Wolfgerus van Amstel b. 1075 d. 1131 - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:472290
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 Wolfgerus van Amstel [Amstel]
Рођење: 1075
Смрт: 1131
vermoedelijk 1e leenheer van Amstelland, schout van Amstelland (1100) Wolfgerus werd geboren in het hertogdom Neder-Lotharingen en wordt rond 1100 aangesteld als schout van Amstelland. Hij komt in 1105 voor in een geschrift van bisschop Burchard. In 1118 neemt hij zitting in de tienkoppige ministriaal van de bisschop van Utrecht en heeft een stem in de werkzaamheden die plaatsvinden in Amstelland. In 1126 komt hij nogmaals voor in een geschrift van bisschop Godebald. Aan het einde van zijn leven bezat hij diverse landgoederen en schouttitels aangeduid als Villicatio dat zich bevond tussen Kennemerland en IJsselstein.

2

21/2 <1> Egbert van Amstel [Amstel]
Рођење: 1105
Свадба: <1> Badeloch van Muiden [van Muiden]
Смрт: 1172
Heer van Amstelland (1131-1172)

Egbert komt als getuige voor in de geschriften van de Utrechtse bisschoppen Andries van Cuijk (1131), Hartbert van Bierum (1143) en Godfried van Rhenen (1172). Egbert zit in het ministriaal van de bisschop van Utrecht en het kapittel van Sint Maarten. Is in 1145 getuige bij een uitspraak van koning Koenraad III dat de graafschappen Oostergo en Westergo aan het sticht Utrecht toe komen. Heeft in 1171 een dispuut met het kapittel van Sint Marie (ook in Utrecht) over grondgebied. Na zijn dood staat hij veengrond af (gelegen nabij Bijlmerbroek) aan de bisschop van Utrecht.

Egbert liet als eerste heerser van Amstelland een versterkt herenhuis bouwen, wat als residentie voor de heren zou dienen. Dit onderkomen zou gelegen hebben in Ouderkerk aan de Amstel bij de huidige Beth Haim begraafplaats. Het werd in 1204 vernietigd door opstandige Kennemerse boeren.
32/2 <1> Diederik I van Beveren [van Beveren]
Рођење: 1110
Смрт: 1170

3

41/3 <2+1> Gijsbrecht I van Amstel [Amstel]
Рођење: 1145
Смрт: 1188
Heer van Amstelland (1172-1188) Gijsbrecht erfde de heerlijkheid Muiden van zijn grootvader Gijsbrecht van Muiden[1]. Hij komt in 1176 voor in een geschrift van Boudewijn, de proost van het kapittel van Sint-Marie te Utrecht. Het zou hier kunnen gaan om een schuld die zijn vader nog had uitstaan. In 1178 komt hij nog voor in een getuigenis van bisschop Godfried van Rhenen. In 1188 komt hij het laatst voor en wordt hij in een oorkonde van de Utrechtse bisschop Boudewijn II van Holland onder de getuigen vermeld, onmiddellijk na graaf Floris III van Holland.
62/3 <2+1> Hendrik van Amstel [van Amstel] 53/3 <3+?> Dirk II van Beveren [van Beveren]
Рођење: 1152
Смрт: 1194

4

101/4 <6+2> Henrica van Abcoude [Abcoude] 82/4 <4> Rixa van Amstel (van Bosinchem) [Beusichem]
Рођење: 1170проц
Свадба: <4> Wouter Uten Goye [Uten Goye] b. 1165проц d. 1232
Смрт: 1252
73/4 <5+?> Dirk III van Beveren [Beveren]
Рођење: 1175
Смрт: 1230
94/4 <4> Egbert II van Amstel [Amstel]
115/4 <4> Nn van Amstel [van Amstel] 126/4 <4> Gijsbrecht II van Amstel [van Amstel]
137/4 <4> Egilius van Amstel [van Amstel]
148/4 <4> Dirk van Amstel [van Amstel]

5

221/5 <11+5> Gijsbert van Wulven [van Wulven]
Рођење: 1165
Vermeld 1224-1250. Ridder (1247).
172/5 <9> Gijsbrecht II van Amstel [Amstel]
Рођење: 1175
Свадба: <6> Bertrande van IJsselstein [IJsselstein]
Смрт: 1243
Leenheer van Amstelland

Gijsbrecht II maakte vanaf 1200 deel uit van de 10-koppige ministriaal van de bisschop van Utrecht. Hij bezat Amstelland, Muiden, Weesp, Diemen en Naardingenland en kwam na zijn huwelijk ook in bezit van IJsselsteijn. In 1224 werd hij ridder.

