Johanna van Raaphorst b. 1320 d. 1390 - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:12138
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 Johanna van Raaphorst [Raaphorst]
Рођење: 1320
Свадба: <1> Gerrit van Egmond [Egmond] b. 1320 d. 25 септембар 1398
Смрт: 1390

2

21/2 <1+1> Dirk van Egmond [Egmond]
Рођење: 1370
Свадба: <2> Hendrika van Liesvelt [Liesvelt] b. 1383 d. 9 јул 1432
Смрт: 24 децембар 1430
van Dortoge

3

31/3 <2+2> Johanna van Egmond [Egmond]
Рођење: 1410
Свадба: <3> Jan van der Lecke [Leck] b. 1390 d. 10 јул 1472, voor
Смрт: 15 април 1450, vóór
Сахрана: Rotterdam
beleend met Doortoghe 18 juni 1432.

4

51/4 <3+3> Gillisje van der Leck van Polanen [Leck]
Рођење: 1435
Свадба: <4> Johan van Naeltwijck Adriaensz. [Naaldwijk] d. 1492
Свадба: <5> Floris van Kyfhoeck [Kyfhoeck] b. 1430 d. 1470
Свадба: <6> Philips van Spangen [Spangen] b. 1440 d. 1507
Смрт: 18 јануар 1502, na
42/4 <3+3> Adriaen van der Lecke [Leck]
Свадба: <7> Nn [?]
Смрт: 3 април 1482
Heer van Castricum en Oud-Haarlem enz. werd 15 april 1450

beleend met Doortoghe (als erfgenaam van zijn moeder) en op 10 juli 1472 met 'de goederen en renten van Castricum, het huis van Haarlem, gelegen te Heemskerk, met land, molen en erf en de gerechten van Heemskerk en Castricum' en op 11 juni 1473 met Op den Hem (als erfgenaam van zijn vader).

Overleden voor 3 april 1482.

5

71/5 <4+7> Johanna van der Leck [Leck]
Брачно одобрење: <8> Gerrit Albout [Albout] d. 1517, (huw. voorw.)
Смрт: јул 1505, vóór

126. Een huis met 20 morgen land in de ban van Nyendorp en 10 rijnse gulden per jaar uit de goederen van Adriaen van der Leek, gelegen binnen het baljuwschap van Schieland. 9-6-1478: Janne, natuurlijke dochter van Adriaen van der Leek, heer van Heemskerck, van Castricum en van Cralingen, bii opdracht van haar vader, de acte is mede bezegeld door Gerrit Gillisz., schout van Cralinge. (11-6-1478: Johan, jonge heer tot Egmondt, bevestigt deze schenking door zijn neef Adriaen van der Leek, die de 20 morgen van hem in leen houdt.) -7-1505: Joost-, Adriaen, Aelbrecht- en Janne. Albout elk met 5/4 deel, bij dode van hun moeder Janne, natuurlijke dochter van der Leek, gehuwd met Geerijt Albout. (De huwelijkse voorwaarden bezegeld door Adriaen van der Leek, Jonge Jan van Assendelft, Geriit- en Aelbert Symonsz.)

25-2-1508: Joost- en Aelbrecht Albout, elk met de helft.
62/5 <4+7> Theodora van der Leck [Leck]
Свадба: <9> Gijsbert van Zoelen [Zoelen] d. 4 јун 1532
Смрт: 29 јул 1529, Rotterdam

6

101/6 <6+9> Adriaen van Zoelen [Zoelen]
Свадба: <10> Lijsbeth Pietersdr. [Pietersdr.]
Смрт: 22 март 1542

HET OUDSTE BEWAARD GEBLEVEN GIFTEBOEK VAN ROTTERDAM: Gemeentearchief Rotterdam. Archief van Schepenen nr. 481, anno 1538-1546

