Stephanus II de Wisge b. 1193 - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:373895
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?> Stephanus II de Wisge [Wisch]
Рођење: 1193
Heer van Wisch 1207-1234.

In 1207 blijkt de "castellanus" (kasteelheer) van Wisch zich in zijn omgeving als een dwingeland te gedragen. Mogelijk gaat het om Sweders zoon en opvolger Stephanus (II) die dan "castellanus" van Wisch is geworden. In dat jaar belet de castellanus de boeren van het goed Mullinc (bij Hengelo) hun werk uit te voeren. Het klooster St. Pantaleon in Keulen, de bezitter van Mullinc, is niet bij machte om de kasteelheer tot de orde te roepen. Het klooster lost de problemen op door Mullinc aan het meer nabij gelegen klooster Betlehem te verpachten en zo het probleem van de lastige kasteelheer af te schuiven.

In 1254 komt Stephanus (II) na zijn dood voor in een oorkonde, waaruit blijkt dat hij het huis Barlo aan zijn dochters heeft gegeven, zodat ze in klooster Asbeck mogen intreden. Stephanus (II) de Wisge is volgens De Groot vermoedelijk de vader van Dirk I. Stevens zuster trouwt in zijn reconstructie met Hendrik I van Gemen, zodat er een nauwe verwantschap is met de heren van Gemen.

2

21/2 <1> Dirk I van Wisch [Wisch]
Heer van Wisch 1234-1285.

De heerlijkheid van Dirk I beslaat slechts een gedeelte van de parochie Etten en is veel kleiner dan de huidige gemeente Wisch.Op 1 februari 1234 treedt Dirk I als getuige op voor de bisschop van Utrecht. Uit zijn huwelijk met Herburgis worden twee zonen en een dochter geboren: Steven (I), Johan en Jutta (Judith). Steven I zal zijn vader opvolgen, terwijl voor Johan een nieuwe burcht gebouwd wordt. In deze tijd wordt al een aanzet gegeven tot de unieke tweeherigheid van Wisch.In 1250 komt Dirk I in drie oorkondes als ministeriaal voor en (nog) niet als edelman. Dirk I is rijk genoeg om ridder te zijn en eigen ministerialen in dienst te hebben. Zijn wapen is het oudst bekende wapen van Wisch. Het in 1274 gevoerde wapen heeft een effen groenen hartschild op een gouden schild, omzoomd door acht rode merletten (merels). Dit wapen lijkt op dat van de heren van Kuyc en in mindere mate op die van de graven van Lohn, waarin drie merletten voorkomen. De kleuren zijn zoals ze gevoerd worden tijdens de slag bij Woeringen en zoals ze later zijn opgetekend door de heraut Gelre. Het groene hartveld zal ingegeven zijn door de naam "Wisch" (weide), waardoor het een sprekend wapen wordt.

Mogelijk neemt Dirk I dit wapen over van zijn vrouw Herburgis. Lohn heeft immers in die tijd meer aanzien dan de familie Wisch. Een manier om de afkomst uit een bepaalde familie te laten zien is het vermeerderen van de stukken die op het wapen voorkomen. De heren van Wisch zijn heraldisch gesproken verwant aan de graven van Lohn. Het wapen is te vinden op een zegel aan een oorkonde uit 1244, waarin Dirk I samen met Henricus de Monte getuigt

3

31/3 <2+1> Stephan van Wisch [Wisch]
Рођење: < 1261
Свадба: <2> Jutte van Borculo [Borculo] b. > 1259
Смрт: >13 јануар 1329
Heer van Wisch 1285-1329.

In 1261 wordt Steven (Stephanus) I op zeer jonge leeftijd gebonden aan een zeer merkwaardig huwelijkscontract. Dit contract wordt gesloten door zijn vader Dirk I met Hendrik III van Borculo. Deze is een halfbroer van graaf Herman II van Lohn. Hier is duidelijke sprake van huwelijkspolitiek voor twee nog niet huwbare kinderen, waarbij financiële en politieke belangen voorop staan. Jutta, de dochter van Dirk I zal trouwen met Hendrik IV van Borculo en Steven I zal trouwen met Jutta van Borculo. Jutte krijgt als huwelijksgift de helft van het gericht in Eibergen en mogelijk de helft van Juckenberge (Haaksbergen?) mee. In 1278 staat Steven I als getuige tussen naaste bloedverwanten en vrienden van de graaf van Lohn. In 1288 vecht hij mee in de slag bij Woeringen. In 1295 wordt Steven I voor het eerst heer van Wisch genoemd. Hij zegelt met een wapen waarop wisselend zes of acht merletten staan. Ook heeft hij een zegel waarbij in het hartschild een leeuw wordt gevoerd. In 1299 blijkt hij in Gelre carrière te hebben gemaakt als dapifer (drost) van de graaf van Gelre en in 1306 is hij diens raad. In 1317 verdeelt Steven I zijn nalatenschap onder zijn kinderen, waarbij Hendrik I, de oudste zoon, als opvolger wordt aangewezen. De nalatenschap bestaat onder andere uit diverse goederen in Doetinchem, goederen in Silvolde, twee hoven bij Emmerik, goederen bij Etten met bijbehorend benoemingsrecht van de pastoor van de kerk aldaar en goederen in Groenlo, Twente, Vreden en Overhagen in Velp.

