Arien Engels b. 1595проц d. >19 новембар 1660

Из пројекта Родовид

Особа:866963
Рођени род ?
Пол мушки
Цело име (рођено) Arien Engels
Родитељи

Engel Cornelis Nootdorp [Nootdorp] b. 1570проц d. >15 јул 1636

Ewoutje Ariens‏ [?] b. 1575проц d. >15 јул 1636

Догађаји

1595проц Рођење:

~ 1623 Свадба: Geervliet, Trijntje Pieters [?] b. 1600проц

26 новембар 1636 CHILD CHR: Spijkenisse, Maria Adriaens Nootdorp [Nootdorp] c. 26 новембар 1636 d. 6 март 1700

>19 новембар 1660 Смрт:

Напомена

Andere kinderen:

 • onbekende dochter, 14 juli 1624, Spijkenisse
 • Maria, 25 juni 1628, Spijkenisse
 • Aechtien, 2 september 1629, Spijkenisse
 • Engel, ca. 1631, Spijkenisse
 • Maria, 3 juli 1633, Spijkenisse

Kind uit een eerdere relatie: Marten, 25 maart 1618, Geervliet

schipper, schepen van Spijkenisse (1641, 1647, 1648, 1660)

 • 13-03-1621 Arien Engelsz, schipper, met als borgen Jan Cornelisz en Isak Cornelisz, bekent aan Cornelis Joosten, waard in 't Haeghe, een schuld van f 600 wegens koop van een huis in de Tolstraat (belend o. de straat, z. Trijn Bouwens, w. de haven, n. Arie Ariens). Huis belast met 21 stv. per jaar, te betalen aan de ontvanger v.Beveren, en de verplichting het aangrenzende stuk kade te onderhouden.
 • 25-07-1623 Arie Engelsz, schipper, bekent aan de weeskinderen van Marinus Jansz Welber een schuld van f 450 wegens koop van een kromsteven schuit. Een deel is reeds betaald aan Herman Jansz van Weel als oom en voogd van de kinderen. Kopers borgen: Herman Andriesz Vogelaar en Izaak Cornelisz
 • 15-12-1623 Aryen Engelsz als getr. met Tryntgen Pietersdr, wed. van Jan Cornelisz Cluft, en de schout Mr. Cornelis Heyndricxsz Schuyryngh en Aryen Jacobsz, won. in Spijkenisse, als erfgenamen van Heyndricktgen Jansdr, de eerste huisvrouw van Jan Cornelis Cluft, mede pp. voor de erfgenamen van voorn. Cluft en de andere erfgenamen van Heyndricktgen Jansdr, hebben verkocht en transporteren aan Haddeman Jacobsz 2 gem. 14 r. weiland in Brabant in Klein-Hekelingen aan de Meeldijk, belend: n. de Bronckhorsten, o. de Brabantse zeedijk, z. Grietgen Cattendijcx en w. voors. Meeldijk, betaald met een custingbrief.
 • 15-12-1623 Aryen Engelsz als getr. met Tryntgen Pietersdr, wed. van Jan Cornelisz Cluft, en Aryen Jacobsz, won. in Spijkenisse, als erfgenaam van Heyndricktgen Jansdr, de eerste huisvrouw van Jan Cornelis Cluft, mede pp. voor de erfgenamen van voorn. Cluft en de andere erfgenamen van Heyndricktgen Jansdr, hebben verkocht en transporteren aan de schout Mr. Cornelis Heyndricxsz Schuyryngh 3 gem. 85 r. weiland, belend: n. de koper en Pieter Apersz, o. de Brabantse zeedijk, z. Mathijs Jacobsz en w. de Meeldijk, voor 1050 pond 13 sch. 3 p. contant.
 • 05-07-1630 Cornelis Engelsz te Geervliet bekent aan zijn broer Arie Engelsz te Spijkenisse een schuld van f 600 wegens koop van een kromsteven schuit
 • 06-07-1635 Mr. Gabriel de Froiville, schepen, met als borgen Leendert Jansz en Jacob Ariens Coelbier, bekent aan Arie Engelsz Nootdorp te Spijkenisse een schuld van f 575 wegens koop van een huis en erf aan de westzijde van de Tolstraat, van straat tot kaai (belend z. de weduwe van Willem Thomasz, n. Arie Ariens). Bij transport zijn verkopers borgen Cornelis Engelsz en Pieter Cornelisz Keijzer.
 • 16-09-1635 Geervliet Arie Engelsz Nootdorp te Spijkenisse transporteert aan Jan Coenraadsz te Rotterdam een schuldbrief t.l.v. Gabriel de Froiville te Geervliet en diens borgen Leendert Jansz Soetentijt, schout van IJsselmonde, en Jacob Ariens Coelbier.
