Adriaan van Cattendijke b. 1290 - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:379222
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?> Adriaan van Cattendijke [Cattendijke]
Рођење: 1290
Свадба: <1> Catelina NN [?] b. 1310
Heer van Cattendijke. Leenbezit en renten: genoemd als eigenaar van tienden in ambacht Cattendijke 1318 en 1333.

Leenbezit en Renten: Genoemd als eigenaar van tienden in ambacht Cattendijke 1318 en 1333 (Rekeningen Henegouwen, Smit, pg 174). 1342: In ambacht Duvenee (ZB), Hollander en Adriaan Heer Jan kinderen van Cattendijc, 256 gemet en 1 kwartier (Rekeningen I, Henegouwen, Smit, pg 247. Idem in 1343 pg 307). In ambacht Duvenee (ZB), Hollander en Adriaan Heer Jan kinderen van Cattendijc 256 gemet en 1 kwartier, Hollander en Gilles Heer Claes Kervix kinderen, die Claes Laurenszn waren 47 gemet (Rekeningen I, Henegouwen, Smit, pg 247. Idem in 1343, pg 307). 1342: In ambacht Kattendijc Hollander en Adriaan, Heer Jan kinderen van Kattendijke 1462 ½ gemet, in leen klooster Crabbendic 487 gemet en nogmaals 975 gemet (Rekeningen I, Henegouwen, Smit, pg 235). 1343: In ambacht Cattendijc, Hollander ende Adriaan Heer Jan kinderen van Cattendijce, 66 m (pg 326). In ambacht Cattendijc, Hollander en Adriaan Heer Jan kindern van Cattendijc 66 gemet (Rekeningen I, Henegouwen, Smit, pg 318). 1340: Thun ten Noorden van Kamerijk werd in 1340 door de Fransen op de Henegouwers heroverd, 47

bij deze slag waren ook Zeeuwse en Hollandse edelen betrokken, oa. Adriaan van Cattendijce,

2

21/2 <1+1> Jan van Cattendijke [Cattendijke]
Рођење: 1340
Свадба: <2> Nn van Stapele [Stapele] b. 1330
Смрт: < 1387
Functies: Schout van Rotterdam (1369) en dan wonende en/of bezttingen hebbende te Capelle a/d Ijssel (C. Hoek, Ingezetenen van Capelle 1369, OvG, 1988. Idem in Kralingen, C. Hoek ingezetenen Hillgersberg, Rotte, Ommoord en Rotterdam in 1369, OvG, 1983). In 1386 Vermelding van Jan van Cattendijke (Geneaologie Zuiderent).

3

31/3 <2+2> Elisabeth Jans van Cattendijke [Cattendijke]
Рођење: 1362
Свадба:
Свадба: <3> Zweder van Heenvliet [Heenvliet] b. 1362проц d. <5 фебруар 1423
Смрт: 1423
Gelijftocht 13-2-1397. Waarschijnlijk erfdochter van ambacht Cattendijke.

4

41/4 <3+3> Maria van Heenvliet [Heenvliet]
Рођење: 1395проц
Свадба: <4> Boudewijn Willems van Drenckwaart [Drenckwaart] b. 1385проц d. 25 новембар 1452
Смрт: 2 април 1456
Сахрана: Geervliet
wapen: een klimmende leeuw, waaronder een versmalde schuinbalk. Zij is dus een bastaard, vermoedelijk een voorkind van de tweede echtgenote van haar vader.

5

51/5 <4+4> Willem Bouwens van Drenckwaart [Drenckwaart]
Рођење: 1420проц
Свадба: <5> Magteld Jans Pallaes [Pallaes] b. 1435проц d. 24 фебруар 1506
Смрт: 1489, Dordrecht
Сахрана: Drenckwaert kapel in Kloosterkerk van Augustijnerklooster Dordrecht
Schout en dijkgraaf Westenrijk (Zuidland), Poorter 1461, schepen 1472/73 en burgemeester van Dordrecht 1474/85, beleend in Mijnsherenland 15-4-1462, vrijheer van Giessenburg en Giessen-Nieuwkerk. Kreeg 22 kinderen
62/5 <4+4> Pieter Bouwensz van Drenckwaert [van Drenckwaert]
Veertigraad van Leiden 1477.