Na 13 juni 1329 zal Steven I overlijden. Zijn zoon Hendrik I van Wisch, die sinds 1323 het nieuwe kasteel bewoont, volgt hem op als heer van Wisch.
42/3 <2+1> Jutta van Wisch [Wisch]

4

71/4 <3+2> Steven II van Roderlo [Roderlo]
Рођење: 1290
Смрт: 1337
Heer van Ruurlo
52/4 <3+2> Dirk II van Wisch [Wisch]
Свадба: <4> Nn van Keppel [Keppel]
Смрт: 1337
Heer van Wisch 1331-1337, volgt zijn broer Hendrik I van Wisch in 1331 op

Dirk II gaat in 1330 op de nieuwe burcht wonen, zodat de weduwe van Hendrik I, Elisabeth van Hernen, verhuist naar Oud-Wisch.Door de plotselinge dood van haar man volgt broer Dirk II van Wisch hem op en deze wil de nieuwe burcht betrekken.

In 1337 draagt Dirk II samen met zijn broers Sweder en Johan het goed Heynsberch (of Lynsbergh), gelegen tussen Terborg en Doetinchem, op aan de graaf Reinald II van Gelre
63/4 <3+2> Hendrick I van Wisch [Wisch]
Heer van Wisch 1323-1331 en 1329-1331
84/4 <4+3> Elisabeth van Borculo [Borculo]
Свадба: <5> Diederik Sobbe [Sobbe] b. 1285 d. 1350

5

91/5 <5+4> Dirk III van Wisch [Wisch]
Рођење: 1290
Heer van Wisch 1337-1369

Dirk III gaat op de nieuwe burcht in Terborg wonen. Pas in 1337 wordt Dirk III als heer van Wisch in de oorkonden opgevoerd. Dirk III weet het verzamelde bezit in stand te houden. In 1340 laat de heer Van Den Bergh opnieuw weten dat hij als vanouds de rechten in de parochie Etten heeft, maar nu zonder het gebied dat Wisch beheerst. Blijkbaar erkent hij de soevereiniteit van de heren van Wisch.

Dirk III van Wisch besluit tijdens de twist tussen de Bronckhorsten en de Heekerens de troonpretendent Eduard te steunen. Daarmee behoort hij tot de partij der Bronckhorsten
102/5 <7> Stephanus III van Roderlo [Roderlo]
Рођење: 1330
Свадба: <6> Lubburgis ? [?]
Смрт: 1402
Heer van Ruurlo
113/5 <8+5> Beatrix Sobbe [Sobbe]
Рођење: 1330
Свадба: <7> Johan van Gemen [Gemen] b. 1331 d. 1366
Смрт: 18 јануар 1366

6

121/6 <9+?> Hendrick II van Wisch [Wisch]
Рођење: ~ 1332
Свадба: <8> Catharina van Bronckhorst [Bronckhorst]
Смрт: <25 фебруар 1387
Heer van Wisch 1369-1387

Wanneer Steven II in 1369 een onmondige zoon achterlaat treedt Hendrik II op als heer van Wisch. Hij gaat op het stamslot wonen. In 1372 nemen Hendrik II, Gijsbert V van Bronckhorst-Borculo en Peter van Steenbergen Arnhem in voor Willem van Gulik, die samen met zijn broers Robert en Dirk tot de Gulikse partij behoort. De politieke banden met het geslacht Bronckhorst worden op deze wijze stevig aangehaald. Rond deze tijd laat Hendrik II een kapel bij het kasteel bouwen. In 1382 wordt de kapel, met patroonheilige Sint-Georgius (Sint-Joris), verheven tot parochiekerk. Het grondgebied van de heer van Wisch wordt nu afgescheiden van het kerspel Etten. De kapel vormt tegenwoordig het hoge, achterste deel van de Nederlands Hervormde kerk te Terborg. Wanneer neef Dirk IV in 1385 meerderjarig wordt, is er opnieuw strijd in Gelre. Een unieke tweeherigheid van de bannerij is het gevolg; Dirk IV gaat nu samen met zijn oom Hendrik II de bannerij besturen. De krachtige en eendrachtige regering van Hendrik II en Dirk IV verloopt bijzonder voorspoedig voor de bannerheerlijkheid Wisch.

