Jacob IV van Lichtenberg b. 1285проц d. изм фебруар 1323 и 25 јул 1327 - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:274862
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?+?> Jacob IV van Lichtenberg [Lichtenberg]
Рођење: 1285проц
Свадба: <1> Mechteld van Arkel [Arkel] b. 1295проц
Смрт: изм фебруар 1323 и 25 јул 1327
Vermeld als Jacob heren Jacobssone 1297, ridder 1305, heer van Rijnauwen, Lichtenberch en Vinnigen. Schepen 1311,13,16,20 van Utrecht. Zegelde met 3 lelies. Ontvangt 11.02.1323 van de bisschop het eigendom van 10 morgen land op het Oudewiic, in ruil daarvoor droeg hij aan de bisschop van Utrecht het eigendom op van 15 morgen in Linschoten. Op Sint Jacobsdag (25 juli) 1327 verklaren zijn weduwe Mechteld en haar dochters uitvoering te hebben gegeven aan een testamentaire beschikking van Jacob. De vijf dochters: Alijd, Belia, Agnes, Jacoba en Johanna waren op dat moment nog ongehuwd. Was waarschijnlijk eerder gehuwd met NN, waaruit zijn zoon Jan van Lichtenberch, vermeld 1329, als graaf Willem verklaard, dat er vrede gesloten is tussen de stad Utrecht enerzijds en Zweder van Vianen en Jan van Lichtenberch anderzijds. Jan zal zonder wettig nageslacht zijn overleden, daar zijn halfzuster Alijd erfgename van Lichtenberch werd.

2

21/2 <1+1> Mabelia Jacobs van Lichtenberg [Lichtenberg]
Рођење: 1320проц
32/2 <1+1> Alijd van Lichtenberg [Lichtenberg]
43/2 <1+1> Agnes van Lichtenberg [Lichtenberg]
54/2 <1+1> Jacoba van Lichtenberg [Lichtenberg]
65/2 <1+1> Johanna van Lichtenberg [Lichtenberg]
76/2 <1+?> Jan van Lichtenberg [Lichtenberg]

3

81/3 <2+?> Nn van Alblas [Alblas]
Рођење: 1345проц
Hypothetisch. Internet bronnen noem Gijsbrecht als vader van Rijer maar gezien het leeftijdsgeschil moet daar nog een generatie tussen.

4

91/4 <8> Reijer van Alblas [Alblas]
Рођење: 1380проц

5

101/5 <9> Jan Reijers van Alblas [Alblas]
Рођење: 1415проц
Свадба: <2> Maria Willems Hallincg [Hallincg] b. 1420проц
Koopt in 1429 het ambacht Dubbeldam. Schepen van Dordrecht.

6

111/6 <10+2> Willem van Alblas [Alblas]
Рођење: 1450проц
Свадба: <3> Maria van Drenckwaert [Drenckwaart] b. 1455проц
Смрт: 1502, Dordrecht
Burgemeester van de Gemeente 1494,1499,1501 en van het Gerecht 1495,1496,1500. Schepen 1482,1484,1487,1488,1495,1496,1499

ambachtsheer van Mijll, Dubbeldam en St. Anthoniepolder, schepen en burgemeester van Dordrecht. In 1496 ambachtsheer van der Mijl, Dubbeldam en St Anthonispolder, na aankoop van Hendrik van der Mijle (Balen p. 920), zoon van Claes Claesz alias Klaas Paap Heyn van der Mijle. Schepen (1484, 1492) en herhaaldelijk burgemeester van Dordrecht (Balen p. 247 noemt 1494-6, 1498), beleend in 1490 met een hofstede en 12 morgen land in Oud-Alblas. Ook beleend (OV 1979: 48) met twee kwart van het leen van Gerard van Muijlwijk op 3-4-1492, na verkoop door Gerard Boon mr. Jansz., na zijn dood overgedragen op 17-11-1502 aan zijn zoon Adriaan Willem Jan Reinerszz, en na diens dood op Jan (21-7-1519). Op 22-12-1501 koopt hij de andere helft van Thomas Beukelaar (OV 1979:49); zijn zoon Willem erft dit deel op 17-12-1502.

In de omgeving van het St Jacobsgasthuis in Dordrecht doodgestoken door de priester N. van der Does, omdat Willem de oorzaak zou zijn dat hij een rechtszaak had verloren. De priester werd gevangen genomen, ontwijd, berecht en in Dordrecht onthoofd.

Willem en Maria hadden 12 kinderen.

7

121/7 <11+3> Anna van Alblas [Alblas]
Рођење: 1485проц
Свадба: <4> Jan Barthoutsz van Nuyssenburg [Nuijssenburg] b. 1485проц, Dordrecht
Свадба: <5> Huijbrecht Tack [Tack] b. 1480 d. <2 август 1567, Dordrecht
Смрт: Dordrecht

8

131/8 <12+4> Willem Jansz van Nuyssenburg [Nuijssenburg]
Рођење: 1515, Dordrecht
Свадба: <6> Wilhelmina Jans Visscher [Visscher] b. 1516 d. ~ 1573
Смрт: < 1553, Dordrecht
Stadhouder van de schout van Dordrecht 1550 (SA Dordrecht ORA Dordrecht inv. 697, akte 152: op 15 sept. 1550 verklaart Willem van Nuijssenborch Jansz., dat hij eertijds als stadhouder van Jan van Drenckwaert, schout van Dordrecht)

