Tumenggung Perampilan - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:762909
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?> Tumenggung Perampilan [Brawijaya]

2

21/2 <1> Kyai Cibkakak [Brawijaya]

3

31/3 <2> Kyai Resoyuda [Brawijaya]

4

41/4 <3> Ngabehi Hondoroko [Brawijaya]

5

51/5 <4> Mas Ayu Tejawati [Brawijaya]

6

61/6 <5+1> Sri Sultan Hamengku Buwono I / Pangeran Haryo Mangkubumi (Raden Mas Sujono) [Amangkurat IV]
Рођење: 6 август 1717, Kartasura
Свадба: <2> Bendoro Mas Ayu Asmorowati [Hamengku Buwono]
Свадба: <3> Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Pakuwono I] d. 1777
Свадба: <4> Bendoro Raden Ayu Tiarso [G.Hb.1.3] (Bendoro Raden Ayu Tilarso) [Hamengku Buwono]
Свадба: <5> Bendoro Mas Ayu Sawerdi [Mataram]
Свадба: <6> Bendoro Mas Ayu Mindoko [G.Hb.1.6] [?]
Свадба: <7> Bendoro Raden Ayu Jumanten [G.Hb.1.8] [?]
Свадба: <8> Bendoro Mas Ayu Wilopo [G.Hb.1.9] [?]
Свадба: <9> Bendoro Mas Ayu Ratnawati [G.Hb.1.10] [?]
Свадба: <10> Bendoro Mas Ayu Tandawati [G.Hb.1.12] [Blambangan]
Свадба: <11> Bendoro Mas Ayu Tisnawati [G.Hb.1.13] [?]
Свадба: <12> Bendoro Mas Ayu Turunsih [Brawijaya V]
Свадба: <13> Bandara Mas Ayu Ratna Puryawati [G.Hb.1.15] [?]
Свадба: <14> Bendoro Radin Ayu Doyo Asmoro [G.Hb.1.16] [?]
Свадба: <15> Bendoro Mas Ayu Gandasari [G.Hb.1.17] [?]
Свадба: <16> Bendoro Raden Ayu Srenggara [?]
Свадба: <17> Bendoro Mas Ayu Karnokowati [G.Hb.1.18] [?]
Свадба: <18> Bendoro Mas Ayu Setiowati [G.Hb.1.19] [?]
Свадба: <19> Bendoro Mas Ayu Padmosari [G.Hb.1.20] [?]
Свадба: <20> Bendoro Mas Ayu Sari [G.Hb.1.21] [?]
Свадба: <21> Bendoro Mas Ayu Pakuwati [G.Hb.1.22] [?]
Свадба: <22> Bendoro Mas Ayu Citrakusumo [G.Hb.1.23] [?] d. 24 март 1792
Свадба:
Свадба: <23> 2. Mas Roro Juwati / Raden Ayu Beruk / KRK Kadipaten / KRK Ageng / KRKTegalraya (Kanjeng Ratu Mas) [Mataram] b. 1734проц d. 17 октобар 1803
Свадба: <24> 4. Bendoro Raden Ayu Handayahasmara / Mbak Mas Rara Ketul [Kramaleksana]
Свадба: <25> Raden Ayu Wardiningsih [Wardiningsih]
Титуле : од 29 новембар 1730, Kartasura, Pangeran Mangkubumi
Свадба: <26> Bendoro Mas Ayu Cindoko [G.Hb.1.11] [?] , Yogyakarta
Титуле : од 13 фебруар 1755, Yogyakarta
Смрт: 24 март 1792, Imogiri, Yogyakarta
Титуле : 10 новембар 2006, Jakarta, Pahlawan Nasional RI
Official Link Adm: Hilal Achmar.

Silsilah Sri Sultan Hamengku Buwono I

Babad Raja-Raja Jawa (Tumapel) Tunggul Ametung Maesa Wong Ateleng Maesa Cempaka / Ratu Angabhaya / Batara Narasinga Kertarajasa Jayawardana / Raden Wijaya Tri Buwana Tungga Dewi / Bhre Kahuripan II Bhre Pajang I Wikramawardana / Hyang Wisesa / R Cagaksali Kertawijaya / Bhre Tumapel III Rajasawardana / Brawijaya II Lembu Amisani / R. Putro / R. Purwawisesa Bhre Tunjung / Pandanalas / R. Siwoyo Kertabumi / Brawijaya V / R Alit / Angkawijaya R Bondhan Kejawan / Lembupeteng Tarub R Depok / Ki Ageng Getas Pandowo Bagus Sunggam / Ki Ageng Selo Silsilah Hamengku Buwono I Ki Ageng Anis (Ngenis) Ki Ageng Pemanahan / Mataram R Sutowijoyo / Panembahan Senopati Panembahan Hadi Prabu Hanyokrowati Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo Sunan Prabu Amangkurat Agung Kanjeng Susuhunan Pakubuwono I - Kartasura Sinuwun Prabu Mangkurat IV - Kartasura Pangeran Hadipati Mangkunagoro - Kartasura Kanjeng Susuhunan Paku Buwono II Pangeran Hadipati Hadiwijoyo Pangeran Hario Mangkubumi - Hamengku Buwono I Kanjeng Sultan Hamengku Buwono II K G P Adipati Ario Paku Alam I

Beliau memerintah di Yogyakarta, tahun 1755. Terlahir dengan nama Raden Mas Sujono yang merupakan adik Kanjeng Susuhunan Paku Buwono II di Surakarta. Pada tahun 1746 ia memberontak karena Paku Buwono II mengingkari janji memberikan daerah Sukawati (sekarang Sragen) atas kemenangan Mangkubumi melawan Raden Mas Said. Pemberontakan tersebut berakhir dengan tercapainya Perjanjian Gianti (13 Februari 1755) yang menyatakan bahwa separuh Mataram menjadi milik Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Mangkubumi diakui sebagai Sultan Hamengku Buwono I yang bergelar Senopati Ing Ngalogo Sayidin Panotogomo Khalifatullah dengan karatonnya di Yogyakarta. (http://www.babadbali.com/babad/babadpage.php?id=550988)

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan sedikit dari peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara yang masih hidup hingga kini, dan masih mempunyai pengaruh luas di kalangan rakyatnya.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Kontrak politik terakhir Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941, No. 47.

Berikut ini merupakan Sultan-sultan yang memerintah di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sejak awal didirikan hingga sekarang adalah :

1. Sultan Hamengku Buwono I Sultan Hamengku Buwono I (6 Agustus 1717 – 24 Maret 1792) terlahir dengan nama Raden Mas Sujana yang merupakan adik Susuhunan Mataram II Surakarta. Sultan Hamengkubuwana I dalam sejarah terkenal sebagai Pangeran Mangkubumi pada waktu sebelum naik tahta kerajaan Ngayogyakarta, beliau adalah putra Sunan Prabu dan saudara muda Susuhunan Pakubuwana II. Karena berselisih dengan Pakubuwana II, masalah suksesi, ia mulai menentang Pakubuwana II (1747) yang mendapat dukungan Vereenigde Oost Indische Compagnie atau lebih terkenal sebagai Kompeni Belanda (perang Perebutan Mahkota III di Mataram).

Dalam pertempurannya melawan kakaknya, Pangeran Mangkubumi dengan bantuan panglimanya Raden Mas Said, terbukti sebagai ahli siasat perang yang ulung, seperti ternyata dalam pertempuran-pertempuran di Grobogan, Demak dan pada puncak kemenangannya dalam pertempuran di tepi Sungai Bagawanta. Disana Panglima Belanda De Clerck bersama pasukannya dihancurkan (1751). peristiwa lain yang penting menyebabkan Pangeran Mangkubumi tidak suka berkompromi dengan Kompeni Belanda.

Pada tahun 1749 Susuhunan Pakubuwana II sebelum mangkat menyerahkan kerajaan Mataram kepada Kompeni Belanda; Putra Mahkota dinobatkan oleh Kompeni Belanda menjadi Susuhunan Pakubuwana III. Kemudian hari Raden Mas Said bercekcok dengan Pangeran Mangkubumi dan akhirnya diberi kekuasaan tanah dan mendapat gelar pangeran Mangkunegara.

Pangeran Mangkubumi tidak mengakui penyerahan Mataram kepada Kompeni Belanda. Setelah pihak Belanda beberapa kali gagal mengajak Pangeran Mangkubumi berunding menghentikan perang dikirimkan seorang Arab dari Batavia yang mengaku ulama yang datang dari Tanah Suci. Berkat pembujuk ini akhirnya diadakan perjanjian di Giyanti (sebelah timur kota Surakarta) antara Pangeran Mangkubumi dan Kompeni Belanda serta Susuhunan Pakubuwana III (1755).

Menurut Perjanjian Giyanti itu kerajaan Mataram dipecah menjadi dua, ialah kerajaan Surakarta yang tetap dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwana III dan kerajaan Ngayogyakarta dibawah Pangeran Mangkubumi diakui sebagai Sultan Hamengkubuwana I yang bergelar Senopati Ing Ngalaga Sayidin Panatagama Khalifatullah dengan karatonnya di Yogyakarta. Atas kehendak Sultan Hamengkubuwana I kota Ngayogyakarta (Jogja menurut ucapan sekarang) dijadikan ibukota kerajaan. Kecuali mendirikan istana baru, Hamengkubuwana I yang berdarah seni mendirikan bangunan tempat bercengrama Taman Sari yang terletak di sebelah barat istananya.

Kisah pembagian kerajaan Mataram II ini dan peperangan antara pangeran-pangerannya merebut kekuasaan digubah oleh Yasadipura menjadi karya sastra yang disebut Babad Giyanti. Sultan Hamengkubuwana I dikenal oleh rakyatnya sebagai panglima, negarawan dan pemimpin rakyat yang cakap. Beliau meninggal pada tahun 1792 Masehi dalam usia tinggi dan dimakamkan Astana Kasuwargan di Imogiri. Putra Mahkota menggantikannya dengan gelar Sultan Hamengkubuwono II. Hamengkubuwana I dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia pada peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2006. (http://www.beritaunik.net/unik-aneh/silsilah-lengkap-raja-raja-ngayogyakarta-hadiningrat.html)

Sri Sultan Hamengkubuwana I (lahir di Kartasura, 6 Agustus 1717 – meninggal di Yogyakarta, 24 Maret 1792 pada umur 74 tahun) merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 - 1792

Asal-Usul

Nama aslinya adalah Raden Mas Sujana yang setelah dewasa bergelar Pangeran Mangkubumi. Ia merupakan putra Amangkurat IV raja Kasunanan Kartasura yang lahir dari selir bernama Mas Ayu Tejawati pada tanggal 6 Agustus 1717.

Pada tahun 1740 terjadi pemberontakan orang-orang Cina di Batavia yang menyebar sampai ke seluruh Jawa. Pada mulanya, Pakubuwana II (kakak Mangkubumi) mendukung pemberontakan tersebut. Namun, ketika menyaksikan pihak VOC unggul, Pakubuwana II pun berubah pikiran.

Pada tahun 1742 istana Kartasura diserbu kaum pemberontak . Pakubuwana II terpaksa membangun istana baru di Surakarta, sedangkan pemberontakan tersebut akhirnya dapat ditumpas oleh VOC dan Cakraningrat IV dari Madura.

Sisa-sisa pemberontak yang dipimpin oleh Raden Mas Said (keponakan Pakubuwana II dan Mangkubumi) berhasil merebut tanah Sukowati. Pakubuwana II mengumumkan sayembara berhadiah tanah seluas 3.000 cacah untuk siapa saja yang berhasil merebut kembali Sukowati. Mangkubumi dengan berhasil mengusir Mas Said pada tahun 1746, namun ia dihalang-halangi Patih Pringgalaya yang menghasut raja supaya membatalkan perjanjian sayembara.

Datang pula Baron van Imhoff gubernur jenderal VOC yang makin memperkeruh suasana. Ia mendesak Pakubuwana II supaya menyewakan daerah pesisir kepada VOC seharga 20.000 real untuk melunasi hutang keraton terhadap Belanda. Hal ini ditentang Mangkubumi. Akibatnya, terjadilah pertengkaran di mana Baron van Imhoff menghina Mangkubumi di depan umum.