6

71/6 <5+5> Maria van Drenckwaert [Drenckwaart]
Рођење: 1455проц
Свадба: <6> Willem van Alblas [Alblas] b. 1450проц d. 1502
102/6 <5+5> Dignum Willems van Drenckwaert [Drenckwaert]
Рођење: 1465
Свадба: <7> Adriaen Cornelisz van Cleijburch [Cleijburch] b. 1450 d. <10 новембар 1510
83/6 <5+5> Jan I van Drenckwaert [Drenckwaert]
Рођење: 1485
Свадба: <8> Johanna van Bekesteijn [Bekesteijn] d. 1519
Свадба: <9> Margaretha de Jonge [de Jonge]
Смрт: 1549
schout van Dordrecht (1516-1549) een streng vervolger van de ketters, met name van de wederdopers van wie hij er in 1534 enkelen ter dood liet brengen. Jan I werd samen met zijn tweede echtgenote Margaretha de Jonghe van Baardwijk (overleden 1542) begraven in de door hem gestichte Drenckwaertskapel, een zijkapel van de Augustijnenkerk. Beiden staan afgebeeld op de zijpanelen van een drieluik met een Ecce Homo-voorstelling dat in opdracht van Jan I zelf in 1544 geschilderd is door Maarten van Heemskerck (1498-1574) en in de Augustijnenkerk stond opgesteld; het verdween na de Beeldenstorm maar wordt thans in het Nationaal Museum van Warschau (Polen) bewaard en sinds 2015 staat een kopie weer in de Dordtse Augustijnenkerk.
94/6 <5+5> Boudewijn Willemsz van Drenckwaert [Drenckwaert]
Свадба: <10> Margaretha Cornelisdr van Cleijburgh [Cleijburgh] d. 1537
Смрт: 4 септембар 1496

7

111/7 <7+6> Anna van Alblas [Alblas]
Рођење: 1485проц
Свадба: <11> Jan Barthoutsz van Nuyssenburg [Nuijssenburg] b. 1485проц, Dordrecht
Свадба: <12> Huijbrecht Tack [Tack] b. 1480 d. <2 август 1567, Dordrecht
Смрт: Dordrecht
132/7 <9+10> Cornelis Bouwensz van Drenckwaert [Drenckwaert]
Смрт: <12 јул 1529
123/7 <9+10> Willem Bouwensz van Drenckwaert [Drenckwaert]
raad en rentmeester-generaal van Zuid-Holland, vrijheer van Giessenburg en Giessen-Nieuwkerk en van half Puttershoek,, ook deken van de Dordtse broederschap van de wijnkopers, burgemeester van Dordrecht 1537. 1538. 1543. 1544. 1546. 1547. 1549. 1550. 1553. 1554.

Wapen: gevierendeeld door een zilveren streepkruis: I en IV in rood een zilveren zwaan; II en III in rood een aanziende zilveren leeuw, blauw getongd. Wapenvoerder Persoonsnaam: Drenckwaert Bron: CBG, GHS 50B24, F.L. van Burmania. Adelijk wapenboeck. Begonnen in den jare 1748 en geijndigt anno 1755, 1e deel, blz. 104. Persoonsnaam: Willem van Drenckwaert Boudewijnsz. heer van Opmerking: Giessenburgh. Rentmeester-Generaal van Zuidholland 1539.

