frans vrijwel zeker een wettig kind van zijn vader was, vermoedelijk van Francoise (maar dat is dan niet gedocumenteerd) omdat zij de claim van haar andere kinderen niet steunde. Met deze aantekening wordt er hier van uitgegaan dat Francoise zijn moeder was. De later zaken tussen Frans, Pieter en Anna wijzen erop dat het geschil is geschikt en doen vermoeden dat Frans zijn broer en zus heeft gecompenseerd.

 • woont in de Oude Uijtslag van Putten onder Hekelingen
 • 24-9-1608 Eiste 18 pond van Pieter Jansz
 • 2-6-1617 eist inbeslagname van 4 gemeten land van Willem Willems. Holy, aan de Moelenweg in Spijkenisse
 • 20-10-1627 schuld van 7000 pond aan zijn zus Anna van Bodegom voor de koop van haar woning en de landen in Putten, volgens de acte van 14-9-1627 opgesteld in het kasteel van Rhoon
 • 13-6-1629 Kocht 6 'gemeten' and 9 'roeden' 'teelland' in de Nieuwe Uytslag van Putten voor 12 00 pond
 • 16-5-1630 verhuurt land aan zijn broer Pieter van Bodegom in het Ambacht van Brabant, vermelding verband met een Houkmeetgen (landmeting ?) in het Ambagt of Brabant in opdracht van Pieter van Bodegom
 • 5-2-1631 kocht 13 'gemeten' 61 'roeden' 'teelland' in de Nieuwe Uytslag van Putten voor 150 0 pond
 • 27-5-1637 verdeelde land met Borgert Beyens te Hekelingen
 • 27-6-1637 ondertekende een acte te Delft in duidelijk handschrift
 • 24-10-1637 verdeelde land met zijn zoon Cornelis aangaande zijn moeders erfdeel
 • 29-10-1639 zijn kinderen verkochten de hofstede met meer dan 25 gemeten teel- en weiland aan Jeronimus Jacobs

4

41/4 <3+?> Cornelis Frans van Bodegom [Bodegom]
Рођење: 1610проц
Свадба: <1> Neeltje Ariens [?] b. 1615проц d. < 1652, Spijkenisse
Смрт: 1683
Schepen van Spijkenisse 1649-1683. Landbouwer te Spijkenisse 1680, kapitalist. Lidmaat te Spijkenisse 1641,1642, 1664, 1669, 1680 en 1684 in Spijkenisse, Ontving 24-10-1637 bij de verdeling van zijn vaders bezit het erfdeel van zijn moeder, bestaande uit 4 gemeten en 165 roe weiland met boomgaard in Brabant onder Spijkenisse, welke gepacht was van Holland, 2 gemeten en 43 roe saeylandt in het Oude Hongerlant onder Spijkenisse , 1 gemet en 275 roe saeylandt in het Nieuwe Hongerlant, 6 gemeten en ? roe in de Nieuwe Uytslag van Putten onder Hekelingen, een huis en erf aan de Spijckenisserdijcke, 2 paarden, 6 koeyen, de pacht van 2 gemeten en 106 roe weylandt bij de korenmolen van Spijkenisse, alles onder betaling van 4250 Carolus guldens. Ontving in 1639 na overlijden van zijn vader meer bezit in het ambacht Brabant. Werd 6-11-1650 te Spijkenisse weer toegelaten tot het avondmaal (gokje: hij had een ongehuwde relatie met Ida?), 1654 vermeld als lidmaat tezamen met zijn vrouw, erfde 8-1-1669 van Cornelis Arents Decker. Hij overleed 8-3-1647 te Spijkenisse.

Andere kinderen

 • Joris, 26 september 1638, Spijkenisse - 5 maart 1701
 • Grietje, 13 mei 1640, Spijkenisse
 • Janneke, 8 augustus 1644, Spijkenisse - 6 juli 1712, Spijkenisse
 • Frans, 23 maart 1642, Spijkenisse.