 • 25-11-1635(door vochtvlekken en beschadigingen gedeelten niet leesbaar). Heyndrick Jansz Plouger, won. in Spijkenisse, als principaal, Arijen Engelsz Nootdorp als borg en Jan Andriesz Backer als medeborg, bekennen aan Dirck Baersenburgh, secretaris van Geervliet, als gecommitteerde en Johan Schoormans, notaris te Dordrecht, als geassumeerde curatoren over de boedel van Matthijs Jacobsz, t.b.v de bestgerechtigde crediteuren van voorn Matthijs Jacobsz, een schuld van 1010 pond 9 sch. wegens koop van 4 gem. 197 r. teelland in Nieuw-Hongerland, belend: o. Philp Philpsz Jonge Vermaet, w. Vop Corn(elisz?), z. en n. de oude en de nieuwe Hongerdijk, ..............? Hij belooft in termijnen te betalen onder verband van het gekochte.
 • 31-05-1636 Geervliet Arie Ariens en Bastiaan Ariens, gebroeders, Engel Cornelisz getrouwd hebbend Ewoutje Ariens, Jan Gerritsz Brouwer, schepen van Zwartewaal als oppervoogd over de twee nagelaten kinderen van wijlen Teuntje Ariens uit huwelijk met Aart Pietersz Braak, alles met consent van hun moeder Jaapje Ariens, huisvrouw van Arie Bastiaansz te Zwartewaal, transporteren aan Maartje Jacobs weduwe van Matheus Beijers te Spijkenisse 5 G 142 R tussen de Hogelandseweg en de Mallendijk op nr. 158.
 • 13-06-1635 Kopie van bovenvermelde procuratie. Willem Woutersz, getr. met Annetgen Fransdr, Arijen Jansz, getr. met Niesgen Fransdr voor zichzelf, Cornelis Aertsz, zoon van Aert Fransz, voor zichzelf en voor zijn broers en zusters, Arijen Jansz en Cornelisz Aertsz ook als voogden van de kinderen van Maerten Fransz en Martijntgen Fransdr, Engel Arensz voor zichzelf en Lijsbeth Woutersdr pp. voor Pieter Arensz haar man, met de huisvrouw van de secretaris du Marchie kinderen van Arijen Fransz, en dezelfde Lijsbeth Woutersz ook voor de kinderen van Cornelis Fransz, Arijen Pietersz Baeckelaer voor zichzelf en voor zijn broers en zusters, kinderen van Aeltgen Fransdr, en Cornelis Jansz, getr. met Maertgen Jans, dochter van Maertgen Fransdr, allen erfgenamen van wijlen Stijntgen Fransdr, in haar leven huisvrouw van Heyndrick Govertsz van Raevenswaey, verklaren gisteren verkocht te hebben 3 gem. 200 r. weiland in Spijkenisse en heden te willen verkopen ca. 4½ gem. gemeen liggend met Gerrit Cornelisz, smid in Simonshaven, en morgen in Oud-Beierland drie huizen met een loods. Zij machtigen daarom Jaques du Marchie, secretaris in Spijkenisse, en Jan Dircxsz, won. in Oud-Beierland, hun behoude neven.
 • 05-07-1641 Arijen Engelsz Nootdorp, schepen van Spijkenisse, heeft verkocht aan Dyngman Lodewijcxsz van Bushuysen, won. te Schiedam, een jaarlijkse losrente van 18 pond 15 sch., hoofdsom 300 pond, verzekerd op 2 gem. 98 r. teelland in Nieuw-Hongerland, belend: o. Heyndrick Jansz Ploeger, z. de oude Hongerlandse dijk, w. Fop Cornelisz en n. de nieuwe Hongerlandse dijk.
 • 15-10-1641 Arijen Engelsz Nootdorp, schepen van Spijkenisse, bekent aan Wouter Jansz Cort een schuld van 300 pond wegens koop van een huis en erf in Spijkenisse in de Kerkstraat, belend: n. de Kerkstraat, o. en z. voors. comparant, w. Heyndrick Dircxsz Schipper, belast met 2 sch. 3 p. t.b.v. de Heiligegeestarmen van Spijkenisse, die koper tot zijn last neemt. Hij belooft in termijnen te betalen onder verband van het gekochte. Schout Arijen Tonisz Keyser en Jacob Claes Braet, schepen, stellen zich borg.
 • 27-12-1644 Dyngman Gerritsz van Goederheyden als getr. met Maertgen Cornelisdr Verschuyringh en als testamentaire voogd over de goederen van zal. Cornelia Cornelisdr Verschuyringh, heeft verkocht en transporteert voor 800 pond contant aan Arijen Engelsz Nootdorp 2 gem. 176 r. teelland met het zaad daarop staande in Nieuw Hongerland, belend: n.o. de nieuwe Hongerlandse dijk, z.o. het kind van zal. Arijen Teeusen, z.w. de oude Hongerlandse dijk en n.w. Maertgen Jacobsdr, wed. vam Mattheeus Beyensz.
