Unarch van Naaldwijk b. 1110проц - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:276205
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 Unarch van Naaldwijk [Naaldwijk]
Рођење: 1110проц
vermeld 1156

2

31/2 <1> NN Unarchsdr van Naaldwijk [Naaldwijk]
Рођење: 1150
Свадба: <1> Floris de Worth [Worth] b. 1130 d. 1200
22/2 <1> NN van Naaldwijk [Naaldwijk]
Свадба: <2> w Dirk I van Voorne [Voorne] b. 1135проц d. 1189
N. van Naaldwijk, erfdochter

3

41/3 <2+2> w Diederik van Voorne [Voorne]
Рођење: 1170
Свадба: <3> Alveradis van Cuyk [Cuyck] b. 1165 d. 1230
Смрт: 31 децембар 1228
52/3 <2+2> Bartholomeus van Voorne Van Naaldwijk (van Voorne van Maerlant) [Voorne]
Рођење: 1170
Смрт: 1220
Bartholomeus van Voorne van Maerlant/ van Voorne van Naeldwijck === vermeld 1199-1203 x treedt 20-2-1203 op als getuige voor de heer van Voorne; x zie bij broer Hugo i.z. het verkrijgen van erfgoederen; - heeft in 1220 ook land in Middelland (op Voorne) BARTHOLOMEUS VAN VOORNE (VAN MAERLANT)/VAN NAALDWIJCK vermeld 1199 en 1203, ontving goederen in Maasland, Zwartewaal en West-Voorne 1199: Huge van Vorne en zijn broers Dirc en Bartholomeus van Vorne doen afstand voor hun zonden en die van hun ouders ten behoeve van het godshuis Sint Marienweerd van hun rechten in de visserij van Gescenmunde, het door de graaf geschonken. De zoons van Arnold Blankerd, die deze van Huge in leen hielden, doen evenenees afstand. Getuigen : Henric van Vlerdinghe, Henric van Riswich, Ghiselbert van der Lee, Ghiselbert van Lace, Arnold Meire. : Aleid, gravin weduwe van Holland, verklaart aan de edele heren Dirc, heer van Vorne, Florens van de Worth en Huge van Naltwyc dat zij de in een vorige acte vermelde verpanding door heer Nicholaus Persin van de tiende, die deze van haar in leen houdt, schriftelijk heeft bevestigd.
63/3 <3+1> Herbaren de Worde [Worde]
Рођење: 1188, in Kasteel De Hoge en Lage Woerd Bij Naaldwijk
Смрт: 1250

4

141/4 <5> Hugo I van Naaldwijk van Voorne [Naaldwijk]
Рођење: 1195проц
Смрт: > 1261
* heeft in 1220 bezit in Middelland op Voorne
 • vermeld 1220 bij transport te Dirksland en als getuige in 1223, 1225, 1226, 1229 en 1230
 • machtigt in 1229 mede een akte inzake zoutwinning
 • bezat goederen te Naaldwijk en Zwartewaal
 • was getrouwd met de erfdochter van het geslacht Van Velsen, via dit huwelijk verkreeg hij de Heerlijkheid van Velsen en het bos Schoonhoven bij Velsen.
72/4 <4+3> Dirk van Voorne [Voorne]
Рођење: > 1197
Свадба: <4> Clementia van Bierbeek [Bierbeek]
(1245-1275)
103/4 <4+3> Hendrik van Voorne [Voorne]
Рођење: 1200проц
Свадба: <5> Catharina van Peteghem Cysoing [Petegem] b. 1210проц d. 1260
Смрт: 13 март 1259
Heer van Voorne, burggraaf van Zeeland.

Hendrik van Voorne komt in 1220 in een oorkonde van vader voor. Hij wordt daarin oudste zoon genoemd. In de oorkonde van 1220 deed Dirk van Voorne een schenking. Voor zoonlief kan daaruit geconcludeerd worden dat hij dan minstens 7 jaar moet zijn. Hendrik van Voorne is derhalve uiterlijk in 1213 geboren. Zijn broer Hugo was in 1229 zelfstandig getuige en zal derhalve minimaal twaalf zijn geweest, dus geboren uiterlijk 1217. Broer Dirk is op zijn vroegst eind 1217 geboren en Albert wordt steeds als jongste genoemd. Derhalve is het niet waarschijnlijk dat moeder Alveradis rond 1165 geboren is. Haar huwelijk met Dirk van Voorne zal er een zijn geweest die pas enige tijd na 1200 is gesloten.

