Syrpuć b. ~ 1340 d. ~ 1400 - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:214177
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?> w Syrpuć [?]
Рођење: ~ 1340
Смрт: ~ 1400

2

21/2 <1> Христиан Остика [Остики]
Рођење: 1363, Троки
Смрт: 1442
32/2 <1> Доргей [?]
Смрт: > 1401
Dargis, Dorgi (zm. po 1401) – możnowładca litewski, syn legendarnego Syrpucia, brat protoplasty rodu Radziwiłłów Ościka. Jedyna wzmianka na temat Dargisa pochodzi z 1401. Wraz z bratem Ościkiem pojawił się on wówczas w akcie unii wileńskiej[1]. Z nieznanego małżeństwa Dargisa pochodził syn Sudymunt Dorgiewicz, protoplasta rodu Sudymuntowiczów.

3

41/3 <2> Radvila Astikas (Ościkowicz, Astikaitis) [Astikas]
Рођење: ~ 1384, Vilnius
Смрт: 1477, Vilnius
52/3 <2> Stanisław Ościkowicz [Ościkowicze]
Ościkowicze, także Ościk, Ostikowicze – ród litewski herbu Trąby, spokrewniony z Radziwiłłami.

Założycielem rodu był Stanisław Ościkowicz zwany Stankiem. Był on synem Ościka, od którego pochodzi nazwisko rodu, a bratem Radziwiłła, założyciela litewskiego rodu magnackiego Radziwiłłów. O Stanku wiadomo niewiele, dopiero na temat jego syna Hrehorego i jego potomków pojawiają się w źródłach liczne informacje.

Ościkowicze zajmowali ważne stanowiska zarówno na Litwie, jak i w Polsce. Hrehory Stanisławowicz pełnił urząd wojewody trockiego, zaś jego syn Stanisław połockiego. Z kolei drugi z synów Hrehorego Juri był marszałkiem królewskim.

Ostatnim przedstawicielem rodu był sędzia ziemski wileński w latach 1608–1609 Jan Ościkowicz.
63/3 <2> Mikołaj Ościkowicz [Ościkowicze]
74/3 <2> Bartłomiej Ościkowicz [Ościkowicze]
85/3 <3> Судимонт Доргеев сын Доргеевич [Доргеевичи]
Sudymunt Dorgiewicz (zm. po 15 sierpnia 1434) – możnowładca litewski, syn Dargisa, brata założyciela rodu Radziwiłłów Ościka.

W 1409 pełnił funkcję cześnika wielkiego księcia litewskiego Witolda Kiejstutowicza[1]. W latach 1433–1434 dzierżył od księcia Świdrygiełły Krewo. 15 sierpnia 1434 otrzymał dwory i wsie: Chożowo, Połoczny, Łuczany oraz dwór nad rzeką Koszuta[2]. Z nieznanej małżonki pozostawił trzech synów:

Olechna – wojewodę wileńskiego, Michała – fundatora kościoła w Siemiatyczach,

Iwaszkę (Jana).

4

91/4 <4> Mikalojus Radvila (Radvilaitis, Radziwil) [Radziwiłł]
102/4 <8> Олехно Судимонтов сын Судимонтович [Судимонтовичи]
Olechno Sudymuntowicz (zm. między 13 sierpnia 1490 a 1 marca 1491) – syn Sudymunta Dorgiewicza, kanclerz i wojewoda wileński od 1477.

Pierwsza wzmianka źródłowa na temat Olechna pochodzi z 1446, kiedy otrzymał on rozmaite nadania w okolicach Grodna i Nowogródka[1]. W 1448 Olechno został podczaszym hospodarskim. W latach 1449–1453 pełnił funkcję podkomorzego Kazimierza Jagiellończyka, w latach 1458–1459 był namiestnikiem w Grodnie, zaś od 1460 w Połocku[2]. W 1454 w czasie wojny trzynastoletniej, Olechno trafił do niewoli krzyżackiej. W 1477, po śmierci Michała Kieżgajły objął urzędy kanclerza i wojewody wileńskiego. 13 sierpnia 1490, Olechno spisał testament w którym swej córce Zofii posiadłości Chożowo i Zajerze. Zmarł wkrótce po tej dacie[3].