 • 07-12-1645 Arijen Engelsz Nootdorp, oudschepen, won. in Spijkenisse, bekent aan Dyngheman Lodewijcxsz van Bushuysen een schuld van 500 pond wegens geleende en aangetelde penningen, die hij zal restitueren met rente, als hem dat het best te pas zal komen. Hij verbindt hiertoe 2 gem. 98 r. teelland in het Nieuwe Hongerland, belend: n.o. de nieuwe Hongerlandse dijk, z.o. Heyndirck Jansz Ploeger, z.w. de oude Hongerlandse dijk en n.w. Fop Cornelisz, en nog 2 gem. 176 r. teelland in Nieuw Hongerland, belend: n.o. de nieuwe Hongerlandse dijk, z.o. het kind van zal. Arijen Teeusen, z.w. de oude Hongerlandse dijk en n.w. Maertgen Jacobsdr, wed. van Mattheeus Beyensz.
 • 07-12-1645 Arijen Engelsz Nootdorp, won. in Spijkenisse, pp. (acte van 25-2-1641 voor notaris Jan van Aller Andriesz te Rotterdam) voor Marie Matthijsdr de Logirvile, wed. van Isbrant van Rietwijck, in zijn leven baljuw van Nieudorper Ooghe, heeft verkocht en transporteert voor 1000 pond aan Nicolas Puyck, oudburgemeester van Rotterdam, voor de ene helft en aan Vastert Anthoniusz van Erdene en Marinus Groeninckx samen voor de andere helft een gerecht achttiende part in het vierdepart in het Oude en Nieuwe Hongerland en nog een gerecht achttiende part in 23 gem.191 r. weiland in de polder van Brabant in vijf verscheidene partijen, get. nrs. 34, 17, 24 en 25, die jkvr. Maria geërfd heeft van haar oom zal. Abraham Willemsz de Logirvile.
 • 25-11-1647 Arijen Engelsz Nootdorp, schepen van Spijkenisse, heeft verkocht en transporteert aan Machtelt Jacobsdr Duyn een boomgaardje in Spijkenisse over de Vierambachtenvliet, groot ca. 50 r., belend: w. de koopster, n. Willem Jansz van der Buys, o. de vliet of Vierambachtenkade en z. de erfgenamen van Jan Willemsz Decker, betaald met een obligatie.
 • 28-06-1648 Arijen Engelsz Nootdorp, schepen van Spijkenisse, bekent aan Nicolaes Puyck, oudburgemeester van Rotterdam, een schuld van 400 pond en aan Adriaena Madaliefs, bedaagde dochter, een schuld van 600 pond wegens geleende en aangetelde penningen, die hij de komende zes jaar mag gebruiken zonder daarvan intrest te betalen. Hij verbindt hiertoe een derdepart van een erfpachtboomgaard genaamd de Gansepolder en zijn schuur en erf aan de Kerkstraat, belend: n. de voors. straat, o. de weg, z. Maertgen Jacobsdr, wed. van Mattheeus Beyensz, met een erfje, en w. Heyndrick Dircxsz, en nog 2 gem. 98½ r. teelland in het Nieuwe Hongerland, belend: z. Heyndrick Jansz Plouger, w. de Oude Hongerdijk, n. Fop Cornelisz en o. de Nieuwe Hongerdijk, en nog 2 gem. 176 r. teelland in het Nieuwe Hongerland, belend: n. Maertgen Jacobsdr, wed. van Mattheeus Beyensz, o. de Nieuwe Hongerdijk, z. Arijen Arensz de Jongh als getr. met Aechtgen Arensdr en w. de Oude Hongerdijk.
 • 18-02-1649 Heyndrick Jansz Plouger, won. in Spijkenisse, heeft verkocht en transporteert voor 200 pond aan schout Arijen Tonisz Keyser en Ds. Davidt Tomisz Boon, predikant te Spijkenisse, en dat met order en goedvinden van Salomon van Schoonhoven, ruwaard en baljuw van Putten, en schepenen van Spijkenisse en Brabant, voor, vanwege en ten dienste van Spijkenisse een gedeelte van zijn erf, zijnde een strook langs de Kerkstraat, beginnende bij de paal, tegenwoordig staande vooraan de straat, langs zijn erf tot op de hoek van de schuur van Arijen Engelsz Nootdorp, en dat t.b.v. de verbreding van de Kerkstraat.