SA Dordrecht ORA Dordrecht inv. 697, akte 265: op 7 dec. 1550 stelt Dirck van Nuijssenborch zich borg voor zijn broer, Willem van Nuijssenborch Jansz. Willem zit gevangen "in den giole" op de Puttockstoren in Dordrecht en heeft aan het Gerecht verzocht om in plaats daarvan gevangen te mogen zitten op de ridderkamer van de Puttockstoren. Dat wordt hem toegestaan, mits hij een borgtocht van 2500 gl. (later verhoogd tot 3000 gl.), betaalt.

dient keizer Karel V op eigen beurs 16 maanden lang met 10 knechten (ruiters), daarvoor beleend met land onder Papendrecht gen."Nuyssenburgh", doch naderhand door zware dijklasten bij spadesteking verlaten door zijn erfgenamen. Spadesteking is een symbolische handeling waarmee de eigenaar van een stuk grond een spade in de dijk steekt waarmee hij afstand doet van zijn grond en die vervalt aan het waterschap.

In het boek ,,De Historische atlas van de Biesbos,, geschreven door Wim van Wijk staat op een kaart van de opkomende gronden en visserijen en zalmsteken 1544-1566 uit de collectie Hingman nr 1909 (blz 35), op de plaats waar later in 1645 het Huis te Papendrecht werd gebouwd NUYSENBORGH geschreven.

Bij nader onderzoek bleek dit de ridderhofstad ,,De Nuyssenborg,, te zijn, dat na 1544 werd gebouwd door DIRK VAN NUYSSENBURG, Heer van Zuydewijn (1513 te Dordrecht -1566 te Haarlem /wijnhandelaar te Dordrecht); in 1544 getrouwd met MARGARETA V/D MERWEDE Vrouwe van Zuydewijn d.v. Dirk v/d Merwede.

Dirk van Nuyssenburg kreeg samen met zijn broer Willem van Nuyssenburg van Karel de vijfde een groot stuk grond oost van de kerk te Papendrecht met het recht van een veer als dank voor de financiele hulp en manvolk en paarden in de oorlog tegen de Geldersen.

De 2 broers groeide op bij de rijke wijnhandelaar Huybert Tack te Dordrecht waar hun moeder in 1520 mee was hertrouwt. De ridderhofstad brandde in 1566 af en Dirk vertrok met zijn gezin naar Haarlem waar hij kort erna zou overlijden. Zijn zoon Dirk van Nuyssenburg laat tussen 1580/1588 in Aerdenhout een ridderhofstad ,,NIEUW NUYSSEN BURG,, bouwen. Later woonde deze tak v/d familie in de ridderhofstad ,,ZUYDEWIJN,, Kapelle/Vrijhoeve bij Waalwijk nakomelingen zijn nog steeds Heren van Zuydewijn.

Nakomelingen van broer Willem van Nuyssenburg blijven in Dordrecht en kopen het deel grond dat aan broer Dirk behoorde.

5 kinderen
142/8 <12+4> Dirk van Nuyssenburg [Nuyssenburg]
Рођење: 1520, Dordrecht
Свадба: <7> Margaretha van de Merwede [Merwede] b. 1525 d. 1593
Смрт: 1566, Haarlem
Heer van Zuydewijn, wijnhandelaar te Dordrecht. Schepen 1558,1559,1562,1563. Raad 1545,1546,1549,1550. Tresorier 1559-1566.

In het boek ,,De Historische atlas van de Biesbos,, geschreven door Wim van Wijk staat op een kaart van de opkomende gronden en visserijen en zalmsteken 1544-1566 uit de collectie Hingman nr 1909 (blz 35), op de plaats waar later in 1645 het Huis te Papendrecht werd gebouwd NUYSENBORGH geschreven.

Bij nader onderzoek bleek dit de ridderhofstad ,,De Nuyssenborg,, te zijn, dat na 1544 werd gebouwd door DIRK VAN NUYSSENBURG, Heer van Zuydewijn (1513 te Dordrecht -1566 te Haarlem /wijnhandelaar te Dordrecht); in 1544 getrouwd met MARGARETA V/D MERWEDE Vrouwe van Zuydewijn d.v. Dirk v/d Merwede.

Dirk van Nuyssenburg kreeg samen met zijn broer Willem van Nuyssenburg van Karel de vijfde een groot stuk grond oost van de kerk te Papendrecht met het recht van een veer als dank voor de financiele hulp en manvolk en paarden in de oorlog tegen de Geldersen.

De 2 broers groeide op bij de rijke wijnhandelaar Huybert Tack te Dordrecht waar hun moeder in 1520 mee was hertrouwt. De ridderhofstad brandde in 1566 af en Dirk vertrok met zijn gezin naar Haarlem waar hij kort erna zou overlijden. Zijn zoon Dirk van Nuyssenburg laat tussen 1580/1588 in Aerdenhout een ridderhofstad ,,NIEUW NUYSSEN BURG,, bouwen. Later woonde deze tak v/d familie in de ridderhofstad ,,ZUYDEWIJN,, Kapelle/Vrijhoeve bij Waalwijk nakomelingen zijn nog steeds Heren van Zuydewijn.

Nakomelingen van broer Willem van Nuyssenburg blijven in Dordrecht en kopen het deel grond dat aan broer Dirk behoorde.
163/8 <12+4> Aliet Jan Bartoutsdr [?]
Смрт: >23 јануар 1522
154/8 <12+5> Wilhelmina Tack [Tack]
Рођење: 1525
Свадба: <8> Mathijs Berck [Berck] b. 1520 d. <4 октобар 1583
Смрт: 1605