In 1222 wordt hij heer van Amstel genoemd en blijkens verschillende oorkonden bezat hij (rond 1224) de rang van ridder. Toen graaf Dirk VII van Holland overleed in 1203, koos Gijsbrecht de zijde van Ada van Holland, die een dispuut had met haar oom Willem I van Holland. Hij vocht dan ook mee in de Loonse Oorlog aan de zijde van Lodewijk II van Loon en Aleid van Kleef. Hij moest echter de wijk nemen en nam samen met bovengenoemde per schip een vlucht route naar Engeland. De Kennemerse boeren waren woedend dat Gijsbrecht de zijde van Ada had gekozen, waarna ze de landerijen van Gijsbrecht verwoestten en onderwater zetten. Nadat de vrede was gesticht met de graven en bisschoppen moest de schade vergoed worden door de Kennemers. Nadat de vrede weergekeerd was, liet Gijsbrecht een nieuw slot bouwen iets dichter bij (het huidige Amsterdam). Hij breidde zijn bezittingen langs vreedzame weg uit. Zo ontving hij van graaf Willem I goederen in Boskoop, van de abdij van Elten Nardinclant en in 1226 Muiden, Weesp en Diemen van de bisschop van Utrecht.

Gijsbrecht was het jaar daarop aanwezig bij de Slag bij Ane in 1227. Hij trok daarbij samen met de bisschop van Utrecht en de graaf van Gelre op tegen Rudolf van Coevorden. De bisschop sneuvelde en zowel Gijsbrecht als de graaf van Gelre vielen zwaar gewond in Rudolfs handen. Zij werden later weer vrijgelaten en ontvingen een vrijgeleide om bij de keuze van een nieuwe bisschop vertegenwoordigt te kunnen zijn. Hun verschijnen in zwaargewonde toestand maakte zoveel indruk, dat de kapittelheren het weldra over de keuze van een opvolger eens werden. Gijsbrecht en de graaf keerden vervolgens niet naar Coevorden terug, aangezien zij 1 oktober 1227 door de roomsche-koning van hun belofte werden ontslagen, omdat Rudolf en de zijnen geëxcommuniceerd waren. Na 1243 werd niks meer van Gijsbrecht vernomen
203/5 <10+3> Steven III van Zuilen [van Zuilen]
Рођење: 1181
Смрт: 1249
Ridder
164/5 <8+4> w Ghiselbert Uten Goye [Uten Goye]
Рођење: 1200проц
Свадба: <7> Berta van Woerden [Woerden] b. 1200проц
Свадба: <8> Mabilia van Arkel [Arkel] b. 1230проц d. >12 септембар 1288
Смрт: 2 новембар 1271, Utrecht
Сахрана: Utrecht, Sint Annakerk
185/5 <10+3> Gijsbert van Zuylen van IJsselstein [van Zuylen]
Рођење: 1200
Свадба: <9> Johanna van Haamstede [van Haamstede] b. 1195
Смрт: 1260
196/5 <8+4> Wouter Uten Goye van Langerak [Uten Goye]
Рођење: 1210проц
Свадба: <10> Nn1 van Everdingen [van Everdingen]
vermeld 1252
157/5 <7+?> Dirk IV van Beveren [Beveren]
Рођење: 1215
Свадба: <11> Margaretha van Brienne (De Brienne) [Brienne] b. 1220 d. 1275
Смрт: 1275
Burggraaf van Dixmuiden, Heer van Beveren
218/5 <11+5> Ernst van Wulven [van Wulven]
Vermeld 1227-1260. Ridder in 1235.

