Willem Jansz Spieringh van Well b. ~ 1470 - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:42387
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?+?> Willem Jansz Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: ~ 1470
Свадба: <1> Margriet van Poelgeest [van Poelgeest] b. ~ 1470
Смрт: 1517/1518
NL 1988 Bezat samen met Joost van Wijk in 1498 een stuk land in de Maas bijHemert

2

71/2 <1+1> Jan Willemsz Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: ~ 1508
Свадба: <2> Anna van Borselen [Borselen] b. ~ 1510 d. < 1557
Смрт: < 1557
vermeld 1530-1539

NL 1988


Missale van Wijk, blz 104 zijn 8 kwartieren:

Spiering, de Cock van Delwijnen, Gent, Herwijnen, Poelgeest, Hodenpijl,Doornik, Berlaymont
52/2 <1+1> Maria Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: ~ 1509
Смрт: > 1524
43/2 <1+1> Arent Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: ~ 1510
Смрт: 1562
34/2 <1+1> Dirk Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: 1511
Професија : Abt van Berne
25/2 <1+1> Gerard Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: 1513
Професија : Kastelein van het slot Heusden (1538), Drossaert (1554)
Смрт: 1571
66/2 <1+1> Willem Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: ~ 1515
Професија : Abt van Bern
Смрт: 1576

3

91/3 <7+2> Christine Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: ~ 1530
Професија : Non te Leeuwenhorst (1544-1545)
Смрт: < 1572
112/3 <7+2> Jacob Jansz Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: ~ 1537, Wijk
Свадба: <3> Johanna van Lennep [Lennep] b. ~ 1540, Bern
Смрт: изм 1602 и 1620, Wijk
hij bewoonde het huis Wijkestein te Wijk en was overgegaan naar de NedGeref Gemeente te Wijk

RA Heusden 206, diverse processtukken 1597/1600 betreffende rechtzakentussen Jan Jansz van Rijswijck als collecteur van de papelicke endekerckkelijke goederen te Wijk. Aanlegger ter eenre contra Joncker Jacob Spierinck van Well te Wijk, ter andere zijde.

RA Heusden 73, 1620 Sebastiaen Belaerts. contra Jouffrouwen Clara ende Johanna Spierinck van Wel woonende tot Wijck als mede erffgenamen van Jonker Jacop Spierinck van Wel haerensaliger vader.

Missale van Wijk, blz 105 zijn 4 kwartieren:

Spiering, Poelgeest, Borsselen, Foreest
83/3 <7+2> Ursula Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: ~ 1540
Професија : Non te Gouda
104/3 <7+2> Maria Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: ~ 1540
Смрт: 3 јун 1619
Сахрана: Boxtel

4

121/4 <11+3> Roelof Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: ~ 1562, Wijk
Професија : Drossaard van Heusden (1612), Dijkgraaf van Heusden
Смрт: 1618, Heusden
132/4 <11+3> Johanna Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: ~ 1565, Wijk
Смрт: 7 јул 1635, Heusden
Сахрана: 11 јул 1635, Wijk
143/4 <11+3> Anna Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: ~ 1568, Wijk
Смрт: > 1611
154/4 <11+3> Clara Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: ~ 1572, Wijk
Смрт: Wijk, 1631/1646
165/4 <11+3> Elisabeth Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: ~ 1575, Wijk
176/4 <11+3> Margaretha Spieringh van Well [Spieringh van Well]
Рођење: ~ 1578, Wijk
Свадба: <4> Bastiaen Aertsz de Reus [Reus] b. ~ 1565 d. изм децембар 1603 и 1605
Свадба: <5> Adriaen Michielse van Kerckwijck [Kerckwijck] , Wijk
Сахрана: 1623, Heusden
zie GTMWB 1992-158, Met Ganse Trou maart 1988

NL 1988.

NL 1951, tax 1923, nav 1873, nav 1902, BrL 1961 en 1962

RA Heusden oud484 fol 13v, dd 11-2-1631

Dat Jacob Spierincx van Wel, voor ende vanwegen joffr Carla en JohannaSpierincx van Wel moeijen van de naergelaten weeskinderen van zaligerAdriaen Michiels bij hem verweckt en wijlen joffr Margarete Spierincxvan Wel, ende Michiel Huijberts als grootvader ende Willem Poorter,schout tot Wijk als oom ende oversulcks als voogden van deser onmondigekinderen van vaderszijde ende Maricken Goderts de Wit lest weduwe vanAdriaen Michiels.

5

181/5 <17+4> Jacob Spieringh de Reus [Reus]
Професија : Secretaris van Wijk (1639-1661), Collecteur van de Verpondinge te Wijk (1654-1655), Herbergier te Wijk (1660)
Хришчанство крштење: новембар 1603, Bergen op Zoom
Смрт: изм 11 август 1661 и 17 октобар 1661, Wijk