Heer van Voorne en burgraaf van Zeeland, vermeld tussen 1229 en 1259. Bij zijn eerste optreden als heer van Voorne zal Hendrik van Voorne (leenrechtelijk) meerderjarig - 18 jaar - zijn geweest. Daaruit volgt dat Hendrik van Voorne uiterlijk 1211 geboren moet zijn. Hij heeft een voornaam die in de hoofdstam van de Van Voornes niet eerder opduikt zodat we daardoor mogen vaststellen dat Hendrik niet de oudste zoon zal zijn geweest. Hij zal ongetwijfeld een oudere maar vóór 1220 (eind 1217) overleden broer met naam Dirk hebben gehad. Niet vergeten mag worden dat we hier over relatieve data praten. Hendrik van Voorne kan ook iets eerder dan in 1211 zijn geboren. Met een minstens één oudere hypothetische broer Dirk kunnen we denk ik met nog een marge het huwelijk van zijn ouders op rond 1205 plaatsen.

Hendrik behoort tot de naaste medespelers van Willem II, graaf over Holland en Zeeland, die in 1247 tot Roomskoning van het Duitse Rijk was gekozen, echter op 28 januari 1256, in een strafexepidie tegen de Westfriezen bij Hooghoud door dezen werd gedood, nadat hij met zijn paard en al door het ijs was gezakt en door zijn volgelingen in de steek werd gelaten; deze gebeurtenis werd destijds en nog eeuwen later als een catastrofe ervaren en dit zal niet in het minst gelden voor Hendrik van Voorne, die deelde in de glans van de positie van Willem en deze op zijn reizen als Roomskoning vaak vergezelde. Hoogstwaarschijnlijk (Fr.v.Oostrom) maakte Hendrik, in het gevolg van graaf Willem II, op 6 januari 1249 te Keulen, op het Driekoningenfeest het volgende mee: de ontmoeting van de koning met de grootste geleerde van die tijd, n.l. Albertus Magnus; deze dominicaan, het sieraad van de Keulse universiteit, ontving de koning in zijn klooster, waar het gezelschap in de ontvangstzaal werd binnengelaten, de geleerde liet nog even op zich wachten, intussen ergerde het hoge gezelschap zich dat er niet de moeite genomen was om de haard aan te maken in de snijdende koude die er heerste. Net toen de woede op zijn hoogtepunt was kwam Albertus binnen, blootsvoets en in zomerpij gekleed, hij nodigde zijn gasten aan de maaltijd, die buiten geserveerd zou worden, de verontwaardiging over zoveel misplaatste ascese liep onder de edellieden zo hoog op dat sommigen de koning adviseerden spoorslags te vertrekken. Maar intussen in de kloostertuin aangekomen, bleek het daar zomer, de bloemen stonden in volle bloei en het fruit kon van de bomen geplukt worden; voor zover de verwende edelen iets te klagen hadden na afloop, was het over de hitte ...; ook voor de kritische beschouwer van heden, zijn de bronnen zodanig dat er aanleiding is er een kern van waarheid in te weten.

Hendrik, heer van Voorne, machtigt, blijkens akte van 1229, de kerk van ter Doest, om Oosthoek voor de zoutwinning te mogen ontmoeren; een ruiterzegel van heer Hendrik van Voorne, d.d. 10-10-1258, berust in het archief van de Duitse Orde te Utrecht; in 1235 blijkt dat Hendrik de leenheer is van Nicolaas van Putten, heer van Putten en Strijen; hij koopt (tussen 1247-1256) van de Roomskoning, graaf Willem II, de dijkzate van de uit het einde van het derde kwart van de twaalfde eeuw daterende inlaagdijk ten noorden en oosten van het latere Rotterdam; op deze dijkzate, die sedert de aanleg omstreeks 1240 van de dam in de Rotte ter plaatse van de Hoogstraat te Rotterdam, tot droge dijk was geworden, liggen een aantal door de heren van Voorne en Polanen uitgegeven lenen; het overlijden van Hendrik levert opvolgingsproblemen op (zij het op kleinere schaal, te vergelijken met de situatie in het graafschap Holland), Albert was nog (zeer) jong, 'broers had deze Albert niet', lezen we in: Maerlants Wereld, hoe dit te rijmen met de overige bronnen?