Ernst van Wulven wordt als getuige onder de ministerialen vermeld in 1227 samen met Albert (zijn oom) en Albert (zijn neef), die aan hem vooraf gaan, wanneer Otto, bisschop van Utrecht, uitspraak deed in het geschil tussen het kapittel Sint Marie en Wouter, graaf van Goy, over tienden, gelegen in het kerspel Houten etc. Zij nemen in de uitgebreide rij met getuigen een vooraanstaande plaats in. Vervolgens is hij in 1231 samen met Albert (zijn oudere neef) getuige voor bisschop Wilbrand.

In 1250 verklaarden onder andere Ernst van Wulven, en Gijsbert, zijn broer, ridders, dat zij het kapittel van Sint Pieter te zullen vrijwaren in het ongestoord bezit van de grove en smalle tiend van Weede, leenroerig aan de bisschop van Utrecht, die door Wier Wiersz. aan voornoemd kapittel was verkocht.

6

341/6 <22> Ernst van Wulven [van Wulven]
Рођење: 1195
Bouwheer van Kasteel Sterkenburg
272/6 <17+6> Gijsbrecht III van Amstel [Amstel]
Рођење: 1200
Свадба: <13> Bertha van Oegstgeest [Oegstgeest] d. < 1240
Свадба: <14> Aleidis van Cuijk [Cuyck] b. изм 1200 и 1210
Смрт: 1252
Leenheer van Amstelland, heer van Amstel en IJsselsteijn, ministeriaal van de bisschop van Utrecht, ridder. Getuige voor de elect Otto in 1238 (samen met zijn vader), 1239 , 1240 , mogelijk ook in 1241 , 1244 (2x) ; in 1245 verkoopt Gijsbrecht van Vechten 12 morgen land bij Amelisweerd, welke hij in leen van Gijsbrecht van Amstel en in achterleen van de bisschop houdt, aan de abdij van Oostbroek en hij zal ze de abdij in volle eigendom overdragen zodra het leenverband is opgeheven  ; belooft in 1247 aan de voogd, de raden en de gemeente van Lubek zijn medewerking om aan hun medeburgers, die in de strijd tegen de rover Markward Culen gewond zijn, hun schade te doen herstellen, en verzoekt daarentegen aan zijn mannen hun kogge te doen teruggeven ; in 1247 getuige als de rooms-koning Willem zekere bij Delft gelegen landerijen aan zijn tante Richarda geeft en deze ze vervolgens aan de Duitse orde schenkt  ; getuige voor het kapittel van Oudmunster te Utrecht in 1247  ; in 1249 getuige voor de echtgenote van Gijsbrecht van Ruwiel en in 1248/49 onder de zegelaars voor Gijsbrecht van Ruwiel
243/6 <16+7> Ghiselbrecht Uten Goye [Uten Goye]
Рођење: 1225
Свадба:
Смрт: 1300
254/6 <16+7> Wouter Uten Goye [Uten Goye]
Рођење: 1230проц
Свадба: <15> Alverade van de Leede (van Arkel) [Arkel] b. 1235
Смрт: 19 новембар 1281
Heer van Hagestein en Langerak
265/6 <16+7> Nn Uten Goye [Uten Goye]
Рођење: 1230проц
Generatie tussengevoegd wegens de chronologie
286/6 <18+9> Johanna van Zuylen [van Zuilen]
Рођење: 1230
Свадба: <41!> Arnoud van Amstel [Amstel] b. ~ 1240 d. ~ 1291
Смрт: 1290
317/6 <20+?> Sophia van Zuijlen [van Zuijlen]
Рођење: 1230
Свадба: <16> Godfried van Gemen [Gemen] b. 1225 d. 1290
238/6 <15+11> Isabelle van Beveren [Beveren]
Рођење: 1240
Свадба: <17> Hendrik van Leuven Gaasbeek [Leuven-Gaesbeek] b. 1245 d. 1 март 1285
Смрт: 1308
Сахрана: Brussels (Belgium)
309/6 <20> Dirk van Zuijlen van Nijevelt [van Zuijlen van Nijevelt]
Рођење: 1240
Смрт: 20 март 1304, Zierikzee
Ridder
2910/6 <19+?> Margaretha Uten Goye van Langerak [Uten Goye]
Рођење: 1245проц
3211/6 <21+12> Alfert II van Wulven [van Wulven]
vermeld 1270-79, knaap in 1271, ridder in 1276
3312/6 <21+12> Hubert van Wulven [van Wulven]