Mangkubumi yang sakit hati meninggalkan Surakarta pada bulan Mei 1746 dan menggabungkan diri dengan Mas Said sebagai pemberontak.Sebagai ikatan gabungan Mangkubumi mengawinkan Mas Said dengan puterinya yaitu Rara Inten atau Gusti Ratu Bendoro.

Geneologis Hamengku Buwana I

Hamengku Buwana I secara geneologis adalah keturunan Brawijaya V baik dari ayahandanya Amangkurat IV maupun dari ibundanya Mas Ayu Tejawati. Dari garis ayahandanya silsilah keatas yang menyambung sampai Brawijaya V secara umum sudah pada diketahui namun dari pihak ibundanya masih sedikit yang mengungkapkannya. Dari Brawijaya V seorang dari puteranya bernama Jaka Dhalak yang kemudian menurunkan Wasisrowo atau Pangeran Panggung. Pangeran Panggung selanjutnya berputera Pangeran Alas yang memiliki anak bernama Tumenggung Perampilan. Tumenggung Perampilan mengabdikan diri di pajang pada Sultan Hadiwijaya dan beliau berputera Kyai Cibkakak di Kepundung jawa Tengah.Selanjutnya Ktai Cibkakak ini menurunkan putra bernama Kyai Resoyuda. dari Resoyuda ini menurunkan putra bernama Ngabehi Hondoroko yang selanjutnya punya anak putri bernama Mas Ayu Tejawati, ibunda Hamengku Buwana I. [sunting] Perang Tahta Jawa Ketiga

Perang antara Mangkubumi melawan Pakubuwana II yang didukung VOC disebut para sejarawan sebagai Perang Suksesi Jawa III. Pada tahun 1747 diperkirakan kekuatan Mangkubumi mencapai 13.000 orang prajurit.

Pertempuran demi pertempuran dimenangkan oleh Mangkubumi, misalnya pertempuran di Demak dan Grobogan. Pada akhir tahun 1749, Pakubuwana II sakit parah dan merasa kematiannya sudah dekat. Ia pun menyerahkan kedaulatan negara secara penuh kepada VOC sebagai pelindung Surakarta tanggal 11 Desember.

Sementara itu Mangkubumi telah mengangkat diri sebagai raja bergelar Pakubuwana III tanggal 12 Desember di markasnya, sedangkan VOC mengangkat putra Pakubuwana II sebagai Pakubuwana III tanggal 15. Dengan demikian terdapat dua orang Pakubuwana III. Yang satu disebut Susuhunan Surakarta, sedangkan Mangkubumi disebut Susuhunan Kebanaran, karena bermarkas di desa Kebanaran di daerah Mataram.

Perang kembali berlanjut. Pertempuran besar terjadi di tepi Sungai Bogowonto tahun 1751 di mana Mangkubumi menghancurkan pasukan VOC yang dipimpin Kapten de Clerck. Orang Jawa menyebutnya Kapten Klerek. [sunting] Berbagi Wilayah Kekuasaan

Pada tahun 1752 Mangkubumi dengan Raden Mas Said terjadi perselisihan.Perselisihan ini berfokus pada keunggulan supremasi Tunggal atas Mataram yang tidak terbagi.Dalam jajak pendapat dan pemungutan suara dukungan kepada Raden Mas Said oleh kalangan elite Jawa dan tokoh tokoh Mataram mencapai suara yang bulat mengalahkan dukungan dan pilihan kepada Mangkubumi.Dalam dukungan elite Jawa menemui fakta kalah dengan Raden Mas Said maka Mangkubumi menggunakan kekuatan bersenjata untuk mengalahkan Raden Mas Said tetapi Mangkubumi menemui kegagalan.Raden Mas Said kuat dalam dukungan-pilihan oleh elite Jawa dan juga kuat dalam kekuatan bersenjata.Mangkubumi bahkan menerima kekalahan yang sangat telak dari menantunya yaitu Raden Mas Said.Akibat kekalahan yang telak Mangkubumi kemudian menemui VOC menawarkan untuk bergabung dan bertiga dengan Paku Buwono III sepakat menghadapi Raden Mas Said.

Tawaran Mangkubumi untuk bergabung mengalahkan Raden Mas Said akhirnya diterima VOC tahun 1754. Pihak VOC diwakili Nicolaas Hartingh, yang menjabat gubernur wilayah pesisir utara Jawa. Sebagai perantara adalah Syaikh Ibrahim, seorang Turki. Perudingan-perundingan dengan Mangkubumi mencapai kesepakatan, Mangkubumi bertemu Hartingh secara langsung pada bulan September 1754.

Perundingan dengan Hartingh mencapai kesepakatan. Mangkubumi mendapatkan setengah wilayah kerajaan Pakubuwana III, sedangkan ia merelakan daerah pesisir disewa VOC seharga 20.000 real dengan kesepakatan 20.000 real dibagi dua;10.000 real untuk dirinya Mangkubumi dan 10.000 real untuk Pakubuwono III.

Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1755 dilakukan penandatanganan naskah Perjanjian Giyanti yang mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana I. Wilayah kerajaan yang dipimpin Pakubuwana III dibelah menjadi dua. Hamengkubuwana I mendapat setengah bagian.Perjanjian Giyanti ini juga merupakan perjanjian persekutuan baru antara pemberontak kelompok Mangkubumi bergabung dengan Pakubuwono III dan VOC menjadi persekutuan untuk melenyapkan pemberontak kelompok Raden Mas Said.

Bergabungnya Mangkubumi dengan VOC dan Paku Buwono III adalah permulaan menuju kesepakatan pembagian Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Dari persekutuan ini dapat dipertanyakan; Mengapa Mangkubumi bersedia membagi Kerajaan Mataram sedangkan persellisihan dengan menantunya Raden Mas Said berpangkal pada supremasi kedaulatan Mataram yang tunggal dan tidak terbagi? Dari pihak VOC langsung dapat dibaca bahwa dengan pembagian Mataram menjadikan VOC keberadaannya di wilayah Mataram tetap dapat dipertahankan. VOC mendapat keuntungan dengan pembagian Mataram. [sunting] Mendirikan Yogyakarta

Sejak Perjanjian Giyanti wilayah kerajaan Mataram dibagi menjadi dua. Pakubuwana III tetap menjadi raja di Surakarta, Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I menjadi raja di Yogyakarta.Mangkubumi sekarang sudah memiliki kekuasaan dan menjadi Raja maka tinggal kerajaan tempat untuk memerintah belum dimilikinya.Untuk mendirikan Keraton/Istana Mangkubumi kepada VOC mengajukan uang persekot sewa pantai utara Jawa tetapi VOC saat itu belum memiliki yang diminta oleh Mangkubumi.

Pada bulan April 1755 Hamengkubuwana I memutuskan untuk membuka Hutan Pabringan sebagai ibu kota Kerajaan yang menjadi bagian kekuasaannya . Sebelumnya, di hutan tersebut pernah terdapat pesanggrahan bernama Ngayogya sebagai tempat peristirahatan saat mengantar jenazah dari Surakarta menuju Imogiri. Oleh karena itu, ibu kota baru dari Kerajaan yang menjadi bagiannya tersebut pun diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat, atau disingkat Yogyakarta.

Sejak tanggal 7 Oktober 1756 Hamengkubuwana I pindah dari Kebanaran menuju Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu nama Yogyakarta sebagai ibu kota kerajaannya menjadi lebih populer. Kerajaan yang dipimpin oleh Hamengkubuwana I kemudian lebih terkenal dengan nama Kesultanan Yogyakarta. [sunting] Usaha Menaklukkan Surakarta

Hamengkubuwana I meskipun telah berjanji damai namun tetap saja berusaha ingin mengembalikan kerajaan warisan Sultan Agung menjadi utuh kembali. Surakarta memang dipimpin Pakubuwana III yang lemah namun mendapat perlindungan Belanda sehingga niat Hamengkubuwana I sulit diwujudkan, apalagi masih ada kekuatan ketiga yaitu Mangkunegoro I yang juga tidak senang dengan Kerajaan yang terpecah, sehingga cita cita menyatukan kembali Mataram yang utuh bukan monopoli seorang saja.

Pada tahun 1788 Pakubuwana IV naik takhta. Ia merupakan raja yang jauh lebih cakap daripada ayahnya. Paku Buwono IV sebagai penguasa memiliki kesamaan dengan Hamengku Buwono I.Paku Buwono IV juga ingin mengembalikan keutuhan Mataram.Dalam langkah politiknya Paku Buwono IV mengabaikan Yogyakarta dengan mengangkat saudaranya menjadi Pangeran Mangkubumi, hal yang menyebabkan ketegangan dengan Hamengku Buwono I.Setelah pengangkatan saudaranya menjadi Pangeran, Paku Buwono IV juga tidak mengakui hak waris tahta putra Mahkota di Yogyakarta. Pihak VOC resah menghadapi raja baru tersebut karena ancaman perang terbuka bisa menyebabkan keuangan VOC terkuras kembali.

Paku Buwono IV mengambil langkah konfrontatif dengan Yogyakarta dengan tidak mau mencabut nama "Mangkubumi" untuk saudaranya.Memang dalam Perjanjian Giyanti tidak diatur secara permanen soal suksesi Kasultanan Yogyakarta, sehingga sikap konfrontatif Paku Buwono IV ini dapat dimengerti bahwa penguasa Surakarta memahami tanggung Jawab Kerajaan.

Sikap konfrontatif Paku Buwono IV ini beriring dengan munculnya penasehat penasehat spiritual yang beraliran keagamaan dan ini yang meresahkan VOC dan dua penguasa lainnya, karena ancaman perang yang meluluh lantahkan Jawa bisa terulang kembali.

Pada tahun 1790 Hamengkubuwana I dan Mangkunegara I (alias Mas Said) kembali bekerja sama untuk pertama kalinya sejak zaman pemberontakan dulu. Mereka bersama VOC bergerak mengepung Pakubuwana IV di Surakarta karena Paku Buwono IV memiliki penasehat penasehat Spiritual yang membuat khawatir VOC. Pakubuwana IV akhirnya menyerah untuk membiarkan penasehat penasehat spiritualnya dibubarkan oleh VOC.Ini adalah kerja sama dalam kepentingan yang sama yaitu mencegah bersatunya penasehat spiritual dengan golongan Ningrat yang merupakan ancaman potensial pemberontakan kembali.

Hamengkubuwana I pernah berupaya agar putranya dikawinkan dengan putri Paku Buwono III raja Surakarta dengan tujuan untuk bersatunya kembali Mataram namun gagal. Pakubuwana IV yang merupakan waris dari Paku Buwono III lahir untuk menggantikan ayahnya. [sunting] Sebagai Pahlawan Nasional

Hamengkubuwana I meninggal dunia tanggal 24 Maret 1792. Kedudukannya sebagai raja Yogyakarta digantikan putranya yang bergelar Hamengkubuwana II.

Hamengkubuwana I adalah peletak dasar-dasar Kesultanan Yogyakarta. Ia dianggap sebagai raja terbesar dari keluarga Mataram sejak Sultan Agung. Yogyakarta memang negeri baru namun kebesarannya waktu itu telah berhasil mengungguli Surakarta. Angkatan perangnya bahkan lebih besar daripada jumlah tentara VOC di Jawa.

Hamengkubuwana I tidak hanya seorang raja bijaksana yang ahli dalam strategi berperang, namun juga seorang pecinta keindahan. Karya arsitektur pada jamannya yang monumental adalah Taman Sari Keraton Yogyakarta.Taman Sari di rancang oleh orang berkebangsaan Portugis yang terdampar di laut selatan dan menjadi ahli bangunan Kasultanan dengan nama Jawa Demang Tegis.

Meskipun permusuhannya dengan Belanda berakhir damai namun bukan berarti ia berhenti membenci bangsa asing tersebut. Hamengkubuwana I pernah mencoba memperlambat keinginan Belanda untuk mendirikan sebuah benteng di lingkungan keraton Yogyakarta. Ia juga berusaha keras menghalangi pihak VOC untuk ikut campur dalam urusan pemerintahannya. Pihak Belanda sendiri mengakui bahwa perang melawan pemberontakan Pangeran Mangkubumi adalah perang terberat yang pernah dihadapi VOC di Jawa (sejak 1619 - 1799).