18.9.1540 (124) Marritgen Heynrick Pieterszs weduwe met hgv hand gga Doe Arentsz. hee genaamd den Engel, in het Oostvierendeel buitendijks, Arien Verleck OZ en mr. Gosen die barbier WZ. Van de ‘/2 straat tot achter in de haven. Bezwaard met 6 Kgld. 15 st. losrente en met belastinge van de dijk. Waarborg een pandbrief.
82/6 <6+9> Johan van Zoelen [Zoelen]
Свадба: <11> Ignatia van der Horst [Horst] d. 9 јануар 1553
Смрт: 1 јун 1553

Jan van Zoelen 1531 (fol. 257,260) voor het eerst vermeld, maar te oordelen naar het handschrift in het register was hij reeds in 1530 [fol. 2531 als klerk werkzaam. Na de regelmatige hand in kanselarijstijl van Willem Jansz. komen de onbeheerste halen van de landionker in een sterk afwiikende spelling, die niet op grote geletterdheid wijst. De fonetische trekies in de schrijfwijze duiden op door de neus praten: baerden voor paerden, werwallen voor vervallen, wranck voor vranck, en dergelijke. Letterblindheid was hem ook niet vreemd, gezien het grote aantal metathxeses: Drick voor Dirck, herbrech voor herberg, erest voor eerste, enz. Alhoewel de schrijfwijze van w voor uu ook vroeger voorkomt, moet men bii van Zoelen wennen aan twegen voor getuigen, twessent voor tussen en dan de klinkerweglatingen en dito toevoegingen, zoals heft voor heeft, heet voor het, nel voor neel, mes voor mees, Helengeestmesters voor Heilige Geestmeesters. Ghe aechkoert deert is geaccordeerd, tues is de afkolrting van ‘t vonnis. ,,Dat saek” is de fonetische weergave van ,,Dat zal ik”! Deze Jan van Zoelen, zoon van de toen nog levende Hoge Heemraad Ghiisbrecht van Zoelen en Adriana, natuurlijke dochter van Adriaen van der Lecke, bracht het evenwel zelf tot Hoge Heemraad van Schieland, tot Schepen, Vroedschap en Burgemeester van Rotterdam. Hii wordt voorts als klerk vermeld in 1535 (fol. 292 en 2941, 1536 (fol. 302v. en 305v.1, 1537 (fol. 308). In 1538, wordt hii Hoge

Heemraad van Schieland.
93/6 <6+9> Gerrit van Zoelen [Zoelen]
Свадба: <12> Alida van Spieringshoek [Spieringshoek] d. 21 новембар 1558
Смрт: 20 новембар 1555
114/6 <7+8> Adriaen Albout [Albout]
125/6 <7+8> Aelbrecht Albout [Albout]
136/6 <7+8> Janne Albout [Albout]
147/6 <7+8> Joost Albout [Albout]

7

151/7 <10+10> Dirckje van Zoelen van der Lecke [Zoelen]
Свадба: <13> Jan Pietersz. Kievit [Kievit] d. 6 август 1580
Сахрана: 1 јун 1584, Rotterdam
25 lb. op het huis en erf van Henrick Danielsz. van Neck en zijn moeder Dirckie Adriaen van der Leckendochter op de Hoochstraat, constatutiobrief d.d. 13-7-1580

8

171/8 <15+13> Anna Kieviet [Kieviet]
Рођење: 25 јануар 1548, Rotterdam
Свадба: <14> Christiaan Prins [Prins] b. 1558 d. 31 август 1615, Rotterdam
Смрт: 15 септембар 1621, Rotterdam
162/8 <15+13> Daniel Jansz. Kievit [Kievit]
Брачно одобрење: <15> Maria van Zoelen [Zoelen] bur. 28 јун 1606, Rotterdam
Свадба: <15!> Maria van Zoelen [Zoelen] bur. 28 јун 1606, Rotterdam
Свадба: <16> Aefje Ockersdr. Pesser [Pesser] , Rotterdam