Olechno Sudymuntowicz był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa Olechna z Jadwigą Trzecielską pochodziła córka Olechna, która wyszła za mąż za Mikołaja Tęczyńskiego[4]. Po śmierci Trzecielskiej, przed 1458 Olechno ożenił się z Jadwigą Moniwidówną, córką wojewody trockiego Jana Moniwidowicza. Z drugiego małżeństwa Olechna pochodziły cztery córki[5]:

Zofia – żona księcia Aleksandra Holszańskiego,

Jadwiga – żona możnego żmudzkiego Jana Konowtowicza, marszałka hospodarskiego Stanisława Montowtowicza oraz kasztelana trockiego Stanisława Kieżgajły.

nieznana z imienia – pierwsza żona Stanisława Kieżgajły,

Anna – zakonnica reguły świętego Franciszka.

5

121/5 <9+1> Микола Амор Радзивілл [Радзивілли]
Рођење: 1470, Литовське велике князівство
Свадба: <4> Анна Єлизавета Сакович (Радзивілл) [Саковичі]
Смрт: 1521, Вільно, Литовське велике князівство
książę Świętego Imperium Rzymskiego na Goniądzu i Medelach 1518 r., krajczy litewski 1487 r., podczaszy litewski 1494 r., namiestnik bielski 1494-1503 r., wojewoda trocki i marszałek ziemski 1505 r., wojewoda wileński i kanclerz wielki litewski 1510
132/5 <9+1> Jan Radziwiłł (Radvila) [Radziwiłł]
143/5 <9+1> Anna Radziwiłł [Radziwiłłowie]
Рођење: 1476, Вильно
Титуле : княжна
Смрт: 15 март 1522, Варшава
княжна мазовецкая, регентша
154/5 <9+1> Wojciech Olbracht Radziwiłł [Radziwiłłowie]
Рођење: 1478
Смрт: 19 април 1519, Verkiai
Епископ трокский (тракайский)
115/5 <9+1> Юрий Геркулес Радзивилл [Радзивиллы]
Рођење: 1480
Свадба: <8> Barbara z Dalejowa Koła (Radziwiłł) [Kołowie] d. 1550
Смрт: април 1541
гетьман великий литовский, маршалок надворный литовский, каштелян виленский и тракайский, воевода Киевский 1511-1514,
166/5 <10+3> Zofia z Chożowa Sudymuntowicz (Chożowska) [Sudymuntowicze] 177/5 <10+3> Ядвига Олехновна Судимонтович [Судимонтовичи] 188/5 <10+3> Anna Sudymuntowicz [Sudymuntowicze]
199/5 <10+?> Sudymuntowicz [Sudymuntowicze]
Olechno Sudymuntowicz był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa Olechna z Jadwigą Trzecielską pochodziła córka Olechna, która wyszła za mąż za Mikołaja Tęczyńskiego.
2010/5 <10+?> Александра Олехнова Дочь Судимонтович [Судимонтовичи]
От Ядвиги Тжечельской Олехно имел дочь Александру, которая вышла замуж за краковского мечника Николая Тенчинского.