 • 26-03-1649 Arijen Engelsz Nootdorp, schepen van Spijkenisse, heeft verkocht en transporteert voor 320 pond contant aan Coenraet Jansz van Beeckum, won. te Delft, een huis en erf in het Noordeinde in Spijkenisse binnendijks, belend: w. de wed. van Jan Lambrechtsz, n. het pad, o. voors. wed. met de erfgenamen en z. de straat.
 • 05-03-1648 Arijen Engelsz Nootdorp, schepen van Spijkenisse en Brabant, bekent aan de nagelaten weeskinderen van Dammis Arensz en Hilletgen Heyndricxsdr, beiden zal., een schuld van 375 pond wegens koop van een kromstevenschuit met toebehoren. Hij belooft in termijnen te betalen onder verband van het gekochte. Eeuwout Arensz en Pieter Jacobsz Keyser, beiden te Geervliet, stellen zich borg.
 • 25-03-1651 Schout en schepenen van Spijkenisse hebben op verzoek van Arijen Engelsz Nootdorp als borg naast Arijaentgen Cornelisdr zal., in haar leven wed. van Jan Andriesz Backer, voor Huych Cornelisz Holy, gewezen pachter in de kwartieren van Overmaas, getaxeerd zekere landen en huizen van voors. Arijaentgen Cornelisdr als geëxecuteerde, die door haar verkocht waren aan haar kinderen, n.l. 4 gem. teelland in het Oude Oostbroek, getaxeerd op 300 £, 3 gem. 203 r. weiland in Spijkenisse, getaxeerd op 500 £, een huis bij de korenmolen, dat Heyndrick Jansz Plouger van haar heeft gekocht en door hem weer is verkocht, getaxeerd op 600 £, een huis, schuur en erf door Pieter Gerritsz Roest gekocht en aan Cool Gabrielsz doorverkocht, getaxeerd op 1027 £ 3 sch., een huis en erf, getaxeerd op 1100 £, een brief staande op het huis van Huych Cornelisz Holy van 300 £ 4 lijnen land in de Noordhoek, getaxeerd op 150 £
 • 19-08-1658 Aryen Engelsz Nootdorp, won. in Spijkenisse, heeft verkocht en transporteert aan Catharina de Groeye, nagelaten weeskind van [niet ingevuld] 2 gem. 96 r. teelland in het nieuwe Hongerland, belend: n.o. de nieuwe Hongerlandse dijk, z.o. Jacob Gabrielsz Schelhouck, z.w. de oude Hongerlandse dijk en n.w. Catharina Keysers, voor 200 pond per gemet. De bode Willem Laurensz Roest verklaart, dat het land de drie zondagse geboden heeft gehad en niet is genaast.
 • 19-08-1658 Aryen Engelsz Nootdorp, won. in Spijkenisse, heeft verkocht en transporteert aan Catharina de Groeye, nagelaten weeskind van [niet ingevuld] 2 gem. 27 r. teelland in het nieuwe Hongerland, belend: n.o. de nieuwe Hongerlandse dijk, z.o. de wed. van secretaris Jacques du Marchie, z.w. de oude Hongerlandse dijk en n.w. Dirck Vogelaer, voor 200 pond per gemet. De bode Willem Laurensz Roest verklaart, dat het land de drie zondagse geboden heeft gehad en niet is genaast.
 • 19-11-1660 Aryen Engelsz Nootdorp, schepen van Spijkenisse, pp. (acte van 6-11-1660 voor schepenen van Spijkenisse) voor Elisabeh Jacobsdr de Licht, wed. van Jan Corenkraey, won. te Rotterdam, enig en universeel erfgenaam van Niclaes Puyck, en Frans Joppen en Johan van den Heuvel, beiden executeurs van het testament van Niclaes Puyck, heeft verkocht en transporteert aan Haedewij Jansdr de Man, wed. van Anthony van den Heuvel, won. te Delft, 11 gem. 104 r. weilandin Brabant in drie partijen naast elkaar, get. nr. 17 24 en 25, samen belend: w. de Vrouw Heylenweg, n. de Welleweg, o. Pieter Heyndricksz van der Wacht, de kinderen van Jacob Claesz Braet, de ergenamen van Pieter Foppen en de heer Everart van Lodesteyn en z. Johan Rijckwaert, nog drie stukken wei- en teelland in het oude Hongerland, samen 16 gem. 261 r., belend: z.w. de Brabantse dijk, n.w. Jacob Schelhouck, n.o. de oude Hongerdijk en z.o. Marinus Groenijns, en nog 13 gem. 120 r. teelland in het nieuwe Hongerland, belend: z.w. de oude Hongerdijk, n.w. Marinus Groenijns, n.o. de nieuwe Hongerdijk en z.o. Gualtherus van der Poort, op 26-10-1660 in het openbaar geveild, voor 8000 pond contant.