Rasa benci Hamengkubuwana I terhadap penjajah asing ini kemudian diwariskan kepada Hamengkubuwana II, raja selanjutnya. Maka, tidaklah berlebihan jika pemerintah Republik Indonesia menetapkan Sultan Hamengkubuwana I sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006 beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta.
72/6 <5+1> 16. Sultan Dandunmatengsari [Amangkurat IV]
Melakukan pemberontakan dan tidak berhasil
83/6 <5+1> 17. Gusti Raden Ayu Megatsari. [Amangkurat IV]
94/6 <5+1> 19. Gusti Raden Ayu Pakuningrat. di Sampang [Amangkurat IV]
105/6 <5+1> 20. Gusti Pangeran Hario Cokronegoro. [Amangkurat IV]
116/6 <5+1> 21. Gusti Pangeran Hario Silarong. [Amangkurat IV]
127/6 <5+1> 22. Gusti Pangeran Hario Prangwadono. [Amangkurat IV]
138/6 <5+1> 23. Gusti Raden Ayu Suryawinata. di Demak [Amangkurat IV]
149/6 <5+1> 24. Gusti Pangeran Hario Panular. [Amangkurat IV]
1510/6 <5+1> 25. Gusti Pangeran Hario Mangkukusumo. [Amangkurat IV]
1611/6 <5+1> 26. Gusti Raden Mas Jaka [Amangkurat IV]
Wafat usia muda
1712/6 <5+1> 27. Gusti Raden Ayu Sujonopuro. [Amangkurat IV]
1813/6 <5+1> 28. Gusti Pangeran Hario Dipawinoto. [Amangkurat IV]
1914/6 <5+1> 29. Gusti Raden Ayu Adipati Danureja I. ? (Bendoro Raden Ayu Tongle) [Amangkurat IV]

7

221/7 <6+8> 13. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumoyudo [Hb.1.7] (Bendoro Pangeran Haryo Adikusumo I) [Hamengku Buwono I]
Рођење: 1711
Смрт: 1819
242/7 <6+4> 3. Kanjeng Pangeran Haryo Hangabehi [Hamengku Buwono]
Рођење: 1737
Развод: <28> Raden Ayu Hangebehi ? (Bupati Kendal) [?]
Смрт: 1823
213/7 <6+23> 4. Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwono II [Hb. 1.4] [Hamengku Buwono I]
Рођење: 7 март 1750, Yogyakarta
Свадба: <29> Bendoro Mas Ayu Doyorogo [Ga.Hb.2] [Hamengku Buwono]
Свадба: <30> Bendoro Raden Ayu Nilaresmi ? (Bendoro Raden Ayu Wiryakrama) [Kramaleksana]
Свадба: <31> Bendoro Mas Ayu Pujaningsih [Ga.Hb.2] [Hamengku Buwono]
Свадба: <32> Gusti Kanjeng Ratu Kedhaton [Gp.Hb.2] [?] b. 1750 d. јул 1820
Свадба: <33> Bendoro Raden Ayu Herowati [Ga.Hb.2] [?]
Свадба: <34> Bendoro Mas Ayu Sumarsonowati [?]
Свадба: <35> Bendoro Mas Ayu Rantamsari [Ga.Hb.2] [?]
Свадба: <36> Bendoro Mas Ayu Sukarso [Ga.Hb.2] [?]
Свадба: <37> Bendoro Mas Ayu Mironosari [Ga.Hb.2] [?]
Свадба: <38> Bendoro Raden Ayu Kulon [Ga.Hb.2] [?]
Свадба: <39> Bendoro Mas Ayu Gondowati [Ga.Hb.2] [?]
Свадба: <40> Bendoro Mas Ayu Citrosari [Ga.Hb.2] ? (Bendoro Mas Ayu Citrowati, Desa Beki - Purworejo) [?]
Свадба:
Свадба: <41> Gusti Kanjeng Ratu Hemas [Gp.Hb.2] [?] b. 1760 d. 1826, Yogyakarta
Титуле : од март 1792, Yogyakarta, Ngarsodalem Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono II
Титуле : од 1811, Yogyakarta, Sultan Sepuh
Титуле : од 18 август 1826, Yogyakarta, Sultan Sepuh
Смрт: 3 јануар 1828, Yogyakarta
Official Link Adm: Ir. H. Hilal Aachmar Lineage Study

Kanjeng Sultan Hamengku Buwono II mempuyai 80 anak. Hamengkubuwono II (7 Maret 1750 – 2 Januari 1828) atau terkenal pula dengan nama lainnya Sultan Sepuh. Dikenal sebagai penentang kekuasaan Belanda, antara lain menentang gubernur jendral Daendels dan Raffles, sultan menentang aturan protokoler baru ciptaan Daendels mengenai alat kebesaran Residen Belanda, pada saat menghadap sultan misalnya hanya menggunakan payung dan tak perlu membuka topi, perselisihan antara Hamengkubuwana II dengan susuhunan surakarta tentang batas daerah kekuasaan juga mengakibatkan Daendels memaksa Hamengkubuwono II turun takhta pada tahun 1810 dan untuk selanjutnya bertahta secara terputus-putus hingga tahun 1828 yaitu akhir 1811 ketika Inggris menginjakkan kaki di jawa (Indonesia) sampai pertengahan 1812 ketika tentara Inggris menyerbu keraton Yogyakarta dan 1826 untuk meredam perlawanan Diponegoro sampai 1828. Hamengkubuwono III, Hamengkubuwono IV dan Hamengkubuwono V sempat bertahta saat masa hidupnya Sri Sultan Hamengku Buwono II.

Saat menjdi putra mahota beliau mengusulkan untuk dibangun benteng ktraton untuk menahan seragan tentara inggris. Tahun 1812 Raffles menyerbu Yogyakarta dan menangkap Sultan Sepuh yang kemudian diasingkan di Pulau Pinang kemudian dipindah ke Ambon. (nug: dari berbagai sumber. Referensi: www.wikipedia.com).

Dari HB II ini, keturunannya sekarang banyak tersebar di kota-kota besar di Jawa, seperti Yogyakarta, sebagai tanah leluhur, Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Malang dan juga sampai di Banyuwangi yang dapat ditelusuri.

A. Pengantar Sultan Hamengku Buwono (HB) II adalah raja di Kesultanan Yogyakarta yang memerintah antara tahun 1792 dan 1828. Ada dua fenomena menarik dari pribadi sultan pada saat berkuasa. Pertama adalah masa pemerintahannya yang ditandai dengan pergolakan politik yang belum pernah terjadi di Jawa pada periode sebelumnya. Pada periode tersebut, Jawa menjadi bagian dari perubahan besar yang berlangsung sebagaikonsekuensi konstelasi politik di Eropa. Hal ini ditandai dengan terjadinya perubahan empat kali rezim kolonial dalam kurun waktu kurang dari setengah abad, yaitu dari VOC, Prancis, Inggris dan Belanda. Perubahan rezim yang juga menimbulkan pergantian kebijakan kolonial ini mengakibatkan terjadinya instabilitas politik dari penguasa kolonial khususnya tindakan pemerintah kolonial terhadap raja-raja pribumi. Kondisi ini meningkatkan eskalasi konflik yang cukup tajam antara penguasa kolonial dan penguasa Jawa. Fenomena kedua adalah pribadi Sultan Hamengku Buwono II yang cukup kontroversial. Sejauh ini berbagai sumber data yang ditinggalkan oleh para penguasa kolonial memuat laporan dan gambaran negatif terhadap raja Jawa ini. Sultan HB II digambarkan sebagai seorang raja yang keras kepala, tidak mengenal kompromi, kejam termasuk terhadap kerabatnya sendiri, dan tidak bisa dipercaya. Informasi yang terkandung di dalam data kolonial tersebut masih mendominasi historiografi baik yang ditulis oleh sejarawan asing maupun sejarawan lokal. Hal ini menimbulkan daya tarik tersendiri sebagai bahan kajian dalam penelitian sejarah khususnya yang menempatkan para tokoh atau penguasa pribumi sebagai fokusnya. Kredibilitas informasi yang dimuat dalam data kolonial tentang Sultan HB II perlu dikritisi terutama lewat studi komparasi dengan sumber-sumber yang diperoleh dari naskah lokal yang sezaman (Jawa). Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui bagaimana pribadi Sultan HB II yang sebenarnya dan peristiwa penting apa yang terjadi selama masa pemerintahannya. Di samping itu juga bisa diungkapkan karya apa yang diwariskannya dan motivasi apa yang mendasarinya B. Sebelum Menjadi Raja Sultan HB II dilahirkan pada hari Sabtu Legi tanggal 7 Maret 1750 di lereng gunung Sindoro, daerah Kedu Utara. Ketika lahir, Sultan HB II diberi nama Raden Mas (RM) Sundoro. Nama ini diberikan sesuai dengan nama tempat kelahirannya yang berada di lereng gunung Sindoro. RM Sundoro adalah putra Pangeran Mangkubumi, yang kemudian menjadi raja pertama di Kesultanan yogyakarta pada tahun 1755 dengan gelar Sultan Hamengku Buwono I.1 Meskipun berstatus sebagai putra raja, masa kecil RM Sundoro tidak dialaminya dengan penuh fasilitas dan kebahagiaan layaknya seorang pangeran. Pada saat dilahirkan, ayahnya sedang bergerilya untuk melawan VOC dan Kerajaan Mataram, di bawah Sunan Paku Buwono III. Medan perang Mangkubumi yang terbentang dari Kedu di utara sampai pesisir selatan dan dari Banyumas di barat hingga Madiun di timur membuat RM Sundoro hampir tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Sejak lahir hingga usia lima tahun, RM Sundoro diasuh oleh ibunya, Kanjeng Ratu Kadipaten,permaisuri kedua Pangeran Mangkubumi. Ketika perjuangan Mangkubumi berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti tanggal 13 Pebruari 1755, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua (palihan nagari). Sebagian kerajaan ini tetap dikuasai oleh Sunan Paku Buwono III yang bertahta di Surakarta, dan sebagian lagi diperintah oleh Mangkubumi yang menjadi raja baru. Kerajaan yang baru diberi nama Kesultanan Yogyakarta dan Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai raja pertama yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I.2 Setelah peristiwa palihan nagari ini, Sultan HB I membangun kompleks kraton baru di Yogyakarta dan membawa seluruh keluarganya ke kraton, termasuk GKR Kadipaten bersama putranya RM Sundoro. Sejak saat itu, RM Sundoro mulai tinggal di kraton dengan status sebagai seorang putra raja. Kecintaan dan kepercayaan Sultan HB I terhadap RM Sundoro mulai tampak sejak mereka tinggal bersama. Ini terbukti dengan keinginan Sultan HB I menunjuk RM Sundoro sebagai putra mahkota pada saat ia dikhitan pada tahun 1758. Sultan HB I mengetahui sifat putranya yang memiliki kekerasan jiwa sebagai akibat dari pengalaman hidupnya di wilayah pengungsian. Pengalaman hidup inilah yang membentuk watak RM Sundoro yang kelak dianggap sebagai pribadi yang keras dan tegas dalam pengambilan keputusan. Meskipun ada beberapa orang calon lain, khususnya dari permaisuri pertama GKR Kencono yang berputra dua orang, Sultan HB I tetap memilih RM Sundoro sebagai putra mahkota. Keyakinan ini semakin kuat ketika dua putra dari GKR Kencono dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putra mahkota.3 Setelah Sundoro mulai tumbuh dewasa, Sultan HB I mulai berpikir tentang calon pendamping hidup RM Sundoro khususnya yang akan memperoleh status sebagai permaisuri. Sebagai seorang putra raja, RM Sundoro hendaknya berdampingan dengan seorang wanita yang juga keturunan raja. Untuk itu Sultan HB I berniat menjodohkan putranya dengan putri Sunan PB III. Ketika RM Sundoro berkunjung ke kraton Surakarta, tahun 1763 dan 1765, Sundoro disambut langsung oleh Sunan PB III. Harapan yang ada dari kedua orang raja Jawa itu adalah bahwa dengan ikatan perkawinan ini, ketegangan politik yang selama ini terjadi antara Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta akan berkurang. Akan tetapi, usaha tersebut gagal akibat adanya campur tangan Pangeran Adipati Mangkunegoro I yang juga menginginkan putri yang sama. Akibatnya RM Sundoro tidak berhasil mempersunting putri PB III. Kejadian ini membuat hubungan kedua raja Jawa ini menjadi renggang. Faktor lain yang memicu ketegangan antara Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta adalah sengketa perbatasan daerah. Sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Giyanti, pembagian daerah antarkedua kerajaan itu tidak didasarkan pada batas-batas alam melainkan didasarkan atas elit setempat yang berkuasa. Pembagian wilayah ditentukan oleh adanya ikatan kekerabatan dan hubungan darat antara setiap penguasa daerah dan masing-masing raja. Akibatnya, pembagian wilayah milik Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta tidak ditentukan oleh batas yang jelas tetapi letaknya tumpang tindih. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya konflik horizontal di kalangan masyarakat bawah yang memicu konflik vertikal antarsesama penguasa daerah. Proses ini berlangsung hampir dua puluh tahun lamanya dan baru berakhir dengan perjanjian yang difasilitasi oleh Gubernur VOC van den Burgh tanggal 26 April 1774 di Semarang. Dalam perjanjian ini batas wilayah masing-masing raja Jawa dipertegas dan diatur kembali dengan tujuan agar konflik tersebut tidak terjadi lagi.4 RM Sundoro mulai menyadari bahwa baik dalam Perjanjian Giyanti tahun 1755 maupun Perjanjian Semarang tahun 1774, kekuasaan dan wilayah raja-raja Jawa semakin sempit. Sebaliknya, wilayah VOC menjadi semakin luas. Perluasan wilayah dan kekuasaan VOC ini berlangsung seiring dengan meningkatnya intervensi VOC dalam kehidupan kraton raja-raja Jawa. Dengan adanya pembagian wilayah baru, VOC memperoleh kesempatan semakin besar untuk melakukan eksploitasi ekonomi yang berbentuk pemborongan sumber-sumber pendapatan raja-raja Jawa seperti tol, pasar, sarang burung, penambangan perahu, pelabuhan laut dan penjualan candu.5 Tekanan ekonomi dan politik VOC semakin intensif ketika kondisi fisik raja-raja Jawa baik Sultan HB I maupun Sunan PB III semakin merosot setelah tahun 1780. Hal tersebut menumbuhkan kebencian RM Sundoro kepada VOC khususnya dan orang asing pada umumnya. Sultan HB I menyadari hal ini dan mengetahui bahwa RM Sundoro adalah putra yang diharapkan mampu mempertahankan kewibawaan dan menjaga keutuhan wilayah Kesultanan Yogyakarta dari ancaman dan rongrongan pihak asing. Pandangan ini memperkuat tekad Sultan HB I untuk mengukuhkan status Sundoro