6

331/6 <12+4> Єлизавета Ганна Радзивіл [Радзивіли]
222/6 <12+4> Николай Радзивилл [Радзивиллы]
Рођење: 1492
Смрт: 3 новембар 1530
Епископ жмудский
233/6 <12+4> Ян Радзивілл [Радзивілли]
Рођење: 1492, Гонендз, Литовське велике князівство
Свадба: <13> Anna Kostevicz (Kostavičiūtė, Radziwiłł) [Kostevicz]
Смрт: јануар 1542, Хохло, Литовське велике князівство
podczaszy litewski 1522 r., starosta żmudzki 1535 r., starosta kow.i bielski, dz.markowski i wasiliski
214/6 <11+8> Николай Рыжий Радзивилл [Радзивиллы]
князь, канцлер великий литовский, гетьман великий литовский, воевода тракайский, брат польской корорлевы Барбары, одним из первых принял кальвинизм, получил от Императора Священной Римской Империи (Австрии) титул князя "Биржи и Дубинок", который распространялся и на его двоюродных братьев Николая Радзивилла "Чёрного" и Яна Яновича Радзивилла. Эта ветвь Радзивиллов прервалась в 1669 г., а собственность этой семьи перешла в руки князей Нейбургских.
275/6 <13+7> Микола Христофор Чорний Радзивіл [Радзивіли]
Рођење: 4 фебруар 1515, Nieśwież
Титуле : książę
Свадба: <15> Elżbieta Szydłowiecka (Šydlauskaitė, Radziwiłł) [Szydłowiecki] b. 1533 d. 1562
Смрт: 28 мај 1565
marszałek wielki litewski 1544 r., kanclerz wielki litewski 1550 r., wojewoda wileński 1551 r., hrabia na Szydłowcu 1553 r., starosta brzeski, kow., borysowski, sawelski
296/6 <11+8> Anna Elżbieta Radziwiłł [Radziwiłłowie]
Рођење: 1518
Свадба: <16> Semen Holszański (Dubrowicki) [Holszańscy] d. 1556
Свадба: <17> Piotr Kiszka [Kiszka] b. 1519 d. 1544
Смрт: 1558
W 1523 w wyniku umowy pomiędzy Jerzym Radziwiłłem i wojewody trockiego Konstantym Ostrogskim Anna została zaręczona z synem Konstantego Ilią Ostrogskim. 1 marca 1524 ostrzymali dyspensę papieską, gdyż Ilia był wyznania prawosławnego. Układ małżeński miał na celu zwalczenie wojewody wileńskiego Olbrachta Gasztołda. Wkrótce jednak Jerzy przeszedł na stronę Olbrachta i zaręczył Annę z jego synem, Stanisławem Gasztołdem, wpłacając królowi Zygmunta I Starego kaucję 10 tysięcy kóp groszy litewskich na rzecz przyszłego małżeństwa. W ten sposób Anna posiadała dwóch narzeczonych jednocześnie. Jednak gdy Ilia dorósł, nie zgodził się na poślubienie Anny, gdyż zakochał się w Beacie Kościeleckiej. Nieoczekiwanie w 1537 Jerzy postanowił wydać za Stanisława Gasztołda swą młodszą córkę Barbarę. Prawdopodobnie przyczyną niechęci mężczyzn do Anny były plotki o jej złym prowadzeniu się i posiadaniu nieślubnych dzieci.

Анна-Єлизавета (1518-1558) по соглашению должна была вступить брак с сыном Константина Острожского Ильи, но она вышла замуж за польного атамана Великого княжества Литовского Петра Кишки ( ум.1544 г), второй раз за кн.Алшены и Дубравы Симеона Юревича.

307/6 <11+8> Barbara Radziwiłł [Radziwiłł]
Рођење: 6 децембар 1520, Vilnius
Свадба: <18> Stanisław Gasztołd [Gasztołd] b. 1507 d. 1542, 1-ый муж
Свадба: <19> Zygmunt II August Jagiellon [Jagiellończycy] b. 1 август 1520 d. 7 јул 1572, Vilnius
Титуле : 7 мај 1550, Krakau, Königin von Polen
Смрт: 8 мај 1551, Krakau
польская королева, знаменитая литовская красавица, личность ренессансного типа, наследница владений Гаштольдов. Жена великого князя литовского и короля польского Сигизмунда II Августа.