Hendrik van Voorne en [Mabelia] van Cysoing huwden in 1231. In dat jaar werden de huwelijksvoorwaarden opgesteld. Van Hendrik weten we dat zijn moeder de naam Alverade droeg. [Mabelia] van Cysoing was een dochter van de in 1214 al gehuwd zijnde Jan III van Cysoing en een Maria. Het lijkt uit vernoemingsoogpunt dan ook vreemd dat Hillegonde van Voorne de oudste dochter wordt genoemd van Hendrik van Voorne en [Mabelia] van Cysoing. Namen als Alverade, Maria en [Mabelia] kwamen daarvoor eerder in aanmerking. Bovendien zouden ook nog eens namen als Dirk, Jan en Hendrik in aanmerking komen alvorens een keuze op de naam Albrecht zou zijn gevallen. We weten dat Albrecht van Voorne zijn vader opvolgde maar uit oogpunt van vernoeming zal hij niet de oudste zoon zijn geweest. Hendrik van Voorne en [Mabelia] van Cysoing zullen derhalve gezegend zijn geweest met een grote kinderschare waar ze door kindersterfte echter een groot aantal weer van hebben moeten afstaan.

Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, deel II, 1222 tot 1256, door dr. J.G. Kruisheer, Assen/Maastricht 1986:

Oorkonde 991 was de (her-)belening van 2-1-1254 door Hendrik, heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, van zijn broer heer Hugo met het ambacht Heenvliet etc., zoals deze een en ander reeds van zijn vader Dirk, heer van Voorne, had gehouden.
84/4 <4+3> Hugo van Voorne [Voorne]
Рођење: 1203
Свадба: <6> Justina van Heeze [Heeze] b. 1210проц d. 17 март 1258
Смрт: <25 јун 1275
1229 heer van Heenvliet (beleend door vader, 1254 bevestigd door broer)
95/4 <4+3> Albrecht van Voorne [Voorne]
Рођење: 1210
Свадба: <7> Margarethe van Horn [Horn] b. 1230
Смрт: 1262
136/4 <6+?> Floris III van der Woert [Woert]
Рођење: 1213, in Kasteel De Hoge en Lage Woerd Bij Naaldwijk
Смрт: 1250
117/4 <5> Bartholomeus van Maerlandt [Maerlandt]
Смрт: > 1230
128/4 <4+3> Margaretha van Voorne (van Heenvliet) [Voorne]