(4 John F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, vierde deel (‘s Gravenhage, 1905, Martinus Nijhoff), hal.584.)

(5 Yang dimaksudkan sebagai tol adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh orang yang akan melewati wilayah atau jembatan tertentu. Tol ini biasanya diborongkan kepada pihak ketiga.

sebagai putra mahkota. Meskipun ada penentangan dari para pejabat VOC yang sudah menyadari sikapnya, Sultan HB I tetap menjadikan RM Sundoro sebagai calon pewaris tahta pada tahun 1785. Dengan statusnya yang baru, RM Sundoro memiliki wewenang yang lebih besar. Hampir semua tindakan yang berhubungan dengan Kesultanan Yogyakarta disetujui oleh ayahnya. Setelah diangkat menjadi putra mahkota, langkah pertama yang diambilnya adalah melindungi kraton Yogyakarta terhadap ancaman VOC. Ia menyadari bahwa ancaman VOC semakin besar dengan pembangunan benteng Rustenburg oleh Komisaris Nicolaas Harstink pada tahun 1765, yang sebagian materialnya dibebankan kepada Sultan HB I. Ia berusaha mencegah agar benteng Rustenburg tidak terwujud. Dengan segala upaya ia berhasil menghambat pembangunan benteng itu. Akibatnya, hingga tahun 1785, bangunan benteng itu belum juga selesai.6 Ketika Johannes Siberg datang ke kraton Yogyakarta dalam acara pelantikan RM Sundoro sebagai putra mahkota, Siberg mengingatkan kepada Sultan HB I tentang kewajibannya membantu pembangunan benteng itu. Desakan Siberg membuat RM Sundoro menghentikan aktivitasnya. Meskipun setelah peristiwa itu pembangunan benteng dapat diselesaikan, RM Sundoro tidak menghentikan aktivitasnya melawan VOC. Ia meminta izin ayahnya untuk memperkuat pertahanan kraton Yogyakarta sebagai perimbangan kekuatan menghadapi benteng VOC yang berada di depan kraton. Setelah memperoleh izin dari ayahnya, RM Sundoro memerintahkan pembangunan tembok baluwarti yang mengelilingi alun-alun baik utara maupun selatan kraton Yogyakarta. Di bagian depan bangunan ini diperkuat dengan pemasangan 13 buah meriam. Senjata ini diarahkan ke depan menghadap benteng Rustenburg. Pembangunan yang dimulai pada tahun 1785 itu terus berlangsung hingga RM Sundoro naik tahta menjadi Sultan HB II. C. Kebijakan Politik dan Konflik Pada saat yang hampir bersamaan dengan memuncaknya ketegangan antara Kesultanan Yogyakarta dan VOC pada akhir tahun 1780-an, di Surakarta terjadi pergantian tahta. Sunan PB III wafat pada tanggal 26 September 1788. Tiga hari kemudian putra mahkota RM. Subadyo diangkat menjadi Sunan PB IV. Sifat-sifat Sunan PB IV yang juga diketahui anti-Belanda telah mengalihkan perhatian Jan Greeve sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa (Noord-ootkust) dan Andries Hartsink sebagai Komisaris Kraton Jawa dari Yogyakarta ke Surakarta. Hal ini dilakukan setelah terbongkarnya rencana konspirasi Sunan PB IV (6 ANRI, surat Siberg kepada Sultan HB I tanggal 10 Pebruari 1785, bundel Semarang )

dengan para penasehat santrinya untuk membunuh orang-orang Belanda di Kesunanan Surakarta pada bulan September 1790. Peristiwa tersebut tidak hanya mengakibatkan pengawasan yang semakin ketat terhadap Kesunanan Surakarta, tetapi juga memulihkan hubungan baik antara Kesultanan Yogyakarta dan Mangkunegaran. Membaiknya hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dan Mangkunegaran ini disebabkan oleh permintaan bantuan VOC kepada mereka untuk menghadapi Sunan PB IV. Bersama-sama dengan VOC keduanya menemukan kesempatan untuk saling bekerja sama.7 Kondisi seperti ini tidak berlangsung lama. Sunan PB IV bersedia menghentikan rencananya dan menyerahkan tujuh orang santri penasehatnya kepada Hartsink bulan Oktober 1790. Ketenangan di kraton Jawa kembali terusik, ketika Sultan HB I wafat pada tanggal 24 Maret 1792. Perhatian para pejabat VOC kembali beralih ke Yogyakarta. Sesuai tradisi dan kesepakatan yang dibuat dengan VOC, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa Pieter Gerard van Overstraten 8 mengukuhkan RM Sundoro dan melantiknya sebagai Sultan Hamengku Buwono II pada tanggal 2 April 1792. Sejak itu masa pemerintahan Sultan HB II dimulai. Selama masa pemerintahannya, sifatnya yang antikolonial semakin jelas. Sultan HB II menyadari bahwa orang-orang Belanda merupakan ancaman utama terhadap keutuhan wilayah dan kewibawaan raja-raja Jawa khususnya di Kesultanan Yogyakarta. Berbeda dengan Sunan PB IV yang berambisi untuk memulihkan kekuasaan ayahnya sebagai raja Mataram, Sultan HB II tidak berpikir untuk mengembalikan wilayah Kerajaan Mataram lama di bawah satu pemerintahan. Sebaliknya, tujuan utama Sultan HB II adalah menjadikan Kesultanan Yogyakarta sebagai suatu kerajaan Jawa yang besar, berwibawa dan disegani oleh para penguasa lain termasuk oleh orang-orang Eropa. Harapan Sultan HB II adalah Kesultanan Yogyakarta menjadi penegak dan pendukung utama tradisi budaya dan kekuasaan Jawa. Bertolak dari konsep ini, Sultan HB II bertekad untuk menolak semua intervensi Belanda yang mengakibatkan merosotnya kewibawaan raja Jawa dan berkurangnya wilayah kekuasaan raja-raja Jawa.9 Konflik terbuka pertama terjadi antara Sultan HB II dan VOC. Peristiwa ini berlangsung tidak lama setelah pelantikannya. Gubernur van Overstraten meminta kepada Sultan HB II agar dalam setiap acara pertemuan dengan sultan, kursinya disejajarkan dan diletakkan di sebelah kanan kursi sultan. HB II beranggapan bahwa ia harus menghormati orang yang duduk di samping kanannya pada forum resmi di depan semua kerabat dan rakyatnya. Sultan HB II dengan tegas menolak tuntutan Overstraten itu. Karena tidak berhasil memaksakan kehendaknya, Overstraten melaporkan hal itu ke Batavia. Sebaliknya pemerintah VOC di Batavia yang sedang berada dalam kondisi kesulitan keuangan dan menghadapi blokade Inggris bermaksud mencegah insiden yang bisa menimbulkan konflik dengan raja-raja Jawa. Gubernur Jenderal Arnold Alting melarang Van Overstraten bertindak lebih jauh. Sampai ia diganti oleh J.R. Baron van Reede tot de Parkeler pada tanggal 31 Oktober 1796, tuntutan itu tidak pernah dikabulkan oleh Sultan HB II. Utusan Belanda tetap diperlakukan seperti seorang utusan para penguasa taklukan di depan Sultan HB II.10 Parkeler yang mengetahui diri Sultan HB II dari van Overstraten bertindak hati-hati. Pertemuan politik pertama dengan sultan ini terjadi pada bulan Agustus 1799 ketika Parkeler menghadiri acara pemakaman Patih Danurejo I. Menurut perjanjian tahun 1743, raja Mataram wajib meminta pertimbangan VOC sebelum menunjuk seseorang menjadi patih. Sultan HB II berusaha menghindari hal itu dengan alasan bahwa Kesultanan Yogyakarta bukan Kerajaan Mataram dan (http://id.rodovid.org/skins/common/images/button_media.png)Sultan berhak mengangkat patihnya sendiri.11 Parkeler bertindak hati-hati dan lebih banyak menggunakan jalur diplomatik untuk mencegah ketegangan dengan Sultan. Melalui perundingan dan pembicaraan yang dilakukan, akhirnya Parkeler berhasil membujuk Sultan HB II untuk memperbaharui perjanjian itu. Pada bulan September 1799 Sultan HB II bersedia menandatangani perjanjian baru dengan Parkeler yang memuat pengangkatan patih baru. Setelah perjanjian ini disahkan, Sultan HB II mengangkat Tumenggung Mangkunegoro, cucu Patih Danurejo I, yang bergelar Patih Danurejo II. Pada saat yang bersamaan Sunan PB IV juga menandatangani perjanjian yang intinya menghindari konflik terbuka ketika terjadi ketegangan dengan Kesultanan Yogyakarta dan meminta VOC untuk menengahinya.