В 1547 году она тайно обвенчалась с великим князем литовским Сигизмундом Августом. Тайный брак организовали братья Барбары Николай Рыжий и Николай Чёрный. Вскоре после церемонии молодожены расстались на полгода — король отправился в сейм в надежде добиться разрешения на этот брак, а Барбару отослал в Дубинки (Дубингяй). Молодожены поддерживали связь, посылая друг другу письма и маленькие подарки. От пребывания Барбары в Дубингяй остались трогательные письма, свидетельствующие о её образованности и широте интересов. В 1548 году Сигизмунд Август, унаследовав после смерти Сигизмунда Старого польский трон, официально объявил о своей женитьбе и потребовал признать Барбару Радзивилл польской королевой. Этому ожесточенно сопротивлялась мать короля Бона Сфорца и польские вельможи, опасавшиеся засилья Радзивиллов - сторонников полной независимости Литвы от Польши. Лишь 7 мая 1550 году в Кракове Барбара была коронована, но вскоре заболела и 8 мая 1551 году скончалась. Выдвигались гипотезы о том, что она была отравлена Боной.

Прах Барбары был в сопровождении безутешного вдовца перевезён из Кракова в Вильну и захоронен в Кафедральном соборе.
328/6 <12+4> Станислав Радзивилл [Радзивиллы]
Смрт: 1531
319/6 <12+4> Олена Радзивілл (Слуцька) [Радзивілли]
Титуле : Литовське велике князівство, княжна
Свадба: <20> Юрій Семенович Олелькович Слуцький [Слуцькі] b. 1492 d. 1542
Смрт: 1546, Литовське велике князівство
2410/6 <12+4> Zofia (Anna) Radziwiłł (Zabrzezińska) [Radziwiłłowie]
2511/6 <13+7> Анна Радзивилл [Радзивиллы]
2612/6 <13+7> София Радзивилл (Radvilaitė) [Радзивиллы]
2813/6 <13+7> Ян Радзивилл (Radvila) [Радзивиллы]
3414/6 <16+9> Александра Гольшанская [Гольшанские]