7

401/7 <34> Gerard van Sterkenburg [van Sterkenburg]
Рођење: 1230проц
412/7 <27+14> Arnoud van Amstel [Amstel]
Рођење: ~ 1240
Свадба: <28!> Johanna van Zuylen [van Zuilen] b. 1230 d. 1290
Смрт: ~ 1291
heer van Benschop, Polsbroek en IJsselstein, bouwt kasteel IJsselstein Hij wordt voor het eerst genoemd in een document uit 1267 waar hij van het kapittel Sint Maria te Utrecht een pacht kreeg over Achtersloot. Zijn broer Gijsbrecht IV van Amstel getuigde hierbij. Tussen 1268 en 1275 stichtte hij een kasteel bij IJsselsteijn, waaruit hij in 1279 werd verdreven door graaf Floris V van Holland. Hij vluchtte toen naar het kasteel Vreeland, een bezit van zijn broer Gijsbrecht, maar moet deze ook overgeven aan Floris V in 1280. Hij werd daarna gevangengenomen en naar Zeeland overgebracht. Op 27 oktober 1285 werd hij met zijn broer weer vrijgelaten vanwege een verzoening met de graaf.
433/7 <24+?> Ghisebrecht Uten Goye [Uten Goye]
Рођење: 1250
Свадба: <19> Nn van Benthem [van Benthem]
Свадба: <20> Nn van Woerden [van Woerden]
Смрт: 1313
Burggraaf van Utrecht
494/7 <31+16> Goswin II van Gemen [Gemen]
Рођење: 1250
Смрт: 1315
Heer van Gemen
355/7 <25+15> Agniese van Langerak [Langerak]
Рођење: 1260
Свадба: <21> Hubert van Beusinchem Vianen [Beusinchem Vianen] b. 1240 d. 25 мај 1318
Смрт: 13 јануар 1317
386/7 <28+41!> Gijsbrecht van Amstel (van IJsselstein) [Amstel]
Рођење: 1260
Свадба: <22> Bertha van Arkel van Heukelom [Arkel] b. 1265 d. 25 фебруар 1322
Смрт: 1343
Heer van Benschop (1293, 1314) en van IJsselstein (1309,

1313), maarschalk van de bisschop in het Nedersticht 1297, stichtte de St.-Nicolaaskerk te IJsselstein, begr. aldaar

ca. 1343.
427/7 <26> Machteld Uten Goye [Uten Goye]
Рођење: 1260проц
Свадба: <23> Jacob III van Lichtenberg [Lichtenberg] b. ~ 1247 d. 1304
448/7 <29+?> Simon II van Teijlingen [Teylingen]
Рођење: 1270проц
Смрт: 1317
ridder (1279), baljuw van West-Holland (1269), ambachtsheer van Groenswert (1269)
369/7 <23+17> Jan Tristan van Leuven Gaasbeek [Leuven-Gaesbeek]
Рођење: 1275
Свадба: <24> Félicité de Luxembourg [Luxembourg] b. 1275 d. 1336
Смрт: 1309
Graaf van Leuven
3710/7 <23+17> Johanna van Leuven-Gaesbeek [Leuven-Gaesbeek]
Рођење: 1275проц
Свадба: <25> Gerhard I van Horne [Horn] b. 1270проц bur. 3 мај 1333, datum contract, pauselijke dispensatie vanwege verwantschap in de 4e graad op 7 juni 1302
Смрт: ~ 1315
Сахрана: Brussels, Karmelietenklooster
vrouwe van Gaasbeek
4711/7 <30> Zweder van Zuijlen [van Zuijlen]
Рођење: 1290
Свадба: <26> Rexa van Stoutenburg [van Stoutenburg] b. 1289
4612/7 <32+18> Alfert III van Wulven van der Horst [van van Wulven van der Horst]
Свадба: <27> Heilwig van Haarlem [van Haarlem] b. 1275 d. 1317
Смрт: 1320
Knape (1297), Heer van de Nesse, Heer van der Horst (1301-1320)

Op 22 april 1301 droeg Alfert van Wulven, knaap, zijn huis Ter Horst (= Nederhorst), gelegen tot ‘Horstwerde’, binnen de uiterste grachten, in leen op aan heer Guy van Henegouwen met nadere bepalingen over de leenopvolging.