Од прародитеља до унучад

Прародитељи
Jaapje Ariens‏‎
Рођење: 1555проц
Смрт: >31 мај 1636
Arie Bastiaens‏‎
Рођење: 1550проц
Смрт: <31 мај 1636
Прародитељи
Родитељи
Engel Cornelis Nootdorp
Рођење: 1570проц
Смрт: >15 јул 1636
Ewoutje Ariens‏
Рођење: 1575проц
Смрт: >15 јул 1636
Родитељи
 
== 3 ==
Trijntje Pieters
Рођење: 1600проц
Свадба: Arien Engels , Geervliet
Arien Engels
Рођење: 1595проц
Свадба: Trijntje Pieters , Geervliet
Смрт: >19 новембар 1660
== 3 ==
Деца
Arien Cornelis van Bodegom
Хришчанство крштење: 28 август 1644, Spijkenisse
Смрт: 11 август 1700, Spijkenisse
Maria Adriaens Nootdorp
Хришчанство крштење: 26 новембар 1636, Spijkenisse
Смрт: 6 март 1700, Spijkenisse
Деца
Унучад
Jan Arents Dekker
Рођење: 1660проц
Свадба: Aafje Arents van Bodegom , Spijkenisse
Смрт: 23 децембар 1729, Nieuw Beijerland
Aafje Arents van Bodegom
Хришчанство крштење: 21 март 1666, Spijkenisse
Свадба: Jan Arents Dekker , Spijkenisse
Смрт: 6 фебруар 1704, Nieuw Beijerland
Унучад

Остали језици