7

361/7 <23+13> Anna Radziwiłł (Kiszka) [Radziwiłłowie]
Рођење: ~ 1525
Свадба: <21> Stanisław Kiszka [Kiszka] d. 1554
Смрт: 1600
432/7 <31+20> Jerzy Olelkowicz Słucki [Olelkowicz]
Рођење: 1532
Титуле : książę
Свадба: <22> Katarzyna Tęczyńska (Radziwill, Slucka) [Tęczyńscy] b. 1544 d. 19 март 1592
Смрт: 1578
książę, starosta bobrujski
443/7 <31+20> Семен Юрійович Олелькович [Олельковичі]
Рођење: ~ 1534, Słuck
Титуле : książę
Свадба: <23> Елизавета (Эльжбета, Галшка) Острожская (Сангушко, Гурка) [Острожские] b. 19 новембар 1539 d. децембар 1582, ІІІ, Львов, брак не признан польским королём
Смрт: 1560
474/7 <31+20> Софія Юріївна Слуцька Олелькович (Ходкевич) [Олельковичі]
Рођење: 1536, Sluck
Титуле : księżniczka
Свадба: <24> Юрий Александрович Ходкевич [Ходкевичи] b. изм 1508 и 1509 d. 1569
Смрт: 1571
465/7 <21+14> Mikołaj Radziwiłł [Radziwiłłowie]
łowczy wielki litewski od 1577, starosta mozyrski i merecki oraz wojewoda nowogródzki od 1579
356/7 <21+14> Христофор Миколай Гром Радзивіл [Радзивіли]
Рођење: 1547, Вільно, Велике князівство Литовське, Річ Посполита
Титуле : князь
Свадба: <27> Katarzyna 'z Sulejówka' Sobek (Radziwiłł) [Sobek] d. 1576
Свадба: <28> Elżbieta Ostrogska (Kiszka, Radziwiłł) [Ostrogscy] b. 1559 d. 1599
Свадба: <29> Катерина Костянтинова Острозька [Острозькі] b. 1560 d. 3 август 1579
Свадба: <22!> Katarzyna Tęczyńska (Radziwill, Slucka) [Tęczyńscy] b. 1544 d. 19 март 1592
Смрт: 20 новембар 1603, Лосна, Річ Посполита
Прозваний Громом (Piorun, Перун).
397/7 <27+15> Mikołaj Krzysztof Radziwiłł [Radziwiłł]
Рођење: 2 август 1549, Čmieluvas
Свадба: <30> Галшка Вишневецька [Вишневецькі] b. 1569 d. 1596
Смрт: 28 фебруар 1616, Njaswisch
408/7 <27+15> Elżbieta Radziwiłł (Mielecka) [Radziwiłłowie]
Рођење: 4 октобар 1550, Хмелик
Свадба: <31> Mikołaj Mielecki [Mieleccy] d. 1585
Смрт: 8 април 1591, Устя
429/7 <27+15> Anna Magdalena Radziwiłł [Radziwiłłowie]
Рођење: 1553
Свадба: <32> Mikołaj Buczacki Tworowski [Buczaccy-Tworowscy] d. 1595
Смрт: 1590
4810/7 <27+15> Georg Radziwill [Radziwiłł]
Рођење: 31 мај 1556, Vilnius
Титуле : од 1591, Krakau, Bischof von Krakau
Смрт: 21 јануар 1600, Rom
Кардинал 1584, епископ краковский 1593
4911/7 <27+15> Albrycht Radziwiłł [Radziwill]
Рођење: 1558, Vilnius
Свадба: <33> Anna Kettler [Ketteler] b. 1567 d. 1617, Jelgava
Смрт: 1592, Krakau
I ordynat na Klecku 1586, marszalek nadworny litewski 1579, marszalek wielki litewski 1586, starosta kowienski i rumborski
4512/7 <27+15> Станислав Радзивилл [Радзивиллы]
Рођење: 1559
Титуле : książę
Свадба: <34> Marianna Myszka (Radziwiłł) [Myszka] b. 1563 d. 1600
Смрт: 19 март 1599
1-ый ординант на Олыке (с 1586), маршалок великий литовский, староста жмудский
5013/7 <27+15> Krystyna Radziwiłł [Radziwiłł]
Рођење: 1560
Свадба: <35> Jan Zamoyski [Zamoyski] b. 19 март 1542 d. 3 јун 1605
Смрт: 1580
księżniczka
5114/7 <34+?> Доминик Пац [Пацы]
Смрт: 1579
Доминик Пац - князь герба Гоздава, подкоморий Брестский (получил эту должность до 1569 года), каштелян (кастелян) Смоленский с 1571 года. Родился в первой половине XVI века. Умер в 1579 году. Отец - Николай Пац, мать - Александра Гольшанская. Жена (после 1550 г.) - Анна Лоза, с которой он имел сына Яна Паца и сына Николая Паца (отца Самуила Паца).
5215/7 <34+?> Павел Николаевич Пац [Паци]
Павел Николай (Миколай) Пац - князь герба Гоздава. Умер в 1595 году. Сын Николая Паца, воеводы Подольского. Каштелян Витебский, потом - Виленский, воевода Мстиславский.
3716/7 <23+13> Петронела Радзивилл (Довойна) [Радзивиллы]
муж - Станислав Довойна
3817/7 <23+13> Эльжбета (Елизавета) Радзивилл (Сенявская) [Радзивиллы] 4118/7 <27+15> София Агнешка Радзивилл [Радзивиллы]

8

571/8 <36+21> Stanisław Kiszka [Kiszcy]
'z Ciechanowca'
582/8 <36+21> Ян (Іван) Кішка (Кишка) [Кішки]
Рођење: 1552
Свадба: <28!> Elżbieta Ostrogska (Kiszka, Radziwiłł) [Ostrogscy] b. 1559 d. 1599
Смрт: 1592, Краків
один з самих відомих і радикальних прибічників протестантського аріанського руху Білорусі, кальвініст.

розвинув місто і замок і Любечу. Ймовірно саме з цим замком пов'язаний відомий шляхетський герб Любіч.

староста жмудський, каштелян віленський, воєвода брестський.