5

191/5 <11> Hadewig Bartholomeus van Maerlandt [Maerlandt]
Рођење: 1190
Свадба: <8> IJsbrand Meesz van der Made [Made]
Смрт: 1250
202/5 <14+?> Hugo II van Naaldwijk van Voorne [Naaldwijk]
Рођење: 1215проц, Zwartewaal
Смрт: > 1263
Erfmaarschalk van Holland. Verkocht in 1253 het bos Schoonhoven bij Velsen, in 1255 de heerlijkheid Velsen en Zwartewaal aan Willem van Brederode, zij het onder leenverband. In 1257 werd hij door zijn neef Hendrik van Voorne beleend met Huntsele en de goederen onder Monster, De Lier, Maasland en bij de kapel van Wateringen. In 1261 kocht hij van de erfgenamen van Hendrik van Voorne genoemde goederen voor een bedrag van 800 pond Hollands.
163/5 <10+5> Margarethe van Voorne [Voorne]
Рођење: 1230
Свадба: <9> Hubert Schenk van Beusinchem [Beusichem] b. 1220 d. 1272
Смрт: 1270
174/5 <10+5> Hillegonde van Voorne [Voorne]
Рођење: 1230
Свадба: <10> Willem van Brederode [Brederode] b. 1220 d. 3 јун 1285
Смрт: 5 април 1302
155/5 <10+5> Albrecht van Voorne [Voorne]
Рођење: 1235проц
Свадба: <11> Adélaïde de Looz [Looz] b. 1240проц d. ~ 1275
Свадба: <12> w Katharina von Luxemburg [Limburg-Arlon] b. 1255 d. 26 септембар 1328
Смрт: 30 децембар 1287
Сахрана: Loosduinen
Aelbrecht komt vanaf 1261, door het zelfstandig uitvaardigen van oorkonden, in de bronnen voor; in 1268 is Aelbrecht mede aanwezig,bij een bezoek van graaf Floris V, met zijn voormalige voogdes/tante Aleida, aan Brugge; een ruiterzegel van heer Aelbrecht van Voorne, d.d. 17-8-1271, berust in het Stadsarchief van Keulen; in 1273 geeft ,Graaf Floris V bij akte toestemming aan Albert, heer van Voorne, om diens varkens te mogen weiden in de hout, 'de weide van Voorne'; 1283, id., t.n.v. Katharina, vrouwe van Voorne; in 1277 is er op Voorne een inzamelingsactie voor een nieuwe kruistocht, de gelden worden geïnd door de 'capellanus de Merlant...'; de schrijver/ dichter Jacob van Maerlant, koster van de Maerlantse kerk, krijgt opdrachten van en draagt werk op aan Albert, n.l. (o.a.) 'Historie van den Grale', toen deze op de drempel van zijn bestuur stond.
236/5 <8+6> Dirk van Voorne [Voorne]
Рођење: 1240проц
Смрт: <8 новембар 1291
Heer van Heenvliet. Getrouwd met Elisabeth van Colleghem, Heer Colins Buchs dochter [een lijftocht van 100 Leuvense ponden per jaar, verzeker op 44 gemet tienden te Heenvliet en 8 pond 6 schellingen uit het schot van Heenvliet. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, zijn broer Hugo volgde hem op als heer van Heenvliet.
187/5 <8+6> Hugo van Heenvliet (van Vornekine) [Heenvliet]
Рођење: 1245проц
Heer van Heenvliet voor 1287
218/5 <12+?> Gerard II van Heemskerk [Heemskerk]
Рођење: 1260
Свадба: <13> Ada van Egmond [Egmond] d. 1308
Свадба: <14> Elisabeth van Heukelom [van Heukelom] d. 1311
Свадба: <15> Beatrix Willems van Haarlem [Haarlem] b. 1275проц
Смрт: 1333
Ridder, Baljuw van Amstelland (1317), heer van Heemskerk, Oosthuizen
229/5 <13+?> Floris IV van der Woert [Woert]
sneuvelt tegen de Vlamingen in het gevolg van de heer van Putten

6

291/6 <16+9> Hubert van Bosinchem [Beusichem]
Рођење: 1240
Свадба: <16> Margaretha van Arkel [Arkel] b. 1255 d. 1290
Смрт: 1300
Ridder, heer van Culemborg 1281, schenker. Vermeld 1271/1300. Trouwt (1) Maragaretha van Arkel Trouwt (2) Clemencia van Woerden, ovl. voor 01.05.1316. Volgde zijn vader op als erfschenker van het Sticht en het kapittel van Oudmunster te Utrecht waaraan hij zoals zijn vader zijn bijnaam te danken had. In 1281 verkreeg hij van dit Kapitel een, waarschijnlijk al door zijn vader versterkte hoeve genaamd "Kulenburg". Dat zelfde jaar draagt hij dit kasteel op aan de Graaf van Gelre van wie hij het in leen krijgt. Hijis de eerste heer van Culemborg of Kuilenborg
342/6 <20> Hendrik I van Naaldwijk [Naaldwijk]
Рођење: 1240
Смрт: 1305
263/6 <17+10> Dirk van Brederode [Brederode]
Рођење: 1250
Свадба: <17> Maria van der Leck [Leck] b. 1272 d. 1 април 1307
Смрт: 16 август 1318, Reims
Heer van Brederode, baanderheer, admiraal van Holland, 3e heer van Brederode, vermeld als ridder en baljuw van Kennemerland in 1288. Stierf op een pelgrimstocht en werd begraven in Reims in de kerk der Dominicanen.
314/6 <20> Boudewijn van Naaldwijk [Naaldwijk]
Рођење: 1250проц
245/6 <17+10> Floris van Brederode [Brederode]
Рођење: 1260
Свадба: <18> Brechta van Rolland [Rolland] b. 1260 d. 11 октобар 1335
Смрт: 1 јануар 1327