12 7 ANRI, surat Sultan HB I kepada Mangkunegoro tanggal 24 September 1790, bundel Solo. 8 Gubernur Pantai Timur Laut Jawa (Noord-Oost-Kust)diserahterimakan dari Jan Greeve kepada penggantinya P.Gerard van Overstraten pada tanggal 1 September 1791 (lihat GP. Rouffaer.”Vorstenlanden” dalam John F Snelleman. 1905. Encyclopaedie van Nederlandsch Indie,vierde deel, ’s Gravenhage, hal. 587—653. 9 ANRI, Memorie van Residen J.G. van den Berg in Jogjacarta 1799-1803, bundel Yogyakarta. 10 Anonim, “Overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het Djocjocartasche-Rijk, sedert deszelf stichting (1755) tot aan Het einde van het Engelsche tusschen-bestuur in 1815”, dalam TNI, III deel, 1844, hal. 129 11 Perjanjian tanggal 11-13 November 1743, pasal 3 dan 4, yang dibuat antara G.W. Baron van Imhoff dan Sunan Paku Buwono II di Mataram, dimuat dalam “Corpus Diplomaticum Neerlando Indicum’, BKI jilid 96, tahun 1938, hal. 361-362 12 ANRI, contract met Sultanaat Jogjakarta over het jaar 1799, dalam bundel Hooge Regeerings.

1. Sri Paduka Kanjeng Sultan Hamengku Buwono II (Sultan Sepoeh)

Sultan Sepoeh adalah putra ke 3 dari Sultan Hamengku Buwono I (lahir tahun 1750), dalam sejarah perjuangan Bangsa memang terkenal sebagai salah seorang Sultan yang berani melawan Belanda. Beliau memerintah Kasultanan Yogyakarta mulai tahun 1792 dan kemudian ditangkap oleh Daendels pada tahun 1810. Pada 1811 dikembalikan ke tahta Ngayogyakarta, tetapi baru satu tahun, 1812 Sri Sultan Sepoeh ditangkap dan dibuang ke Pulau Pinang oleh Raffles, bahkan kemudian dipindahkan ke Ternate selama 14 tahun. Pada tahun 1826 dikembalikan ke Jawa dan diangkat lagi dengan suatu upacara besar – besaran di Istana Bogor, namun hal ini sebenarnya hanya siasat Belanda agar Sultan Sepoeh mau menghentikan pemberontakan Pangeran Diponegoro (kemenakannya = Putra SPKS HB III), namun beliau tidak bersedia. Sri paduka kanjeng Sultan Hamengku Buwono akhirnya wafat pada tahun 1828 dalam usia 78 tahun dan disemayamkan di Makam Agung Pasargede (Kota Gede)

2. Kanjeng Pangeran Ario Moerdaningrat

Beliau adalah putra ke 9 dari Eyang Sultan Sepoeh (SPKS HB II). Pada waktu SPKS HB IV seda tahun 1822, putra mahkota beliau Sultan menol masih berusia 3 tahun; oleh karena itu dibentuk DEWAN MANGKUBUMI, yang terdiri dari : Neneknya : Kanjeng Ratu Ageng Ibundanya : Kanjeng Ratu Kencana K.P.A Mangkubumi (putra ke 8 Sultan Sepoeh) K.P.A Diponegoro (putra dari SPKS HB III) Pada waktu itu Kumpeni Belanda kurang menghormati pada tata cara adat Kasultanan dan bertindak kejam kepada Rakyat, sehingga membuat marah Pangeran Diponegoro dan menyatakan perang melawan Belanda. Setelah Pangeran Diponegoro mengangkat senjata melawan Belanda KPA MAngkubumi juga ikut dan menjadi Penasehat Agung K.P.A Diponegoro, kemudian Dewan Mangkubumi (pada bulan Oktober 1825) diserahkan kepada : K.P.A Moerdaningrat (putra ke 9 Sultan Sepoeh), dan K.P.A Panular. Dalam sejarah diceritakan bahwa Belanda sangat kewalahan melawan Pasukan Pangeran Diponegoro yang didukung oleh Rakyat yang gagah berani dan melakukan perang gerilya secara cerdik. Beliau juga dibantu oleh Pangeran Ngabei Jayakusuma, Kiyai Mojo dan Alibasah Sentot Prawirodirjo. Suatu ketika Jendral Van Geen membawa Pasukan 1000 orang kemudian menyandera K.P.A Moerdaningrat dan K.P.A Panular digunakan sebagai tameng waktu menyerbu Markas Besar (MB) Pangeran Diponegoro. Namun hal ini sudah diketahui oleh Beliau sehingga usaha Kumpeni gagal. Naas bagi pasukan Belanda karena waktu kembali ke Yogyakarta disanggong oleh Pasukan Diponegoro di sebuah jurang dekat sungai Krasak (Lengkong) dan mengalami kekalahan yang sangat memalukan bagi pihak Belanda. Di pertempuran Lengkong ini K.P.A Moeredaningrat (dan K.P.A Panular) gugur di medan bhakti (Juli 1826), kemudian disarekan di Pesarean Lengkong.

3. R.M.A.A Djojodiningrat

Beliau adalah putra ke 4 dari Eyang K.P.A Moerdaningrat, dengan nama kecil : R.M Abdoel Djalil. Semasa kecilnya diajak menemani kakeknya Sultan Sepoeh (HB II) waktu dibuang ke Ternate selama 14 tahun. Pada jaman perang Diponegoro R.M Abdoel Djalil turut secara aktif berjuang, bahkan dijadikan ajudan pribadi Pangeran Diponegoro (Liaison Officer); sering diutus sebagai penghubung antara MB dan Para Komandan Operasional di Lapangan (menyampaikan perintah atau laporan). Pada waktu Pangeran Diponegoro kemudian ditipu dan ditangkap Belanda, R.M Abdoel Djalil langsung menghilang dan masuk ke Pesantren Brangkal (Gombong) mengaku sebagai Santri Ngabdoeldjalil. Namun akhirnya diketahui oleh mata – mata Belanda dan diambil kembalikan ke Kasultanan untuk diberi pendidikan indoktrinasi mengenai Loyalitas ala Barat. Selesai p[endidikan ditipkan kepada Raden Adipati Tjokronegoro (Bupati Poerworejo) agar tidak berhubungan langsung dengan rakyat. Selang beberapa waktu R.M Abdoel Djalil diberi pekerjaan mengikat, sebagai anggota Landraad di Poerworejo dan berganti nama : R.M Djojoprono. Setelah berapa lama diangkat menjadi Fiscaal (Jaksa), kemudian karena kecakapannya diangkat menjadi Bupati Ngroma Jatinegara pada tahun 1844, dengan gelar : Raden Mas Ario Adipati (R.M.A.A Djojodiningrat). Pada waktu diangkat beliau minta agar menguasai juga daerah Bagelen Selatan sehingga seperti berpangkat Residen; Belanda terpaksa mengabulkannya karena memang daerah Bagelen belum terkonsolidasi (Residen Belanda hanya sebagai penasehat saja). Dari Kraton Yogyakarta beliau mendapat anugerah tertinggi berupa Songsong Gilap (menurut hierarki Kraton seharusnya Songsong Gilap hanya dimiliki oleh seorang Pangeran dengan sebutan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati). Berhubung alam sekitar Ngroma tidak memenuhi selera estetika, maka beliau membangun ibukota Kabupaten baru yang ditanganinya sendiri selama 4 tahun dan diberi nama KarangAnyar, yang di-inaugurasi tahun 1848. Sewaktu pensiun tahun 1864 beliau ikut putra sulungnya R.M.T.A Tjokrohadisoeryo yang mengikuti jejak ayahnya sebagai Bupati Ledok dengan ibukota Wonosobo. R.M.A.A Djojodiningrat menetap di Sepoeran kurang lebih 10 km dari ibukota; setelah wafat beliau dimakamkan di makan keluarga “Candi Wulan” Wonosobo. (http://ikdonline.wordpress.com/history/) Foto Kanjeng Sultan Hamengku Buwono II (Sumber: http://jogjakini.wordpress.com/2007/11/30/sri-sultan-hb-ii/)

BERSAMBUNG
274/7 <6+16> 5. Bendoro Raden Ayu Danukusumo [Hamengku Buwono] 285/7 <6+16> 6. Bendoro Raden Ayu Ronggo Prawirodirdjo / Bendoro Raden Ayu Mangundirjo [Hamengku Buwono] 376/7 <6+3> 1. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Gusti Raden Mas Intu [Hamengku Buwono]
Титуле : Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anum Amangku Negara ingkang Sudibya Atmarinaja Sudarma Mahanalendra
Сахрана: август 1758, Imogiri, Yogyakarta
267/7 <6+25> 7. Bendoro Pangeran Haryo Demang Tanpo Nangkil [Hamengku Buwono]
Рођење: 1760
Свадба: <43> Raden Ayu Demang [Danurejo I]
Смрт: 1820
208/7 <6+16> w Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam I [Hb.1.6] (Kanjeng Pangeran Haryo Notokusumo) [Hamengku Buwono I]
Рођење: 21 март 1760, Pangeran Notokusumo / Pangeran Adipati Paku Alam I (1813-1829) Pendiri wangsa Pakualaman yang lahir pada tahun 1760 ini adalah peletak dasar kebudayaan Jawa dalam Kadipaten Pakualaman. Kepada para putra sentana, PA I memberi pelajaran sains dan tata negara. Beberapa karya sastranya adalah: Kitab Kyai Sujarah Darma Sujayeng Resmi (syair), Serat Jati Pustaka (sastra suci), Serat Rama (etika), dan Serat Piwulang (etika). Ia wafat pada tanggal 19 Desember 1829.
Рођење: 21 март 1764, Yogyakarta
Титуле : од 28 јануар 1812, Yogyakarta, Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I [1812-1829]
Смрт: 31 децембар 1829, Yogyakarta
319/7 <6+2> 8. Bendoro Pangeran Haryo Diposanto [Hamengku Buwono]
Рођење: 1762
Смрт: < 1820
2310/7 <6+26> Kanjeng Pangeran Adipati Dipowijoyo I [Hb.1.8] (Pangeran Muhamad Abubakar) [Hamengku Buwono I]
Рођење: 1765
Титуле : 1810проц, Yogyakarta, Pangeran Muhamad Abubakar
4911/7 <6+6> 10. Bendoro Pangeran Haryo Dipowiyono I / Bendoro Pangeran Haryo Silarang [Hamengku Buwono]
Рођење: 1765
Смрт: 1826
2912/7 <6+7> 11. Bendoro Raden Ayu Notoyudo I [Hamengku Buwono]
Рођење: 1766
Свадба: <44> Kanjeng Raden Tumenggung Notoyudo I [?] d. 29 новембар 1804
3313/7 <6+10> 14. Bendoro Raden Mas Hadiwijaya / Bendoro Pangeran Haryo Panular [Hamengku Buwono]
Рођење: 1771
Смрт: 30 јул 1826, Nglengkong, Sleman
4314/7 <6+19> 15. Bendoro Pangeran Haryo Dipowiyono II / Bendoro Pangeran Haryo Panengah (Bendoro Raden Mas Sabiril) [Hamengku Buwono]
Рођење: 1771
Смрт: 1815
3815/7 <6+12> 16. Bendoro Pangeran Haryo Mangkukusumo (1) [Hamengku Buwono]
Рођење: 1772
Професија : јануар 1828, Wakil Dalem
3616/7 <6+24> 17. Bendoro Pangeran Haryo Hadikusumo II [Hamengku Buwono]
Рођење: 1774
Свадба: <45> 1. Raden Ayu Blitar [Notowijoyo]
4117/7 <6+15> 18. Bendoro Pangeran Haryo Diposono [Hamengku Buwono]
Рођење: 1776
4018/7 <6+24> 20. Bendoro Pangeran Haryo Balitar [Hamengku Buwono]
Рођење: 1782
Свадба: <45!> 1. Raden Ayu Blitar [Notowijoyo]
Смрт: 1827
4819/7 <6+3> 2. Gusti Kanjeng Ratu Bendoro / Gusti Raden Ayu Inten [Hamengku Buwono]
Свадба: <46> Pangeran Diponegoro [Hamengku Buwono I] d. 27 јул 1787
Свадба: <47> 1. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Mangkunegara I (Pangeran Sambernyawa) [Mangkunegara] b. 7 април 1725 d. 28 децембар 1795
Развод: <47!> 1. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Mangkunegara I (Pangeran Sambernyawa) [Mangkunegara] b. 7 април 1725 d. 28 децембар 1795
Смрт: 30 децембар 1801
3020/7 <6+6> 24. Bendoro Raden Ayu Sosrodiningrat [Hamengku Buwono] 5321/7 <19+27> Kanjeng Raden Tumenggung Danunegoro / Tirtodiwiryo [Danurejo I]
Свадба: <51!> 30. Bendoro Raden Ayu Tumenggung Danunagara (2) [Hamengku Buwono]
Титуле : новембар 1811, Bupati Kliwon
5422/7 <19+27> Kanjeng Raden Tumenggung Sindunegoro / Raden Riya Menduro (Adipati Danurejo) [Yudonegoro III]
Професија : од 7 новембар 1811, Yogyakarta, Pepatih Dalem Kesultanan Ngayogyakarta bergelar Kiai Adipati
5223/7 <19+27> Kanjeng Raden Tumenggung Danukusumo ? (Wedono Jobo) [Danurejo I]
Свадба: <27!> 5. Bendoro Raden Ayu Danukusumo [Hamengku Buwono] b. 1756
Смрт: јануар 1812
2524/7 <6+4> 23. Bendoro Raden Ayu Jayaningrat [Hamengku Buwono] 3225/7 <6+16> 25. Bendoro Raden Ayu Yudokusumo I [Hamengku Buwono] 3426/7 <6+11> 27. Bendoro Raden Ayu Yudokusumo II [Hamengku Buwono] 3527/7 <6+21> 28. Bendoro Raden Ayu Joyowiryo / Bendoro Raden Ayu Sutiyo [Hamengku Buwono]
3928/7 <6+24> 29. Bendoro Raden Ayu Pringgoloyo / Bendoro Raden Ayu Juru [Hamengku Buwono]
4229/7 <6+17> 19. Bendoro Pangeran Haryo Danupoyo [Hamengku Buwono]
4430/7 <6+20> 22. Bendoro Raden Mas Suwardi [Hamengku Buwono]
4531/7 <6+21> 31. Bendoro Raden Ayu Mangundirjo [Hamengku Buwono] 4632/7 <6+20> 33. Bendoro Raden Ayu Purwodipuro [Hamengku Buwono] 4733/7 <6+22> 32. Bendoro Raden Ayu Ronodiningrat / [Hb.I.32] [Hamengku Buwono] 5034/7 <6> Bendoro Raden Ayu Hayati / Bojati Cakraatmaja [Hamengku Buwono]
5135/7 <6+12> 30. Bendoro Raden Ayu Tumenggung Danunagara (2) [Hamengku Buwono]
Catatan Admin : Endang Suhendar alias Idang