ссилки

593/8 <43+22> Jerzy Olelkowicz Słucki [Olelkowicz]
Рођење: 1559
Титуле : książę
Свадба: <39> Екатерина Кишка [Кишки] d. 1585
Свадба: <40> Barbara 'z Ciechanowca' Kiszka (Slucka, Sapieha) [Kiszka] b. 1570 d. < 1606
Смрт: 1586
książę, Pan na Słucku i Kopyle
724/8 <47+24> Иероним Юрьевич Ходкевич [Ходкевичи]
Рођење: 1560
Свадба: <41> Анна Тарло (Ходкевич) [Тарлы]
Смрт: 1617
koniuszy litewski 1588 r., wojewoda mścisławski 1593 r., kasztelan wileński 1595 r., starosta brzeski
775/8 <46+25> Jerzy Radziwiłł [Radziwiłłowie]
Рођење: 14 децембар 1578
Свадба: <42> Zofia Zborowska (Sieniuta, Radziwiłł) [Zborowscy] b. ~ 1583 d. > 1618
Смрт: 1613
książę, kasztelan trocki 1600
566/8 <35+29> Janusch Radziwill [Radziwill]
Рођење: 2 јул 1579, Wilnius, Litauen
Титуле : Baryssau/Beresina (russ.: Borissow/Beresina, Weißrußland), Starost von Borissow
Титуле : 1599, Mundschenk von Litauen
Свадба: <43> София Юрьевна Олелькович (Радзивилл) [Олельковичи] b. 1 мај 1586 d. 29 март 1612, Brest (Belarus)
Свадба: <44> Elisabeth Sophie von Brandenburg [Hohenzollern] b. 4 јул 1589 d. 24 децембар 1629, Berlin
Титуле : 1619, Burgvogt von Wilnius (Kastellan)
Смрт: 3 децембар 1620, Czarlin, bei Dierschau/Weichsel (poln.: Czarlin, Tczew/Wisła, Polen
wikpedia:pl:Janusz Radziwiłł (kasztelan wileński); http://www.jurzak.pl/gd/szablony/osoba.php?lang=&id=005697;
697/8 <35+22> Elżbieta (Halszka) Radziwiłł (Sapieha) [Radziwiłłowie]
Рођење: октобар 1583
Титуле : księżniczka
Свадба: <45> Леў Сапега [Сапегі] b. 1557 d. 1633
Смрт: октобар 1611
538/8 <35+22> Христофор Христофорів син Радзивіл [Радзивіли]
Рођење: 22 март 1585
Свадба: <46> Anna Kiszka [Kiszcy] b. ~ 1590
Смрт: 19 новембар 1640, Swiadosc
559/8 <39+30> Jan Jerzy Radziwiłł [Radziwiłł]
Свадба: <47> Eleonora Ostrogska (Radziwiłł) [Ostrogscy] b. 1582проц d. 1618
Рођење: 1588
Смрт: 1625
książę, ordynat nieświeski, kasztelan trocki 1613
6310/8 <45> Mikołaj Krzysztof Radziwiłł [Radziwiłłowie]
Рођење: 1589
Титуле : książę
Смрт: 1614
II ordynat na Ołyce
6411/8 <39+30> Альбрэхт Уладзіслаў Радзівіл [Radziwiłł]
Рођење: 16 јануар 1589, Нясвіж
Свадба: <48> Anna Sapieha (Radziwill) [Sapieha] b. 1603 d. 1627, Vilnius
Смрт: 20 јул 1636
князь Св. Рымскай імперыі германскага народа, кашталян віленскі і троцкі, 1-ы ардынант Нясвіжскі
6512/8 <39> Сигизмунд Кароль Радзивилл [Radziwiłł]
Рођење: 1591, Несвиж
Смрт: 1642
князь, подкоморий 1614, с 1617 крайчий коронный, с 1633 крайчий великий литовский, с 1638 подчаший великий литовский, с 1642 воевода Новогрудский, кавалер мальтийский
6813/8 <49+33> Ян Ольбрахт (Альбрыхт) Radziwiłł [Radziwiłł]
Рођење: 1591, Krakau
Титуле : князь
Свадба: <49> Лавиния Корецкая (Радзивилл) [Корецкие] d. 1641, или 1609