Heer van Schoten en Adrichem. Vermoedelijk een

bastaardzoon.Vermoedelijke stamvader van het adelijke geslacht Van Adrichem
256/6 <17+10> Aleid van Brederode [Brederode]
Рођење: 1260
Смрт: 25 јул 1333
287/6 <15+11> Mabelia van Voorne [Voorne]
Рођење: 1273
Свадба: <19> w Jan III van Arkel [Arkel] b. 1275проц d. 24 децембар 1324
Смрт: 26 фебруар 1313
Mabilia van Voorne, wordt op 5.12.1305 getocht aan tienden gelegen rond Leerdam
278/6 <18+?> Jan van Heenvliet [Heenvliet]
Рођење: 1289проц
Свадба: <73!> NN Gijsberts Uten Goye [Uten Goye] b. 1290проц
Свадба: <20> Elizabeth van Vianen [Vianen] b. 1310проц d. <13 јул 1337
Eerste huwelijk met NN Gijsberts Utengoye, schout vn Polsbroek 1310, bezat alle tienden van het oude land van Heenvliet
389/6 <23> Hendrick Dircks van Heenvliet [Heenvliet]
Рођење: ~ 1290
Van zijn vader is een huwelijk bekend maar hij had geen erfgenamen. Hendrick was dus vermoedelijk een buitenechtelijk kind.
3310/6 <21+15> Hendrik II van Heemskerk [Heemskerk]
Рођење: 1326
Свадба: <21> NN Hugodr van Akersloot [Akersloot] b. 1252
Смрт: 1353
baljuw van Medemblik (1339,1347), baljuw van Amstelland (1350)
3011/6 <19+8> Bartholomeus van der Made [Made]
Stichter van de Oude Kerk te Delft
3212/6 <22+58!> Hendrik van der Woert [Woert]
3513/6 <17+10> Elizabeth van Brederode [Brederode]
3614/6 <21+13> Gerard III van Heemskerk [Heemskerk]
3715/6 <15+12> Gerhard van Voorne [Voorne]
Свадба: <22> Heilwig von Borsselen [Borsselen] d. 19 септембар 1328