Bron: CBG, en KB, Naamen en Wapenen van de Bailliuwen en Rentmeesters Generaal van Zuid- Holland, van soo oude tijden als deselve te vinden sijn mitsgaders beschrijvinge van de wijse van Regeeringe der Stad Dordrecht, nevens de naamen en wapenen der Edele Achtbaare Heeren Oud-Raaden sedert den jaare 1652 als wanneer derselve getal op veertig personen is bepaald geworden. Alles tot deese tijden vervolgd. 18de eeuw, blz. 28.
144/7 <9+10> Carel Bouwensz van Drenckwaert [Drenckwaert]
155/7 <9+10> Catharina Bouwensdr van Drenckwaert [Drenckwaert]

8

161/8 <11+11> Willem Jansz van Nuyssenburg [Nuijssenburg]
Рођење: 1515, Dordrecht
Свадба: <15> Wilhelmina Jans Visscher [Visscher] b. 1516 d. ~ 1573
Смрт: < 1553, Dordrecht
Stadhouder van de schout van Dordrecht 1550 (SA Dordrecht ORA Dordrecht inv. 697, akte 152: op 15 sept. 1550 verklaart Willem van Nuijssenborch Jansz., dat hij eertijds als stadhouder van Jan van Drenckwaert, schout van Dordrecht)

SA Dordrecht ORA Dordrecht inv. 697, akte 265: op 7 dec. 1550 stelt Dirck van Nuijssenborch zich borg voor zijn broer, Willem van Nuijssenborch Jansz. Willem zit gevangen "in den giole" op de Puttockstoren in Dordrecht en heeft aan het Gerecht verzocht om in plaats daarvan gevangen te mogen zitten op de ridderkamer van de Puttockstoren. Dat wordt hem toegestaan, mits hij een borgtocht van 2500 gl. (later verhoogd tot 3000 gl.), betaalt.

dient keizer Karel V op eigen beurs 16 maanden lang met 10 knechten (ruiters), daarvoor beleend met land onder Papendrecht gen."Nuyssenburgh", doch naderhand door zware dijklasten bij spadesteking verlaten door zijn erfgenamen. Spadesteking is een symbolische handeling waarmee de eigenaar van een stuk grond een spade in de dijk steekt waarmee hij afstand doet van zijn grond en die vervalt aan het waterschap.

In het boek ,,De Historische atlas van de Biesbos,, geschreven door Wim van Wijk staat op een kaart van de opkomende gronden en visserijen en zalmsteken 1544-1566 uit de collectie Hingman nr 1909 (blz 35), op de plaats waar later in 1645 het Huis te Papendrecht werd gebouwd NUYSENBORGH geschreven.

Bij nader onderzoek bleek dit de ridderhofstad ,,De Nuyssenborg,, te zijn, dat na 1544 werd gebouwd door DIRK VAN NUYSSENBURG, Heer van Zuydewijn (1513 te Dordrecht -1566 te Haarlem /wijnhandelaar te Dordrecht); in 1544 getrouwd met MARGARETA V/D MERWEDE Vrouwe van Zuydewijn d.v. Dirk v/d Merwede.

Dirk van Nuyssenburg kreeg samen met zijn broer Willem van Nuyssenburg van Karel de vijfde een groot stuk grond oost van de kerk te Papendrecht met het recht van een veer als dank voor de financiele hulp en manvolk en paarden in de oorlog tegen de Geldersen.

De 2 broers groeide op bij de rijke wijnhandelaar Huybert Tack te Dordrecht waar hun moeder in 1520 mee was hertrouwt. De ridderhofstad brandde in 1566 af en Dirk vertrok met zijn gezin naar Haarlem waar hij kort erna zou overlijden. Zijn zoon Dirk van Nuyssenburg laat tussen 1580/1588 in Aerdenhout een ridderhofstad ,,NIEUW NUYSSEN BURG,, bouwen. Later woonde deze tak v/d familie in de ridderhofstad ,,ZUYDEWIJN,, Kapelle/Vrijhoeve bij Waalwijk nakomelingen zijn nog steeds Heren van Zuydewijn.

Nakomelingen van broer Willem van Nuyssenburg blijven in Dordrecht en kopen het deel grond dat aan broer Dirk behoorde.