Adapun Raden Tumenggung Danunagara adalah anak dari Kanjeng Raden Hadipati Danureja I Patih Yogyakarta (Danureja I sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banyumas IX dengan gelar Adipati Yudanegara III).

8

601/8 <21+?> 3. Bendoro Raden Ayu Pringgodiningrat [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
572/8 <21+32> Sri Sultan Hamengku Buwono III / Gusti Raden Mas Surojo [Hamengku Buwono II]
Рођење: 20 фебруар 1769, Yogyakarta
Свадба: <56> Bendoro Raden Ayu Murtiningsih [Ga.Hb.3.21] [?]
Свадба: <141!> Bendoro Raden Ayu Hadiningdiah [Ga.Hb.3.22] / Bendoro Raden Ajeng Ratnadimurti [Hamengku Buwono I]
Свадба: <57> Bendoro Mas Ayu Mindarsih [?]
Свадба: <144!> Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.1.?] / Gusti Kanjeng Ratu Hageng [Gp.Hb.3.1] [Hamengku Buwono I]
Свадба: <58> Bendoro Raden Ayu Mangkorowati [Ga.Hb.3.1] [Hamengku Buwono] b. 1770 d. 7 октобар 1852
Свадба: <59> Bendoro Raden Ayu Dewaningrum [?]
Свадба: <60> Bendoro Raden Ayu Lesmonowati ? (Ratu Kencono) [?]
Свадба: <61> Bendoro Raden Ayu Kusumodiningrum [?]
Свадба: <62> Bendoro Raden Ayu Mulyoningsih [?]
Свадба: <63> Bendoro Raden Ayu Puspitosari [?]
Свадба: <64> Bendoro Raden Ayu Mulyosari [?]
Свадба: <65> Bendoro Mas Ayu Puspitoningsih [?]
Свадба: <66> Bendoro Raden Ayu Puspitolangen [?]
Свадба: <67> Bendoro Raden Ayu Kalpikowati [?]
Свадба: <68> Bendoro Raden Ayu Surtikowati [?]
Свадба: <69> Bendoro Raden Ayu Panukmowati [?]
Свадба: <70> Bendoro Mas Ayu Madrasah [?]
Свадба: <71> Bendoro Raden Ayu Padmowati [?]
Свадба: <72> Bendoro Raden Ayu Wido [?]
Свадба: <73> Bendoro Raden Ayu Doyopurnomo [?]
Свадба: <74> Bendoro Raden Ayu Puspowati [?]
Свадба: <75> Gusti Kanjeng Ratu Hemas [Gp.Hb.3.1] ? (Prawirodirjo) [?]
Свадба: <76> Gusti Kanjeng Ratu Wadhan [Gp.Hb.3.3] [?]
Свадба: <77> Bendoro Mas Ayu Sasmitoningsih [Ga.Hb.3.19] [?]
Свадба: <78> Bendoro Raden Ayu Renggoasmoro [Ga.Hb.3.20] [?]
Свадба: <79> Bendoro Raden Ayu Hadiningsih [Ga.Hb.3.23] [?]
Титуле : 31 децембар 1808, Yogyakarta, Raja Putro Narendro Pangeran Adipati Anom Amangkunegoro (Pangeran Wali)
Титуле : од 1810, Yogyakarta
Титуле : од 12 јун 1812, Yogyakarta, Ngarsodalem Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono III
Смрт: 3 новембар 1814, Yogyakarta, Imogiri
1373/8 <52+27!> Kanjeng Pangeran Adipati Danurejo II / Kanjeng Raden Tumenggung Mangkunegoro (Patih Seda Kedhaton) [Danurejo I]
Рођење: 1772
Свадба: <80> Bendoro Mas Ayu Pulungayun [?]
Професија : од 9 септембар 1799, Yogyakarta, Pepatih Dalem Kesultanan Yogyakarta bergelar Kanjeng Raden Adipati Danurejo II
Смрт: 28 октобар 1811, Yogyakarta, Dimakamkan di Banyusumurup, kemudian dipindahkan ke Mlangi
1084/8 <21+40> 53. Bendoro Raden Ayu Samparwadi /Bendoro Raden Ayu Kasan Al-Munadi [Hamengku Buwono II]
Рођење: 1775
Свадба: <81> Kasan (Hasan) AL Munadi [Ba'abud] b. 1764 d. 1830
Смрт: 1797
Perkwinan : Tahun 1789
655/8 <21+41> 11. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat ? (Kanjeng Gusti Pangeran Adipati I) [Hamengku Buwono II]
Рођење: 1778
Свадба: <82> Raden Ayu Mangkudiningrat ? (Raden Ayu Kustinah) [Kusumowijoyo]
Смрт: ~13 март 1824, Ambon
Edited by : RE. Suhendar Indonesia http://www.royalark.net/Indonesia/yogya5.htm

Bandara Pangeran Arya Mangkudiningrat/Kanjeng Gusti Pangeran Adipati I b. 1778 (s/o Ratu Mas). Exiled to Penang 1812-1815, Batavis 1815-1817 and Ambon 1817-1824. Became an ascetic and assumed the name of Panji Angon Asmara. m. (first) Radin Ayu Jaya Kusuma, daughter of Pangeran Serang, by his wife, Radin Ayu Serang. m. (second) a selir or junior wife. He d. at Ambon, 13th March 1824 (bur. Imagiri), having had issue:

 1. Colonel Radin Temenggong Mangku Vijaya/Pangeran Adipati Mangku di-ning Rat II, Prince of Kalibawang (s/o the second wife). Granted the principality of Kalibawang in fief 28th April 1831. Exiled to Ambon in December 1831. m. (div. 1817) Bandara Radin Ayu Mangku Vijaya (m. second, Colonel Gusti Pangeran Adipati Prabhu ning Rat), daughter of H.H. Sampeyan Dalam ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Amangku Buwana III Senapati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid ud-din Panatagama Khalifatu'llah ingkang Yumeneng Kaping, Sultan of Yogyakarta, by his wife, Ratu Kinchana/Ratu Ibu, daughter of Radin Temenggong Pangeran Sasra di-ning Rat I, Bupati of Jipang-Rajegwesi.
 2. Pangeran Arya Chakra ning Rat. b. 1801 (s/o a junior wife).
 3. Radem Mangku Wilaya/Radin Marta Atmaya/Pangeran Arya Suriya Mataram (cre. 1825). b. 1802 (s/o a junior wife).
 4. Radin Sasra Atmaya/Pangeran Arya Paku ning Rat. b. 1803 (s/o a junior wife). Cdr. of Ferryboats during the Java War 1825-1830.
 5. Colonel Radin Mas Papaki/Radin Temenggong Mangkundirja (cre. 1814)/Pangeran Adipati Natapraya (cre. 1825), Prince of Kalibawang. b. 1804 (s/o Radin Ayu Jaya Kusuma). Succeeded his brother as prince of Kalibawang 1831. He d. at Kalibawang, November 1853.
 6. Pangeran Arya Papak. b. 1804 (s/o a junior wife).
 7. Pangeran Arya Paku ning Prang. b. 1805 (s/o a junior wife).
 8. Major Radin Jaya di-ning Rat/Pangeran Arya Jaya di-ning Rat. b. 1806 (s/o a junior wife).
 9. Radin Arya Jayang Kusuma. He had issue:
  1. Radin Adipati Dhanu Praya.
 10. Pangeran Arya Malaya Kusuma. b. 1808 (s/o a junior wife).
 11. Gusti Kanjeng. m. Lieutenant-Colonel Pangeran Arya Nata ning Prang, third son of Colonel Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Raja Raja Paku Alam II, by his principal consort, Bandara Radin Ajeng Ratna Supira/Gusti Kanjeng Ratu Anum/Gusti Kanjeng Ratu Anum, twenty-fourth daughter of H.H. Sampeyan Dalam ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana II Senapati ing Alaga Ngah 'Abdu'l Rahman Saiyid ud-din Panatagama Khalifatu'llah ingkang Yumeneng Kaping, Sultan of Yogyakarta. She had issue - see Indonesia (Pakualaman).
 12. Radin Ajeng Sukina (d/o Jaya Kusuma).
 13. Radin Ayu Wirya di-Pura.
 14. Radin Ayu Padma di-Pura.
 • Atas permintaan Keluarga Diputus
1. KG.P.Ap Mangkudiningrat 
2. Putranya : 850052

BABAD MANGKUDININGRATAN

Teks diawali dengan cerita tentang Pangeran Mangkudiningrat yang mendampingi Hamengku Buwana II, ayahnya yang diasingkan ke Pulau Pinang. Pangeran Mangkudiningrat selalu memohon kepada Tuhan agar ibu,istri, dan anak-anaknya dalam keadaan selamat. Di bagian akhir diceritakan keberhasilan Pangeran Mangkudiningrat (= Panji Asmara) sebagai orang yang dipercaya penduduk Ambon karena kemanjurannya dalam mengobati orang-orang sakit. Bagian akhir teks terputus karena kertas sobek/ lembaran-lembarannya hilang. Di beberapa halaman (h. 142—145, 161—163) terdapat

banyak tulisan yang dicoret sehingga tidak dapat dibaca
556/8 <20> Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam II [Pa.1.1] / Pangeran Suryaningrat (Raden Tumenggung Notodiningrat) [Paku Alam I]
Рођење: 25 јун 1786, Yogyakarta
Свадба:
Свадба: <83> Muktionowati [Ga.Pa.2.1] [?]
Свадба: <84> Resminingdiah [Ga.Pa.2.3] [?]
Свадба: <85> Widowati [Ga.Pa.2.4] [?]
Свадба: <86> Sariningdiah [Ga.Pa.2.2] (Gondhowiryo) [Ga.Pa.2.2]
Свадба: <92!> 37. Gusti Kanjeng Ratu Ayu Krama [Gp.Pa.2.1] [Hamengku Buwono II]
Титуле : 1814, Yogyakarta, Pangeran Suryaningrat
Титуле : 31 децембар 1829, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryaningrat
Титуле : од 4 јануар 1830, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati (KGPA) Paku Alam II
Смрт: 23 јул 1858, Yogyakarta
RT Notodiningrat dilahirkan 25 Juni 1786 (versi lain 1785) di Yogyakarta. Ia adalah putera pertama BPH Notokusumo (Paku Alam I). Kiprah RT Notodiningrat dalam kancah politik telah dilakukan ketika masih muda. Ketika terjadi intrik di istana ia sempat diangkat menjadi sekretaris istana oleh pamannya, Sultan Sepuh. Notoningprang juga turut dibuang bersama ayahnya ke Semarang dan Batavia. Selama pemerintahan Paku Alam I ia sudah mendampingi ayahnya memerintah.