7

531/7 <30> Willem van der Made [Made]
Рођење: 1259
Ridder
522/7 <29+16> Margaretha van Bosinchem (van Beusinchem) [Beusichem]
Рођење: 1260
Свадба: <23> Gijsbrecht Ghisebrechtzn Uten Goye [Uten Goye] b. 1270 d. 1317
Смрт: 1300
583/7 <34+?> Aleida van Naaldwijk [Naaldwijk]
Рођење: 1262
554/7 <31> Nn van Naaldwijk [Naaldwijk]
Рођење: 1285проц
425/7 <26+17> Willem van Brederode [Brederode]
Рођење: 1290
Свадба: <24> Elisabeth van Kleef-Hülchrath [Kleef] b. 1290 d. 21 март 1363
Смрт: 26 децембар 1316
Heer van Brederode
436/7 <26+17> Hendrik van Brederode [Brederode]
Рођење: 1290
Свадба: <25> Isabella de Henin [Henin] b. 1290 d. 9 јул 1346
Смрт: 1345
Heer van Brederode
447/7 <26+17> Jutta van Brederode [Brederode]
Рођење: 1290
Свадба: <26> Johan van Persijn [Persijn] b. 1290 d. 20 децембар 1353
Смрт: 6 јун 1346
628/7 <28+19> Mabelia van Arkel [Arkel]
Рођење: 1290
Свадба: <27> Willem van Isendoorn [Isendoorn] b. 1290 d. 1335
579/7 <32> Aleyd van der Woert [Woert]
vrouwe van Vinckenbroek, erfgename van de Woerden
4510/7 <26+17> Catharina van Brederode [Brederode]
Рођење: 1300
Свадба: <28> Johann I von Wassenaer [Wassenaer-Polanen] b. 1285 d. 26 септембар 1342
Смрт: 28 јун 1372, Monster
Testament Rijnsburg 1370.
5411/7 <28+19> Jan IV van Arkel [Arkel]
Рођење: 1305
Свадба: <29> Irmgard von Kleve [Kleve] b. 1307 d. 6 август 1362
Смрт: 1351, Gorinchem
Heer van Arkel, ridder
4812/7 <27+73!> Dirc van Heenvliet [Heenvliet]
Рођење: 1316
4713/7 <27+73!> Hugo van Heenvliet [Heenvliet]
Рођење: 1320
4614/7 <27+20> Jan van Heenvliet [Heenvliet]
Рођење: 1330проц, Heenvliet
Свадба: <30> Aleida van Borselen [Borselen] b. ~ 1343 d. 26 август 1414
Смрт: <29 август 1387
ridder, heer op Bleijdestein, vermeld 1351-63, 1360 beleend met het huis ten Velde, koopt huis en hofstad in Heenvliet 17-06-1360
4915/7 <27+20> Jutta van Heenvliet [Heenvliet]
Рођење: 1331
5016/7 <27+20> Albrecht van Heenvliet [Heenvliet]
Рођење: 1335
5117/7 <27+20> Gillis van Heenvliet [Heenvliet]
Рођење: 1337
6118/7 <38> Lijsbeth Hendrik Dirks van Heenvliet [Heenvliet]
Рођење: 1345проц
Andere kinderen:
 • Aernd, ovl. 13 mei 1427, Leiden
 • Wouter
 • Alijd


 • 22 sep 1355 krijgt een eigen inkomen uit de helft van 12 morgen lands in Warmond bij de Zijl en aan 3 morgen in Leiderdorp tusschen de Zijl en de Maarne
3919/7 <26+17> Dirk van Brederode [Brederode]
Смрт: 1346
5620/7 <33+21> Gerrit Barthout van Heemskerk [Heemskerk]
Свадба: <57!> Aleyd van der Woert [Woert] b. ~ 1298
Смрт: 1354
beleend met de goederen (15 morgen bij Naaldwijk) van het geslacht van der Woert (1336), baljuw van Medemblik, ridder 1353
6021/7 <37+22> Mechtild de Voorne [Voorne]
Свадба: <31> Dietrich Luf von Kleve [Kleve] b. > 1285 d. 10 јул 1332
Смрт: 12 март 1372
4022/7 <26+17> N. van Brederode [Brederode] 4123/7 <26+17> Jutte van Brederode [Brederode]
5924/7 <35+?> Hildegonde van Woerden [Woerden]