Op dezelfde dag werd hij door Guy van Henegouwen beleend met het huis Ter Horst, die hem in uitvoerige bewoordingen belofte deed hem bij te staan ingeval van calamiteiten.
3913/7 <28+41!> Nn van IJsselstein (van Benschop) [IJsselstein] 4514/7 <27+13> Badeloch Clementa van Amstel [Amstel] 4815/7 <27> w Gijsbrecht IV van Amstel [Amstel]

8

611/8 <45+29> Herman VI van Woerden [Woerden]
Рођење: 1240
Смрт: 1304
552/8 <40> Bertha Gerards van Sterkenburg [van Sterkenburg]
Рођење: 1265проц, Utrecht
Свадба: <30> Jan II van Arkel [Arkel] b. 1255проц d. 27 март 1297
573/8 <43+19> Gijsbrecht Ghisebrechtzn Uten Goye [Uten Goye]
Рођење: 1270
Свадба: <31> Margaretha van Bosinchem (van Beusinchem) [Beusichem] b. 1260 d. 1300
Смрт: 1317
Burggraaf van Utrecht
654/8 <48+?> Jan I van Amstel [Amstel]
Рођење: 1270
Смрт: 1345
leenheer van Amstelland en landheer van Heeswijk, Dinther, Lopik en Schalkwij
585/8 <35+21> Zweder II van Vianen [van Vianen]
Рођење: 1275проц
Свадба: <32> Elizabeth van Egmond [Egmond] b. 1295проц
Смрт: 4 децембар 1333
Heer van Vianen 1317
646/8 <49+?> Herman van Gemen [Gemen]
Рођење: 1275
Свадба: <33> Catharina van Dale [Dale] b. 1280
Смрт: 1325
Heer van Gemen
547/8 <42+23> Jacob IV van Lichtenberg [Lichtenberg]
Рођење: 1285проц
Свадба: <34> Mechteld van Arkel [Arkel] b. 1295проц
Смрт: изм фебруар 1323 и 25 јул 1327
Vermeld als Jacob heren Jacobssone 1297, ridder 1305, heer van Rijnauwen, Lichtenberch en Vinnigen. Schepen 1311,13,16,20 van Utrecht. Zegelde met 3 lelies. Ontvangt 11.02.1323 van de bisschop het eigendom van 10 morgen land op het Oudewiic, in ruil daarvoor droeg hij aan de bisschop van Utrecht het eigendom op van 15 morgen in Linschoten. Op Sint Jacobsdag (25 juli) 1327 verklaren zijn weduwe Mechteld en haar dochters uitvoering te hebben gegeven aan een testamentaire beschikking van Jacob. De vijf dochters: Alijd, Belia, Agnes, Jacoba en Johanna waren op dat moment nog ongehuwd. Was waarschijnlijk eerder gehuwd met NN, waaruit zijn zoon Jan van Lichtenberch, vermeld 1329, als graaf Willem verklaard, dat er vrede gesloten is tussen de stad Utrecht enerzijds en Zweder van Vianen en Jan van Lichtenberch anderzijds. Jan zal zonder wettig nageslacht zijn overleden, daar zijn halfzuster Alijd erfgename van Lichtenberch werd.
598/8 <35+21> Hendrik I van Vianen [van Vianen]
Рођење: 1285
Свадба: <35> Catharina Uten Goye [Uten Goye]
Смрт: 11 октобар 1352
529/8 <38+22> Agnes van IJsselstein van den Bossche [van den Bossche]
Рођење: ~ 1300
Свадба: <36> Dirck van Houweningen [Houweningen]
Смрт: 17 јануар 1360
5010/8 <37+25> Margaretha van Horn [Horn]
Рођење: > 1302
Свадба: <37> Hendrik III van der Leck [Leck] b. 1300 d. 1342
Смрт: 1340
5111/8 <37+25> Willem V van Horne [Horn]
Рођење: > 1302
Титуле : Heer van Horn, Altena en Gaasbeek
Свадба: <38> Oda van Putten en Strijen [Putten en Strijen] b. 1295 d. 1331
Свадба: <39> Elisabeth von Cleve [Kleve] b. 1310проц d. 1347
Смрт: 22 јул 1343
Uit eerste huwelijk mogelijk ook: Agnes, abdis van Keyserbosch