Pada 1814 ia dilantik menjadi Pangeran Suryaningrat. Setelah ayah mangkat, maka pada 31 Desember 1829 sang pangeran ditahtakan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryaningrat. Melalui perjanjian politik 1831-1832-1833 dengan Pemerintah Hindia Belanda, KGP Adipati Suryaningrat dikukuhkan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati (KGPA) Paku Alam II. Dalam masa pemerintahannya ditandai dengan apresiasi yang tinggi terhadap kesenian dan kesusastraan disamping meletakkan dasar pemerintahan Kadipaten Pakualaman. Kebudayaan menemukan wujud yang baru dalam kadipaten walaupun tidak meninggalkan pokoknya.

Perlu dicatat bahwa Paku Alam II dari garwa padmi (permaisuri) mendapat empat orang putra. Sementara keseluruhan putra-putrinya berjumlah 16 orang. Pada waktu ia naik tahta putra sulungnya yang bernama GPH Suryoputro telah wafat. Putra kedua yaitu GPH Suryaningrat terganggu ingatannya karena terlalu mendalami soal mistik. Putra yang ketiga GPH Nataningprang mendampinginya dalam memegang tampuk pemerintahan dan merupakan tulang punggungnya. Namun putra ketiga ini mendahului meninggal dunia pada 1857. Dengan demikian putra terakhirnya, GPH Sasraningrat, yang menggantikan membantu tampuk pemerintahan sekaligus pewaris tahta berikutnya. Akhirnya KGPA Paku Alam II mangkat pada 23 Juli 1858 setelah bertahta sekitar 30 tahun dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta.
997/8 <21+40> 44. Bendoro Pangeran Haryo Hadiwijoyo / Bendoro Pangeran Haryo Abdul Arifin Hadiwijaya (Bendoro Raden Mas Nuryani) [Hamengku Buwono]
Рођење: 1794
Свадба: <146!> 2. Bendoro Raden Ayu Nuryani / Bendoro Raden Ayu Abdu'l Arifin Hadiwijoyo [Hamengku Buwono]
Смрт: 30 јул 1826, Nglengkong-Sleman, Termasuk dalam Daftar Panglima Perang Pangeran Diponegoro, (wafat pada 30 Juli 1826, dalam sebuah penyergapan Belanda didaerah Nglengkong-Sleman, Royal.Ark)
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
1358/8 <28+42> Kanjeng Raden Adipati Haryo Ronggo Prawirodirdja III ? (Adipati Maospati Madiun ke III) [Mataram]
Свадба: <75!> 22. Gusti Bendoro Raden Ayu Maduretno ? (Gusti Kanjeng Ratu Prawirodirdja III) [Hamengku Buwono]
Титуле : од 1799, Bupati Madiun Ke 16 di : Maospati
Смрт: 17 децембар 1810, Banyu Sumurup-Imogiri dipindahkan ke Giripurno-Gn Bancak-Magetan pada 1957
1109/8 <21+36> 55. Bendoro Raden Ayu Prawirokusumo [Hamengku Buwono]
Рођење: 1800, Keraton Yogyakarta
Свадба: <142!> 1. Raden Panji Prawirokusumo [Hamengku Buwono]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
14210/8 <36+?> 1. Raden Panji Prawirokusumo [Hamengku Buwono]
Свадба: <110!> 55. Bendoro Raden Ayu Prawirokusumo [Hamengku Buwono] b. 1800
Број брака: 29 јун 1813, Yogyakarta
13811/8 <20> Kanjeng Pangeran Adipati Danurejo III / Pangeran Natadiningrat (Barep Hadiwanaryo / Raden Joyosentiko, Pangeran Joko Hadiyosodiningrat) [Danurejo I]
Професија : Mojokerto, Bupati Japan
Свадба: <129!> 74. Gusti Kanjeng Ratu Sasi [Hamengku Buwono II]
Професија : од 2 децембар 1813, Yogyakarta, Pepatih Dalem Kesultanan Yogyakarta bergelar Kanjeng Raden Adipati Danurejo III
Смрт: 1849, Mojokerto
13912/8 <24> Raden Mas Wangsakusumo / Raden Panji Wangsakusumo [Hamengku Buwono]
Смрт: 30 јул 1826, Nglengkong-Sleman
6413/8 <21+?> 9. Bendoro Pangeran Haryo Kertosono / [Hb.2.9] (Bendoro Pangeran Haryo Murdaningrat) [Hamengku Buwono]
Смрт: септембар 1826
WWW.ROYALARK.NET

Bandara Pangeran Arya Martasana/Bandara Pangeran Arya MurdaningRat (cre. 17th November 1825). b. 1774 (s/o Sepu). Exiled to Penang 1812-1815, Batavis 1815-1817 and Ambon 1817-1824. Wakil Dalem to HBV from 17th November 1825. m. at Ambon, before 1824, a daughter of an exiled Surakarta prince. He was k. in an ambush at Nglengkong, near Sleman, 30th July 1826, having had issue: •a) Radin Mas Adipati Arya Jaya di-ning Rat. Served with Dipa Negara 1825-1829, Bupati of Kuta Arya 1830-1863. Copyright© Christopher Buyers

•b) Radin Temenggong Rana di-ning Rat. Mbr. Regency Cncl. 1814-1815. m. Bandara Radin Ayu Rana di-ning Rat, fourteenth daughter of H.H. Sampeyan Dalam ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Amangku Buwana I Senapati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid ud-din Panatagama Khalifatu'llah ingkang Yumeneng Kaping [Sunan Kabanaran or Sultan Suwarji], Sultan of Yogyakarta, by his junior wife Bandara Mas Ayu Chitra Kusuma.
8514/8 <21+34> Bendoro Pangeran Haryo Joyokusumo [Hb.2.30] ? (Bendoro Pangeran Hangabehi) [Hamengku Buwono II]
Смрт: 30 септембар 1829, Yogyakarta, Imogiri
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
5615/8 <21+33> 6. Bendoro Pangeran Haryo Dipawiyana [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study

BPH Dipawiyana adalah anak dari Seri Sultan Hamengku Buwono. Sejarah Hamengku Buwono II: Sri Sultan Hamengkubuwana II (lahir 7 Maret 1750 – meninggal 3 Januari 1828 pada umur 77 tahun) adalah raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah selama tiga periode, yaitu 1792 - 1810, 1811 - 1812, dan 1826 - 1828.[1] Pada pemerintahan yang kedua dan ketiga ia dikenal dengan julukan Sultan Sepuh.

Riwayat Masa Muda

Nama aslinya adalah Raden Mas Sundoro, putra Hamengkubuwana I, Ia dilahirkan tanggal 7 Maret 1750 saat ayahnya masih menjadi Pangeran Mangkubumi dan melakukan pemberontakan terhadap Surakarta dan VOC. Ketika kedaulatan Hamengkubuwana I mendapat pengakuan dalam perjanjian Giyanti 1755, Mas Sundoro juga ikut diakui sebagai Adipati Anom.

Pada tahun 1774 (atau tahun Jawa 1700) terjadi kegelisahan di kalangan Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta akibat mitos akhir abad, bahwa akan ada sebuah kerajaan yang runtuh. Dalam kesempatan itu, Mas Sundoro menulis kitab Serat Suryaraja yang berisi ramalan bahwa mitos akhir abad akan gugur karena Surakarta dan Yogyakarta akan bersatu di bawah pemerintahannya. Naskah tersebut sampai saat ini dikeramatkan sebagai salah satu pusaka Keraton Yogyakarta.

Pemerintahan Periode Pertama

Mas Sundoro naik takhta Yogyakarta sebagai Hamengkubuwana II pada bulan Maret 1792. Ia merupakan raja yang penuh dengan cita-cita. Para pejabat senior yang tidak sesuai dengan kebijakan politiknya segera dipensiunkan dan diganti pejabat baru. Misalnya, Patih Danureja I diganti dengan cucunya, yang bergelar Danureja II. Keputusan ini kelak justru merugikannya, karena Danureja II setia kepada Belanda, berbeda dengan rajanya.

Hamengkubuwana II sendiri bersikap anti terhadap Belanda. Ia bahkan mengetahui kalau VOC sedang dalam keadaan bangkrut dan bobrok. Organisasi ini akhirnya dibubarkan oleh pemerintah negeri Belanda akhir tahun 1799.

Sejak tahun 1808 yang menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda (pengganti gubernur jenderal VOC adalah Herman Daendels yang anti feodalisme. Ia menerapkan aturan baru tentang sikap yang seharusnya dilakukan raja-raja Jawa terhadap minister (istilah baru untuk residen). Hamengkubuwana II menolak mentah-mentah peraturan ini karena dianggap merendahkan derajatnya, sedangkan Pakubuwana IV menerima dengan taktik tersembunyi, yaitu harapan bahwa Belanda akan membantu Surakarta menaklukkan Yogyakarta.

Hamengkubuwana II juga bersitegang dengan Patih Danureja II yang dekat dengan Belanda. Ia memecat Danureja II dan menggantinya dengan Pangeran Natadiningrat putra Pangeran Natakusuma (saudara Hamengkubuwana II). Kemudian Hamengkubuwana II juga merestui pemberontakan besanya, yaitu Raden Rangga Prawiradirjo I bupati Madiun yang menentang penjajahan Belanda. Putera KPR Prawirodirjo I, Raden Ronggo Prawirosentiko Bupati Toenggoel menikah dengan puteri Hamengku Buwono II dari isteri ampeyannya BMA Yati.Raden Rangga Prawirodirjo I adalah juga paman Hamengku Buwono II. Ibu Hamengku Buwono II Kanjeng Ratu Tegalraya adalah adik KPR Prawirodirjo bapak mereka adalah Kyai Ageng Derpayuda.(Genealogy Keraton Yogya).

Belanda berhasil menumpas Raden Rangga dan melimpahkan beban tanggung jawab, misalnya biaya perang, kepada Hamengkubuwana II. Hal ini menyebabkan keributan antara kedua pihak. Pada bulan Desember 1810 Herman Daendels menyerbu Yogyakarta, menurunkan Hamengkubuwana II, dan menggantinya dengan Hamengkubuwana III, menangkap Natakusuma dan Natadiningrat, serta mengembalikan kedudukan Patih Danureja II. [sunting] Pemerintahan Periode Kedua

Pada tahun 1811 pemerintahan Belanda atas Jawa dan Nusantara direbut oleh Inggris. Hal ini dimanfaatkan Hamengkubuwana II untuk kembali menjadi raja, dan menurunkan Hamengkubuwana III sebagai putra mahkota kembali.

Sikap Hamengkubuwana II terhadap Inggris sama buruknya dengan terhadap Belanda. Bahkan, ia berani bertengkar dengan Thomas Raffles sewaktu letnan gubernur Inggris tersebut mengunjungi Yogyakarta bulan Desember 1811.

Pakubuwana IV di Surakarta pura-pura mendukung Hamengkubuwana II agar berani memerangi Inggris. Surat-menyurat antara kedua raja ini terbongkar oleh Inggris. Maka, pada bulan Juni 1812 pasukan Inggris yang dibantu Mangkunegaran menyerbu Yogyakarta. Hamengkubuwana II dibuang ke pulau Penang, sedangkan Pakubuwana IV dirampas sebagian wilayahnya.

