Eberhard I van Arberg b. 1170проц d. > 1222 - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:233185
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?+?> Eberhard I van Arberg [Arberg]
Рођење: 1170проц
Смрт: > 1222
Heer van Arberg, burggraaf. van Keulen, vermeld 1200-1222. Samen stichter van het klooster Marienstatt in 1215 door de schenking van bezittingen bij Kirburg. Na wat juridische conflicten, nog een schenking uit de familie en een visioen van de abt (waarin Maria een nieuwe locatie van het klooster noemt, vandaar de naam), verhuist het klooster al snel naar de huidige locatie, enkele tientallen kilometers westelijk van Kirburg.

2

21/2 <1+?> Hendrik III van Arberg [Arberg]
Рођење: 1200проц
Burggraaf van Keulen

3

31/3 <2+?> Aleid van Arberg [Arberg]
Рођење: 1235проц
Свадба: <1> Jan van Heusden [Heusden] b. 1235проц d. 15 октобар 1268
42/3 <2+?> Mechtild von Arberg [Arberg]

4

61/4 <3+1> Anna van Heusden [Heusden]
Рођење: 1260проц
52/4 <3+1> Jan van Heusden [Heusden]
Рођење: < 1268
Смрт: 1303
De feodale situatie rond Heusden is onduidelijk. Jan is leenman van de hertog van Brabant maar tegelijk heeft ook Dirk van Kleef rechten op Heusden, die hij in 1290 aan Floris V van Holland verkoopt. Jan erkent direct Floris als heer. Floris V heeft een buitenechtelijke zoon (Witte van Haamstede) bij Anna, de dochter van Jan.

Jan heeft vermoedelijk aan Heusden stadsrechten verleend tussen 1286 en 1296. Floris V geeft de inwoners van Heusden tolvrijheid in zijn gebied.

Lid bij de oprichting van de ridderorde van St Jacob door Floris V, in 1290.
73/4 <4+?> Johann I von Bilstein [Bilstein]
Herr von Bilstein, Marshal von Westphalia

5

91/5 <6+?> Witte van Haamstede [Gerulfing]
Рођење: ~ 1281
Смрт: 1321
Nam in 1299 deel aan het beleg van Dordrecht en bezette in dat verband het huis van Putten. Zou in 1304 bij Haarlem een Vlaams leger hebben verslagen maar dat is vermoedelijk een verzinsel uit de 15e eeuw
82/5 <5+?> Willem van Drongelen [Drongelen]
Рођење: 1300проц
Свадба: <2> Hadwig van der Merwede [Merwede] b. 1310проц
Смрт: < 1376
Andere kinderen: Jacoba Maakte in 1330 tevergeefs aanspraak op de heerlijkheid Heusden, na het overlijden van Jan van Heusden (broer?, neef?, vader?).
103/5 <7+?> Agnes von Bilstein [Bilstein]

6

121/6 <9+?> Floris I van Haemstede [Gerulfing]
Рођење: 1310проц
Свадба: <3> Goede van Bergen [Bergen] b. 1320проц d. 24 фебруар 1377
Смрт: 26 септембар 1345, Stavoren
heer van Haamstede (onder voogdij) 1321; door zijn huwelijk ook heer van Bergen (Kennemerland); behoort tot de edelen die getuigenissen omtrent de landscheiding tussen Brabant en Holland horen 1326 [*]; wordt door graaf Willem III "neef" genoemd 4 maart 1326 en 28 juli 1327; vermeld als ridder vanaf 27 november 1328; herverdeelt met zijn beide broers de van hun vader geërfde goederen, 2 april 1335; beleend met gronden en rechten, de graaf van Klaas van Kortgene aanbestorven in Noord-Beverland 5 juli en (evenals zijn broer Arnoud) met de helft van wat hun broer Jan bij overlijden naliet, Valenciennes 8 juli 1338; is een der voornaamste raadslieden van graaf Willem IV en is, mede door zijn functie als zegelaar, in de jaren 1338-1341, bij vrijwel alle regeringszaken betrokken; wordt op grond van deze verdiensten verheven tot baanrots en wordt om de daarbij behorende staat te kunnen voeren beleend met Schachtekijnspolder in Zuid-Beveland, 9 april 1341; samen met zijn vrouw beleend met al hetgeen zijn schoonmoeder in leen placht te houden, 14 september, en vermeld als baljuw van Zierikzee, 17 september 1343; neemt deel aan de oorlog tegen de stad Utrecht in de zomer van 1345 en vervolgens aan de krijgstocht tegen de Friezen alwaar hij sneuvelt bij Stavoren 26 september 1345; huwde vóór 15 januari 1321 met; GOEDE VAN BERGEN, bij haar huwelijk door graaf Willem III erkend als erfdochter (voor Persijn-goederen welke haar moeder ten huwelijk meebracht) en begiftigt met een jaargeld uit de tienden van s-Gravenzande; door de gravin-weduwe Johanna beleend met het huis Aelbrechtsberg (Bloemendaal) 1346; ziet haar recht op (de helft van) Waterland erkend door de mede-erfgenaam Gijsbrecht van Nijenrode, 4 januari 1373; nog vermeld 24 februari 1377.
112/6 <8+2> Jan van Drongelen [Drongelen]
Рођење: 1330проц
Свадба: <4> Elisabeth [?] b. 1330проц
Ridder van Heusden en Drongelen. Beleend met Meeuwen en Babylonienbroek in 1366. Maakte na het overlijden van Jan van Heusden, samen met zijn vader aanspraak op de heerlijkheid Heusden. Graaf Willem IV van Holland nam Heusden echter zelf in bezit en beleende Jan in plaats daarvan in 1366. Jan bouwt een steenhuis in Meeuwen, wat later uitgroeit tot een compleet kasteel. Tegenwoordig staat daar een boerderij