Tweede huwelijk met Ida Fransdr Bouwense (ovl. 1670). Kinderen uit dit huwelijk:

 • Frans, 10 maart 1652, Spijkenisse
 • Annetje, 2 april 1656, Spijkenisse
 • Willem, 17 maart 1658, Spijkenisse - > 1714
 • Neeltie, 28 december 1659, Spijkenisse
 • Maria, 26 november 1662, Spijkenisse - < 21 april 1741
 • Lijsbeth, 27 maart 1667, Spijkenisse
 • Pieter, ca. 1675 - 1 april 1713, Spijkenisse

5

51/5 <4+1> Arien Cornelis van Bodegom [Bodegom]
Хришчанство крштење: 28 август 1644, Spijkenisse
Смрт: 11 август 1700, Spijkenisse
Andere kinderen:
 • Arijen, 4 mei 1664,Spijkenisse
 • Neeltje, januari 1668, Spijkenisse
 • Annetje, 31 augustus 1670, Spijkenisse
 • Trijntje

6

61/6 <5+?> Aafje Arents van Bodegom [Bodegom]
Хришчанство крштење: 21 март 1666, Spijkenisse
Свадба: <2> Jan Arents Dekker [Dekker] b. 1660проц d. 23 децембар 1729, Spijkenisse
Смрт: 6 фебруар 1704, Nieuw Beijerland
Andere kinderen:
 • Maartje, 1689
 • Maartje, 1691
 • Cornelis, 11 juli 1695, Nieuw Beijerland
 • Jacob, 1697
 • Jacob, 1701
 • Maartje, 10 december 1702, Nieuw Beijerland - 14 juni 1749, Nieuw Beijerland
 • Jacob, 1704

7

71/7 <6+2> Arij Jans Dekker [Dekker]
Хришчанство крштење: 11 јануар 1693, Nieuw Beijerland
Свадба: <3> Machteltje Fops Smoor [Smoor] b. 1695проц d. 14 јул 1725, Nieuw Beijerland
Andere kinderen:
 • Aafje, 2 december 1714, Nieuw Beijerland
 • Fop, 11 april 1717, Nieuw Beijerland
 • Maartje, 13 februari 1719, Nieuw Beijerland
 • Lena, 26 oktober 1721, Nieuw Beijerland
 • Jan, 1 juli 1725, Nieuw Beijerland

Tweede huwelijk (19 mei 1726, Piershil) met Teuntje Lodewijks van Driel, dochter van (Lodewijk Bastiaans van Driel en Wijburgje Pieters Spuidijk). Uit dit huwelijk:

 • Wijburgje, 12 oktober 1727, Nieuw Beijerland
 • Wijburgje, 17 oktober 1728, Nieuw Beijerland
 • Magteltje, 8 maart 1730, Nieuw Beijerland - 9 september 1774, Hekelingen
 • Pietertje, 5 augustus 1731, Nieuw Beijerland
 • Marietje, 8 juli 1733, Nieuw Beijerland
 • Pietertje, 26 december 1734, Nieuw Beijerland
 • Maria, 17 februari 1737, Nieuw Beijerland
 • Jan, 18 januari 1739, Nieuw Beijerland
 • Jan, 18 december 1740, Nieuw Beijerland
 • Lodewijk, 4 april 1745, Nieuw Beijerland

8

81/8 <7+3> Johanna Arijs Dekker [Dekker]
Хришчанство крштење: 17 јул 1723, Piershil
Свадба: <4> Pieter Teunis Schilperoort [Schilperoort] c. 21 јануар 1725, Piershil
Смрт: 7 април 1800, IJsselmonde
Andere kinderen:
 • Maggeltje, 11 december 1746, Nieuw-Beijerland
 • Grietje, 30 juni 1748, Barendrecht
 • Grietje, 23 september 1753, Barendrecht
 • Aefje, 1 december 1754, Barendrecht - 7 november 1823, Pernis
 • Arij, 9 november 1755, Barendrecht
 • Eva, 26 oktober 1760, Barendrecht - 11 december 1805, IJsselmonde