5 kinderen
192/8 <12+13> Boudewijn Willemsz van Drenckwaert [Drenckwaert]
Рођење: 1515
Свадба: <16> Cattharina van Hogelande [Hogelande] d. 1547
Свадба: <17> Janneken Suys [Suys] b. 1525
Смрт: 1578
raad en rentmeester-generaal van Zuid-Holland, schepen van Dordrecht in 1558-1559, burgemeester in 1560-1562, 1564-1565, 1567-1569 en 1571 Bij de overgang van Dordrecht naar de partij van de prins in juni 1572 verloren Boudewijn en zijn zoon Jan hun ambten. Heel de familie bleef belijdend katholiek en koningsgezind.
173/8 <11+11> Dirk van Nuyssenburg [Nuyssenburg]
Рођење: 1520, Dordrecht
Свадба: <18> Margaretha van de Merwede [Merwede] b. 1525 d. 1593
Смрт: 1566, Haarlem
Heer van Zuydewijn, wijnhandelaar te Dordrecht. Schepen 1558,1559,1562,1563. Raad 1545,1546,1549,1550. Tresorier 1559-1566.

In het boek ,,De Historische atlas van de Biesbos,, geschreven door Wim van Wijk staat op een kaart van de opkomende gronden en visserijen en zalmsteken 1544-1566 uit de collectie Hingman nr 1909 (blz 35), op de plaats waar later in 1645 het Huis te Papendrecht werd gebouwd NUYSENBORGH geschreven.

Bij nader onderzoek bleek dit de ridderhofstad ,,De Nuyssenborg,, te zijn, dat na 1544 werd gebouwd door DIRK VAN NUYSSENBURG, Heer van Zuydewijn (1513 te Dordrecht -1566 te Haarlem /wijnhandelaar te Dordrecht); in 1544 getrouwd met MARGARETA V/D MERWEDE Vrouwe van Zuydewijn d.v. Dirk v/d Merwede.

Dirk van Nuyssenburg kreeg samen met zijn broer Willem van Nuyssenburg van Karel de vijfde een groot stuk grond oost van de kerk te Papendrecht met het recht van een veer als dank voor de financiele hulp en manvolk en paarden in de oorlog tegen de Geldersen.

De 2 broers groeide op bij de rijke wijnhandelaar Huybert Tack te Dordrecht waar hun moeder in 1520 mee was hertrouwt. De ridderhofstad brandde in 1566 af en Dirk vertrok met zijn gezin naar Haarlem waar hij kort erna zou overlijden. Zijn zoon Dirk van Nuyssenburg laat tussen 1580/1588 in Aerdenhout een ridderhofstad ,,NIEUW NUYSSEN BURG,, bouwen. Later woonde deze tak v/d familie in de ridderhofstad ,,ZUYDEWIJN,, Kapelle/Vrijhoeve bij Waalwijk nakomelingen zijn nog steeds Heren van Zuydewijn.

Nakomelingen van broer Willem van Nuyssenburg blijven in Dordrecht en kopen het deel grond dat aan broer Dirk behoorde.
214/8 <12+13> Wilhelmina van Drenckwaert [Drenckwaert]
Рођење: 1520
Свадба: <19> Schrevel Okkersz Halling [Halling] b. 1515 d. 18 април 1558
Смрт: 1590
205/8 <11+11> Aliet Jan Bartoutsdr [?]
Смрт: >23 јануар 1522
186/8 <11+12> Wilhelmina Tack [Tack]
Рођење: 1525
Свадба: <20> Mathijs Berck [Berck] b. 1520 d. <4 октобар 1583
Смрт: 1605
227/8 <12+13> Adriana van Drenckwaert [Drenckwaert]
5 kinderen
238/8 <12+13> Elisabeth van Drenckwaert [Drenckwaert] 249/8 <12+13> Wouwerijck van Drenckwaert [Drenckwaert]
schepen van Dordrecht, 1562,63,66,67,70,71