Image:Meeuwen nu.jpg

Het huis met de trapgevels is niet origineel maar de muren bevatten wel resten van de oorspronkelijke voorburcht (afbeelding 18e eeuw):

Image:Meeuwen 18eeeuw.jpg
133/6 <10+?> Jutta von Grafschaft [Grafschaft]

7

151/7 <12+3> Jan II van Haemstede [Gerulfing]
Рођење: 1340проц
Смрт: <24 мај 1386
Volgde in 1345 zijn vader op, ridder (1350). Vete met Wolfert III van Borsselen en diens medestanders wegens de moord (< 7 okt 1347 gepleegd) op zijn oom Arnoud van Haamstede, heer van Moermond. Hij ontvangt, evenals zijn broeder Floris II, bij de zoen met Borsselen cs een bedrag van duizend pond tournois (6 feb 1351). Hij kiest in de direct daarna ontstane moeilijkheden (en wel mede door de moord op zijn oom), evenals zijn kort daarna vermoorde broer Hendrik, de Hoekse partij, waarop zijn goederen in beslag worden genomen en hij op 11 nov 1351 door graaf Willem V wordt verbannen; verkrijgt amnestie en ontvangt zijn goederen tegen betaling van 1500 schilden terug op 25 mrt 1355. Hij werd op 10 okt 1358 door hertog Albrecht o.a. beleend met de verbeurd verklaarde goederen van Jan Suermont, welke voordien aan zijn broer Floris hadden toebehoord. Hij is een der getuigen bij de verzoening van zijn nicht Margaretha van Moermond met hertog Albrecht te 's Gravenhage op 30 dec 1360. tweede huwelijk met een dochter van Costijn van Renesse Van Baarland
142/7 <11+?> Catharina van Drongelen [Drongelen]
Рођење: > 1351
Свадба: <5> Jan Jans van Slingeland (van den Tempel) [Slingeland] b. 1350проц d. изм 1401 и 1405
Смрт: ~ 1380
163/7 <13+?> Jutta Freiin von Dehern [Dehrn]

8

181/8 <14+5> Otto Jans van Slingeland [Slingeland]
Рођење: 1370проц
Смрт: <9 август 1401
* Houthandelaar
  • had levenslang gebruiksrecht van de Amentoern of Rode Toren op de hoek van de Voorstr. en de Torenstr. (de Amentoren was een verbastering van de Ambtmanstoren, van de ambtman van St. Daniëlsambacht - een dorp dat in die tijd al in de stad Dordrecht was opgegaan)
  • 1399 in de verloren gegane stadsrekening van 1399 komt voor, onder de "ontfang vanden geleende gelde ter laetster Vriescher reysen": in "dat derder quartier": Otte van Slingelant 10 lb.gr."; betaald Ot van Slingelant "van vuren houten an den tenten verbesicht 7 s."; betaald vanwage tenten, die gehaelt waren tot Otte van Slingelant 7 s. "(Dozy, de oudste stadsrekeningen, p.105, 109, 110).,
  • 1399-1400 geschutsmeester van Dordrecht tijdens het beleg van "Berch" (Geertruidenberg?)
  • 1 okt 1400 genoemd als een van de aangeklaagden in de doodslag op Pieter Haec Harmanssoen
  • 1415 wordt genoemd als overleden: "in de Houttuun, indien erve naest daer Otte van Slingelant woende in sinen leste live".
  • 1420 wordt genoemd als overleden: "Houttuun … naest den huse daer Otte van Slingelant in woende in sinen leste leven" , gelegen naast het hoekhuis van de Cleijne Halstrate.
172/8 <15+?> Arend II van Haamstede [Gerulfing]
Рођење: 1372, den Haag
Смрт: 12 април 1433
ridder (1387), heer van Moermont, dijkgraaf van Zuid-Beveland beoosten Yerseke (1393), rentmeester van Zeeland beoosten Schelde, baljuw van Middelburg (1409), baljuw van Brouwershaven (1411),
193/8 <16+?> Patze Rödel von Reiffenberg [Rödel von Reiffenberg]