8

731/8 <52+23> NN Gijsberts Uten Goye [Uten Goye]
Рођење: 1290проц
Свадба: <27!> Jan van Heenvliet [Heenvliet] b. 1289проц
882/8 <62+27> Willem van Isendoorn [Isendoorn]
Рођење: 1305
Свадба: <34> Arnolda van Keppel [Keppel] b. 1309 d. 1396
Смрт: 1371
823/8 <55+?> Janne van Zevenbergen [Zevenbergen]
Рођење: 1310проц
Смрт: 17 мај 1363
834/8 <42+24> Dirk III von Brederode (5th Lord of Brederode) [Brederode]
Рођење: 1315
Свадба: <35> Beatrix von Heinsberg und Falkenburg [Falkenburg] d. 1354
Смрт: септембар 1377
695/8 <45+28> Maria van Polanen [Wassenaer-Polanen]
Рођење: 1323
Свадба: <36> Gerrit van Heemstede [van Heemstede] b. 1320проц d. > 1373, dispensatie
Смрт: 1382
Eerste huwelijk met Jan van Montfoort kreeg in 1350 van haar oom Willem van Duivenvoorde 25 pond jaarlijks uit de tienden van Hazerswoude en werd 4 april 1357 beleend met land te Vlaardingen en Maasland, dat haar ook door deze oom was vermaakt
706/8 <53+?> Elisabeth van der Made [Made]
Рођење: 1323
Свадба: <65!> Philips van Wassenaer Polanen [Wassenaer-Polanen] b. 1328 d. 4 мај 1375
Смрт: 1396
Vrouwe van der Made.NOTE:Vermeld 1335. Bij het kinderloos overlijden van Dirk van Sassenheim, de broeder van Lijsbeth, zijn de rechte lenen van heer Dirk vervallen aan de Hollandse graven. Hiertoe behoorde ook het huis te Sassenheim. Het goed is hierna niet in grafelijke boezem gebleven, want, zoals in de middeleeuwen zo vaak de gewoonte was, heeft een verwant van de laatste bezitter de leenroerigheid weten terug te kopen. Dit is Lijsbefh van der Made geweest, de dochter van heer Willem van der Made en Lijsbeth van Sassenheim, Dir k’s zuster. Op 16 mei 1346 wordt ze beleend met de "woninge te Sassenem mit haren hiemwerf daar heer Dirc van Zassenem in plach te wonen” ze zal het houden "in alzulke rechte, als ‘t heer Dirc van Zassenem, hoer oem, placht te houden”. (uit L. van Kruining)
647/8 <45+28> Johann II von Wassenaer [Wassenaer-Polanen]
Рођење: 1325
Свадба: <37> Oda van Horn [Horn] b. 1320 d. 1 април 1353
Свадба: <38> Marie de Brabant [Brabant] b. 1325 d. 1399
Свадба: <39> Margarethe van Lippe [Lippe] b. 1350 d. 1387
Смрт: 3 новембар 1378, Breda
Сахрана: Breda
Heer van de Lek, Polanen en Breda
658/8 <45+28> Philips van Wassenaer Polanen [Wassenaer-Polanen]
Рођење: 1328
Свадба: <70!> Elisabeth van der Made [Made] b. 1323 d. 1396
Смрт: 4 мај 1375
Heer van Polanen, Baljuw van Zuid-Holland (1348), van 1350 tot 1374 meermalen vermeld als Raad van de Hertog
679/8 <45+28> Katharina van Polanen [Wassenaer-Polanen]
Рођење: 1330
6810/8 <45+28> Elisabeth van Polanen [Wassenaer-Polanen]
Рођење: 1330
8511/8 <54+29> Mechthild van Arkel [Arkel]
Рођење: 1330
Свадба: <40> w Willem VI van Horne [Horn] b. > 1336 d. 1358
Смрт: 1381
8012/8 <54+29> w Otto van Arkel [Arkel]
Рођење: 1331
Свадба: <41> Elizabeth Barbara van Bar-Pierrepont [Scarpone] b. > 1342 d. 1410, Deventer
Смрт: 26 март 1396, Gorinchem
6313/8 <45+28> Dirk van Wassenaer Polanen [Wassenaer-Polanen]
Рођење: 1335
Свадба: <42> Elburga van Arkel Asperen [Arkel] b. 1330 d. 1410
Смрт: 8 јануар 1413
Heer van Asperen
6614/8 <45+28> Heilwich van Polanen [Wassenaer-Polanen]
Рођење: 1335
Свадба: <43> Arnold van Arkel [Arkel] b. 1330 d. 1369
Смрт: 1370
7415/8 <44+26> Gijsbert van Persijn [Persijn]
Schildknaap, 2-3-1347 beleend met 10 lb hollands per jaar, nl. 7 lb 10 sc uit de herfstschot op de Zouteveen en 50 sc uit de hofhuur in De Lier; deze belening wordt op 3-3-1347 geconfirmeerd door hertog Willem van Beieren en als Willem V graaf van Holland. In 1347 door zijn vader begiftigd met enige goederen uit de Lier en Zouteveen.
8116/8 <46+30> Jan van Heenvliet [Heenvliet]
Рођење: 1360проц
Смрт: изм 1409 и 1416, datum is 20 juli
ridder, heer van Kattendijke, Stavenisse en Hindeloopen