Uit tweede huwelijk:

  • Willem
  • Dirk Loef
  • Elisabeth
  • Arnold
  • Dirk
  • Everhard

Buitenechtelijke dochter: Walburga, abdis van Nazareth te Diest


Heer van Horne, Altena, Weert, Nederweet, Wessu, Heeze, Leende en Cortessen. Ondervoogd van Thorn. Geboren 1297. Erft 1335 Gaasbeek, Leeuw, Herstal en Montcornet van zijn nicht Beatrix van Leuven. Erfelijk opperjachtmeester de Duitsen Rijks. Graaf Willem III van Holland vergunt op 27-8-1322 aan Willem van Horne een nieuwe sluis te bouwen in 'den Maasdam'. Overleden 25-8-1343. Hij was later gehuwd met Elisabeth van Cleve, overleden na 1331, dochter van Diederik Loef van Cleve, graaf van Hulchrat. Elisabeth was weduwe van Godfried van Gelik.

10-10-1357: Voor schepenen van Brussel compareren de erfgenamen van Willem van Horne. Zij hebben hun geschillen onderworpen aan de uitspraak van Diederick van Horne, Heer van Perwez en Jan van Polanen, Heer van Lek en Breda en komen overeen, dat Diederick, heer van Horne, zijn broeder Arnoud en zijn zuster Lisebet de heerlijkheden Hoirne, Altena, Herstal, Heeze en Leende, Montcornet en Cortessem zullen behouden. Sweder van Abcoude zal Gaasbeek en Loon op Zand behouden. Diederick, heer van Horne, zal de Donckhoeven in land van Altena van de Heer van Abcoude lossen.

speelde een rol bij het weerleggen van de beschuldiging dat hertog Reinoud II van Gelre zowel het koningspaar van Frankrijk als de hertog van Normandië en de Raad van de koning wilde vergiftigen. Willem zat samen met de graaf van Holland, de hertog van Brabant en de graaf van Vlaanderen in een onderzoekscommissie, die uiteindelijk deze beschuldiging ontzenuwde.

( 1305- 1343, ovl. 25.08.1343

Heer van Horne 1330, van Altena 1335, van Gaesbeek, Herstal, Montcornet en Baucigny-en-Thiérache 1335. Heer van Weert, Nederweert, Wessem, Heeze, Leende en Cortessem. Vermeld 1301, testament 06.05.1342. Beleend met het ambacht Barendrecht 13.3.1330. Trouwt (2) 1336 Elisabeth van Kleef, weduwe van Godfried van Jülich, erfgename van Kervenheim, voogdij Kempen, Tegelen en Oedt.) ref. nr. 28.07.2003 KdG109, ES XVIII-62
6012/8 <44+?> Dirk van Teijlingen [Teylingen]
Рођење: 1305проц
Смрт: 26 септембар 1345, Stavoren
ambachtsheer van Oversliedrecht, gesneuveld in de Slag bij Stavoren
5613/8 <38+22> Herbaren van IJsselstein [IJsselstein]
Смрт: 1333
5314/8 <39+28> Agnes van den Berghe (van Arkel) [Berghe] 6215/8 <46+27> Ernst van Wulven van der Horst [van Wulven]
Lid van de familie wulven, heren van Nederhorst.

Ernst van der Horst, heer van Wulverhorst (1341) en Kattenbroek (1358), knaap (1329), ridder (1341), vermeld 1327-1358, baljuw van Amstelland (1327). Memorie 3 april.

Vermeld 1327-58, was gehuwd met Margaretha Swedersdr. van Zuylen (lijftocht 11 maart 1339) en had dochters Machteld en Lutgard van Wulverhorst.
6316/8 <47+26> Machteld Swedersdr van Zuijlen [van Zuijlen]
Джерельна довідка за населеним пунктом