Hamengkubuwana III kembali diangkat sebagai raja Yogyakarta. Pangeran Natakusuma yang mendukung Inggris, oleh Thomas Raffles diangkat sebagai Pakualam I dan mendapat wilayah berdaulat bernama Pakualaman. [sunting] Pemerintahan Periode Ketiga

Pada tahun 1825 terjadi pemberontakan Pangeran Diponegoro (putra Hamengkubuwana III) terhadap Belanda (yang kembali berkuasa sejak tahun 1816). Saat itu raja yang bertakhta di Yogyakarta adalah Hamengkubuwana V.

Pemberontakan Pangeran Diponegoro sangat mendapat dukungan dari rakyat. Pemerintah Hindia Belanda mencoba mengambil simpati rakyat dengan mendatangkan Hamengkubuwana II yang dulu dibuang Inggris. Hamengkubuwana II kembali bertakhta tahun 1826, sedangkan Hamengkubuwana V diturunkan oleh Belanda. Namun usaha ini tidak membuahkan hasil. Rakyat tetap saja menganggap Pangeran Diponegoro sebagai raja mereka.

Hamengkubuwana II yang sudah tua (dan dipanggil sebagai Sultan Sepuh) akhirnya meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 1828. Pemerintahan kembali dipegang oleh cicitnya, yaitu Hamengkubuwana V.
5816/8 <21+?> 1. Bendoro Raden Ayu Gusti Wiryonegoro [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
5917/8 <21+?> 2. Bendoro Raden Ayu Sindurejo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
6118/8 <21+33> 4. Bendoro Raden Ayu Jayaningrat [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
6219/8 <21+?> 7. Bendoro Raden Ayu Wiryowinoto [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
6320/8 <21+32> 8. Gusti Kanjeng Ratu Bendara [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
6621/8 <21+?> 12. Bendoro Raden Ayu Jayengrono [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
6722/8 <21+33> 13. Bendoro Pangeran Haryo Wiromenggolo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
6823/8 <21+32> 14. Gusti Kanjeng Ratu Hangger Krama [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
6924/8 <21+?> 15. Bendoro Raden Ayu Kartodipuro [Hamengku Buwono II]
7025/8 <21+?> 16. Bendoro Pangeran Haryo Singasari [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
7126/8 <21+?> 17. Bendoro Raden Ayu Yudoprawiro [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
7227/8 <21+32> 18. Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi / Gusti Kanjeng Panembahan Mangkurat [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
7328/8 <21+?> 19. Bendoro Raden Ayu Ronggo Prawirosantiko [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
7429/8 <21+33> 20. Bendoro Raden Ayu Prawirodiningrat I [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
7530/8 <21+32> 22. Gusti Bendoro Raden Ayu Maduretno ? (Gusti Kanjeng Ratu Prawirodirdja III) [Hamengku Buwono]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
7631/8 <21+?> 21. Gusti Raden Ayu Prawirodiningrat II [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
7732/8 <21+31> 23. Bendoro Raden Ayu Sosrowijoyo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
7833/8 <21+?> 24. Bendoro Raden Ayu Bahusentono [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
7934/8 <21+?> 25. Bendoro Raden Ayu Prawiroyudo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
8035/8 <21+36> 10. Bendoro Pangeran Haryo Pamot [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
8136/8 <21+29> 26. Bendoro Pangeran Haryo Hadiwinoto [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
8237/8 <21+31> 27. Bendoro Pangeran Haryo Silarong [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
8338/8 <21+29> 28. Bendoro Pangeran Haryo Sutowijoyo / Bendoro Pangeran Haryo Hadiwinoto [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
8439/8 <21+31> 29. Bendoro Raden Ayu Murtodiningrat I [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
8640/8 <21+37> 31. Bendoro Raden Ayu Ngabdani Ing Bayat [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
8741/8 <21+37> 32. Bendoro Raden Ayu Nitinegoro [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
8842/8 <21+?> 33. Bendoro Raden Ayu Cokrodiwiryo / Bendoro Raden Ayu Condrodiwiryo (Bendoro Raden Ayu Kromodiwiryo) [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
8943/8 <21+31> 34. Bendoro Pangeran Haryo Senokusumo / Bendoro Pangeran Haryo Notopuro [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
9044/8 <21+29> 35. Bendoro Raden Ayu Sosronegoro I [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
9145/8 <21+?> Bendoro Raden Ayu Sindunegoro [Hb.2.36] [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
9246/8 <21+?> 37. Gusti Kanjeng Ratu Ayu Krama [Gp.Pa.2.1] [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
9347/8 <21+?> 38. Gusti Raden Mas Sudaryo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
9448/8 <21+?> 39. Bendoro Raden Ayu Prawiriwinoto / Bendoro Raden Ayu Yudodipuro (Bendoro Raden Ayu Kartodiwiryo) [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
9549/8 <21+?> 40. Bendoro Raden Ayu Prawirodiningrat II / Bendoro Raden Ayu Yudipuro [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
9650/8 <21+29> 41. Bendoro Raden Ayu Sosronegoro II [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
9751/8 <21+?> 42. Bendoro Pangeran Haryo Dipowijoyo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
9852/8 <21+39> 43. Bendoro Raden Ayu Mangkuyudo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
10053/8 <21+34> 45. Bendoro Ayu Tomoprawiro [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
10154/8 <21+29> 46. Bendoro Raden Ayu Notoyudo Bendoro Raden Ayu Notowijoyo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
10255/8 <21+29> 47. Bendoro Pangeran Haryo Notoboyo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
10356/8 <21+?> 48. Bendoro Raden Ayu Yudowijayo / Bendoro Raden Ayu Notoyudo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
10457/8 <21+?> 49. Bendoro Pangeran Haryo Teposono / Bendoro Pangeran Haryo Juminah [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
10558/8 <21+?> 50. Bendoro Pangeran Haryo Singosekar / Bendoro Pangeran Haryo Riyokusumo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
10659/8 <21+?> 51. Gusti Kanjeng Ratu Anom [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
10760/8 <21+?> 52. Gusti Raden Ayu Sumadi [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
10961/8 <21+?> 54. Bendoro Raden Ayu Secadirja / Bendoro Raden Ayu Wirjawilaga (Bendoro Raden Ayu Jayadilaga) [Hamengku Buwono II]
11162/8 <21+29> 56. Bendoro Pangeran Haryo Notodipuro / Bendoro Pangeran Haryo Purbowinoto [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
11263/8 <21+?> 57. Gusti Kanjeng Ratu Timur [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
11364/8 <21+?> 58. Gusti Raden Ajeng Sudarminah [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
11465/8 <21+40> 59. Bendoro Raden Ayu Notorejo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
11566/8 <21+?> 60. Bendoro Pangeran Haryo Purwokusumo / Gusti Pangeran Haryo Sosroatmojo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
11667/8 <21+?> 61. Bendoro Raden Ayu Jayengsantro / Bendoro Raden Ayu Sosrohatmojo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
11768/8 <21+?> 62. Bendoro Raden Ayu Reksokusumo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study Menikah dengan Bupati Imogiri(?)
11869/8 <21+?> 63. Bendoro Raden Ayu Prawiroloyo / Bendoro Raden Ayu Mangunprawoto [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
11970/8 <21+?> 64. Bendoro Raden Ayu Sosrodipuro I [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
12071/8 <21+?> 65. Bendoro Pangeran Haryo Martosono / Bendoro Pangeran Haryo Puger [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
12172/8 <21+?> 66. Bendoro Raden Ayu Sosrodipuro II [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
12273/8 <21+?> 67. Bendoro Raden Ayu Puspadiningrat / Bendoro Raden Ayu Mulyodiwiryo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
12374/8 <21+?> 68. Bendoro Raden Ayu Projodiningrat [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
12475/8 <21+?> 69. Bendoro Raden Ayu Notonegoro / Bendoro Raden Ayu Martodiningrat II [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
12576/8 <21+?+30> 70. Bendoro Raden Ayu Jojodirjo / Bendoro Raden Ayu Pringgodirjo [Hamengku Buwono]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
12677/8 <21+?> 71. Bendoro Pangeran Haryo Mangjudipuro / Bendoro Pangeran Haryo Purwodipuro (Bendoro Pangeran Haryo Joyokusumo II) [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
12778/8 <21+?> 72. Bendoro Pangeran Haryo Wijil / Bendoro Pangeran Haryo Hadiwijoyo II [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
12879/8 <21+?> 73. Bendoro Raden Ayu Notonegoro / Bendoro Raden Ayu Sawunggaling [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
12980/8 <21+?> 74. Gusti Kanjeng Ratu Sasi [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
13081/8 <21+35> 75/76. Bendoro Pangeran Haryo Tejokusumo [Hb.2.76] (Bendoro Pangeran Haryo Hadinegoro) [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
13182/8 <21+?> 76. Bendoro Raden Ayu Martokusumo / Bendoro Raden Ayu Poncodiryo (Bendoro Raden Ayu Padmowinoto) [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
13283/8 <21+38> 77. Bendoro Pangeran Haryo Timur / Bendoro Pangeran Haryo Pujokusumo [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
13384/8 <21+38> Bendoro Raden Ayu Martonegoro [Hb.2.79] (Gusti Kanjeng Ratu Hangger) [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
13485/8 <21+38> 79. Bendoro Pangeran Haryo Timur [Hamengku Buwono II]
Ir. H. Hilal Achmar Lineage Study
13686/8 <43+?> 8. Raden Ayu Retnaningrum [Dipawiyana II]
Свадба: <90> Pangeran Diponegoro [Hb.3.1] / Bendoro Raden Mas Mustahar [Hamengku Buwono III] b. 11 новембар 1785 d. 8 јануар 1855
== 8. Raden Ayu RETNANINGRUM ==

Tahun 1828 setelah Raden Ayu Maduretno meninggal, Pangeran Diponegoro menikahi R.A. Retnaningrum, putri Pangeran Penengah atau Dipawiyana II dan mempunyai tiga puteri yaitu Raden Ayu Mangkukusumo, Raden Ayu Padmodipuro dan Raden Ayu Poncokusumo. Pernikahan ini adalah permintaan R.A Maduretno ketika beliau dalam keadaan sakit keras dan akhirnya meninggal.

Raden Ayu Retnaningrum sempat ikut Pangeran Diponegoro dalam perjalanan dari Magelang, Ungaran dan sampai ke Semarang. Namun karena sakit atas kehendak Pangeran Diponegoro, dia diminta kembali ke Yogyakarta pada tgl. 5 April 1830.
14087/8 <26+43> Kanjeng Raden Tumenggung Martonegoro [Hamengku Buwono I] 14188/8 <33> Bendoro Raden Ayu Hadiningdiah [Ga.Hb.3.22] / Bendoro Raden Ajeng Ratnadimurti [Hamengku Buwono I]
Свадба: <57!> Sri Sultan Hamengku Buwono III / Gusti Raden Mas Surojo [Hamengku Buwono II] b. 20 фебруар 1769 d. 3 новембар 1814
14389/8 <50+?> Raden Mas Sutawijaya [Cakraatmaja]
14490/8 <30> Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.1.?] / Gusti Kanjeng Ratu Hageng [Gp.Hb.3.1] [Hamengku Buwono I]
Свадба: <57!> Sri Sultan Hamengku Buwono III / Gusti Raden Mas Surojo [Hamengku Buwono II] b. 20 фебруар 1769 d. 3 новембар 1814
14591/8 <38> Raden Ayu Prabuningrat [Hamengku Buwono]
14692/8 <36+?> 2. Bendoro Raden Ayu Nuryani / Bendoro Raden Ayu Abdu'l Arifin Hadiwijoyo [Hamengku Buwono]
14793/8 <27> Raden Tumenggung Mertakusuma [?]
14894/8 <23> Raden Mas Ali Kusumo [Hamengku Buwono]
14995/8 <25+49> Raden Tumenggung Sumadiningrat I [Jayaningrat]
15096/8 <28+42> Raden Ayu Mangundiwiryo [Ronggo Prawirodirjo II]
15197/8 <46+53> Raden Nganten Adipati Ngrebug [Purwodipuro]
15298/8 <36> Raden Ayu Sastrowijoyo [Sastrowijoyo]
15399/8 <26> Raden Ayu Dipowijoyo [Dipowijoyo]
Джерельна довідка за населеним пунктом