Смрт: 1626, Vilnius
2-й ординант Клецкий
6114/8 <43+22> Александр Юрьевич Слуцкий [Олельковичи]
Титуле : князь
Смрт: 28 јун 1591
6715/8 <45> Elżbieta Radziwiłł (Sapieha, Zawisza) [Radziwiłłowie]
Рођење: 1592
Свадба: <50> Andrzej Jerzy Sapieha [Sapieha] d. 1610
Смрт: 1627
6016/8 <43+22> Семён Иван (Ян-Симеон) Юрьевич Слуцкий [Олельковичи]
Титуле : князь
Смрт: 9 март 1593
5417/8 <39+30> Aleksander Ludwik Radziwiłł [Radziwiłł]
Рођење: 4 август 1594, Njaswisch, Belarus
Свадба: <51> Lucrezia Maria Strozzi [Strozzi] d. 18 октобар 1694
Свадба: <52> Катерина Тишкевич [Тишкевичі] b. ~ 1610 d. > 1641
Свадба: <53> Текла Анна Воллович (Радзивилл) [Воловичи] b. 1608 d. 20 март 1638
Смрт: 30 март 1654, Bologna
7318/8 <47+24> Jerzy Chodkiewicz [Chodkiewiczowie]
krajczy litewski 1588, starosta żmudzki 1590, marszałek Trybunału Litewskiego 1594
6219/8 <45> Альбрехт Станислав Радзивилл [Радзивиллы]
Рођење: 1 јул 1595, Олыка
Титуле : Князь
Свадба: <54> Anna Krystyna Lubomirska (Radziwiłł) [Lubomirscy] b. 1618 d. 1667, Краков
Смрт: 12 новембар 1656, Гданьск
3-й ординант на Олыке, канцлер великий литовский и староста виленский,
7920/8 <45> Anna Krystyna Radziwiłł [Radziwiłłowie]
Рођење: 1598, Ołyka
Смрт: 1657, Gdańsk
księżniczka. Benedyktynka w Nieświeżu
7521/8 <42> Jan Krzysztof Buczacki Tworowski [Buczaccy-Tworowscy]
Смрт: 1607
8122/8 <51> Ян Пац [Пацы]
Смрт: 1610
Ян (Иван) Пац - чаший Литовский с 1580 года, тивун Литовский с 1589 года, воевода Минский с 1600 года, декан Каменецкий и Давгельский. Родился во второй половине XVI века, умер в 1610 году. Князь герба Гоздава. Отец Яна Паца - князь Доминик Пац, мать - княгиня Анна Лоза. Дед - Николай Пац (умер в 1545 (1546?), ловчий, подкоморий Литовский, воевода подляшский. Прадед - Ежи Пац (умер в 1505 (1506?) воевода Киевский, наместник (староста). Первая жена, возможно, княгиня Кристина Нарушевич, вторая жена, с 1593 г. или раньше - Софья Анна Вишневецкая (1568 - 1619), с которой у князя Яна Паца были сын Александр Пац, сын Ян Казимир Пац, сын Павел Пац, и дочь Анна Пац.
7023/8 <46+26> Katarzyna Radziwiłł (Naruszewicz, Gorajska) [Radziwiłłowie]
Свадба: <55> Mikołaj Naruszewicz [Naruszewiczowie] d. 1603
Смрт: > 1613
7424/8 <46+25> Zofia Radziwiłł (Chodkiewicz, Dorohostajska) [Radziwiłłowie] 7625/8 <42+32> Jerzy Wojciech Buczacki Tworowski [Buczaccy-Tworowscy]
Смрт: > 1620
7126/8 <42+32> Katarzyna Buczacka Tworowska (Potocka) [Buczaccy-Tworowscy] 6627/8 <40+31> Zofia Mielecka (Chodkiewicz) [Mieleccy] 7828/8 <47+24> Halszka Chodkiewicz (Szemet) [Chodkiewicze]
8029/8 <51> Николай Доминикович Пац [Пацы]
8230/8 <40+31> Katarzyna Mielecka (Ostrorog) [Мелецкие]