Ridder, aanvoerder leger Willem van Gulik
152/6 <11+7> Catharina van Gehmen [Gehmen]
Рођење: 1350
Свадба: <9> Bitter van Raesfeld [Raesfeld] b. 1350 d. 1414
Смрт: 1375
143/6 <11+7> Hendrik III van Gemen [Gemen]
Рођење: 1351
Свадба: <8!> Catharina van Bronckhorst [Bronckhorst]
Смрт: 25 март 1424
Ridder, heer van Gemen, Borken, Vreden, Ramsdorf en Lohn pandheer van de heerlijkheid Bredevoort en Oeding
134/6 <10+6> Brant/Bernhard van Roderlo [Roderlo]
Рођење: 1365
Смрт: 1420
Heer van Ruurlo

7

181/7 <14+8> Johan II van Gemen [Gemen]
Рођење: 1380
Свадба: <10> Oda van Horn [Horn] b. 1385 d. 1442
Смрт: 8 март 1458
heer van Gemen, Oeding, Grebben, Pelland, Dukenburg en pandheer van de Heerlijkheid Bredevoort
192/7 <15+9> Johan II van Raesfeld [Raesfeld]
Рођење: 1380
Свадба: <11> Margaretha van Hoemen [Hoemen] b. 1390
Смрт: 1468
163/7 <12+8> Hendrik III van Wisch [Wisch]
Рођење: < 1381
Смрт: јануар 1448
Heer van Wisch 1387-1448

Van 1394 tot 1397 treedt Hendrik III samen met Dirk IV op als ambtman in de Liemers.In 1416, 1422 en 1433 wordt Hendrik III genoemd als drost en rentmeester van Gelre. In 1452 behoort hij als richter tot de ommestand van de stad Arnhem. In 1425 is Hendrik III als landdrost betrokken bij het nieuwe tracé van de Hetterse dijk. Als landdrost zorgt hij er voor dat Gelre meebetaald aan de kosten en verdeeld hij de kosten over het kwartier Zutphen. In 1419 schenkt Hendrik III samen met Dirk IV stadsrechten aan Terborg. Ook maken ze samen deel uit van de Raad van Zestien, wanneer hertog Arnold van Gelre nog minderjarig is. In 1430 beschikt Hendrik III over een eigen kamer in kasteel Rosendael, de residentie van de hertog van Gelre. Ook hij geniet dus veel vertrouwen van de hertog. Hij wordt in 1435 burger van Zutphen, waarvoor hij moet betalen. Zijn hertogelijke benoeming tot hertogelijke landdrost wil niet zeggen dat Hendrik III voortdurend partij voor de hertog kiest. Integendeel, in 1418 en 1436 is Hendrik III mede-ondertekenaar van het verbond tegen de hertog.

Heer van de halve Burch Wisch bij Terborg, eigenaar kasteel Doorwerth, Lid Raad van zestien, officier leger Gelre
174/7 <13> Willem van Roderlo [Roderlo]
Рођење: 1385
Свадба: <12> Margriet Cloeck [Cloeck] b. 1394

8

231/8 <19+11> Bitter van Raesfeld [Raesfeld]
Рођење: 1420
Смрт: 1476
212/8 <17+12> Alijt van Roderlo [Roderlo]
Рођење: 1422
Свадба: <13> Andries Kreynck [Kreynck] d. 1454
223/8 <18+10> Hendrik IV van Gemen [Gemen]
Смрт: 1493
vrijgraaf en stadhouder van Gemen en tot zijn overlijden tevens pandheer van de Heerlijkheid Bredevoort
204/8 <16> Bernt van Wisch [Wisch]
Bernt "onkruyt" van Wisch is een onecht kind van Hendrik van Wisch. Op 19 mrt 1449 wordt hij door Johannes Pollaert, bisschop van Keulen, van onechte geboorte gelegitimeerd. In 1452 wordt hij beleend met het hertogelijk goed te Holte. Op 27 mrt 1462 koopt hij van zijn halfbroers Dirk, Johan en Willem van Wisch de heerlijkheid Lichtenberg. In 1464 wordt hij door Goossen van Raesfeldt gevangen genomen. In 1466 int hij een belangrijke vordering van Hendrik Heer van Gemen. In 1466 is hij borgzaat op het kasteel Roosendaal, van welke functie hij in 1479 afstand doet ten behoeve van Hertog Karel van Gelre, in ruil voor een jaarlijkse rente. In 1467 treedt hij op als magescheidsvriend bij de Van Scherpenzeels. In begin 1472 is hij weer gevangen gezet, maar kort daarna op formele gronden weer in vrijheid gesteld. De Graaf van den Bergh stelt diverse vervolgingen tegen hem in, steeds zonder resultaat. Op 4 jul 1489 wordt hij door deze in Ulft gevangen genomen en gegijzeld op kasteel Bergh. De stad Zutphen waarvan hij ingezetene is eist zijn vrijlating. Hij krijgt een betere gevangenis toegewezen. In 1491 is hij dan weer vrijgelaten. Hij hertrouwt met Cleopatra van Brakell tot Wesenhorst. Bastaardzoon van Hendrik III van Wisch, In 1462 krijgt hij een miniatuur heerlijkheid toegewezen. Bernt 'Onkruyt' maakt ook carrière aan het Gelderse hof, want in 1466 treedt hij op als ambtman van Rosendaal.