Kreeg 19 april 1387 van hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland, Kattendijke in leen, omdat zijn moeder van het leen had afgezien. 28 maart 1396 kocht hij Stavenisse van de hertog, die aan de bewoners van Stavenisse wel vrijheid van tollen en andere voorrechten gaf. Op 11 oktober 1404 beveelt en machtigt hertog Albrecht hem om de buitendijkse landen bij Stavenisse uit te geven en te bedijken. In 1407 bevestigde hertog Willem dit en gaf op 27 oktober van dat jaar de hoge en lage heerlijkheid van deze polder aan Jan.

In 1396 maakte Jan de eerste tocht naar Friesland mee. Bij de tweede tocht in 1398 werd hij vermeld als baljuw van Amstelland, Waterland en de Zeevang en speelde een belangrijke rol. Met Gerrit van Egmond, baljuw van Medemblik, werd hij tot admiraal van de hertogelijke vloot benoemd. Rond 1 november 1397 veroverden de beide admiraals Terschelling. Op 11 mei 1399 kreeg hij Hindeloopen in leen.

In 1405 werd hij met 10 man opgeroepen tegen Jan van Arkel, en daarna tegen Hagestein en Everstein. Jan was in 1405 maarschalk van Zeeland, in 1408 was hij belast met de controle van de grafelijke rekeningen.

[p. 346]
Bewesterschelde, die op 8 Mei 1408 werd afgesloten en overleed niet lang daarna.

Jan v.H. was omstreeks 1385 gehuwd met Margaretha van den Coulster, dochter van Willem, kanselier van hertog Albrecht. Jan tochtte zijn gade met 100 dordtsche guldens 's jaars aan zijn ambachten, welke lijftocht door den hertog werd bevestigd (Reg. Lib. V, fol. 16 verso, Rijksarchief). Uit dit huwelijk sproten o.a. drie zoons: Albrecht en Willem, die volgen, en Jacob, vermeld in 1418 en 1451.
7217/8 <46+30> Zweder van Heenvliet [Heenvliet]
Рођење: 1362проц
Свадба: <45> Elisabeth Jans van Cattendijke [Cattendijke] b. 1362 d. 1423
Смрт: <5 фебруар 1423
ridder, heer op Bleijdestein, baljuw van West-Voorne 1400/01

Zijn tweede huwelijk, Maria is vermoedelijk voor het huwelijk geboren 1e huwelijk met Margriet Jansdr. Van Groeneveld (gelijftocht 1389)

3e huwelijk met Sophie Gerrit Jansdr. van Abbenbroek
8618/8 <61+?> Hendrik Dirks van der Does [Does]
Рођење: 1365проц
Уговор венчања: <46> Machteld Isaaks Vrancken‏. [?] b. 1365проц
Смрт: 1426
Andere kinderen:
 • Jan
 • Onbekend Kind
 • Catharina
 • Clementia
 • Onbekend Kind
 • Jenne, ovl. 1486
7119/8 <46+30> Elisabeth van Heenvliet [Heenvliet]
Рођење: ~ 1375
Свадба: <47> Laurens van Cats [Cats] b. ~ 1370 d. ~ 1441
Смрт: ~ 1412
8720/8 <45+28> Gerard / Gerrit van Polanen [Wassenaer-Polanen]
Свадба: <48> Liutgarde van Wulven [Wulven] b. 1330 d. 9 децембар 1411
Смрт: 1380
Ridder, Heer van Berkel, Hoogheemraad van Woerden
7521/8 <44+26> Heilwig van Persijn [Persijn]
Abdisse van Leeuwenhorst
7622/8 <44+26> Catharina van Persijn [Persijn] 7723/8 <44+26> Maria van Persijn [Persijn] 7824/8 <44+26> Nicolaas van Persijn [Persijn]
7925/8 <56+57!> Machteld van der Woert [Woerd]
8426/8 <52+23> Catharina Uten Goye [Uten Goye]
Свадба: <49> Hendrik I van Vianen [Vianen] b. 1285 d. 11 октобар 1352